Bevar Færgen Columbus. Færgeoverfarten mellem Kulhuse og Sølager

Kommentarer

#4

Færgen er vigtig for hele det nordlige Hornsherred. Den er med til at bringe liv og turister til området og er en kæmpe gevinst for forbindelsen til nordkysten for både os der er sommerhusejere og fastboende. Jeg tvivler på at campingpladsen vil overleve uden færgen. SÅ ærgerligt hvis man prioriterer afvikling af området i stedet for udvikling!!

Charlotte Baasch (København , 2023-09-02)

#5

Jeg er bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få for sammenhængskraften og livet i Fjordlandet, hvis der ikke er færgedrift mellem Kulhuse og Sølager.
Der er heldigvis blevet anlagt cykelsti fra Jægerspris til Kulhuse. Det er en fantastisk gevinst for cykelturismen og cyklister generelt. Men hvis færgen ikke er der, vil mange cykelturister fravælge at cykle til Kulhuse, fordi man ikke kan komme over på den anden side af vandet. Og det var jo ikke meningen med at anlægge den længe ventede cykelsti.
Færgen er en stor del af livet og sjælen i Kulhuse, og den trækker turister - og dermed penge - til hele Frederikssund Kommune. Men vi tænker, at det ikke blot er livet i Kulhuse, der vil blive fattigere uden en færge mellem Kulhuse og Sølager. Hele fjordlandet vil komme til at lide under den manglende mulighed for at krydse vandet fra Kulhuse til Sølager. Jægerspris vil få færre turister fra f.eks. Lynæs og Hundested og samtidig vil Hundested og Lynæs få færre besøgende fra Kulhuse og Jægerspris.
Desuden vil en nedlæggelse af Kulhuse-Sølager-sejladsen være et trist brud på den skønne mulighed for at tage Isefjorden rundt med fire færger. Jeg synes ganske enkelt det vil være synd og skam, hvis Frederikssund kommune melder sig ud af det fællesskab, der er omkring Isefjorden med netop de fire færger.
Jeg mener også, at Kulhuse vil sygne helt hen med en nedlæggelse af færgedriften. De mange nye familier, der allerede har købt sommerhus i Kulhuse, og de som er ved at få øje på Kulhuse som et attraktivt område, vil vælge Kulhuse fra, da området vil ligge helt isoleret ude på den anden side af militærområdet. Til sidst vil der blive helt affolket. Vi mener simpelthen, at Frederikssund Kommune vil miste en helt masse turistpenge, hvis færgen nedlægges.

Trine Højsted (Frederiksberg, 2023-09-02)

#7

jeg vil gerne bevarer færgen Columbus i Kulhuse .

Henrik Mortensen (Jægerspris, 2023-09-02)

#8

Vi har sommerhus i Kulhuse og bruger færgen flere gange i sommerhalvåret. Livet som sommerhusejer i Kulhuse bliver fattigere uden færgen. Den er en attraktion og nyttig mulighed, når man skal besøge Nordsjælland.

Mette Madsen (København V, 2023-09-02)

#9

Columbus er en vigtig del af Kulhuse havn. Færgen er med til at bringe liv og glæde i sommerlandet og er til glæde for både turister og lokale.

Christa Lebech (København , 2023-09-02)

#11

Det er vigtigt at holde liv i Kulhuse. Frederikssund bør være stolt af så skønt et område ogholdedet let for folk at komme til dette unikke område

Eva Hansen (3630, 2023-09-02)

#14

Den lille færge er et vigtigt bindeled mellem Hornsherred og det nordlige Sjælland/Halsnæs. Både for os der er bosat/har sommerhus, og for de mange turister, der årligt er i området.

Stella Mikkelsen (Haslev, 2023-09-02)

#15

At færgen mellem Horsherred og Nordsjælland er vigtig på mange områder.
Forbinder nærområdet, er en del af "rundturen" med de fire færger,
der er lavet en væsentlig infrastruktur forbedring på Horsherredsiden der gavner turismen som vil være delvis spilt uden færgen.

