Nej tak til byggeri i det åbne landskab omkring Hammersholt og Ny Hammersholt

Kommentarer

#1

Fordi den grønne kile mellem byerne skal bevares

Henrik Olsen (Hillerød, 2023-10-02)

#3

Jeg ønsker ikke mere beboelsesbebyggelse i området. Med deraf følgende mere asfalt, flere biler m.v.
Derimod ønske jeg marker konverteret til rekreative områder og mulighed for mennesker, dyr og planter udfoldelse. Meget gerne en grøn korridor mellem St. Dyrehave og Brødeskov skov

Connie Steenberg (Hillerød, 2023-10-02)

#4

Ønsker at bevare det åbne landskab

Dycke Wraamann (Hillerød, 2023-10-02)

#5

Landsbyerne Hammersholt og Ny Hammersholtskal beholde ders særpræg som mindre landsbyer. Og naturen omkring landsbyerne skal bevares.

Ann Tøndering (Ny Hammersholt, 2023-10-02)

#7

Det at der er et åbent landskab omkring en og det hvor man bor er en absolut livsværdi og livskvalitet for mig. Derfor har jeg bosat mig i Ny Hammersholt - området. Her er vi omgivet af et gammelt og kulturgeografisk meget værdifuldt åbent landskabsområde, som på smukkeste måde omkranser dels det store rækkehusområde på Slettebjerget og dels den ældre bebyggelse der også er i området, og som på en fin måde afspejler tidligere tiders byggeskik.
Hammersholt landsby står stort set ret uforandret som landsby , og det er i sig selv meget værdifuldt både lokalhistorisk og kulturhistorisk. Det er en levende by med engagerede borgere, der sørger for at holde liv i bl.a. forsamlingshuset, som stadig er det naturlige samlingssted for begivenheder i området: valg, borgermøder, førstehjælpekurser mm.
Bekymringerne for at landsbyerne i området vil blive reduceret til ligegyldige villakvarteret er bestemt en meget reel bekymring - vi har ikke brug for flere villakvarteret i området.
At den trafikale situation allerede på nuværende tidspunkt er langt over det niveau området kan bære er et faktum, og heraf bærer den meget tunge og hyppige trafik af store lastvognstog til området ved det gamle teglværk en stor del af skylden. Men der er også efterhånden meget biltrafik gennem Hammersholt både fra Allerød og fra Hillerød. Alt i alt gør disse trafikale forhold at det føles meget utrygt at færdes på cykel og til fods i området. Kommer der nye bebyggelser bliver den trafikale situation helt umulig.
Området omkring Hammersholt og Ny Hammersholt bør forblive landzone og bør for al fremtid være fri for enhver plan om at etablere nye bebyggelser. Vi har som mennesker brug for de grønne, åbne rum at færdes i. Ingen kan trives uden lys og luft omkring sig.

Lisbeth Dilling (Ny Hammersholt, 2023-10-02)

#10

Jeg finder det vigtigt, at naturen omkring Hammersholt og Ny Hammersholt bevares.

Rie Martens (Hillerød, 2023-10-02)

#11

Jeg bor i området

Emma Pedersen (Hillerød, 2023-10-02)

#12

Området har en helt enestående natur som ikke må ødelægges med bebyggelse

Majbritt Liebmann (Hillerød, 2023-10-02)

#13

Vi skal bevare byerne som landsbyer

Ulla Bengtsson (Hillerød , 2023-10-02)

#17

Fordi at jeg er imod bebyggelse af de grønne områder

Brian Jørgensen (Hillerød , 2023-10-02)

#18

Jeg bor i Ny Hammersholt.

Tine Lee Hansen (Hillerød , 2023-10-02)

#20

Jeg ønsker at bevare det åbne landskab omkring Ny Hammersholt og Hammersholt.

Lars Thøgersen (Hillerød, 2023-10-02)

#24

Lad os bevare naturen der er lige uden for hoveddøren.

John Tøndering (Ny Hammersholt, 2023-10-02)

#25

Den grønne kile mellem Hillerød og Allerød bør bevares uden øget trafik, bebyggelse m.v.

