Underskriftindsamling for at synliggøre forældres utilfredshed ved kommunens besparelser på skoleområdet

Kommentarer

#203

Synes det forkasteligt at det endnu engang skal gå ud over vores børn , og i dette omfang hvor det går udover deres trivsel og læring . Det må bare ikke ske på nogen måder .

Katrine Velling (Rødovre , 2023-09-03)

#204

Jeg skriver under fordi vores børn er de vigtigste i vores liv og disse besparelser er totalt uforsvarlige overfor vores børn n

Kirsten Auchenberg (Værløse, 2023-09-03)

#207

SINDSYGT at spare på skoleområdet.

Marianne Nørgaarf (Rødovre , 2023-09-03)

#209

Vores børn, deres/vores fremtid!!

Katja Ejlerskov Staun (Rødovre, 2023-09-03)

#213

Fordi jeg har et barn i 9. Klasse og har det rigtig svært med skolen i forvejen

Christina Iversen (Rødovre, 2023-09-03)

#214

Vores børn er cores GULD og vores lands fundament. Uden oedentlig skolegang kan vi ikke sikre ordentlige voksne.
Vores børn har i Henhold til FN konventionerne og krav på et værdigt børneliv. Og et værdigt børneliv betyder en skolegang med nok voksne til at det enkelte barn bliver set, hørt og anderkendt

Jinja Helstrup (Rødovre, 2023-09-03)

#216

Jeg tror desværre ikke at vores politikere gør noget som helst ved de selvskabte problemer men jeg skriver under så de kan se at vi er mange der er voldsomt utilfredse.

Lasse Guldhammer Villumsen (Rødovre , 2023-09-03)

#221

Jeg har to børn i Henriksholm Skole i Rødovre. En besparelse vil påvirke børnenes udvikling negativt.

Allan Manai (København, 2023-09-03)

#225

Jeg er bekymret for mine børnebørns skolegang og undervisning, eller mangel på samme.
Stop med al unødig kantstens og lign opretning og adminstrer og prioriter børns ve og vel i stedet

Suzanne Nielsen (Rødovre, 2023-09-03)

#227

Jeg ønsker ikke beskæringer, dårligere uddannelse for eleverne og dårligere arbejdsforhold for lærere i folkeskolen.

Elisabet Prahl (Rødovre, 2023-09-03)

#229

Vi må ikke tabe flere unge på gulvet

Ea Hemmingsen (Rødovre, 2023-09-03)

#230

Jeg skriver under fordi jeg er enig i at pengene må kunne findes, især fordi kommunen lige pt poster millioner i at etablere nye parkeringspladser og cykelstier foran Hendriksholm skole. De penge kunne være blive brugt noget klogere. Det skal ikke gå ud over vores børn at politikerne ikke kan administrere kommunes økonomi på en intelligent måde.

Anja Friedberg (Rødovre, 2023-09-03)

#232

Fordi det ikke skal gå ud over børnene, at regeringen med budgetloven forbyder kommunerne at hæve skatterne og dermed tvinger kommunerne til at spare.
Samfundet et rigt, så der er råd til velfærd

Nicolai Bentsen (Rødovre, 2023-09-03)

#233

Det er vigtigt at vores børn, i folkeskolen bliver undervist af lærer og at der ikke er nogen klasser der “bare” kan være under opsyn. Vi skal passe på vores lærer og pædagoger!

Mette M Berthelsen (2610 Rødovre, 2023-09-03)

#236

Min datter på Henriksholm skole kun har en klasselærer i 0 klasse dage i ugen og pædagogen som er fast på er ansat på kontrakt og må derfor stoppe med udgangen af september.

Signe Egebjerg (Rødovre , 2023-09-03)

#239

Vores børn har krav på en god start i livet med de voksen der skal være.. og de ting de skal bruge i en dagligdag..

Martin Søegaard (Rødovre , 2023-09-03)

#242

Jeg har børn i folkeskolen - og vi kan ikke lade denne besparelse gå forbi vores næse. Hvordan kan Rødovre kommune komme til at skylde så mange millioner ? Nogen må stå til ansvar, og det skal frem i lyset.

Tina Bertelsen (Rødovre, 2023-09-03)

#244

Det ikke er rimelige vilkår for børnene

Sofie Denker (Rødovre, 2023-09-03)

#246

Jeg er bekymret for børnenes trivsel, udvikling og ikke mindst fremtid.

Louise Riis (Rødovre, 2023-09-03)

#251

Der skal ikke spares på børne- og ungeområdet, vi ender med flere børn der kommer i mistrivsel.

Hanne Schüsler (Rødovre, 2023-09-03)

#255

Der er intet der er rimeligt ved de besparelser.

Laura Jensen (Rødovre, 2023-09-03)

#259

Ansættelsesstop vil skabe en stor forringelse af kvaliteten i undervisningen

Tanja Overgaard (Rødovre, 2023-09-03)

#260

Jeg synes ikke det er et område vi skal spare på. Vores børn er vores fremtid. Hvis der ikke bliver sat penge af til lærer og pædagoger, hvordan vil vores børns fremtid så se ud?

