Vi støtter Byrådets beslutning om at udvide og sikre en permanent Jonstrup Skole

Kommentarer

#1

Der er et stort antal børn, der mangler plads i Jonstrup Skole og skolen er vigtig for lokalsamfundet

Inge Livbjerg (Værløse, 2023-09-15)

#2

Vores børn fortjener en skole og fritidsordning i ordentlige rammer!

Lise Keldsbo Vogt (Værløse, 2023-09-15)

#3

Vores børn fortjener en ordentlig skole og FFO

Line Ravnskjær Kroer (Værløse , 2023-09-15)

#4

Jeg skriver under fordi vi har brug for en skole til 5. Klassetrin i Jonstrup. Byen er blevet stor og børnetallet berettiger en skole.

Peter Stennicke (Jonstrup , 2023-09-15)

#5

Jeg vil skolen, og den midlertidige pavillon skal væk.

Bo Søgaard (Værløse , 2023-09-15)

#6

Skolen er vigtig for en levende by.

Annette Thorning (Jonstrup, 2023-09-16)

#10

Det er vigtigt for lokalsamfundet at så mange som muligt kan få på den lokale skole og ikke smutter til privatskoler.

Klaus Franzmann (Værkøse, 2023-09-16)

#13

Fordi vores børn skal tilbydes nogle ordentlige forhold!

Peter Malsø (Jonstrup, 2023-09-16)

#16

Min søn er lige startet i 0.klasse, og det er tydeligt at de fysiske rammer SLET ikke kan rumme alle børn! Fantastiske lærer og så skønt med skole i vores lokalsamfund, men alt få fattige faciliteter.

Christine Bystøl (Jonstrup, 2023-09-16)

#17

Jeg bor i byen og har børn berørt af manglende tiltag på skolen

Vicky Willeberg (Værløse , 2023-09-16)

#19

Det er nødvendigt at udvide skolen.

Camilla Illum (Jonstrup, 2023-09-16)

#22

Der er akut behov for en udvidelse og fordi pavillonerne er en øjebæ

Jesper Skau Tørning (Værløse, 2023-09-16)

#24

Jeg støtter op om skole til tiden! Der er allerede nu ikke plads til børnene på Jonstrup skole. Hverken i klasselokaler eller FFO. Det er ikke et tilbud man kan være bekendt.

Susanne Lisa Ott Malsø (Værløse, 2023-09-16)

#25

Skolefaciliteter i Jonstrup skal følge trop så man er i stand til at tilbyde FFO/skole til alle nytilflyttede småbørnsfamilier.

Lis Ravnskjær (Værløse, 2023-09-16)

#26

Støtter lokalsamfundet i Jonstrup

John Nielsen (Værløse, 2023-09-16)

#28

Jeg vil gerne vil, at mine tre børn kan gå i den lokale folkeskole i Jonstrup, og vi ikke er nødsaget til at finde et andet skoletilbud, fordi rammerne er for dårlige.

Signe Mortensen (Jonstrup, 2023-09-16)

#29

for at give min støtte til udvilking af Jonstrup Skole og by

Pia Jeppesen (værløse, 2023-09-16)

#31

Det er nødvendigt, at der skaffes plads og ordentlige forhold for Jonstrup- børnene, og at der samtidigt værnes om vores bymiljø omkring de smukke historiske bygninger.
Herudover er skolen/stedet et kulturelt center i Jonstrup og bør fortsat være det med plads til kultur- og foreningsaktiviteter og JonstrupJazzFestival.

Erik Lund Jepsen (Jonstrup, 2023-09-16)

#32

Vi ønsker at tilbyde Jonstrups børnefamilier en tidssvarende skole i gode og velindrettede bygninger - og attraktive udenoms faciliteter.

Birgit Lledo (Jonstrup, 2023-09-16)

#34

Jeg ønsker at der skal være plads til børnene på skolen i Jonstrup - og at det skal være I tidssvarende lokaler.

Peter Ravnskjær Kroer (Værløse, 2023-09-16)

#37

Vigtigt at skolefaciliteterne er i orden for de efterhånden mange børn i Jonstrup

Bjarne Ravnskjær (Værløse , 2023-09-16)

#40

Ønsker at støtte byrådets beslutning om at påbegynde udviklingen af Jonstrup skole - til tiden!

