Skal der fastsættes en nedre grænse for flexjob????

Hej alle.

Vi har lige haft en indsamling om konsekvenser for kommunerne og jeg takker for de mange stemmer. Venter nu på en tid så jeg kan aflever underskrifterne, men de kunne være dejligt hvis at jeg også kunne aflever en pæn stak underskrifter, hvor vi ønsker at der sættets en nedre grænse for hvor få minutter eller timer der skal til før kommunerne kan tvinge os i flexjob. Vi ser gang på gang at borger med en erhvervsevne på bare 2 x 10 min. ikke kan få deres førtidspension eller borger med erhvervsevne på bare 2 timer, og vi syge ved jo godt at ingen virksomhed vil ansætte en med så få minutter/timer samtidig med at der skal tages hensyn til borgerens skånehensyn og der kan for nogen være mange. Vi ved også godt at kommunerne gør dette for at presse os til at yde mere samtidig med at de spare en masse penge på bekostning af de syge og deres helbred udsætte yderlig for påvirkning. Dette SKAL vi ikke finde os i, så vi vil have klare regler for hvornår en syg skal tvinges i flexjob.

Da den gamle reform om flex eksisterede var antallet af timer 12,3 idet man sagde 37/3 og endte så på 12,3 timer om ugen, lad os få det tilbage eller noget der ligner.

Sæt din underskrift så den kan komme med på borgen den 21 januar  2015.

 

Husk altid at godkende via jeres mail, før bliver underskriften ikke registreret.