Jan Christiansen (Jægerspris Kulhuse , 2023-09-02)

#16

Overfarten er vores livsnerve i det nordligste Hornsherred. Vi er helt afhængig af overfarten for st tiltrække turister, sommerhusgæster og bibeholde vores lille dagligbrugd og vores campingplads, samt tiltrække køber til både helårs- og sommerhuse. Færgen Columbus er en del af vores skønne oase Kulhuse,

Susanne lund (Glostrupglostrup, 2023-09-02)

#17

Columbus har vi i høj grad brug for.

Benros Dahl (Gerlev, 2023-09-02)

#18

Jeg har sommerhus i Kulhuse og fordi færgen er vigtig for området

Henrik Salling (Valby, 2023-09-02)

#19

Jeg vil bevare kulhusefærgen

Peter Hvass (Jægerspris, 2023-09-02)

#20

Jeg skriver under, fordi færgen er uundværlig for området og der forsatte udvikling.

Jesper Finnemann-Andersen (Fredensborg, 2023-09-02)

#24

der er mange der bruger den

Jesper Zacho (Ølstykke, 2023-09-02)

#25

Færgen er vigtig for Kulhuse og turister

Preben Cramer (Jægerspris , 2023-09-02)

#26

Columbus færgen er vigtig for lokalsamfund, kommunens turisme og os alle fastboende som fritidsbrugere.

Anette Melin (2100, 2023-09-02)

#28

Det er træls at skulle hele vejen uden om, når man kommer fra Jylland og skal besøge, sit fødeområde og kirkegården

Marianne Petersen (Herning, 2023-09-02)

#29

Færgeoverfarten mellem Kulhuse og Sølager bør bevares.

Lise Lind (Kulhuse , 2023-09-02)

#30

Vi kan ikke undvære en færge fra Kulhuse til Sølager!!

Jette Larsen (Hillerød, 2023-09-02)

#34

Ingen færgen Ingen turister

Gigi Larsen (Slangerup , 2023-09-02)

#35

Færgen er vigtig for området, den geografiske sammenhængen med resten af dk og for turismen i Frederikssund og omegn.

Ida Søndergaard (3630, 2023-09-02)

#37

Jeg skriver under fordi Columbus færgen binder fjordlandet sammen.
Hertil er den også enstor gevinst for de mange cyklister som tager færgen, og herefter også bruger den nye cykelsti imellem kulhuse og Jægerspris.

Henrik Vejgaard (Kulhuse, 2023-09-02)

#38

Fordi jeg benytter færgen i sommerperioden til cykel udflugter mm.

Jan Jørgensen (København, 2023-09-02)

#43

Det er en færgerute, jeg er meget glad for at benytte, som binder området sammen og giver gode oplevelser

Mulle Olsen (Ballerup, 2023-09-02)

#46

Som sommerhusejer i Kulhuse mener jeg det er altafgørende for livet og udviklingen i området, at vi fortsat har en færgeoverfart.

Sisse Herskind (Stege , 2023-09-02)

#48

Jeg har sommerhus i Kulhuse og ønsker naturligvis at bevare færgen.

Maria Malmqvist (Hvidovre , 2023-09-02)

#50

Bor i Aalborg, men har sommerhus i Kulhuse. nemt med færgeforbindelse til kulhuse.
Den kan ikke undværes.

Karin Nymann (Aalborg. , 2023-09-02)

#51

Vil giv mere trafik rundt om Roskilde fjord til Hundested, Liv og handel i vores lokal samfund vil forringes/ uddø ,

Allan Henriksen (Jægerspris , 2023-09-02)

#53

Færgen er livsnødvendig for turisme og overlevelse for såvel Jægerspris som Kulhuse

Jens Benzon Bang (Kulhuse , 2023-09-02)

#54

Vores færge skal bevares.

Stauning Katja (Jægerspris , 2023-09-02)

#56

Jeg elsker at kunne kommer over til familie på den anden side af fjorden

Palle Jensen (Kulhuse, 2023-09-02)

#57

Jeg ville savne muligheden for at sejle med Columbus

Mie Andersen (Jægerspris , 2023-09-02)

#61

Vi skal bevare Columbus færgen

Maria Halle (Jægerspris, 2023-09-02)

#63

Færgen binder Kulhuse sammen med resten af Nordsjælland.