Monika May (3500, 2023-09-16)

#41

Det er vigtig bakke op om de lokale skoler i se små lokalsamfund, således at det er attraktivt at bo i udkanten af storbyerne

Niels Schirmacher (Smørum, 2023-09-16)

#42

Mine børn går i skolen. Vi vil gerne have en lokal skole, som kan rumme de mange nye beboere, der er kommet til Jonstrup.

Adriana Velic (Værløse Jonstrup, 2023-09-16)

#45

Bor i Jonstrup

Anne Kettel (Værløse, 2023-09-16)

#48

Jeg har to børn som skal gå på skolen indenfor de næste år.

Nina Rasmussen (Værløse , 2023-09-16)

#49

For at støtte skole projektet

Poul Prentø (Værløse, 2023-09-16)

#51

Jeg ønsker at mine børn kan gå på deres lokale skole til og med 5. klasse.

Cecilia Grønbæk Springer (Jonstrup, Værløse, 2023-09-16)

#52

Jeg bekymrer mig om mine og andres børns skolegang.

Jeppe Norris (Værløse, 2023-09-16)

#53

Fordi tiden løber fra os ift børneantal

Emilie From Jensen (Værløse, 2023-09-17)

#57

Vores børn er vores alles fremtid.

Rasmus Sørensen (Jonstrup, 2023-09-17)

#58

Jeg ønsker at mine børn får de fornødne fysiske rammer på Jonstrup skole til at kunne opnå den bedst mulige faglige og sociale skolegang.

Jonas Espersen (Værløse , 2023-09-17)

#61

Skolemulighed ved flyvestationen er en nødvendighed nu, hvor området i den grad bebos af børnefamilier.

Inger Just (Værløse, 2023-09-17)

#63

Jeg ønsker nogle acceptable fysiske rammer for både elever og personale. Derudover ønsker jeg at jonstrup fortsat skal være en attraktiv bydel med egen skole.

Natasja S. R. Espersen (Værløse, 2023-09-17)

#64

For at skabe de bedste læringsforhold for børnene.

Anja skau tørning (Værløse, 2023-09-17)

#66

Der er utrolig mange familier og børn hvis trivsel afhænger af en velfungerende skole der kan huse alle elever i nærområdet

Johannes Engell Kamber Aarø (Værløse, 2023-09-17)

#68

Det er vigtigt at have gode vilkår for elever og lærere og have en lokal skole.

Karen Madsen (Jonstrup, 2023-09-17)

#69

Jeg støtter udvidelse af Jonstrup skole

Benjamin Hughes (Værløse, 2023-09-17)

#73

Jeg støtter en varig og blivende forbedring af Jonstrup skole

Mads Kempel Laursen (Værløse, 2023-09-17)

#77

Jeg har et barn fra maj 2021 som skal gå på Jonstrup skole.

Merete Rødsgaard-Mathiesen (Værløse, 2023-09-17)

#78

Jeg selv har to børn fra 2018 og 2019, der vil blive meget påvirket af de trange rammer for deres første år i indskolingen.

Marlene Støttrup (Værløse, 2023-09-17)

#80

Fordi jeg selv har to kommende skolebørn til Jonstrup skole

Pia Mølgaard (Værløse , 2023-09-17)

#86

Det er afgørende at have en velfungerende skole i vores nærmiljø. Det er nødvendigt med rettidig omhu, så det er nu der skal bygges.

John Madsen (Jonstrup , 2023-09-17)

#88

Ønsker pavilloner fjernet

Benny Meincke (Værløse, 2023-09-17)

#91

Fordi jeg helt klart mener at der bør fokuseres på at de borgere man invitere ud i nye boligkvarterer også for mulighed for at sende sine børn i ordentlige skoler.

Lasse Busk (Værløse, 2023-09-17)

#93

Fordi jeg har kommende skolebørn

Xenia Egbert Eiersholt (Værløse, 2023-09-17)

#94

Jeg har et barn fra den store årgang 2021, som skal i skole (forhåbentlig i Jonstrup, hvis der er plads!) i 2027.

