Skriv under på, at Nathanaels kirke, Amagerbro skal få deres afholdte præst Ellen Margrethe Gylling tilbage!

Ellen Margrethe Gylling har været præst i Nathanaels kirke i 18 år og har ca. 80 sognebåndsløsere. Et mindretal i menighedsrådet, bestående af Dennis Rasmussen, Nicolai Pelzer og Marianne Toft, - har fået biskoppen til at presse præsten til at forlade sit embede imod hendes vilje. De kom ind i menighedsrådet i 2021 - konstitueret som henholdsvis formand, næstformand og kontaktperson i november 2021.


Ved det konstituerende menighedsrådsmøde i november 2022 valgtes ny menighedsrådsformand, næstformand og kontaktperson.
Vi vil have vores præst tilbage i embedet. Menigheden savner hende.
Vi vil, at biskop og kirkeminister skal ophæve den urimelige afgørelse og genindsætte Ellen Margrethe Gylling i embedet.

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Steffen Lund tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...