Sløjfning af gangbro over banen i Fårup

Kommentarer

#11

Fordi det er en rigtig dårlig ide

Michael Torp Kaalund (Fårup, 2024-05-08)

#23

Jeg bor i den gamle del af Fårup og har børn der dagligt skal have sin gang over togbanen på vej op i skole og hjem igen.
Jeg er ikke tryg ved den løsning der er pt og ej heller den i har planer om.

Michala Johansen (Fårup, 2024-05-08)

#25

Selvfølgelig skal der være en gangbro

Stefan Andersen (Fårup, 2024-05-08)

#28

Hvis Randers kommune har råd til en ny bro over Randers fjord, så kan det simpelthen ikke passe at der ikke er råd til en ny gangbro.

Mark Balleby Hansen (Fårup, 2024-05-08)

#40

Jeg skriver under fordi jeg bor på Jernbanegade og mine drenge skal færdes over den løsning hver dag. Og det skal være en sikker løsning

Sofie Tommerup-Thomadsen (Fårup , 2024-05-08)

#41

Jeg skriver under fordi jeg har 3 børn Der hverdag skal i skole og det er ikke en sikker vej som det er lige nu. Det er farligt som det er lige nu specielt fordi der ikke er plads til lastbiler når der holder nogen for rødt hvis der også skal være plads til forgængere

Pia Petrea Tommerup-Thomadsen (Fårup , 2024-05-08)

#43

Fordi løsningen er uholdbar i forhold til de bløde trafikanter. Der kommer tung trafik gennem byen og henover broen og der er i forvejen ikke meget plads. Det skal være trygt at færdes så centralt i vores by.

Lea Christensen (Fårup, 2024-05-08)

#47

Mine børn bruger den vej hver morgen

Annie Drachmann (Fårup, 2024-05-08)

#49

At det er en mega dårlig løsning pga forsømt vedligeholdelse at børn og andre skal gå sammen med tung trafik på den iforven smalle bro. Fortovet langs banen som også lige pludselig skulle fjernes blev der også kæmpet for at skulle komme igen. Alt dette sker kun fordi at vi er i postnummer 8990 og ikke tættere på 8900. Ikke engang vores rabat poppelvænget gider i at gøre noget ved. Det kommer til at vokse vildt, så alle os med haver ud til jeres forsømte og fejlslagen forsøg på at genoprette vores ellers fine poppel Alle, skal kæmpe med ukrudt og andet skrammel der flyver ind i vores haver.

Martin Qvist (Fårup, 2024-05-08)

#64

Det er skolevej, meget dårligt udsyn . Tung trafik til virksomheder e

Benny Hallas (Fårup , 2024-05-09)

#72

Det er da fuldstændig latterlig at Randers Kommune ikke vil lave en ny gangbro. Folk respekterer jo ikke lysregulering og når man kommer oppe fra og skal ned af Engvej holder folk ,så man ikke kan komme ned af Engvej og det gælder også når man kommer nede fra Engvej og skal ned i byen. Hvad fanden er det for en latterlig kommune vi bor i. Spare spare spare.......hvor herre bevares.

Anders Sørensen (Fårup , 2024-05-09)

#77

Jeg mener det vil give os fra Engvej et stort problem om vinteren. Da Engvej er meget stejl bliver det svært at komme komme op efter standsning midt på bakken. Derforuden kan vi ikke dreje til venstre ned af Engvej hvis en bus, stort køretøj eller bare en kø holder for rødt.

Annie Sørensen (Fårup, 2024-05-09)

#78

Vi har brug for en sikker overgang. Vej forløbet giver ekstrem høj risiko for de bløde trafikanter

Morten Christensen (Fårup, 2024-05-09)

#83

Jeg ikke er tryg ved at fodgængere, cykelister og andre “bløde” trafikanter skal dele “vejbanen”, men den tungetrafik der dagligt er på Bakkevænget.
Vil ønsker en gangbro.

Evt. Forbyde tungtrafik igennem byen og lave broen ensrettet.

Ulla Bjerregaard Kristensen (Fårup, 2024-05-09)

#100

Farligt for skolebørn, at de ikke kan gå sikkert til skolen. Farligt for dårlig gående og kørestolsbrugere og farligt for alle andre.