Sarah Steinitz (Værløse, 2023-09-17)

#95

Fordi jeg har et barn i 0. og en på 2 år som starter skole i 2027 og gerne vil have dem til at gå i den lokale skole. Men skolen og ffoen er allerede nu for lille.

Pernille Eg Berg (Værløse, 2023-09-17)

#97

Mine børn skal have en skole at gå til

Miran Marusic (Værløse, 2023-09-17)

#98

Ønsker et ordentligt skoletilbud til mit barn. Overvejelser om at flytte fra kommunen pga. dette.

Jens Hummelshøj (Jonstrup, 2023-09-17)

#99

Skole ja tak

Søren Ellegaard (Jonstrup , 2023-09-17)

#101

Vi ønsker at vores børn skal gå på en lokal skole. En skole hvor de kan cykle hjem, og gå i skole med deres naboer til gavn for et godt lokal miljø.

Martin Sander Nielsen (Jonstrup, 2023-09-17)

#102

Jeg bor i Jonstrup og har en datter på 6 og en søn på 3,5, og de fortjener et ordentligt og lokalt sted at gå i skole.

Laura Nelson Marusic (Værløse, 2023-09-17)

#104

Elsker Jonstrup

Martin Skydt (VÆRLØSE, 2023-09-17)

#105

Jeg skriver under fordi jeg har tre børn som skal ikke gå på Jonstrup skole hvis der er plads.

Søren Kjær (Værløse, 2023-09-17)

#108

Jonstrup skal fremtidssikres. Ellers flytter alle børnefamilierne.
Der er mistrivsel i FFO’en blandt andet fordi lokalerne ikke understøtter en dag med aktiviteter

Josefine Groth (Værløse, 2023-09-17)

#109

Jeg har små børn det er klar til at gå i skole i Jonstrup.

Robert Benjamin Andersen (Værløse, 2023-09-17)

#112

Jeg skriver under fordi dette betyder noget for Jonstrup byudvikling !

Daniel Stephansen (Værløse, 2023-09-17)

#116

Der bør være nem skoleadgang for de mange børn i Jonstrup området.

Rune Brødbæk Rasmussen (Værløse, 2023-09-17)

#122

Det er vigtigt at have en skole til de yngste børn i lokalsamfundet.

Gitte Sand Houe (Værløse, 2023-09-17)

#123

Vi mangler til både børn og voksne i skole og FFO.

Angelica Madsen (Værløse, 2023-09-17)

#127

Jeg skriver under fordi jeg ser et stort behov for at skolen udvides, for at understøtte den positive udvikling som er sket i byen over de seneste år.

Trine Duelund Torstved (Værløse, 2023-09-17)

#131

Mine tre børn har været glad for at gå der

Berit Egholm (Vaerlose, 2023-09-17)

#136

Skole til børnene og pavillonerne fjernet blev lovet ved valget

Steen Livbjerg (Værløse, 2023-09-17)

#138

Vores datter går på Jonstrup Skole. På trods af søde børn og voksne, er der ingen vej udenom at de fysiske rammer ikke kan rumme antallet af børn. Der er allerede maksimalt pres, hvilket fører til konflikter og mangel på ro og fordybelse

Thomas Grützmeier (Værløse, 2023-09-17)

#139

Anstændighed. Vi har budt børnefamilier velkommen i Jonstrup. Skoleforholdene bør tilpasses elevantal. Den midlertidige pavillon bør flyttes hurtigst mulig.

Susanne Holtz (Værløse, 2023-09-18)

#145

Det er meget vigtigt for en velfungerende og bydel at der er en permanent skole til de mange børn som bor i bydelen. Dette burde ske helt af sig selv når man laver et nyt boligområde som oplagt tiltrækker unge børnefamilier. Dem vil vi gerne beholde i området.

Susanne Carugati (Værløse, 2023-09-18)

#147

Jeg bor i Jonstrup, har børn i skolen og ser det akutte behov for at udvide skolen og FFOen.

Tania Bisgaard (Jonstrup, 2023-09-18)

#150

Som forældre til et kommende skolebarn i Jonstrup er det vigtigt for mig at der er en god skole at starte i når tiden kommer.

