Stop byggeri midt i gammel skov med kildevæld i Hvinningdalvej/Bragesvej

Kommentarer

#2

Uacceptabelt at bygge i skøn natur. Silkeborg skal være om at have bynær natur.
Politikere må være tro mod deres løfter til vælgerne.

Henrik Jørgensen (Silkeborg, 2023-09-12)

#3

Vi ønsker jo alle at bevare de skønne steder med natur. Også Silkeborg byråd har lagt en politik frem om naturen i Silkeborg. Lige nu har de dog forlagt eller glemt det. Men vi minder dem om det.

Anette Esmarch (Silkeborg, 2023-09-12)

#4

det er da en mega dum ide og vil ødelægge området

Jonas Sørensen (silkeborg, 2023-09-13)

#5

Det strider i mod al lovgivning, sund fornuft og Silkeborg Kommunes værdier

Hans Chr Rasmussen (Silkeborg , 2023-09-13)

#6

Jeg bor på Bragesvej :-(

Anette Riis (Silkeborg , 2023-09-13)

#9

De kan finde en mark at bygge på og ikke fjerne skoven

Jesper Gammelgaard (Sdr omme , 2023-09-13)

#11

Jeg kan slet slet ikke rummeslet og udholde, at det stykke himmerige skal bebygges. Vågn op - vi har for LIDT naråtur i Danmark. Vi har for FÅ søer og vådområder. Fingrene væk!!!!

Marie Rasmussen (Viby J, 2023-09-13)

#12

Strider mod al lovgivning, sund fornuft og kommunens værdier.

Annette Aaen (Silkeborg, 2023-09-13)

#14

Vi har biodiversitets krise, og grønne områder er der for lidt af p t.

Preben Rasmussen (Silkeborg, 2023-09-13)

#16

Jeg skriver under forde det er et stykke unik natur og fordi der i forvejen er bygget massivt rundt omkring det sted.

Jørgen Steffensen (Gjern, 2023-09-13)

#19

Der bliver generelt bygget for meget i Silkeborg og man mister mange skønne grønne områder.

Rikke Pedersen (Silkeborg , 2023-09-13)

#20

Vi skal bevare de naturskønne pletter der endnu er tilbage i de bebyggede områder.
Alle m2 behøver ikke “klistres” til med veje og huse.

Svend Rauff (Silkeborg, 2023-09-13)

#23

Det omtalte projekt strider imod alle regler for naturbeskyttelse og imod al sund fornuft. Hvis der dispenseres, vil 2400m2 oprindelig gammel skov forsvinde for bestandigt.

Niels-Jørgen Jensen (Silkeborg, 2023-09-13)

#27

Endnu et eksempel på fantastisk natur der bare smadres på grund af ligegyldigt stangbyggeri.
Vågn dog op i byrådet og hold jeres løfter! SUND vækst NU! Det dér har intet med sund og fornuftig vækst at gøre 👎

Marianne Hansen (Silkeborg , 2023-09-13)

#29

.

Peder Lykkeberg (Silkeborg , 2023-09-13)

#30

For at bevare de grønne områder i byen

Mikkel Pedersen (Silkeborg , 2023-09-13)

#31

Det er helt hen i vejret og ødelægge den smukke natur omkring Bragesvej, hvad med skoven, kildekvæld og dyrelivet???

Heike Schwarz (Silkeborg, 2023-09-13)

#32

Jeg er fuldstændig enig med argumenterne i Jan Beck-Nielsens læserbrev i MJA 8.9.23. En dispensation på Bragesvej vil åbne en ladeport for tilsvarende dispensationsønsker andre steder. Nu må det stoppe.

Anders Damsager (Silkeborg, 2023-09-13)

#37

Jeg har boet på Bragesvej 13, og skoven bag vejen er så vigtig en del af området det givet alt at naturen omringer dette sted.

Niclas Uttrup (Silkeborg, 2023-09-13)

#38

Silkeborg kommune bør sikre og bevare paragraf 3 områder og overholde simple gældende regler, for at sikre Silkeborgs natur.