Anne Lise Strøm (Fårup, 2024-05-09)

#101

sikkerhed for skolebørn dårligt gående og alle andre

Bjarne Strøm (Fårup, 2024-05-09)

#109

Jeg skriver under, i håb om at der findes en endnu bedre løsning, for alle trafikanter der skal krydse skinnerne.
Det største ønske ville være en ny fællesbro med plads til 2 biler, cykler og fodgængere (på sydsiden)

Merle Smith (Fårup, 2024-05-09)

#123

Det er en useriøs løsning. Det er hovedfærdselsåren i byen for nåede biler, gående og cykler.

Jens Søndergaard (Fårup, 2024-05-10)

#124

At det vil være en nedgradering for byen, hvis gangbroen ikke genetablereres

Katja Hansen (Fårup, 2024-05-10)

#132

Jeg finder denne løsning uacceptabel og farlig. Lastbilerne bruger hele svinget og derved kommer der til at være pladsmangel. Det vil skabe farlige situationer både for cyklister og gående..

Lars Elmann (Fårup, 2024-05-11)

#137

Det kan ikke passe at forholdene i Fårup skal gøres dårligere for indbyggerne. Der må være en anden mulighed, end "bare" fjerne broen.

Jette Aagaard (Fårup, 2024-05-11)

#143

Dårlig løsning

Peter Juncher (Fårup , 2024-05-12)

#155

Jeg føler, at sikkerheden for fodgængere sætte på spil ved den løsning, hvor gangbroen fjernes.

Marie Montell Vester (8990 Fårup, 2024-05-13)

#156

Ødelæggende for byen
En understregning af at udkants områder fremmes i Randers

Rene Nielsen (8990 fårup, 2024-05-13)

#157

Jeg synes denne midlertidige løsning er meget usikker og uholdbar og til stor gene for trafikken

Lisa Aagaard Nielsen Theil (Fårup, 2024-05-13)

#159

Jeg bor tæt på broen og vi kan tydeligt høre den tunge trafik hos os. Samtidig har vi skolebørnene som skal den vej op til skolen og det skal være sikkert. Gangbroen bruges pt også at af ældre på mindre køretøjer, folk med barnevogne osv. Der kan hurtigt blive kørt nogen ned.

Anna Tierce (8990, 2024-05-13)

#163

Hvordan fanen i H...... kan det overhovedet komme på tale at fjerne den.
Lys signalet er placeret på værst tænkelige sted, I et sving ☠️🤬🤬🤬

Mikael Hansen (Fårup, 2024-05-13)

#165

Gangbroen er uundværlig . Det er vores børns skolevej! Det handler om sikkerhed! Der er jo en alvorlig grund til at den blev bygget! Vejbroen er alt for smal og der er IKKE plads til både biler, fodgængere og cyklister

Remi Lindby (Fårup, 2024-05-13)

#186

Den nuværende løsning med gangbro er den mest sikkerhedsmæssige forsvarlige løsning for alle.
Kørebroen er i forvejen meget smal og udsynet i sving er meget dårligt.
En gangbro er sikkery for både børn, vores ældre borgere med rolator samt folk med små børn med barnevogne.
Økonomi må aldrig komme foran trafiksikkerhed -ALDRIG.

Pernelle Holm (8990 fårup, 2024-05-15)

#187

Der er meget tung trafik fra og til Fårup Beton og My Home.
Lastbilerne har brug for et "stort" sving får at komme rundt fra Jernbanegade op over broen. Dette kan være til fare for de bløde trafikanter.

Lars Enevoldsen (8990 fårup, 2024-05-15)

#190

Jeg mener at denne gangsti er en vigtig del af Fårup. Det skal være sikkert at være skolebarn i Fårup, selvom man bor i den del af byen. Det skal være sikkert at lade sit barn cykle og gå ned til stadionen når de skal til fritidsaktiviteter eller op til hallen. Den er uundværlig! Har selv boet i Fårup og har benyttet den næsten hver dag.

Camilla Ladegaard (Assentoft, 2024-05-15)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...