Behold billedkunst i 1.klasse

Kommentarer

#1004

Kunst og kreativitet er afgørende for den menneskelige sundhed, det ved jeg som antropologisk kunstterapeut

Martin Holm (Kjellerup , 2024-04-01)

#1008

Billedkunst er et af børns naturlige sprog. Det beriger og gavner livsglæde og personlig udvikling. Det er essentielt og en naturlig del af skoleliv at lære og at udtrykke sig i billeder.

Bettina Hvingel (Hjortshj, 2024-04-01)

#1015

De kreative fag er uhyre vigtige i ALLE årgange…

Aase Christensen (Ikast, 2024-04-01)

#1032

Billedkunst er vigtig!

Anne Tanggaard Schmidt (Skanderborg, 2024-04-01)

#1051

Fordi faget bla. er en trædesten til så mange andre vigtige egenskaber i mange andre fag. At kommunikere gennem og med kunst og billeder er en helt uundværlig kommunikationsform. Jo længere tid eleverne har til at lære det jo bedre.
Eleverne elsker faget, hvorfor tage den læringsglæde fra dem? Eleverne som ikke som udgangspunktet er bogligt stærke får stjålet en mulighed for at stråle. Faget bidrager med så megen glæde og læring, at fjerne det vil være en kæmpe fejl.

sarah urgaad (næstved, 2024-04-01)

#1055

Billedkunst skal have plads fra skolens begyndelse. Det fremmer motorik og fantasi.

Erling Fagerberg (Jerslev J., 2024-04-01)

#1076

Som skolelærer (dansk- og billedkunstlærer) i indskolingen er billedsproget et meget vigtigt sprog for de yngste elever. Mange kan ikke skrive eller læse endnu, men de kan udtrykke sig i billeder og billedsprog. Hvorfor fjerne denne vigtige udtryksform, der for eleverne giver dem en essentiel mulighed for at udtrykke sig selv??? Det er vanvittigt, og giver ingen mening!!!

Nina Ellebæk (Bagsværd, 2024-04-02)

#1079

Billedkunst er vigtig i 1. klasse, da eleverne er nysgerrige på den kreative udfoldelse og har brug for i forhold til deres udvikling at opøve motoriske færdigheder, såsom at holde på en blyant, klippe med en saks mm. Eleverne skal undervises i faget de kommende 7 år, og har burg for at få deres nysgerrighed på fagets muligheder vakt, hvilket gøres bedst, når eleverne i de unge år er motiveret for at tegne, male og skabe skulpturer.

Eva Müller (Gentofte, 2024-04-02)

#1081

Det er den dårligste ide længe - der er jo nogle af børnene, der har svært ved det boglige, hvor det kreative er indgangen til skolen.

Morten Rattenborg (8800, 2024-04-02)

#1083

Vigtigt at have kreativitet med.

Ulf Gustavsen (Næstved, 2024-04-02)

#1088

Det er vigtigt, at børnene har billedkunst i 1 .kl.
Alt andet er idioti.

trine juul-andersen (Helsingør, 2024-04-02)

#1089

Børn skal træne deres kreative og praktiske færdigheder. Det skal de have ordentlige muligheder for i skolen.

Mette Nygaard Olsen (Hvidovre , 2024-04-02)

#1090

At fjerne billedkunst fra 1.kl går stik imod intentionerne om en mere varieret undervisning og øget praksisfaglighed. Indskolingen får med det nye forlig en overvægt af boglige fag. Billedkunst er et fag der giver eleverne er visuelt sprog, der understøtter den virkelighed, der er i og udenfor skolen. Derfor skal der være en naturlig progression fra skolestart og hele vejen op.

Henrik Bjørnemose Andersen (Fredericia, 2024-04-02)

#1092

Jeg ved at billedkunst er et vigtigt og elsket fag for 1. klasse. Det er så vigtigt at have fokus på kreativitet og fordybelse.

sofie Moes (Værløse, 2024-04-02)

#1099

JA til fortsat at have billedkunst på skoleskemaet i første klasse

Desværre er der mange børn og unge, som mistrives og er usikre på sig selv. Gennem mit lange virke som kunstformidler og billedkunstunderviser for mange tusind børn, har jeg gang på gang set hvordan både de usikre og udsatte børn og de børn, der er tyngede af høje krav til sig selv, gennem billedkunsten lader sig invitere ind i et rum, hvor der også er plads til dem. Plads til deres usikkerhed, til deres forsigtige nysgerrighed, til deres famlende eksperimenter og også til deres fiaskoer. Her er plads til at prøve igen og blive ved for til sidst at lykkes.

At lykkes i billedkunstsammenhæng er lig med at turde. Gennem billedkunstundervisningen kan vi styrke børnenes tillid til at det er helt i orden ikke at være perfekt. Fx ved at give plads til fiaskoer og fejl, til latter og undren og til det skæve og krøllede, gennem forløb som udelukkende fokuserer på processen. Her kan vi være med til at skabe en tryg, modig og ”perfektionsfri” kultur blandt børnene, som kan gavne dem i alle de andre sammenhænge - både socialt og fagligt. Fordi den brede vifte af kompetencer som børnene tilegner sig gennem billedkunstundervisningen, er grundlæggende for hele deres tilgang til læring og til egen og andres trivsel, handler det selvfølgelig om fortsat at starte billedkunstundervisningen så tidligt som muligt. I mine øjne er der derfor ingen tvivl om at det skal være i første klasse.

