Støt færgeruten Marstal-Rudkøbing

Undertegnede ønsker at støtte op om en genoprettelse af færgeruten Marstal-Rudkøbing.

 

 

Lukningen af færgeruten Marstal-Rudkøbing har medført en øget udgift for Ærø Kommune på minimum 6 millioner kroner om året.

 

Flytningen af Marstalfærgen til den noget længere færgerute Ærøskøbing-Svendborg, har både medført en længere sejltid for passagererne og en højere gennemsnitsfart, hvilket belaster miljøet i langt højere grad end tidligere, koster flere lønkroner pr. overfart, større slitage på færgerne samt giver et langt højere forbrug af brændstof.

 

Marstal har siden færgeflytningen oplevet en tilbagegang i indbyggerantallet samt en tilbagegang hos byens butikker mm. Dette går ud over hele Ærø.

 

"Færgegruppen" er en samling af borgere, der som reaktion på Ærø Kommunalbestyrelses flytning af M/F Marstal fra færgeruten Marstal-Rudkøbing til færgeruten Ærøskøbing-Svendborg, er gået sammen, for at få Ærø Kommune til at omgøre deres beslutning.

 

Færgegruppen ønsker at M/F Marstal genindføres på ruten Marstal-Rudkøbing. 

 

 

Færgegruppen ønsker at Ærø Kommune istedet benytter millionerne på øens bløde områder, såsom børn- unge- og ældreområdet samt andre fornuftige investeringer der kan medvirke til at gøre Ærø et attraktivt sted at leve. Det drejer sig om minimum 6 millioner kroner om året!

 

 

Med DIN underskrift er du med til at gavne såvel miljøet som Ærø Kommunes borgere.

 

Med venlig hilsen

 

Færgegruppen