Daniele Petersen (Rødovre, 2023-09-03)

#262

Det ikke er iorden overfor børnene og de unge

Thomas Boesgaard (Irmabyen, 2023-09-03)

#263

Jeg har børn i folkeskolen i Rødovre

Annette Azizi (Rødovre , 2023-09-03)

#266

Vores børn fortjener ordentlig undervisning. Det er essentielt for vores fremtid

Kristine Pedersen (Rødovre, 2023-09-03)

#268

Det er utilfredsstillende at skolen ikke kan opretholde en skolegang for alle elever, hvor de får den nødvendige læring og udvikling som de har krav til.

Rikke Holst (Rødovre, 2023-09-03)

#274

Jeg tænker det vil have store konsekvenser for skolerne og for eleverne.

Louise Nielsen (Rødovre , 2023-09-04)

#276

Jeg har selv børn der har brug for at blive undervist, da jeg selv er ordblind og ønsker en god fremtid for mine børn.

Ditte Larsen (Rødovre, 2023-09-04)

#279

Besparelserne er helt uholdbare for elever og personale.

Laura Balling (Rødovre , 2023-09-04)

#283

Jeg bor i Rødovre og har et barn på Valhøj skole. Jeg mangler gennemsigtighed om kommunens økonomi og hvorfor man vælger at spare så groft på skoleområdet.

Mette Gyldendal (Rødovre, 2023-09-04)

#285

Mine børn skal have undervisning i skolen således at de kan blive kloge og være i stand til at tage en videre gående uddannelse. Dette vil ikke være muligt med disse nye tiltag.

Patrick Klinder (Rødovre, 2023-09-04)

#290

Fordi at det ikke kan være rigtigt at der ikke er lærer og vikarer til vores børn og at det stilles større krav i skolen men ingen penge at følge op med

Michelle Feld (Rødovre, 2023-09-04)

#293

Mine børn fortjener en værdig skolegang

Mia Hornbæk (Rødovre, 2023-09-04)

#294

Det er en trist udvikling - og det må få en anden drejning - ellers er det vores børn der betaler prisen og have en lærer i sin skole, er da det mindste man kan forvente.

Linett Christensen (Rødovre, 2023-09-04)

#296

Jeg er helt enig.

Lisbeth Funck Hansen (Rødovre, 2023-09-04)

#297

Jeg har børn i skole i Rødovre

Natascha Alrø (Rødovre, 2023-09-04)

#299

Jeg mener det er helt på månen. Jeg har selv en datter i 8.klasse, som skal afslutte efter 9.klasse, og som i forvejen har haft rigtig meget online-undervisning ifm. Corona.
Hun skal måske nok klare det, men der er helt sikkert nogen der er dårligere stillet.
Og stakkels dem, hvis børn lige er startet.

maibritt christensen (Rødovre, 2023-09-04)

#300

Det er helt tosset st det er sådan vi underviser de børn der skal lede landet.

Pia Buus (Rødovre, 2023-09-04)

#301

Alle har Krav på nogle ordentlig skoledag samt undervisning

Jasmina Bregenhøj (Rødovre, 2023-09-04)

#308

Bekymret for mit barns trivsel og faglighed

Susanne Fisker (Rødovre , 2023-09-04)

#311

At spare på noget så vigtigt som vores fremtid er sgu hul i hovedet.

Pernille Hassing (Rødovre, 2023-09-04)

#313

Jeg har børn på Islev skole og kan se hvor ringe skolen er blevet de sidste år.
Den skal bestemt ikke blive værre

Ditte Kuhlmann (Gødovre, 2023-09-04)

#315

Mine 3 børn går på tinderhøj skole, 3d 3b og 67d.
Der er siden den nye skole leder i kommunen kom til, ikke blevet andet end at trådt på børnene der er på igen måde taget hensyn til børn med særlig behov (special klasserne).
Min store pige har siden hun kom til tinderhøj i special klasse tilbage i 2020 haft mere end 50 lærer og pædagoger.
Dagen før man hold "topmøde" mod på trivsel, vælger man og køre en dyne af besparelser ned over hovederne på Rødovre skoler, ved på tinderhøj de i forvejen kæmper med at kunne få det hele til at gå op med lærer og pædagoger.

Der er på igen måde nogen trivsel at finde ved ansættelsesstop, stop i brug af vikarer mm.
Der imod bliver børnenes trivsel ødelagt fuldstændigt.

Jeg skriverunder for mine børn skal få en bedre trivsel, og bedre arbejdsmiljø for dem som kæmper med at få det hele til at gå op på skolerne i Rødovre.

Camilla Klitgaard (Rødovre, 2023-09-04)

#316

Det er under ALT kritik der spares på skolerne i Rødovre. Jeg er farmor til tre børn på Tinderhøj skole.

Irene Klitgaard Nielsen (2650, 2023-09-04)

#318

Bekymrende tiltag som kan have store konsekvenser for børnenes læring og niveau ift. dette

Hanne Zachariasson (2610, 2023-09-04)

#319

Fordi det ikke giver mening at der bliver sparret på skoleområdet, som er så vigtig en del af vores børns hverdag/liv. Og fordi det ikke giver mening at sparre på fremtiden!