Anette Lemche (Silkeborg , 2023-09-13)

#39

Vi skal bevare vores naturområder, også i byerne.

Pia Saxild (Silkeborg, 2023-09-13)

#40

Jeg vil gerne passe på naturen🙂

Helle Birk Pedersen (Silkeborg, 2023-09-13)

#42

Der giver ingen mening og naturen skal bevares de få steder der er tilbage i silkeborg by

Christina Floor (Silkeborg, 2023-09-13)

#44

Jeg ønsker lighed for loven - almindelige borgere er underlagt en 3 års forældelsesfrist mht. dispensationer - det må også gælde for et konkursbo.

Bent Vestergaard (Silkeborg, 2023-09-13)

#45

Det bryder med natur-og skovlinjen.

Anne-Belle Olsen (Silkeborg , 2023-09-13)

#47

Jeg skriver under fordi vi bor her.

Else Larsen (Silkeborg, 2023-09-13)

#48

Jeg er flyttet til Silkeborg for at have skov som nabo ellers ville være jeg i Aarhus…

Michael Sahl-Andersen (Silkeborg , 2023-09-13)

#50

Det er en falliterklæring, at DN ikke protesterer mod dispensationen, da økonomisk støtte åbenbart er vigtigere for dem end natur. At de konservative enøjet støtter bygherre, fremfor alle borgere, der har givet input i forb. Med nabohøring og at de konservative støtter op,om bygherres forventninger og samtidig tilsidesætter natur og 11 borgeres forventninger

Eva Madsen (Silkeborg, 2023-09-13)

#51

Silkeborg har brug for at tage en pause. Der er blevet bygget alt for meget, alt for hurtigt og af intetsigende karakter, som ikke bidrager positiv til byens udvikling. Meget nyt står tomt, da der ikke er beboere til det. Og stille og roligt forsvinder Silkeborgs kvaliteter (særligt den nære adgang til naturen for alle) og byen ligner snart en hvilken som helst anden kedelig provinsby.

Julie Jensen (Silkeborg, 2023-09-13)

#52

Der er nok boliger i byen og vi skal ikke sælge ud af naturen

Lene Jensen (Silkeborg, 2023-09-13)

#54

Jeg underskriver fordi jeg ønsker at bevare bynær natur.

Ninna Schwartz (8600, 2023-09-13)

#55

Jeg skriver under fordi:
Silkeborg er velfortjent kendt som en rekreativ og natur-smuk by. Et byggeri som dette vil få voldsom negativ indvirkning på den bynære natur, biodiversiteten, den rekreative værdi, dyrelivet mm - og det vil ødelægge alt det, som vi i samfundet netop forsøger at beskytte.

Lene Hodgkins (8270, 2023-09-13)

#56

Vi skal bevare naturen i vores by

tovemoensted@gmail.com Mønsted (Silkeborg, 2023-09-13)

#57

For at bevare bynær skov og natur

Jan Pedersen (Silkeborg, 2023-09-13)

#59

Vi skal passe meget bedre på vores natur.
Byrådet skal ikke vælge bygherres side men naturens!

Karen Predbjørn Klarbæk (Silkeborg, 2023-09-13)

#68

Læs teksen, der allerede er skrevet i underskriftindsamlingen. Der skal IKKE bygges i de sidste smukke bynære naturområder! Nu må vi være fornuftige!

Mia Regeur (Silkeborg, 2023-09-13)

#70

Dette stykke unikke natur, i midten af bymiljøet, skal beskyttes.

Allan Pedersen (Silkeborg, 2023-09-13)

#71

Vi kan ikke tåle at miste mere natur i og omkring Silkeborg.

Betina Remmer (Silkeborg , 2023-09-13)

#74

Jeg skriver under fordi, vi skal bevare den enestående natur og dyrelivet i Silkeborg - for ikke at glemme biodiversiteten, som i den grad er i fare. Et 17 m højt etagebyggeri fremmer ikke det grønne Silkeborg og være til gene for de eksisterende beboer.

