Bevar Sydbyen i Frederikssund - nej til DSB baneterræn

Kommentarer

#202

Jeg skriver under fordi det vil have store konsekvenser for naturen og for den rekreative lomme og smukke naturoplevelse, det er for borgere, der benytter området. Desuden vil det give store direkte gener for alle beboere i området nordpå især med støj. Da Fjordlandsvejen blev gennemført blev der også sagt det ikke ville give nævneværdige støjgener, hvilket vi, som bor i området op mod Strandvangen, ved IKKE er rigtigt, det støjer! Så selvfølgelig vil dette nye anlæg med fra og tilkobling af vogne, rangering og drift 24/7 selvfølgelig også blive en støjforurener.
Mvh Lone Schmidt Andersen

Lone Schmidt Andersen (Frederikssund , 2024-03-15)

#216

Det vil ødelægge vores område og især naturen og dyreliv

Martin Hjort (Gyldenstens Vænge 94,3600 Frederikssund , 2024-03-15)

#218

Den sparsomme natur tæt på boligområder skal ikke belemres med støjende “industri”. Kan og skal placeres længere væk fra beboede områder.

Søren Vergo (Køge, 2024-03-15)

#222

En larmende virksomhed som denne skal ikke ligge så tæt på så meget bebyggelse. I Næstved er det tilsvarende lagt langt udenfor byen

Hvorfor ikke flytte det over på den modsatte side af Fjordvejen . Det er midt imellem Gyldensten og Vinge og vil ikke genere nogle

Hans Astrup (Frederikssund, 2024-03-15)

#228

Jeg støtter min kollega der bor i der berørte område.

Helena Nguyen (Ølstykke , 2024-03-15)

#235

Jeg er rystet over, at det overhovedet kan komme på tale at anlægge et baneterræn med værksteder så tæt på et boligområde.
Det vil 100% sikkert give støjgener til de nærliggende boligkvarterer, ødelægge det skønne naturområde og samtidig være en yderst grim tilkørsel til vores by set fra den nye bro og omfartsvej. Andre byer investerer i flot kunst, så deres by fremstår fra dens bedste side, her er tale om det stik modsatte.

Hans Dalgaard (Frederikssund, 2024-03-15)

#240

Jeg bliver en af de mange berørte naboer, hvis anlægget bliver bygget

Annie Caton (Frederikssund, 2024-03-15)

#246

Jeg synes man skal bevare de grønne områder vi har i Frederikssund, og finde et andet sted til den værkstedbygning.

Palle Ravnø (Frederikssund, 2024-03-15)

#257

Jeg bor meget tæt på det areal der påtænkes at bygge på og vi har så rigeligt støj fra Fjordlandsvej så ikke mere af det.

Marianne Jensen (3600, 2024-03-15)

#275

Vi blev lokket til Frederikssund fra København med at her skulle være idyllisk, børnevenligt og tæt på naturen og selvfølgelig fjorden.
Dette er en forkert retning for Frederikssund Kommune og direkte i modstrid med at få nye beboer til byen.

Nils Harvest (Frederikssund, 2024-03-15)

#283

Bekymret for de naturmæssige samt støjgener det vil medfører.

Jeanette Staudorf (Brønshøj, 2024-03-15)

#291

Jeg er imod at dsb skal have love til og ødelægge vores natur og ligge så stort et værksted op af vores bopæl

Jakob Andersen (Frederikssund, 2024-03-15)

#309

Jeg skriver under, fordi jeg er dybt bekymret over den indvirkning, som et sådan gigant projekt vil få for de biotoper og habitater, som projektet kommer til at berøre.

Steen Leithoff (Frederikssund, 2024-03-16)

#329

Det er vanvid at placere en kæmpe remise i en blindtarm. Så skal alle tog passere alle dem, der bor langs Frederikssundbanen.

Maj-Britt Holm (Frederikssund , 2024-03-16)

#339

Det er under al kritik bare at overveje at lægge et kæmpestort, 24/7 larmende og meget højt industrianlæg i dette område. Jeg håber så meget at Frederikssund Kommune afviser det - og at DSB finder en anden placering !

Flemming Nielsen (Frederikssundd, 2024-03-16)

#340

Nej det må ikke ske

Jens Peter Pedetsen (Frederikssund, 2024-03-16)

#341

Det er stærkt kritisabelt, at Frederikssund Kommune nu, igen, påtænker at ødelægge endnu et naturområde i Frederiksund og fuldstændigt modstridende med kommunens officielle udmeldte natur- og klima miljøhensigter, naturhandleplaner m.v.
'Danmark vildeste kommune' kandidat klinger særdeles hult på den baggrund.

Jan Kræmmer Pedersen (Frederikssund, 2024-03-16)

#345

jeg ikke ønsker industri eller DSB som nærmeste nabo til Gyldenstensvænge

Flemming Nielsen (Frederikssund, 2024-03-16)

#346

Ikke nok med at vores dejlige by bliver tilplastret med ultra grimt højhusbyggeri, så skal vi måske også trækkes med en lige så grim øjebæ i form af et grimt anlæg.

Lars Roland Krieger (Frederikssund, 2024-03-16)

#347

Jeg skriver under da jeg synes vi ødelægger vores skønne område, naturen og frygter alt for meget larm.

Nathia Bentsen-Leach (Frederikssund , 2024-03-16)

#355

Både for beboerne i Sydbyen men også fordi jeg mener det vil ødelægge det skønne område.

Karina Ventrup (Frederikssund, 2024-03-17)

#381

Placeringen er uhensigtsmæssig af de grunde der er omtalt i den åbne skrivelse.

Jan Erik Torp (Frederikssund, 2024-03-17)

#383

Tjek at jeg ikke står dobbelt på underskriftindsamlingen.

Per Madsen (Frederikssund, 2024-03-17)

#387

Ønsker den ikke

Rune Serup (Frederikssund, 2024-03-17)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...