Bettina Lassen (Rødovre, 2023-09-04)

#320

Jeg har børn på Rødovre Skole

Henrik Raaskou Schæfer (Rødovre, 2023-09-04)

#324

Fordi det er vanvittigt at spare på den mæde.

Mathilde Krabbe Krogholt (Rødovre, 2023-09-04)

#325

Fordi det er et meget forkert sted at spare i vires samfund.

Benjamin Busk (København NV, 2023-09-04)

#327

Mor til folkeskoleelev i Rødovre

Camilla Rasmussen (Rødovre, 2023-09-04)

#331

Det er vigtigt for mine børns fremtid og undervisning at der er de nødvendige ressourcer til rådighed i folkeskole

Casper Folsing (Rødovre, 2023-09-04)

#332

Et rigt land som Danmark skal prioritere børns vilkår som det højeste. De er vores fremtid.

Anmari Lundegaard (Rødovre, 2023-09-04)

#337

Jeg er også utilfreds med at mit barn ikke får den undervisning hun har ret til!

Stine Buch (Rødovre , 2023-09-04)

#339

Fordi det er under alt kritik.

Danny juul Petersen (Rødovre, 2023-09-04)

#341

At Rødovre Kommune ikke har styr på sine budgetter rammer nu vores børns skolegang i et omfang der er dybt uansvarligt

René Steinbakken Dhermilly (Rødovre, 2023-09-04)

#344

Rod i kommunens budget som rammer vores børn er dybt uansvarligt!

Hilde Dhermilly (2610, 2023-09-04)

#345

Skolen har virkelig mangelfuld undervisning med alt for mange vikartimer

Christian Sørensen (Rødovre, 2023-09-04)

#346

Alle børn har krav på en god skolegang!

Christina Nielsen (2640, 2023-09-04)

#354

Jeg har barn der går i skole

Ajgyl Jajovski (2610, 2023-09-04)

#359

Der skal ikke spares mere på børnene og (de ældre)
Nu må det stoppe.

Sussis Sjørup (Rødovre, 2023-09-04)

#360

Kortsiktig lösning som kommer att ge långvarig negativ effekt för våra børn og skolens personale. Det er uansvarligt og uacceptabelt. I slutändan kommer det kosta kommunen mer med børn som misstrives/ er utrygge og langtidssyg personale.

Sanaz Dupont (Rødovre , 2023-09-04)

#367

Besparelser bør ikke gå ud over børnene

Anne Lindskou (Rødovre, 2023-09-04)

#369

Jeg er forarget over prioriteringen fra kommunens side

Sanne Olsen (Rødovre, 2023-09-04)

#379

Det er relevant for vores børn trivsel og fremtid. Det er uforsvarligt at vi Danmark ikke kan tilbyde vores børn en ordentlig skolegang og undervisning.

Monica Pedersen (Rødovre, 2023-09-04)

#380

Jeg er helt enig i det skrevne! Børnene kan ikke selv råbe op, derfor må vi voksne gøre det! Som læge i kommunen (og mor til et udfordret barn i skolen) ser jeg allerede hvordan de svageste taber mere og mere på det her! En af begrundelserne for, at det er nødvendigt at spare er netop, at der er stigende udgifter til udsatte børn og unge, men vi får jo ikke færre børn og unge med behov for dyre specialtilbud ved at forringe deres og andres mulighed for at trives med struktur og faste, trygge rammer i folkeskolen!!!!

Sara Moltke (Rødovre, 2023-09-04)

#383

Jeg har en datter der starter i skole næste år

Mette Engholm (Rødovre, 2023-09-04)

#385

Det er bekymrende at politikerne tror det hjælper "at tisse i bukserne"

Maria Louise Kjærsgaard Andersen (Rødovre, 2023-09-04)

#386

Jeg er lærer og det er fuldkommen uholdbart og vil have langvarige konsekvenser.

Kenneth Weiland (Valby, 2023-09-04)

#387

Jeg støtter forældres utilfredshed med kommunens besparelser på skoleområdet.
Og jeg er også meget utilfreds med den siddende regering! 😡

Tove Jensen (Rødovre, 2023-09-04)

#388

Jeg skriver under fordi jeg er utilfreds med besparelserne på skoleområdet i Rødovre Kommune

Diana Bindzus (Rødovre, 2023-09-05)

#390

Det kan ikke være rigtigt at vores børn igen skal lide, de er lige ved at blive samlet op efter corona.
Man holder topmøde i Rødovre om børns trivsel og samtlige har man ikke råd til at ansætte en lære til dem.. det er helt hul i hoved, man må finde pengene et andet sted.

Tanja Nielsen (Rødovre, 2023-09-05)

#395

Jeg er bekymret for børnenes faglige niveau, når der 'undervises' uden lærer.

Heidi Larsen (Rødovre , 2023-09-05)

#398

Fordi jeg selv har børn i indskoling, og kan tilslutte mig utilfredsheden ved at det er det forkerte sted at spare. Det er vores børn og unge som ikke for de rigtige rammer for en god skole gang.

Charlotte Liljedahl (Rødovre , 2023-09-05)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...