Aleksander Thuesen (København, 2023-09-02)

#64

Columbus er vores varetegn

Birgit Hansen (Jægerspris , 2023-09-02)

#66

Det er vigtigt at bevare en bilfærge for turisme, arbejdskraftens bevægelighed, for og for at bevare forbindelsen til resten af “Kongernes Nordsjælland”.

Frank Renleff (Brønshøj , 2023-09-02)

#70

Columbus færgen er meget vigtig for Kulhuse området, både for sommergæster og for fastboende

Ricko Larsen (Skibby , 2023-09-02)

#72

Kulhusfærgen/ overfarten skal bevares. Den er livsnerve for forretningsliv, campingpladser, lokalsamfund og et stort opland - kan også frygte for huspriserne i området hvis færgen forsvinder

Dorte Rasmussen (Hillerød, 2023-09-02)

#73

Jeg skriver under, fordi det er vigtigt for Kulhuse, at bevare færgeoverfarten fra Kulhuse til Sølager. Det er vigtigt for turismen, Europa cykelstien, de 4 færger, erhvervslivet og campingpladsen. Columbus har også mange turer om året, der ønsker askespredning på Fjorden.

Lillan Brandt (Kulhuse, 2023-09-02)

#74

Jeg synes vi skal bevare Columbus og det liv den giver.

Ronnie Neven (København , 2023-09-02)

#75

Vi bruger Columbus mange gange i løbet af sæsonen både alene og med gæster bl.a for spise i Lynæs og Hundested. Overfarten er vores livsnerve i det nordligste Horns Herred. Vi er helt afhængig overfarten for at tiltrække turister, sommerhus gæster og bibeholde vores lille dagli brugs og vores campingplads samt tiltrække køber til både helårs-og sommerhuse.

Sven Gammelgaard (Roskilde, 2023-09-02)

#76

Jeg er sommerhus ejer i kulhuse.
Jeg mener ikke vi kan undvære færgen hvis kulhuse skal vedblive at være en levende del af frederiksund.

Sonja Brorsen (Søborg, 2023-09-02)

#77

Det er en skandale hvis færgen blir lukket og den er virkelig vigtig lokal samfundet

Morten Ejaas (København K, 2023-09-02)

#80

Jeg skriver under fordi, at færgen er en livsnerve for området, i min optik skulle man i stedet udvide sejltiden til 24.00 i hele sommeren så Kulhuse og Hundested blev mere integreret. For mig er det en gåde at der overhovedet findes nogen der med deres fulde fem ønsker at skabe en blindtarm i Nordsjælland med en færgelukning.

Jonas Sverdrup-jensen (Kbh Sv, 2023-09-02)

#81

Uden færgen vil Kulhuse blive isoleret som enden på en blind vej

Brian Nielsen (København, 2023-09-02)

#83

Columbus er en vigtig del transporten og infrastrukturen mellem
Kulhuse og sølager. Den er samtidig en vigtig del af områdets kultur-dna og historie.

Martin Westi (København , 2023-09-02)

#85

Jeg vil håbe at Colosseum bliver, for hvis den ikke så død kulhuse, for så er der ikke noget tilbage, så har Frederikssund kommune fået Ødelagt alt hvad der er tilbage i Kulhus

Susanne Bentsen (Kulhuse, jægerspris, 2023-09-02)

#88

Columbus er et kæmpe plus for Kulhuse som på den måde blivet forbundet med livet og menneskene på den anden side. Færgen er med tul at gøre Kulhuse langt mere attraktiv for både fastboende, sommerhusejere og turister.

Jette Østergaard (Hellerup, 2023-09-02)

#91

Fordi Kulhuse dør unden Columbus

sanne lund (Jyllinge, 2023-09-02)

#94

Jeg er bruger af Columbus færgen i sommer månederne

Benny Balling (Ballerup, 2023-09-02)

#96

Jeg skriver under fordi færgen sikrer liv og aktivitet på havnen og i Kulhuse. Færgen medvirker til at området er attraktivt for turister og sommergæster.

