Underskriftindsamling imod havdambrug i As Vig-området

Kommentarer

#1

Jeg er imod ydeligere forurening af As Vig området

Steen Christensen (As Vig , 2023-08-23)

#2

Rent vand i Asvig

Kirsten Heide Hansen (Asvig, 2023-08-23)

#4

Det kan ikke være rigtigt, at noget hvor tilladelsen udløbne 2004 får lov at fortsætte.
Hvem har interesse i at det stadig kører, og hvorfor har ingen grebet ind.

Lars Petersen. (Horsens , 2023-08-23)

#5

Dyrelivet i asvig er nærmest lig nul og mener bestemt at det er havbrugets årsag.
Desuden kan jeg se at den fine strand der var i gamle dage er blevet overtaget af en gang slam når man træder på bunden under badning.
Som en sidste ting synes jeg det er ufattelig at de kan få lov til at fortsætte det erhverv med så mange ulovligheder i rygsækken.
Enhver anden fødevare virksomhed var blevet lukket for længst

Kasper Heide Hansen (Juelsminde , 2023-08-23)

#7

Jeg elsker As Vig

Louise Dalgaard (Horsens, 2023-08-23)

#8

Det vil være frygteligt for bugten.

Christina Davidsen (Horsens , 2023-08-23)

#12

De indre danske farvande er blevet en ørken de sidste 30 år.Man vil da heller aldrig lægge en svinefarm ud i havet.De ørreder leverer sindsygt meget gylle m. I havet.Har været ivrig lystfisker tidligere og nydt As Hoved .Der er stadig dejligt men havet er dødt og det er spild af tid og fiske desværre

Robert Nordenhof (Juelsminde, 2023-08-23)

#13

Jeg underskriver fordi vi skal ha stoppet “ulykken” vores hav miljø lider og det gør “bur fiskene” også😥og jeg har en særlig tilknytning til As Vig.

Karen Lone Schultz (Ry, 2023-08-23)

#15

Vi vil ikke have dette svineri i havet.

Ulrik Ravnsborg (Barrit, 2023-08-23)

#16

Vi skal ikke ødelægge kattegat med kemi, antibiotika og kvælstof.

Ole Jensen (Horsens, 2023-08-23)

#17

For at stoppe iltsvind og genetablere liv i As Vig

Peter Broe (Hornsyld, 2023-08-23)

#20

Det er noget svineri de ska ha lov og ødelægge så meget for at få deres lommer fulde😡😡😡😡

Lars Grøndal (7130 juelsminde , 2023-08-23)

#21

Jeg er imod Dambrug ved As Vig

Heidi Beck (Horsens, 2023-08-23)

#23

Det er vigtigt at værne om vores havmiljø, ikke at forglemme vores badestrande

Bruno Hansen (Stenderup , 2023-08-23)

#31

Det ødelægger for meget

Carsten Hedensted (8700, 2023-08-23)

#33

Grundet uhensigtsmæssigt havdambrug ud for As Vig, hvor der udledes store skadelige mængder kvælstof, kobber og antibiotika.
Pas på miljøet!

Vicky Andersen (Horsens, 2023-08-23)

#34

Jeg bor i sommerhus i as Vig og vil gerne beholde det rene vand.

Anna Jensen (Juelsminde , 2023-08-23)

#35

Fiskeopdræt i havet sviner og ødelægger i den grad havmiljøet - og hvis det sker i stort set stillestående vand så ødelægger det alt dyreliv i havet/bugten. Hvor er fiskeristyrelsen og miljøstyrelsen henne i den sag - så vågn dog op på Christiansborg!

Jørgen Spøer (Juelsminde, 2023-08-23)

#37

Der skal ikke være dambrug i As Vig

Malene Pedersen (Glud , 2023-08-23)

#38

Jeg skriver under fordi industrien og nogle få personer ikke skal ødelægge naturen, bare for nogle få procents profit.