Lone Therkildsen (Silkeborg, 2023-09-13)

#75

Der er ingen særlig grund til at give dispensation til byggeriet.

Bjarne Pedersen (Silkeborg, 2023-09-13)

#76

Naturen er et vigtigt image for Silkeborg. Og her tilgodeses hverken beboere eller natur i et bevaringsværdigt miljø.

Peter Rasmussen (Galten , 2023-09-13)

#78

Vi skal bevare vores skove, som renser vores luft🌴🌳🍃🍀🌱

Conny Andersen (Silkeborh, 2023-09-14)

#80

Jeg købte hus i dec. 2020 lige op ad dette område efter at have forvisset mig om at det var fredet. Forstår slet ikke at man kan ophæve denne fredning. Her er en naturrigdom som ikke må forstyrres. Bl.a. hjemsted for flagermus.

Mette Botved (Silkeborg, 2023-09-14)

#82

Vi skal bevare den natur vi har tilbage.

Lene Schmidt (Silkeborg , 2023-09-14)

#87

Hold nallerne fra en natur, I selv har fredet!

Mons Kattenhoej (Brædstrup , 2023-09-14)

#93

Vi skal IKKE have ødelagt en fantastisk natur, her på Bragesvej og da byggeriet bliver alt alt for tæt

Tommy Johnsen (Silkeborg, 2023-09-14)

#94

Vi skal bevare vores natur/ skove og Silkeborg mangler ikke boliger

Dorte Bunzel (Silkeborg , 2023-09-14)

#99

Altid er det naturen der taber, når der er penge indblandet. De små oaser i byen er jo også natur.

Steen lund Frederiksen (Silkeborg, 2023-09-14)

#101

Vi skal bevare så meget natur som muligt i Danmarks smukkeste by Silkeborg🤩

Ingrid Damgaard Sørensen (Silkeborg , 2023-09-14)

#102

Vi skal have natur omkring os.
Der er bygget nok i området.

Kai Veng (Silkeborg, 2023-09-14)

#103

Jeg bor på Bragesvej og nyder de grønne omgivelser

John Sørensen (Silkeborg , 2023-09-14)

#106

Jeg er så led og ked af alle de dispensationer kommunen laver. Min bedste overbevisning er at det vil være sundt at man stopper væksten i byen og lader naturen få fred. At man får infrastrukturen på plads. Ansætter en stadsarkitekt som har blik for det bevaringsværdige. Koncentrere sig om at få pendler el-busser og store p-pladser rundt om byen. Flytter Rådhuset og lader den smukke bygning omdanne til Jorn museum. Osv.

Lone Klein (8600, 2023-09-14)

#107

Det er helt urimeligt at bebygge. Folk har købt boliger på falske præmisser, biodiversitet, generel mangel grønne områder, dyrenes levesteder og alm. naturbeskyttelse.

Else Dysted (Aarhus C, 2023-09-14)

#109

Det er grotesk byrådet gang på gang, tilsidesætter tidligere vedtaget naturbeskyttelses bestemmelser.

Michael Espersen (Skødstrup, 2023-09-14)

#115

Jeg er imod at der bygges på så smukt et sted. Bevar de grønne steder.

Karsten Nielsen (Silkeborg , 2023-09-14)

#116

Vi skal bevare vores åndehuller. Naturen skal vi passe på så der er plads til ude liv for børn og voksne. Der er bygget rigeligt i området.

Conni Brokholm Rod (8600 Silkeborg, 2023-09-14)

#118

Stop med at bygge, bevar vores smukke natur

Jytte kristensen (Silkeborg, 2023-09-14)

#120

Jeg har ofte været på besøg, på Bragesvej , og i den forbindelse fleer gange gået tur, og nydt dette unikke grønne område. ER BEVARINGSVÆRDIG.

