Vi er bekymrede brugere af Gribskov pga. hegn og urørt skov

Kommentarer

#204

Er meget bekymret for dyrenes vel og vegetationen, træer med hegn og skovfældning

orla bonde (Hundested, 2024-02-29)

#205

Vilde dyr ikke skal bag hegn

Karina Larsen (Roskilde, 2024-02-29)

#212

Jeg er imod indhegning af “vild” natur. Lad hellere dyrene færdes frit

Emilie Haut (Kokkedal, 2024-02-29)

#215

Fordi man ikke kan have vilde dyr bag hegn, det er virkelig noget vores politikere har fået galt i halsen. Der er ikke føde nok og det er tydeligt dyremishandling.

Charlotte Mauritzen (3400 Hillerød, 2024-02-29)

#236

Jeg er endnu en bekymret Borger der er imod tamme dyr bag hegn uden fodring!!

Sisse Schlätzer (Fredensborg, 2024-02-29)

#238

Nej tak til indhegning af Danmarks skove

Kirsa Sørensen (Ruds Vedby , 2024-02-29)

#242

Jeg er imod hegn i vores skove. Jeg er imod at man sætter store dyr ud, som ikke bliver tilset og får mad. Jeg er imod at man fælder så mange træer i vores skove

Mette Alstrup (Helsinge, 2024-02-29)

#245

Jeg ønsker ikke at vores skove hegnes ind og det er s å trist at se hvordan skoven fældes nærmest uhæmmet.
Dette natur syn nærmer sig fauna kriminalitet og helt sikkert dyremishandling af både de vilde men også tamdyrene der spærres inde bag hegn!

CAMILLAv Sørensen (3200 Helsinge , 2024-02-29)

#247

Jeg syntes det er vanvittigt at hegne ind man hegner da ikke naturen ind.. de har lige netop fundet ud af at vildsvinehegnet er noget af en ommer.. lydt nu til folk….

Lene Lundqvist (3400, 2024-02-29)

#253

Skoven kan godt klare sig selv og har ikke brug for ufatteligt dårlige tiltag udtænkt af 'kloge' mennesker på Slotsholmen!

Annette Skipper (Gilleleje , 2024-02-29)

#268

Jeg ønsker og bevare skoven som
Den er og ønsker der bliver ryddet op: der skaæ ikke hegnes dyr inde. Husk hvad der skete med de indhegnet krondyr - de brød ud og nu er der for mange. Jeg vil kunne trives sikkert på min hest og bevare de stier der er nu

Susanne Johnsson (Græsted, 2024-02-29)

#272

Ingen indhegning. Ingen udsatte vilde dyr

Birgit volkær Petersen (Slangerup , 2024-02-29)

#290

Jeg skriver under, fordi hele det faglige grundlag for NNP-er og urørte skove hviler på manipuleret ‘forskning‘ og ikke-retvisende formidling.

Det paradoksale er, at vores belastede natur skal reddes der, hvor den har det aller bedst og biodiversiteten har vist markant fremgang de sidste 3 årtier, mens udviklingen i det åbne land får lov at fortsætte sin skæve og unaturlige gang.

Med såkaldt 'urørte skove' sættes jordens mest naturlige, bæredygtige, certificerede produktion af klodens mest cirkulære, multianvendelige råstof TRÆ i stå på 75000 ha kulturskove.

Det sker med en kæmpe overset klimaregning til følge i et lille priviligeret land, der i forvejen importerer 80 % af sit træforbrug, og som har planer om fremover at skulle anvende endnu mere træ i den bæredygtige omstilling.

Søren Grene (Tibirke , 2024-03-01)

#296

Jeg er enig i ovenstående

Inger Bertelsen (Hvalsø, 2024-03-01)

#297

Der er allerede et stort indespærret område i gribskov. En elg er et farligt dyr, som man ikke bare kan gå eller cykle omkring. Og så er det helt forkastelig at de få gamle som sidder i Naturstyrelsen skal lukke det store flertal ude af naturen.

Martin Jakobsen (København , 2024-03-01)

#314

Det må stoppes, at en af vores ældste og mest besøgte skove vandaliseres. De næste 100 år mindst vil Gribskov stå som en efterladt krigszone.

