Skolen på Grundtvigsvej

Vi forældre til børn på Skolen på Grundtvigsvej opfordrer på det kraftigeste til, at Frederiksberg Kommune gør noget ved den yderst kritisable situation på skolen, og straks tager ansvar for at finde holdbare løsninger i forhold til:

  • Manglende skolegård
  • Manglende klubfaciliteter
  • Nuværende og fremtidige kapacitetsudfordringer pga. for stort optag på flere klassetrin

Seks års rod er nok for vores børn. Løsningerne skal findes nu.