Jonna Faber (Silkeborg, 2023-09-14)

#121

Det er et skråplan at give dispensationer fra skovbyggelinjen. Og i dette konkrete tilfælde har det store konsekvenser for dyreliv og miljø.

Peter Lindbjerg (Silkeborg, 2023-09-14)

#124

Jeg er meget imod byggeriet, som jeg vurderer er ulovligt.

Henrik Vinther Knudsen (Silkeborg, 2023-09-14)

#125

Jeg skriver under fordi det vil ødelægge naturen i området. Et område som kommune selv har vurderet og udlagt som § 3 område. Disse områder beskyttes altså ikke for sjov...
Reglerne er lavet for at beskytte naturen, og er dermed også samtidig til gavn og glæde for almenvellet.

Niels Bøgholm (Silkeborg, 2023-09-14)

#128

Vi ikke må ødelægge en fantastik natur, en perle der er flydt med liv, ænder, tusser, flagermus osv.

Lene Skov (Silkeborg, 2023-09-14)

#129

Vores naturområder skal bevares af hensyn til biodiversitet/mennesker og børns adgang til leg og friluftsliv.

Tove Hjorth Skorstengaard (Silkeborg, 2023-09-14)

#130

Byggeriet bryder alle naturbeskyttelsesregler samt det adminisrationsgrundlag det nuværende byråd selv har vedtaget.

jan beck-nielsen (Silkeborg, 2023-09-14)

#133

Vi mangler ikke boliger og vi skal passe på vires bynære natur

Jan Skov (Silkeborg, 2023-09-14)

#139

Kommunen dispenserer for ofte på trods af
Fredninger, m.m

Jens Erik Jensen (Silkeborg, 2023-09-14)

#140

Fordi det er meningsløst at ødelægge en perle af naturen

John pedersen (Silkeborg , 2023-09-14)

#141

Nogle er i færd med at bygge Silkeborg væk.
Den nære natur som er det centrale element for at Silkeborg tiltrækker så mange besøgende, og er så skøn at bo i -det skal vi værne om.
No-brainer

Christian Borghus (Silkeborg, 2023-09-14)

#144

Det er vigtigt ar bevare levesteder for vores dyr.
Det er vigtigt at der er bynære grønne områder.

Ellen Henten (Silkeborg, 2023-09-14)

#145

Er vokset op i Silkeborg/Hvinningdal og ser m stor gru, hvordan al den flotte natur (skove, marker og andre naturområder) forsvinder m lynets hast. Og dette er blot endnu et eksempel på hvordan penge og entreprenører får lov til alt af kommunen. Men håber at dette endnu kan nå at stoppes og vi kan vende den frygtelige udvikling, hvor al den smukke natur ødelægges til trods for flere valgløfter.

Mikkelsen Camilla (Engesvang , 2023-09-14)

#147

Jeg skriver under, fordi vi skal beskytte den bynære natur i Silkeborg.

Hans Rytter (Kjellerup, 2023-09-14)

#151

Efterhånden er det mere reglen end undtagelsen at man giver dispensation. Hvorfor skal der bygges på enhver grøn plads i kommunen.

Sanne Villumsen (Silkeborg , 2023-09-14)

#158

Det giver overhovedet ikke mening at bygge noget i den smukke natur

Tina Brønning Kissow (Silkeborg , 2023-09-14)

#161

Pas på vores naturlommer. Vi har brug for gammel natur.

Carsten Skytt (Silkeborg, 2023-09-14)

#162

Jeg synes der er givet alt for mange dispensationer, der går ud over naturen og også rammer grundejere, der har sat sig ind i lokalplaner før huskøb

Birte Nagel (Silkeborg, 2023-09-14)

#164

Vi giver naturen alt for lidt plads. Vi bygger massivt alt for mange steder

Karen Møller (Silkeborg, 2023-09-14)

#166

Bevar skov og natur!
Vi har rigeligt med mursten og byggeri i Silkeborg men mangler nu fokus på at bevare natur, dyreliv, biodiversitet, skov, vand og grønne miljøer!