Dorthe Kierkegaard (Hammersholt, 2023-10-02)

#29

Jeg er imod mere byggeri i det åbne landskab.

Kurt Omø (Hillerød , 2023-10-02)

#31

Jeg vil bevare de åbne arealer

Agnete Schrøder (Hillerød, 2023-10-02)

#33

Bevaring af det åbne land er værdifuldt og naturen omkring vores landsbyer er vigtig.

Peter Herskind (Ny Hammersholt, 2023-10-02)

#34

Jeg holder af naturen og mener den bidrager meget mere positivt til Hillerød kommune end grimme byggerier!

Amalie Engberg (3400, 2023-10-02)

#35

Jeg bor i området og vil gerne bibeholde de åbne landskaber vi har, og som jeg nyder hver dag.

kirsten høpfner-dahl (hillerød, 2023-10-02)

#37

Jeg ønsker ikke den øgede trafikmængde som vil følge med. Det har vi slet ikke infrastruktur til. Derud over syntes jeg, at vi skal bevare de naturskønne omgivelse vi har - både af hensyn til bæredygtighed og pga miljømæssig diversitet

Henrik Pedersen (Hillerød, 2023-10-02)

#38

Vi skal bevare de små landsbyer og naturen omkring

Lillian Sørensen (3400, 2023-10-02)

#41

Det åbne landskab betyder meget for de små landsbyer, samt de grønne kiler til fordel både for mennesker og dyr.

Torben Rosenørn (Hillerød, 2023-10-02)

#42

Jeg ønsker at bevare hammersholterne som de er ,uden yderligere byggeri

Birgit Susanne (Ølsted , 2023-10-02)

#45

Jeg ønsker at beholde det åbne landskab med de historiske istidsformationer.

Erasmus Rothuizen (Ny Hammersholt, 2023-10-02)

#50

Jeg ønsker ikke de åbne arealer omkring Ny Hammersholt og Hammersholt skal bebygges.

Christa Una Ryholt (Hillerød, 2023-10-02)

#55

Jeg sætter stor pris på naturen og dyrelivet i området og ønsker at bevare de landlige omgivelser

Pia Norby (Hillerød, 2023-10-02)

#56

At vi ikke skal ødelægge flere landsbyer og deres natur.
Det vil være en katastrofe at bebygge mere omkring Hammersholt og Ny Hammersholt. Naturen skal have lov at blive her.

Katrine Gunner (Hillerød, 2023-10-02)

#58

Jeg skriver under fordi jeg ønsker at bevare de naturområder der findes i Ny Hammersholt og Hammersholt

Karin Lardy (Hillerød, 2023-10-02)

#61

Den skønne natur forsvinder fuldstændig

Kirsten Wagner (3400, 2023-10-03)

#62

Bevare de grønne områder omkring vores landsbyer.

Frede Wagner (Hillerød , 2023-10-03)

#63

vi skal bevare naturen og landsbysamfundene.

Per Ovesen (Ny Hammersholt , 2023-10-03)

#64

Nej tak til byggeri i det åbne landskab omkring Hammersholt og Ny Hammersholt

SVEND AAGE SEJBERG (HILLEROED, 2023-10-03)

#68

Jeg ønsker at bevarer naturen og landsby miljøerne.

Lise Gustavson (Ny Hammersholt , 2023-10-03)

#72

Ønsker ikke byggeri omkring Hammersholt eller ny hammersholt

Mogens Brunse (3400, 2023-10-03)

#73

Jeg ønsker at bevare landsby miljøet og det åbne landskab

Louise Thygesen (Hillerød , 2023-10-03)

#74

Nordsjælland har brug for mere natur - ikke mere byggeri. Nu røg der et ordentlig stykke jord til det nye sygehus. Det må stoppe med det.

Erik Morsing (Birkerød, 2023-10-03)

#76

Jeg synes vi skal bevare naturen og det åbne land

Albrektsen Lise (3400, 2023-10-04)

#78

Jeg er enig i, at bebyggelse i lokalområdet ville være ødelæggende for områdets integritet.