Mette Kolmos (Glostrup, 2023-09-02)

#97

Jeg er imod lukning af Columbus

Leif Rasmussen (Jægerspris Kulhuse, 2023-09-02)

#101

Færgen mellem Kulhuse og Sølager er afgørende for lokalsamfundet. Den styrker samhørighed, er en del af den lokale historie og identitet, og fremmer bæredygtig mobilitet for cyklister.

Martin Kyhn-Johansen (København NV, 2023-09-02)

#103

Færgen er et kæmpe plus for kulhuse

Flemming Honig (Birkerød, 2023-09-02)

#108

Vi skal bevare færgen - livs vigtig for området

Michael Benzon (Kulhuse , 2023-09-02)

#109

At så skal vi hele vejen udenom når vi skal besøge familie og venner når vi er i vores Campingvogn som ligger fast i kulhuse, og med de benzin priser og tid

Maj-Brit Jensen (Hvalsø , 2023-09-02)

#120

Colombus færgen ikke skal spares væk, den forbinder HornsHerredet med hele Nordsjælland og med den nye cykelsti til Kulhuse vil det være tåbeligtvat stoppe der

Anne Nyholm (Frederikssund, 2023-09-02)

#121

Har sommerhus i Kulhuse og vil gerne bevare Columbus

Birgitta Mortensen (Hedehusene , 2023-09-02)

#122

Det er vigtigt for området, at der er færgedrift i sommerhalvåret. Det skaber netværk, miljø og omsætning. En bro mellem steder, mennesker og kulturer.

Finn Wiedemann (Odense , 2023-09-02)

#123

Det er så vigtigt at bevare columbus og eller en anden færge da den binder så meget sammen.
Det vil være et kæmpe tab for Kulhuse hvis færgen forsvandt.

Lone Nielsen (Kokkedal , 2023-09-02)

#124

Vi har sommerhus i kulhuse og bruger Columbus flere gange om året . Årlig udflugter til Hundested med familien på cykeltur.

Lone Bidstrup (Silkeborg , 2023-09-02)

#125

Jeg skriver under fordi færgefarten har en betydelig effekt på livet i Kulhuse

Erling Nielsen (Herlev, 2023-09-02)

#129

Jeg bor i Kulhuse. Færgen giver området liv i sommerhalvåret og vi tager også færgen over til Sølager flere gange om sommeren. Færgen forbinder os med resten af Nordsjælland. Især nu med den skønne cykelsti fra Jægerspris til Kulhuse virker det helt tosset at sløjfe færgen.

Maybritt Leonard (Jægerspris, 2023-09-02)

#130

Jeg er afhængig af at kunne besøge og passe min kræftsyge søster i Halsnæs

Jan Fouchard (Kulhuse, 2023-09-02)

#133

Færgen er en vigtig del af vores mulighed for at udforske området, vi tager ofte gæster med over til Hundested og køber jævnligt grønt fra Sølager.

Annelise Lerager (Søborg , 2023-09-02)

#134

Jeg vil gerne bevare færgen Columbus da den betyder meget for livet i Kulhuse.

Janne Lydolph (Kulhuse, 2023-09-02)

#135

Jeg har tidligere været sommerhusejer i Kulhuse og ved, hvor stor betydning transportmulighederne fra Horns Herred over til “Hundestedarmen” har for både gående, cyklende og bilister.

Hanne Vang (3500, 2023-09-02)

#136

Bevar Columbus

Martin Frandsen (Herlev , 2023-09-02)

#137

Vi SKAL bevare en overfart , alt andet er meningsløst.

Kirsten Folke (Jægerspris, 2023-09-02)

#138

Den ikke skal nedlægges

Rikke Stage (Frederikssund, 2023-09-02)

#139

Det vil være et kæmpe tab for Kulhuse og Hundested/Lynæs, hvis denne hyggelige forbindelse lukkes. Den er et vigtigt vartegn.

