Vi er bekymrede brugere af Gribskov pga. hegn og urørt skov

Kommentarer

#11

Jeg er dybt bekymret for dyrevelfærden i NNP'erne. At der til formålet dispenseres fra dyrevelfærdsloven finder jeg dybt foruroligende.

Pia Vestmar (Tisvildeleje , 2024-02-29)

#14

Fordi jeg er imod at vi fælder skoven

Christine Tholstrup (København, 2024-02-29)

#16

Jeg ikke er enig i den førte politik.

Per Maansen (G, 2024-02-29)

#22

Hegn skaber ikke mere biodiversitet men forhindre skoven dyr og bruger i at bruge skoven. At sætte heste og elge og kvæg ud og ikke vil fodre og sørge for vand samt tørt leje er en skændselen og det overholder ikke dyreværnsloven. Så nej tak til hegn.

Jeanne Bjørnbirk (Hillerød, 2024-02-29)

#32

Jeg siger NEJ til de store hegn omkring Gribskov

Thomas Olsen (Hillerød, 2024-02-29)

#40

Jeg ønsker et bæredygtigt samfund, hvor træet produceres tæt på industrien, således at vi kan få nedbragt vores CO2 forbrug.

Samt en fri natur - uden hegn.

Henriette Andersen (Hillerød, 2024-02-29)

#49

Jeg er imod at der gambles kritikløst med DK’s dyrebare natur på et så useriøst og evidens fattigt grundlag som tilfældet er. Og imod, at demokratiet sættes så effektivt ud af spil af magtfuldkomne men, udygtige politikere der ikke har fattet, at de er folkevalgte der har fået et tillidshverv som de i udpræget grad pisser på.
Imod, at der gambles med både dyrenes og menneskenes velfærd. Og, at man i den grad går stik imod alle anbefalinger ift klimakrisen. Det er mildt sagt stjernetosset!
Bruger 900 mio. kr. på sindssyge hegn. Penge der i særlig grad burde bruges på det danske forsvar, folkets sikkerhed og, at give de ældre lige så gode økonomiske og menneskelige vilkår som resten af befolkningen - både pensionisten og plejehjemsbeboeren.

Kate Andresen (Fredensborg, 2024-02-29)

#50

jeg er bekymret for adgangen til skoven og fordi hele konceptet ikke bygger på et for tyndt grundlag, idet eksperter ikke er enige i fremgangsmåden

Vivienne Bach Carlsen (Helsinge, 2024-02-29)

#54

At jeg mener at det er en vanvittig beslutning som i en teori's navn tages uden tanke på bruger og konsekvenser for naturen på langt sigt. At sætte hegn op i naturen hører ingen steder hjemme og vil skade vildtet.

Lene Kongstad (3230 Græsted Esbønderup , 2024-02-29)

#60

Jeg syntes at dette vanvid med at fælle vores skove skal stoppes NU

Ditte Søeborg (Tisvilde, 2024-02-29)

#61

Jeg er helt uenig i den manipulerede regerings vanvittige, ødelæggende adfærd og lovgivning, der er truffet på baggrund af tro – ikke evidens

Gitte Kanberg (Gilleleje, 2024-02-29)

#63

Jeg mener at der er tale om et fuldstændig ubearbejdet eksperiment uden evidensbaseret dokumentation for virkning. Det er grotesk i en global klimakrise at nedlægge skove og skovbrug. Der mangler desuden i høj grad miljøkonsekvensvurdering som bekræfter min beky ring over at NNP og " urørte" skoves negative konsekvenser af historiske dimensioner.

Gitte Ramsgaard (Slangerup, 2024-02-29)

#64

Jeg skriver under fordi jeg bruger Gribskov hver dag sammen med min familie og hund, hvor vi nyder det naturlige dyreliv, som Gribskov er så beriget af. Fritgående kronhjorte, dåhjorte, sikahjorte og rådyr møder vi dagligt både inde og udenfor skoven, og jeg finder det derfor forfærdeligt, at man vil hegne hele midterkernen af skoven ind, da det vil smadre det fritgående hjortevildt , som så enten vil blive spærret inde bag 2,5 m højt hegn eller blive tilbage på et meget mindre stykke af skoven. Endvidere vil jeg ikke længere kunne gå en tur med min hund, som altid er i snor, i den del af Gribskov, der bliver indhegnet pga livsfare ved udsætning af kvæg, som kan finde på at angribe hunde.

Niels Vincents (Helsinge , 2024-02-29)

#65

Det er det rene vanvid, bliver omkostningstungt at vedligeholde hegnet, ødelægger skoven og skaber utryghed med store dyr der kommer til at sulte..!

Lotte Ebbenæs (Nødebo, 2024-02-29)

#69

Gribskov er et national ikon, der vil blive ødelagt pga massive fældninger

Klaus Flemløse (Ålsgårde , 2024-02-29)

#71

Jeg er 100% modstander af indhegnet såkaldt ‘vild’ natur!
Og støtter punkterne i underskrifts kampagnen til fulde.