Eva Sterndorff (Hillerød, 2023-10-04)

#79

Jeg ønsker at bevare naturen omkring Ny Hammersholt og den grønne kile. Både af hensyn til os mennesker, men også af hensyn til naturen og diversiteten.

Tonny Larsen (Hillerød, 2023-10-04)

#81

Jeg skriver under fordi jeg støtter erklæringen om et JA/krav til at bevare det åbne landskab. 💕👍👵🏼 Jytte Helle

Jytte Helle (Hillerød, 2023-10-04)

#83

Den unikke natur omkring Hammersholterne skal bevares. Skal der bygges flere boliger så gør det så stationsnært som muligt.

Daniel Thue Bech-Pedersen (Hillerød, 2023-10-04)

#86

Jeg ønsker Ny Hammersholt fortsat skal have et landligt udtryk, således at herlighederne med mark og skov fortsat er rammen for vores dagligliv!

Birgith Sletting (Ny hammersholt, Hillerød , 2023-10-04)

#87

Jeg skriver under fordi jeg ikke mener at Gl. Frederiksborgvej og Brødeskovvej kan bære mere trafik

Erik Schwanenflugel (Hillerød, 2023-10-04)

#88

Vi skal bevare den flot miljø og beskytte og vokse den biodiversitet at vi har begge i åben landskab, søer og skoven i Ny Hammersholt.

Pania Noema (Hillerød, 2023-10-05)

#89

Min holdning er at bebyggelse skal koncentreres i byerne, så natur og landskaber forbliver bevaret.

Jesper Danielsen (Hillerød, 2023-10-05)

#93

Jeg mener at vi bør bevare flere åbne landskaber i vores natur og oplever at alt bebygges. Infrastukturen i området kan ikke bære tungere trafik.
Nye boligformer kan evt etableres på allerede eksisterende grunde.

Gitte Jørgensen (Hillerød, 2023-10-05)

#95

Jeg støtter at der ikke bliver bygget i vores åbne landskab.

Morten Fangel (Hillerød, 2023-10-05)

#99

De grønne områder skal bevares og der er flere eksisterende grunde som kan benyttes

Andreas Frank Jørgensen (Ny Hammersholt, 2023-10-06)

#100

Der er vigtigt at der bibeholdes åbent landskab mellem Allerød og Hillerød

Stìg Brinck (Hillerød, 2023-10-06)

#105

Byggeriet vil være en ren katastrofe for lokalsamfundet.

Ib Mortensen (Hillerød, 2023-10-08)

#107

Ønsker at bevare det landlige omkring Ny Hammersholt

Torsten Jessen (Hillerød , 2023-10-08)

#115

Naturen betyder alt i dette smukke område, så derfor nej tak til til mere beboelse.

Irene Jensen (Hillerød, 2023-10-08)

#117

Bevar landsby livet

Claus Strøm Madsen (Hillerød, 2023-10-08)

#120

Vi er nødt til at bevare de åbne arealer omkring Ny Hammersholt

Birgitte Holch Knudsen (Hillerød , 2023-10-08)

#123

Jeg ikke ønsker bebyggelse i landområdet. Der er masser af muligheder og byggeri nær byen

Gundi Molzen (Hillerød, 2023-10-08)

#126

Ønsker at bevare nuværende lokalområde i Hammersholt og Nyhammersholt

Rene Stauning (Hillerød, 2023-10-08)

#130

Jeg er enig i forslaget

Lau Edill (Hillerød, 2023-10-08)

#131

Det er synd at naturen bliver presset og de små byer forsvinder, samtidig er vejene for små til den stigende trafik.
Den stigende trafik resultere i at vi får lange bilkøer i myldertiden da vejene er små og ikke beregnet til så meget tung trafik.
Samtidigt påvirkes dyrelivet negativt af at området forurenes med støj/røg. Vi bør bevare naturen så vores børn også har en fremtid, i stedet for at udnytte naturen helt til grænsen.

Jens Tarding (Hillerød, 2023-10-08)

#134

Jeg skriver under fordi de grønne områder må bevares. Vi skal ikke have en by her.

