Behold billedkunst i 1.klasse

Kommentarer

#811

Jeg mener det er vigtigt at tilskynde børn til at bruge deres kreative evner..

Lisbeth Andersen (Brande, 2024-03-30)

#820

I Billedkunst som fag trænes børn i at udtrykke sig æstetisk. Æstetisk læring er vigtig, da sanserne tages i brug og børn lærer at tænke ud af boksen, hvilket understøtter anden læring f.eks. matematik, sprog m.m. Små børn bruger fra de er helt små sanserne (føle, se, mærke..) til at forstå verden, derfor er et fag som billedkunst motivererne og den æstetiske tilgang helt essentiel i de små klasser.

Mia Winther Dombernowsky (Værløse, 2024-03-30)

#830

Det er vigtigt elever har billedkunst i 1. klasse. De mangler færdigheder i både at klippe med en saks, klippe lige, holde på blyanten, tegne og lime. Generelt at være kreative. De sidder mere og mere foran en skærm og lærer ikke disse færdigheder. Det kan billedkunst være med til.

Michelle Laursen (Struer, 2024-03-30)

#838

Det er et meget vigtigt fag, som børnene elsker. Faget er desuden med til at udvikle børns kreativitet og skaberevne.

Charlotte Rasmussen (3070 Snekkersten, 2024-03-30)

#848

Fordi billedkunst er et fag der på en rummelig måde tilfører den enkelte elev den dannelse der kan medføre kulturel bevidsthed.

Christian Reker (Kolding, 2024-03-30)

#850

Børn får alt for meget IT og medier. Der er ingen håndarbejde eller sløjd i skolen. Det er for ensidig undervisning. Det tilgodeser ikke alle børns kreative og praktiske interesser.

Ina Maiken Lauridsen (Silkeborg , 2024-03-30)

#854

Børn har brug for at være kreative, det styrker selvtilliden, livskvaliteten og indlæringen

Marianne Ritzau (Aarhus, 2024-03-30)

#864

Et fag der skaber stor glæde og motivation hos mange børn -især i den alder.
Et fag som giver mulighed for at udtrykke sig uden ord, samt ofte medfører en fordybelse, som bliver mere og mere sjælden. Hvorfor så skære det væk? Det er da for tåbeligt!

Mette Nielsen (Ry, 2024-03-30)

#883

Nu er der altså lige indført mulighed for at gå til eksamen i faget som valgfrit fag. Faget har i en lang årrække “skreget på “ flere timer i faget, hvilket ikke er lykkes. Det er SÅ vigtigt med kontinuerlig undervisning helt fra 1. klasse.
Glem ikke at faget billedkunst er et særligt fag , hvor fordybelsen foregår, som i ingen andre fag, den fordybelse som er endnu vigtigere i vores “ hurtige og voldsomme verden”. Fjern ikke en time fra faget

Ulla Englich (Odense, 2024-03-31)

#890

Vigtigt børn lærer kreativ kommunikation fordi metaforer og personlig kommunikation anvender billedsproget.

Karina Bjerremann (Vissenbjerg , 2024-03-31)

#902

Det er vigtigere at gøre end at høre, særligt når man er lille

Inger Moltesen Fogh (Bramming, 2024-03-31)

#904

Jeg underskriver, fordi billedsproget er et vigtigt kommunikationsredskab - det er en mulig vej for alle at kunne udtrykke sig. Faget giver deltagelsesmuligheder for flere børn i Folkeskolen.

Kamilla Skydsgaard (Vanløse , 2024-03-31)

#912

Børn har brug for glæden og erfaringerne ved at bruge deres hænder.

Anne Nygaard (Århus, 2024-03-31)

#917

Kreativitet er intelligens , som skal ligestilles med andre fag

Gorm Holsteen Jessen (Ejby, 2024-03-31)

#923

Billedkunst er et vigtigt fag, der på meget alsidig vis giver børn redskaber til at udtrykke sig selv samt aflæse omverdenen. Det skal være helt fra skolestart.

Suzanne Ringsted (Rønne, 2024-03-31)

#929

Fordi børn skal have undervisning for at komme videre med deres billedsprog og fordi billedkunst skal være en del af skolens udbud

Frants Mathiesen (Vanløse, 2024-03-31)

#932

Vi ikke kan styrke praksisfagligheden og børnenes trivsel, ved at fjerne et af de få åndehuller, der er mellem de boglige fag.

Maria Nielsen (3550 slangerup , 2024-03-31)

#933

Billedekunst har alle godt af.

Asger Fagerberg (Brønderslev, 2024-03-31)

#954

Jeg skriver under fordi kreativitet og billedskabelse er vigtigt, også i 1. klasse.

Birgit Hauer (Albertslund, 2024-03-31)

#964

Jeg støtter Danmarks Billedkunstlærere.
Billedkunst er et vigtigt fag som børn har gavn af i hele sin skolegang.

Pernille Jensen (St. Andst, 2024-03-31)

#965

Billedkunst er et vigtigt fag i den danske folkeskole. Visuel kultur er en stor del af dannelsen af eleverne.

Susan Becher (Haslev, 2024-03-31)

#969

Jeg finder det absurd, at man ønsker at styrke ikke-boglige faf og færdigheder og samtidig fjerner den sidste rest af mulighed for at træne færdigheder, der er helt grundlæggende vigtige for både praktiske og bogligt begavede elever.

Elisabeth Antonsen (Vejstrup, 2024-03-31)

#976

Fordi kreativitet bygger bro til mange håndværksmæssige fag og at alle kan bruge kreativitet på kryds og tværs hvor det boglige ingen rolle spiller inden for niveau

Kate Piil (Roskilde , 2024-03-31)

#979

Billedkunst er et utroligt vigtigt fag - for at bibeholde og udvikle børns kreativitet

Helle Laursen (Albertslund, 2024-04-01)

#980

Jeg skriver under fordi jeg mener det er dybt forkert med forslaget om at fjerne billedkunstundervisningen i 1. klasse. Jeg mener at det er afgørende at den dannelse som billedkunstundervisningen er en central del af starter i den tidlige barndom. Billedkunstundervisningen giver også alle elever mulighed for deltagelse og de får mulighed for at træne basale færdigheder.

Sophie Hougaard (Tørring, 2024-04-01)

#988

At børn SKAL være kreative så meget som muligt i folkeskolen.

Karina Hansen (Albertslund , 2024-04-01)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...