Ann Sofie Kannegaard (Holmegaard, 2023-09-02)

#141

At der er en færge til Sølager er vigtig for at tiltrække faste beboere og sommerhusejere til Kulhuse og Jægerspris. Er bekymret for at en nedlæggelse fører til yderligere egnsafvikling. Det vil også have store konsekvenser for turismen blandt andet for campingpladsen.

Lea Dart (Brønshøj , 2023-09-02)

#142

Færgen Columbus repræsenterer en livsnerve i det nordlige Hornsherred.
færgeoverfarten muliggør - også i samarbejde med den offentlige trafik - både turisters og fastboendes mobilitet i området, hvilket sikrer overlevelse for de erhvervsdrivende i Jægerspris, Kulhuse, Lynæs, Hundested og omegn.

Annette Boe Nielsen (Kulhuse, 2023-09-02)

#143

Økonomisk vil det være en katastrofe for hele området, på begge sider af vandet, hvis færgen spares væk.

Janus Christiansen (Hillerød, 2023-09-02)

#144

Nedlæggelse af færgen fra Kulhuse til Sølager vil dræbe alle gode initiativer i Kulhuse, og fuldstændig afskære toppen af Hornsherred fra resten af området. Turisme, nationale cykelruter og rundture i området vil stoppe - en katastrofe for Kulhuse, men også for resten af kommunen og områderne i Halsnæs, der nyder godt af den aktivitet der kun kan opretholdes hvis færgeforbindelsen bibeholdes.

Marianne Wehlast (3630, 2023-09-02)

#147

Jeg skriver under fordi, det er yderst vigtigt, at bevare Columbus. Både fastboende, sommerhusgæster, og turister bruger muligheden, og forkorter køreturen i bil.
Det vil ødelægge turismen i både Jægerspris og Kulhuse, hvis færgen ikke er der. Flrgen er jo et "turistmål for sig selv".

Jeannie holm (Kulhuse, 2023-09-02)

#149

Det vil være en katastrofe

Simen Gunerius Jørgensen (København, 2023-09-02)

#151

Færgeruten skal bevares

René Tromborg (2100 Kbh ø , 2023-09-02)

#152

Jeg er sommerhus ejer i Kulhuse.

Merete Jessie Søgaard (3000, 2023-09-02)

#153

Jeg underskriver fordi jeg ønsker at bevare Columbus

Solvejg Schou Lund (2100 , 2023-09-02)

#154

Færgen Columbus skal bevares.

Connie Carlsen (Kulhuse, 2023-09-02)

#155

Jeg skriver under fordi jeg har sommerhus i Kulhuse.
Kulhuse vil ikke fremover fremme turismen i Frederikssund Kommune, hvis færgen fjernes. På grund af klimaforandringerne siges ellers, at Danmark fremover vil tiltrækker langt flere turister fra resten af Europa

Alfred Snoghøj Rasmussen (Stenløse , 2023-09-02)

#158

Vi skal holde liv i det der gør Danmark et dejligt sted at leve.
Alle vores små færger og ligende der kan bringe os rundt i riget i stedet for at drage udenlands.

Bjarne Johnsrud (Roskilde, 2023-09-02)

#161

Jeg skriver under fordi, vi har sommerhus i Kulhuse, og min svigermor bor i Fredeiksværk. Hun og vi benytter færgen ca 10-12 gange i sæsonen. Ville ønske færgen sejlede året rundt.

Iben Nordin Bloch (3630 , 2023-09-02)

#162

Færgen er meget vigtig for at bevare sammenhængen i området. Desuden er den forudsætningen for en af de officielle turistruter.

Søren Hansen (København/Kulhuse, 2023-09-02)

#163

Den er vigtig for turisme, cyklister og infrastruktur

Rasmus Glad (Viby Sjælland , 2023-09-02)

#164

Færgen er en nødvendig forudsætning for mange mennesker,

Lars Christensen (Kulhuse, 2023-09-03)

#166

Det betyder så vældigt meget for livet i og omkring sommerhusene og ikke mindst havnen incl. Turistene

Frantz Praem (Jægerspris , 2023-09-03)

#169

Vi skal bevare Kulhuse færgen Columbus

Hanne Nielsen (Valby, 2023-09-03)

#170

Kultur og turisme lider overlast ved lukning.