Dorthe Sletskov (Silkeborg, 2023-09-14)

#174

Vi skal bevare de grønne områder og dyrelivet!

Sandra Jønsson (Silkeborh, 2023-09-14)

#175

Jeg ønsker at Silkeborg bevarer sin skønne natur, som alle andre udefra misunder os og som gang på gang besøger Silkeborg for at nyde den.
Vi har rigeligt med etagebyggeri som ikke ligefrem pynter på vores image.

Gitte Attrup (Silkeborg , 2023-09-14)

#177

Vi skal passe på vores natur og de særlige forhold der er på stedet.

Kurt Rasmussen (Roslev, 2023-09-14)

#179

Pas på Naturen i Silkeborg

Trine Borghus (Bjerringbro, 2023-09-14)

#181

Jeg skriver under fordi jeg vil passe på naturen i Silkeborg. En natur som der i forvejen er presset pga. Byggeri

Kalle Haisler Lindbjerg (Aarhus, 2023-09-14)

#183

Al data viser at hensynsløs buudvikling er en stor trussel for vores natur. Naturen og biodiversiteten er en af vores store verdensomspændende kriser. Det nytter ikke noget at vores politikere, som har ansvaret for den lokale planlægning (og ofte går rundt med FN17 nål i jakken) ikke er sig ansvaret værdig. En konkret bygherres opskruede optimeringskrav, må ikke true en eksisterende bynær natur. Vi må simpelthen være kommet videre - det er dybt pinligt for demokratiet og for Silkeborg.

Rasmus Bartholdy (Silkeborg , 2023-09-14)

#185

Der er mange ledige boliger i og omkring Silkeborg, så hvorfor ødelægge en grøn oase, ved at bygge alt for tæt.
Bliver de nuværende boliger så godt gjort noget for senerne for det mere trafik og støj dette har jo betydning for værdien på boligerne .

Bente Jensen (Hammel, 2023-09-14)

#186

Vi skal bevar de små natur perler i Silkeborg. Jeg er lige flytte tilbage til Hvinningdalvej og nyder se hvor stor det lille stykke skov er blevet.
Hvad med at bygge højhuse hvor der er højhus i forvejen.?

Gitte Østergaard (Silkeborg , 2023-09-14)

#188

Vi skal passe på de små fine åndehuller i byen!

Camilla Brodersen (8600, 2023-09-14)

#189

Vores natur er under pres. Der skal ikke bygges indenfor naturbeskyttelseslovens naturbeskyttelseslinier.

Preben Bach (Silkeborg, 2023-09-14)

#192

Vi skal passe på vores natur og vi har boliger nok

Birgit Tyron (Them, 2023-09-14)

#193

Vi skal bevare al natur i bebyggede områder, vi kan ikke få disse åndehuller igen.
Det er kun uansvarlige politikere der kan handle ved at tillade byggeri hr.

Connie Olesen (Silkeborg, 2023-09-14)

#194

Som beboer på Sankelmarkvej er voldsomt nybyggeri, der ødelægger natur og biodiversitet, højt på dagsordenen - specielt når det gang på gang bliver godkendt ved at fravige allerede vedtagne lokalplaner…

Michael Hübertz (Silkeborg, 2023-09-14)

#197

Vi skal bevare den rest af natur vi har tilbage i byen. Vi er kendt i hele landet, for byens smukke natur. Kommunen omtaler sig selv som "Danmarks Outdoor Hovedstad". Og alligevel bliver den i disse år plastret til, med ensformige, grimme punkthuse og andet rædselsfuldt byggeri. Det skal stoppes NU!

Eva Anette Andersen (Silkeborg , 2023-09-15)

#198

Fordi jeg er imod byggeriet

Henrik Nielsen (Silkeborg, 2023-09-15)

#199

Nyg

Arne Nygaard (Silkeborg, 2023-09-15)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...