Birgitte Ladefoged (Jonstrup/Værløse, 2023-09-18)

#155

Der allerede nu er mangel på plads og ordentlige faciliteter, hvorfor det ikke kan udskydes.

Sofie Grønfeldt (Værløse , 2023-09-18)

#156

Skolen tydeligvis er for lille til de mange nye borgere i Kommunen, fx fra Sydlejren.

Majbritt Sørensen (Jonstrup, 2023-09-18)

#157

Jonstrup skolen er presset på faciliterer både ude og inde. Børnene fortjener en moderne skole som følger med når man udbygger en hel by så massivt som Jonstrup.

Malene Eskildsen (Værløse, 2023-09-18)

#161

Jeg skriver under, fordi det ikke er holdbart at basere børns skolegang permanent på pavilloner.
Udbygningen af området omkring flyvepladsen øger efterspørgselen på et godt permanent skoletilbud. Mig bekendt er der alene på Langdyssegårdsvej 21 børn i årgang 2021-22.. og søskende til dem er på vej i flere familier.
Mvh
Else Marie

Else Marie Andersen (Jonstrup, 2023-09-18)

#163

Ønskwr udvidelse af skolen

Sara Lau-Jensen (3500, 2023-09-18)

#164

Der er flyttet så mange mindre børn til som skal kunne gå så mange skoleår som muligt i nærområdet.

Birgitte Werborg (Værløse, 2023-09-18)

#165

Jeg ønsker en skole tæt på alle os nye børnefamilier i Sydlejren.

Inger Mathilde Kofoed (Værløse, 2023-09-18)

#171

Jeg har to børn, der skal starte på Jonstrup skole m. henholdvis opstart i 2024 og 2028, og jeg er bekymret for den nuværende kapacitet.

Julie Søgaard (3500, 2023-09-19)

#172

Der er behov for et godt folkeskoletilbud til alle de dejlige børn i Jonstrup og Sydlejren. Det kunne nemt forudses, da man vedtog at bygge en masse familieboliger, at der ville flytte mange nye familier til. Furesø kommune har udviklet et fantastisk attraktivt boligområde. Men skolen halter. Og det haster. Børnene er flyttet ind😃

Christina Rydahl Lundin (Værløse, 2023-09-19)

#173

Jeg skriver under fordi min datter skal starte i 0. klasse 2024.

Morten Lund (Værløse, 2023-09-19)

#179

Det lokale skoletilbud er langt fra tidsvarende, og nuværende planer fra Furesø kommune er alt andet end "rettidig omhu", når man tager den store tilflytning af børnefamilier i betragtning.

Torben Sølbeck Rasmussen (Værløse, 2023-09-19)

#182

God lokal sag

Peter Aastrup (Værløse, 2023-09-19)

#184

Det er nødvendigt for at sikre at skolebørnene har ordentlige skoleforhold i Jonstrup. Skurene skal rives ned så hurtigt som muligt, så den gamle bygning kan fremstå som det centrale historiske bygværk set fra Jonstrup torv.

Kenneth Kjemtrup (Jonstrup, 2023-09-19)

#188

Min søn går i dag i 0 klasse på Jonstrup skole - en skole som i allerhøjeste grad bærer præg af for gamle og for få lokaler! Noget der kun vil blive mere og mere udtalt i takt med det voksende antal børn i området! Jeg har også en dreng fra 2022, som jeg også påtænker skal gå på Jonstrup skole.

Pernille Graverholt (Værløse, 2023-09-19)

#191

Fordi der ikke er plads til børnene, som går på skolen lige nu. I fremtiden kommer der endnu flere børn, og dem er der slet ikke plads til.

Pernille Munkholm Jensen (Værløse, 2023-09-19)

#194

De nuværende rammer er ikke tilstrækkelige til det antal børn der starter. Specielt er FFOen alt for lille og allerede fra næste skoleår er der ikke plads til forårsbørnene.

Lena Ejlertsen (Jonstrup, 2023-09-19)

#198

Børnene i Jonstrup har brug for en skole.

Gunvor Rysgaard Jørgensen (Værløse , 2023-09-19)