Suzanne Villendrup (Hillerød , 2023-10-08)

#138

For at bevare det åbne landskab.

Ole Heie (Hillerød, 2023-10-08)

#143

Naturen forsvinder landsbyerne forsvinder, for meget især stor lastbiler med hænger

Lilian Gøtje (Hillerød, 2023-10-09)

#146

Jeg skriver under fordi jeg ønsker at beskytte det åbne landskab.

Claus Westh (Hillerød, 2023-10-09)

#149

Jeg har boet her i 40 år og vil gerne fastholde områdets unikke karakter

Bo Sloth Petersen (Hillerød, 2023-10-10)

#150

Det er en dårlig ide at bygge i det åbne land, som jo er en mangelvare i Hovedstadsområdet.
Natur- og kulturhistoriske er landskabet og den eksisterende bebyggelse i Hammersholt området med til at give området identitet og i forhold til klima og biodiversitet væsentlig at bevare.

susanne guldager (hillerød, 2023-10-10)

#151

Jeg er generet af trafikken og naturen forsvinder og landsbyerne blir udraderet vi vil ha ro og fred

John Taomina (Hillerød, 2023-10-11)

#153

De få grønne kiler, der er tilbage, bør bevares.

Inge Tetens (Ny Hammersholt, 2023-10-11)

#154

Lad os bibeholde den begrænsede natur vi har - det sidste vi har behov for, er en yderligere begrænsning af det åbne landskab.

Torben Kipp Andersen (Hillerød, 2023-10-11)

#155

Ønsker at bevare det åbne grønne landskab

Timi Puskás (Copenhagen , 2023-10-12)

#157

Jeg ønsker at fastholde naturen og markerne.

Margrethe Nielsen (3400, 2023-10-12)

#158

Ved bebyggelse af de åbne områder forsvinder naturen. Det er slemt nok med inddragelse af nye områder til golfbaner.
Det levende landsbymiljø i Hammersholt vil forsvindeog vejnettet vil blive meget overbelastet.

Hanne Willer (3400, 2023-10-12)

#160

Det er vigtigt at bevare landsbypræget, og der bliver masser af boliger i den nye Favrholm bydel tæt på. Mener derfor at det vil ødelægge proportionalt meget i forhold til udvidelsen af boligmassen i kommunen.

Anders Neuenschwander (Hillerød, 2023-10-14)

#161

Man flytter til vores område blandt andet på grund af sammensætningen af natur og landsbyer. Tillader man nye villakvarterer, undergraver man denne præmis både for nuværende indbyggere, kommende indbyggere i evt. nyt kvarter samt indbyggerne længere ude i fremtiden. I øvrigt er det sikkert som amen i kirken at nybyggeriet i sig selv vil skæmme rent arkitektonisk, da det desværre er standard nu om dage.

Jeppe Bjørn (Ny Hammersholt, 2023-10-14)

#166

Bevar naturen

Lisbeth Bartholin (Hillerød, 2023-10-14)

#172

Vi ikke behøver at udvide Ny Hammersholt

Michael Ludwigsen (Ny Hammersholt, 2023-10-14)

#184

Bevar natur, grønne områder og områder hvor folk kan lade op i en travl verden. Områder hvor mennesker kan leve og opleve natur. Lav evt. motionsstier, vandreruter m.m.

Sanne Terkelsen (Hillerød, 2023-10-14)

#189

Nej tak til byggeri i det åbne landskab omkring Hammersholt og Ny Hammersholt

Dorthe Christensen (3400 Hillerød, 2023-10-14)

#190

Ikke mere byggeri i det åbne landskab. Stop den totale ødelæggelse og tæt-bebyggelse af Hillerød kommune

Gitte Grarup (Ny Hammersholt, 2023-10-14)

#191

Jeg siger nej tak til byggeri i det åbne landskab omkring Ny Hammersholt og Hammersholt

Jette Michelsen (Hillerød, 2023-10-14)

#193

Vil bevare det pbne landskab og landsbyerne.
Udnyt stationsnære områder i stedet - de har rigelig kapacitet.

Niels Erik Olsen (Ny Hammersholt, 2023-10-15)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...