Nej tak til, at Augustenborg skov skal være urørt skov!

Kommentarer

#1

For at bevare lystskoven, eftersom den er anlagt af hertugen af Augustenborg og en vigtig kulturarv.

Martin Eiffert (Augustenborg, 2024-04-06)

#6

Jeg ønsker bevaring af kulturarven, og færdes dagligt i skoven, hvilket næsten ikke er muligt længere, da stierne ikke vedligeholdes. Bevar stierne og alleerne, så vi fortsat med stolthed kan vise en del af historien frem for besøgende..

Sofie Nissen (Nordborg, 2024-04-06)

#9

Jeg finder det hensyns- og historie-løst, at Augustenborg Skov & Park med NaturStyrelsens plan for urørt skov fratages det særkende, den er anlagt og drevet efter siden hertugtiden - samt, at fastboende og besøgende i kommunen forhindres i at benytte denne historiske lyst-skov og -park rekreativt.

Niels BORG (Augustenborg , 2024-04-06)

#12

Fordi Augustenborg skov er en planlagt skov med akser og vigtige kulturspor, som urørt skov ikke skal have lov til at slette.
Jeg er enig i, at de tre lindealleer bør fredes, da de er en del af det oprindelige slotsanlæg.
Der er mange tilstoppede drænrør i skoven som betyder, at stierne oversvømmes.

Thomas Myllerup (Augustenborg , 2024-04-06)

#24

Et rekreativt område, der ødelægges, så skoven ikke længere indgår i planen om bevarelse af et autentisk miljø i Augustenborg

Eva Irene Jonø (Augustenborg, 2024-04-06)

#30

Jeg synes det er synd og skam at en hertugelig skov skal ligge hen som en skrotbunke. Det er ærgerligt det er besværligt at færdes i skoven, med vand og delvist væltede træer.

Gitte Kørschen (Augustenborg, 2024-04-06)

#32

Jeg vil gerne bevare kulturarven. Badehusene er ubrugelige, og resultatet kan være, at folk hopper i vandet andre steder - sandsynligvis steder, hvor beredskab ikke kan komme frem pga urørt skov.

Jeanette Myllerup (Augustenborg, 2024-04-06)

#35

Ud over at bevare skoven m. alléerne som en del af kulturarven, for projektet omkring Hertugernes Augustenborg. Så syntes jeg det er vigtigt at stierne er farbar og sikre. Således at den natur der er og som kan blive skabt. Også er natur som skovens brugere kan få glæde af. Men det svært når stierne er i så ringe forfatning.

Kenney M. (Augustenborg, 2024-04-06)

#38

Er total imod vores skov hærværk

Holger G Knudsen (Augustenborg, 2024-04-07)

#70

Skoven er en forlængelse af parken og som sådan skal den være lige så farbar på stierne som parken er. Dette er de bestemt ikke i dag, hvor stierne flere steder står under vand eller er glatte og smattede og dermed farlige at gå på særligt for ældre mennesker og dårligt gående.

Lone Andersen-lind (Horsens, 2024-04-08)

#73

Jeg skriver under fordi det ser forfærdeligt ud. Man kunne starte langsomt ud med at lade noget af kronen ligge tilbage et stykke væk fra stierne.

Bo Vistisen (Augustenborg, 2024-04-08)

#91

Skoven er en del af hertugens park og den skal bevares som kulturskov.

Mikkel Blønd Vestergaard (Augustenborg, 2024-04-09)

#109

Jeg mener at det er meget lidt der kan opnås af mere biodivetsitet ved at fælde træer på kryds og tværs.
Naturen fælder dem som er svækket eller på anden måde brækker.
Det var/er heller ikke nødvendigt at fjerne alle laksebær, de udgør ingen fare for skoven, men fuglene er glade for dem.
Ved en normal skovdrift vil der også være materiale som vil ligge til at fremme både svampe og andre der lever sf dødt træ.
Det er helt nødvendigt for Augustenborg skov at grøfterne oprenses jævnligt på grund af de træ arter der er i skoven.
Det et jo ikke en ellesump.
Der er mange flere argumenter for at holde Augustenborg skov i ordentlig stand i stedet for at vælte træer så rådyrene ikke skal brække benene i det
virvar af væltede træer.

Hilsen Povl Andresen

Povl Andresen (Augustenborg, 2024-04-11)

#119

Jeg har boet i Augustenborg i 34 år og benyttet skoven til dejlige gå og løbeture. Det er i min optik ganske forfærdeligt at se skoven som den har udviklet sig de seneste år, derfor kommer jeg ikke længere dernede

Carsten Høffner (6440, 2024-04-13)

#123

Fordi jeg forudser på sigt en gentagelse af Ægyptens 10 plager ! Vi skal ha' de rigtige skovfolk tilbage i skoven!

Knud V. Jensen (Augustenborg , 2024-04-14)

#125

Fordi der er tale om en skøn skov til glæde for mange, og som ikke er voldsomt stor. Spareøvelsen 'urørt skov' vil værevtil skade for brugerne.

Stella Mikkelsen (Haslev, 2024-04-14)

#133

Jeg er helt enig med Dig, fordi skoven blev anlagt
som Park og skal blive ved med at være en Park.

Erwin Schrankenmüller (Augustenborg, 2024-04-15)

#134

Det er ikke længere nogen fornøjelse at gå den daglige tur i Augustenborg Skov. Trist, sjusket og rodet helhedsindtryk.

Hanne Dahl (6430, 2024-04-15)

#161

Meget skov ødelægges i disse år ved st blive udlagt til “urørt” skov.
Effekten af “ urørt” skov mht biodiversitet er udokumenteret, samtidig med at vi har brug for alt det træ vi kan producerer.

Lotte Bøgedal (Vejen, 2024-04-15)

#169

Skoven skal bevares fordi den afspejler augustenborg slot og resten af parken hvor rigtig mange mennesker færdes

Trine Gram (Nordborg, 2024-04-16)

#175

Lad os beholde den oprindelige flotte skov og alleen

Leif Jørgensen (Sønderborg, 2024-04-16)

#182

Skoven har historie bag sig , og dette er vigtigt at bevare.
Lige nu sker det modsatte, hvad er meget sørgeligt, skovens historie er i frit forfald.
Historie kan sagtens kombineres med biodiversitet uden at ødelægge skov og Lindealle

Thomas Løwendahl (Augustenborg , 2024-04-18)

#183

Skoven forfalder helt. Veje og stier er i dårlig stand.

Helge Lassen Holm (Augustenborg , 2024-04-18)

#192

Det er vigtigt at bevare naturen, og den skønhed vi har omkring os. Og det er sørgeligt at se de smukke natur områder smadret af en syg ide

Berit Rahmberg (Støvring , 2024-04-20)

#197

Jeg er i mod rewilding

Hans henrik Andersen (Næstved , 2024-04-20)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...