Ud over at billedkunstfaget kan styrke elevernes mod og tillid til sig selv og andre, er endnu et vigtigt argument for den tidlige billedkunstundervisning hele aspektet omkring fantasi. Som alle ved, lever den i bedste velgående hos de små børn. Men fantasien skal vi værne om, for den er en drivkraft, som både børn og voksne har brug for. Fantasien er forudsætningen for at finde på og tænke nyt. Det kræver fantasi at se muligheder, og at forestille sig hvordan fremtiden skal se ud - både i det lille og i det store perspektiv. På individ - såvel som på samfundsplan har vi brug for fantasien.

Kreativiteten fødes af fantasien. For at kunne forestille sig forandringer og nye måder at gøre tingene på, må vi kunne forestille os hvordan det kan blive. Det bruger vi fantasien til. Når det handler om fantasi, er der intet, der er givet på forhånd og hverken noget, som er som er rigtigt eller forkert. Her har børnene den suveræne ret til at udvikle noget helt unikt. Det er både en stor frihed og en vigtig læringsproces. Gennem procesorienterede, eksperimenterende forløb og forløb. der tager udgangspunkt i børnenes fantasi og forestillingsevne, skaber vi et altså rum for refleksion og udvikling, hvor der er plads til ALLE børn. Og ved forsat at fastholde og styrke den udvikling fra første klasse viser vi både børnene og resten af verden at det her er vigtigt og værdifuldt.

Bedste hilsner fra Line Frøslev

Line Frøslev (Hinnerup, 2024-04-02)

#1131

Jeg mener det er ekstremt vigtigt, at børn arbejder særskilt med billedsproget i hele deres skolegang og ikke bare som indhold i de øvrige fag. Børn har brug for at kunne arbejde med deres hænder. De har brug for at forstå og udtrykke sig i billeder og i tre dimensionalt arbejde.

Lisbeth Jørgensen (Silkeborg, 2024-04-02)

#1137

Jeg er enig i, at billedkunst er vigtigt at beholde i 1. klasse.

Marianne vincents (København N, 2024-04-02)

#1138

Bk er et vigtigt fag, lige som syns sansen er vigtig. Nogle siger at tegne er at kunne se rigtigt. Det er derfor vigtigt med en sammenhængende udvikling, man stopper jo ikke med at se et år, bare fordi man også skal lugte og smage.

Jakob Quorning (Vejle, 2024-04-02)

#1139

Det er så vigtigt at få flere kreative fag ind i skolen ikke færre

Laila Devalié (Hjørring, 2024-04-02)

#1142

Det er nødvendigt for børns udvikling, at de fortsat får mulighed for at udtrykke sig i billedsprog.

pia kelly (dyssegård, 2024-04-02)

#1147

Billedekunst er vigtig for den kognetive såvel motoriske udvikling. Kunst, kreativitet og kultur er vigtig for forståelsen af livet og samfundet.

Dorrit Bruun Rasmussen (Frederiksberg, 2024-04-02)

#1148

Jeg skriver under, fordi jeg er helt enig med Danmarks Billedkunstlærere i at fastholde billedkunst i 1. klasse.

Lene Givskov (København, 2024-04-02)

#1153

Billedkunst er vigtig for børnenes alsidige udvikling og styrker deres kreativitet, hvilket giver dem mulighed for 'tingering' - hvor man tænker gennem hænder og eksperimenterer. Billedkunsten er et følelsesmæssigt sprog, der skal øves og udvikles, især i en alder hvor børnene har en naturlig lyst og interesse for det

Ilze Rudzite (Holstebro, 2024-04-02)

#1158

Jeg skriver under, fordi vores børn skal også lære at eksperimentere, være nysgerrige, skabende - det er så vigtigt for et samfund, og billedkunst er et ideelt fag til dette!

Anne Lildholdt Jensen (Aabenraa, 2024-04-02)

#1160

Jeg skriver under fordi indskolingselever elsker billedkunst.

Jacob Weile (Kolding, 2024-04-02)

#1188

Kunst er vigtig! Specielt tidligt i livet.

Dina Winkel (Seattle, 2024-04-03)

#1191

Har selv været bhklleder i 29 år - det er fuldstændig nødvendigt at børn laver kreative ting❤️

Tine Strandgård (Roskilde, 2024-04-03)

#1200

Jeg skriver under fordi Billedkunst er et essentielt fag for såvel opdragelse til demokrati som for - ikke mindst små børns- sproglige udvikling og erkendelse af verden på alle parametre:
' At the core of Merleau-Ponty's philosophy is a sustained argument for the foundational role that perception plays in the human experience of the world'.
I hele skoleforløbet skal den billedmættede medieverden desuden reflekteres ved bl.a. egenproduktion. Faget bør være en hjørnesten.

Karen Merete Brandt (Holte, 2024-04-03)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...