Sussie Carlsen (Vejle, 2024-03-01)

#316

Jeg er 100% enig i ovenstående. Det mest forfærdelige er at Gribskov ikke står alene. Det sker over hele landet, uden at offentligheden er blevet hørt.

Annette Huusom (Vordingborg, 2024-03-01)

#324

Vi skal bevare vores skove som giver os ilt

Maria Nesgaard (VIBORG , 2024-03-01)

#325

Jeg skriver under, fordi der på et tidspunkt SNART, må være en ansvarlig og fornuftig politiker, ell. anden der kan stoppe dette forrykte projekt, både i Gribskov og i resten af Danmark!
Det er en helt vanvittig og fuldstændig ugennemtænkt mishandling af både natur og dyr!
Men har forlængst fundet ud af, at der ikke er nogen evidens for, at det vil gavne biodiversiteten, og det vil bestemt ikke gavne de større dyr ude i den rigtige natur!
Hvordan kan man i Danmark tillade et projekt, man kan regne ud er rent dyremishandling?
Alle kan regne ud, at dyr der ikke får tilbudt nogen form for føde og tilskud i perioder, hvor der ikke findes noget på arealet, at de vil mistrives, og det er jo allerede set flere steder, at så vil de dø af sygdom og/ell. sult.

Kirsten Borg (Viborg, 2024-03-01)

#334

Det er forrykt og ugennemtænkt at ville indhegne så store dele af skoven for at sætte dyr ud som ikke er avlet/ født til det.

Lene Villadsen (Slangerup, 2024-03-01)

#343

Jeg bryder mig ikke om jeres agenda med at fælde træer over alt i biodiversitetens navn da det ikke er nødvendigt.
Og slet ikke som urørte skove da en masse god træ går til spilde uden grund og er medvirkende til at træ bliver dyrere.

Anders Nielsen (Haderslev, 2024-03-01)

#358

Jeg vil også kunne nyde naturen uden hegn. Jeg elsker de danske skove og vil ikke have dem ødelagt, så os naturelskere ikke kan være i dem.

Bella Katrine Rein (3100, 2024-03-01)

#359

Ønsker en fri natur uden hegn og sultende dyr!
Stop fældning til flis og såkaldt “urørt” skov - det øger CO2-udslippet, øger temperaturen og hindrer fri bevægelighed for dyr og mennesker!
Der er ingen evidens for bedre biodiversitet ved disse tiltag - selv Biodiversitetsrådet kan ikke bekræfte at ovenstående gavner naturen!
Stop dette idioti! 🙏

Lotte Steneborg (Læsø, 2024-03-01)

#365

Rewilding af vores skove i DK har langt flere slagsider, end de påståede gevinster. Vi har slet, slet ikke skove som er store nok til dette. Vi har brug for åbne skove med naturpleje i forening med en god og vild men plejet natur. Skove hvor der er plads til både menneskeknogler de vilde dyr. Ikke hegnede skove med udsatte tamdyr. Det er helt galt.

Claus Persson (Hårlev, 2024-03-01)

#370

Jeg er imod indhegnet natur på store arealer og udsætning af vilde heste , køer og elge

Pia Friis (Virum, 2024-03-01)

#379

Jeg generelt er imod hegn. Snart er hele Danmark hegnet inde . Græsserer bliver udsatte for vinter sult.

Gitte Gammerath (Randers , 2024-03-01)

#386

De hegninger bare MÅ stoppes!!!!

Dorte Møller (Toskilde, 2024-03-01)

#387

Jeg er enig i disse bekymrende punkter og IKKE ønsker hegn i vores natur

Mia-Maria Hagelskjær (Helsinge, 2024-03-01)

#396

Jeg er imod dyrehold uden mad, drikke, tilsyn, tørt leje etc. Imod ødelæggelser af vores skove etc

Gitte Hvass (Ry, 2024-03-01)

#398

Jeg bryder mig ikke om den massive fældning og frigørelse af CO2 i skoven, istedet for at lade 200 år gamle træer stå hvor de står.

Ann Palsgård (Kagerup , 2024-03-01)

#400

Jeg bruger skoven til at ride i. Og jeg er bekymret for velfærden for de "vilde dyr" i indhegning - to begreber der ikke burde stå i samme sætning.

Gitte Dencker (Gentofte, 2024-03-01)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...