Ingvild Vinje (Græsted, 2024-02-29)

#95

Jeg mener de såkaldte NNP projekter er et politisk bestemt “hærværk” som INGEN ved om det har nogen biodiversitets fremmende effekt. Afspænder af en bevidst manipuleret Rødliste, udfærdiget af nogle få selvbestaltede naturfantaster.

Vagn Larsen (Rågeleje, 2024-02-29)

#97

Urørt skov ikke er fældet skov, i min bog

Anette på Krogh Jensen (Knebel+, 2024-02-29)

#105

Det er fuldstændigt vanvittigt det som foregår. Det ligner en slagmark, det eksisterende dyreliv fratages deres skjulesteder.
Synet er til at græde over, og mit hjerte er knust.

Joan Petersen (3210 Vejby, 2024-02-29)

#116

Jeg er imod al indhegning af offentlige arealer

helle Hansen (Årslev, 2024-02-29)

#117

Det er den største katastrofe i mit 60 årige, lange liv - medfører ufattelige, unødvendige men statspåførte lidelser og død for tamdyr - sat bag hegn uden fødegrundlag. Iværksat som en idelogi, men forsøgt offentligt gjort som gavn for biodiversitet. Dette er der ingen videnskabelige beviser for. Hvad bilder de biologer og den regering sig ind, at lege Gud! de er ikke min Gud og dyrene er ikke deres redskaber, men har egen ret til liv.

Naomi Elkington (Hilleroed, 2024-02-29)

#121

Jeg skriver under fordi jeg kommer meget i Nordsjælland, og ikke ønsker al vores skov indhegnet med eller uden udsætning af græssende dyr bag hegn.

Birgitte Jensen (Nykøbing Sjælland, 2024-02-29)

#138

Det bliver den værste naturkatastrofe hvis de for lov

Bjarne Myllerup (Kjellerup , 2024-02-29)

#140

Jeg er bekymret over planerne mht Gribskov som vi bor meget tæt på

Susan Petersen (Helsinge, 2024-02-29)

#142

Jeg er total imod hegn da det skader nulevende vilde dyr og begrænser menneskers færden så nej tal til mere hegn og de dyr der indhegnes må også lide. Så nej tak.

Jeannette Svensson (4990, 2024-02-29)

#156

Modstander af dyr bag indhegning og begrænsninger på deres mulighed for at søge efter føde.
Modstander at de voldsomme forandringer og ødelæggelser skoven.
Modstander af være utryg og have begrænsning på hvor vi må færdes.

Ønsker at vores skove forbliver skove uden at vi skal blande os. Skoven skal passes som den hidtil er blevet..... det som foregår nu er vandalisme og statsstøttet dyremishandling.

Jytte Løkke (Helsinge, 2024-02-29)

#160

Det er et udokumenteret , vanvittigt projekt, som smadrer vore skove, ødelægger vores vildt- og fugleliv, og piner tamdyr ved at sætte dem bag hegn uden tilskudsfoder om vinteren

Kirsten Kjær (Skodsborg, 2024-02-29)

#170

Hvor skal alt kronvildt uden for hegn søge hen. Stor risiko for påkørsel. Samt det er meningsløst at vandalisere træerne, iser når Eu siger vi skal plante mere skov. Det er ok med urørt skov, men lad den passe sig selv.

Jesper Larsen (Græsted, 2024-02-29)

#175

Jeg er 100% enig. Og det er ikke kun Grib skov, denne udokumenterede forvaltning af vores Natur sker, det er over alt i DK og det skal stoppes

Lotte Bøgedal (Vejen, 2024-02-29)

#184

Vi bor i den sydlige del af Gribskov, lige op ad skoven. Vi har oplevet adskillige udbrud af heste, der er sat ud på de eksisterende udlagte folde. Heste som har sprængt hegn hos os privat, med flugt af egne heste til følge, løse heste på trafikerede veje, heste der sidder fast i vandhuller som skal reddes op. Er det dyrevelfærd i den teoretiske biodiversitets navn? Voldsomme fældninger og indhegninger er sat inden vi overhovedet er nået til en høring?

Trine Anker larsen (Hilleød, 2024-02-29)

#194

Natur er ikke med hegn og de gamle træer skal blive hvor de står

Mette Ceparano (Assens, 2024-02-29)

#195

Det er naturstridigt og dyrplageri at sætte hegn op, så dyrene ikke kan vandre frit. Det er deres natur at vandre over store arealer, bla. for at finde føde. Vi mennesker har allerede fortrængt dyrene fra de fleste områder og så vil vi nu også til at spærre dem, der stadig klarer sig, inde. Utilgiveligt.
Vi har nogle unikke skov og mose ommråder, som vi burde passe på og pleje, som skovens folk har gjort det i mange hundrede år, frem for at fælde og vandalisere. Om det er dumhed eller uvidenhed, ved jeg ikke, men forfærdeligt er det, at man ikke er klogere i 2024. ØV

Annette witt Carlsen (Ramløse , 2024-02-29)

#198

Jeg er stærkt modstander af indeværende, enøjede forvaltningsplan for vore statsskove.
Husdyr skal passes i hht. Til dyrevelfærdsloven og naturen skal passes med hensyntagen til både klima, biodiversitet og forsyning.

Charlotte Aaby (Silkeborg , 2024-02-29)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...