Skriv under: SK Energi skal ikke snyde deres fastpriskunder!

ksl.jpg

SK Energi skal ikke snyde deres fastpriskunder!

Det er ren fantasi fra SK Energi, når de påstår at de lovligt kan suspendere danske familiers fastprisaftaler på el, inden aftaleperiodens udløb. Det vil vi ikke finde os i, og derfor skriver vi under for at vise vores utilfredshed og for at lægge pres på energiselskabet. 

Ifølge SK Energi skyldes suspenderingen de stigende elpriser som følge af situationen i Ukraine. Det er forståeligt at situationen i Ukraine er uforudset og alvorlig.

Men det ændrer ikke på at SK Energi ikke overholder deres aftale med deres fastpriskunder, og at det dermed er kontraktbrud.

Det er en ommer. 

Baggrundsinformation: 

  • I begyndelsen af august 2022 udsender SK Energi et varslingsbrev om suspenderingen af fastprisaftalerne, der er sendt ud til alle deres kunder med en fastprisaftale. SK Energi skriver i varslingsbrevet, at suspenderingen sker i henhold til deres gældende leveringsbestemmelserne. Men i bestemmelserne står der intet om at SK Energi skulle have mulighed for at suspendere fastprisaftaler inden aftalens udløb. I varslingsbrevet oplyser SK Energi heller ikke hvor suspenderings-muligheden skulle kunne findes i bestemmelserne - hvilket klart er i strid med lovgivningen, når der er tale om at ændre betingelser til ugunst for kunderne. 

  • Jeg, Peter Lotinga, er uddannet jurist, og jeg har læst SK Energis leveringsbestemmelser igennem. Der står INTET om  at der skulle være mulighed for at energiselskabet kan suspendere fastprisaftaler inden at aftalerne udløber. Dermed er det min faglige vurdering at suspenderingen ikke er lovlig.

  • Du er naturligvis velkommen til selv at tjekke efter på SK Energis egen hjemmeside, hvor det fremgår her: https://static.skenergi.dk/betingelser/privat/privat.pdf

    Bemærk: Det står i bestemmelserne i punkt 1.2, at hvis der er uoverensstemmelse mellem den aftale som kunden har indgået med SK Energi, og de gældende leveringsbetingelser, så er det dét der står i den individuelle kundeaftale som er gældende. 

    Det her bliver en smule teknisk, men det er vigtigt at få med: 
    Jeg har rettet henvendelse til formanden for SK Energi, og selskabets direktør. De har meddelt mig, at de er af den opfattelse, at punkt 1.3. og punkt 2.4.3 og punkt 3.5.4 kan anvendes til at suspendere fastprisaftalen. Men det er ikke korrekt, for når der står i ens kundeaftale at den har en periode frem til en bestemt dato, så tilsidesætter det hvad der står i leveringsbestemmelserne. 

Suspenderingen af fastprisaftalerne er ren fantasi fra SK Energi! Det skal vi ikke finde os i!

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Peter Lotinga tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...