Mette Foged (Jægerspris, 2023-09-03)

#174

Jeg bor i kulhuse og ønsker at bevare vores færge.

Finn Hansen (3630 jægerspris, 2023-09-03)

#175

Det er sådan en vigtig forbindelse og den hyggeligste færgeforbindelse. Sparer tid og brændstof for biler. Vigtigt at tænke på med al det miljø

Annemette Borg (2800, 2023-09-03)

#176

Færgen er en vigtig kilde for at både lokale og turister kan komme rund i landet.
For ikke at glemme cykelruten der også går den vej over.

John Dølkjær (Hundested, 2023-09-03)

#178

Vi kan ikke undvære den, den er en stor del af turismen og ikke mindst “de 4 færger”

Maj-Britt Schultz (Hundested, 2023-09-03)

#180

Uden Columbus ender Kulhuse som en blindtarm. Begge sider af forbindelsen, nyder i dag godt af mange turister, som vil forsvinde, hvis ikke færgen var der. Især mange på cykel, ville ikke komme den vej, da der er langt udenom.

Helle Bach (Slangerup, 2023-09-03)

#181

Vi er ved at købe hus i Lynæs, og ser færgen som et forbindelsesled og et plus for området.

Jonna Studstrup (Bagsværd, 2023-09-03)

#182

Den er vigtig for turismen og for at binde de to områder sammen. Find en brugt færge eller en som kan tage biler, cykler og passagerer med - ikke nødvendigvis lastbiler.

Palle Ravnø (Frederikssund, 2023-09-03)

#183

Vores børn har sejlet med den mange gange når de har været på sommerlejr med spejderne 🫶

Tina Baggesen (Slangerup, 2023-09-03)

#185

Jeg elsker Halsnæs

Sine Munksbøl (Frederiksværk , 2023-09-03)

#186

Jeg synes at Columbus skak blive ved med at sejle. Jeg sejlede med Columbus i onsdags. Og nyder altid turen med den nostalgiske færge, som jeg også sejlede med som barn.

Anja Monica Keller (Frederikssund, 2023-09-03)

#187

Færgen er vigtig for vores lille lokalsamfund

Helle B (Hundested, 2023-09-03)

#188

En vigtig del for at udvikle det potentiale der ligger omkring Fjorden, der er flere optilner der kan bidrage til økonomien, nedsæt et "Færgen Columbus" udvalg med relevante kompetancer der har erfaring i forretningsudvikling, ikke politikere der blot skal score billige point, Michael Thøgersen kan byde ind her og garanteret den private sektor kan / vil stille op, kræver en "master plan" men vi er mange der kan den slags.

Tommy Christensen (Frederikssund, 2023-09-03)

#190

Jeg er bruger af færgen Colombus Kulhuse-Sølager

Erik Hemmingsen (3360, 2023-09-03)

#194

Vi kan ikke undvære den.

Anja Brandt Danielsen (Frederikssund , 2023-09-03)

#195

Har lige været i sommerhus i Kulhuse, hvis ikke færgen var der, så vil det være en stor omvej at komme på tur til Nordsjælland.
Denne gang havde vi cykler med, det var fantastisk.

Karin Thoby (Ballerup, 2023-09-03)

#197

Jeg campere i Kulhuse, og bruger jævnligt færgen for st nå rundt på Nordsjælland.

Pia Kusk (Hvidovre, 2023-09-03)

#199

Færgeruten giver mening.
Da jeg var forbi i går, var der biler som måtte vente til næste afgang grundet at færgen var fyldt op.

Betina Petersen (3560, 2023-09-03)

#200

Den er et kæmpe plus for området, bruger den selv et par gange om året

Jacob Bjørnskov Jungløv (Slangerup , 2023-09-03)