Rune Sommer (As Hedegård, 2023-08-23)

#41

Dette svineri skal ophøre

Jørgen Hansen (Vorupør , 2023-08-23)

#42

Har sommerhus i Sønderby (as Vig) og kan se hvordan vand kvaliteten er forringet, de sidste mange år.

Tina Kyed (Horsens, 2023-08-23)

#46

Jeg er imod masseudnyttelse af havdambrug, da det forurener havene mere end de gavner.

Kurt Beck (Horsens , 2023-08-23)

#48

Vi ønsker et rent As Vig.

Gerda Og Finn Nielsen (Juelsminde, 2023-08-23)

#49

Havdambrug forurener alt for meget.

Thomas Kortholm (Vejle, 2023-08-23)

#52

Ønsker rent vand i As Vig

Jeanett Trøst Fjendbo (As Vig, 2023-08-23)

#53

Jeg er imod hav dambrug i As Vig

Annette Juul (Billund, 2023-08-23)

#54

Vi skal stoppe forureningen af vores hav og strande.

Henrik Ørnstrup (Sønderby, 2023-08-23)

#56

Jeg er modstander af flere dambrug i As Vig

Bjarne Hessel (Kirkholm Strandby 26, 7130 Juelsminde, 2023-08-23)

#57

Underskriver så vi ikke får forringet vandmiljøet i As Vig

Henrik Jensen (Ejstrupholm, 2023-08-23)

#59

Jeg er imod storforurenende havdambrug.

Britta Kirkegaard (Horsens, 2023-08-23)

#64

Jeg skriver under, fordi jeg er imod havbrug ud for As Vig.

Annette Mølby Nielsen (Lystrup, 2023-08-23)

#68

Jeg ønsker at bevare rent vand i bugten. Både i forhold til dyre og planteliv og for at det stadig kan være en fornøjelse at hoppe i bølgen blå🩵

Charlotte Charlotte Jørgensen (8700, 2023-08-23)

#69

Vi skal ikke ødelægge vores natur

Per Nielsen (8700 Horsens, 2023-08-23)

#72

Jeg ønsker Rent havvand i As Vig

Lis Skovbo (7130, 2023-08-23)

#75

Fordi jeg har igennem de 58 år, jeg har levet i Asvig aldrig set så lidt liv i havet samt jeg har lagt mærke til at der er kommet noget rødligt på havbunden som jeg ikke har set før.

Marianne Espensen (8700 Horsens , 2023-08-23)

#76

Af hensyn til rent vand u As Vig

Vagn Thomsen (Juelsminde, 2023-08-23)

#79

Jeg har sommerhus i As Vig.

Irma Lyster (Øster Assels, 2023-08-23)

#80

Jeg er imod havdambrug i Så Vig

Ruth Ellegaard Jensen (Åstrup, 2023-08-23)

#81

Fordi jeg ofte bruger området derude….. sejler ofte ture på paddelboard og nyder også st gå ture derude

Lone Blaabjerg (Horsens, 2023-08-23)

#82

Vandmiljøet er så dårligt i forvejen, og det bliver totalt ødelagt hvis der kommer et kæmpe havdambrug.

Kent Damgaard (Hosby, 2023-08-23)

#84

Havet er under voldsomt pres, og havbrug er dybt problematisk og bør stoppes helt.

Linda Stisen (Hedensted , 2023-08-23)

#85

Havdambrug hører ikke hjemme ud for et sommerhus område!

Susanne Frandsen (Gram, 2023-08-23)

#87

Jeg er bekymret for om vandet i As Vig bliver yderligere forurenet.

Kurt Skovbo (Juelsminde, 2023-08-23)

#88

Vi har sommerhus i As Vig og benytter havet meget nu og forhåbentlig i fremtiden for vores børn og efterfølgere

Mette Voss (Vejle, 2023-08-23)

#90

Fordi jeg bor tæt ved As Vig og vil gerne bevare det

Julie Snejbjerg (Juelsminde, 2023-08-23)

#91

Jeg syntes ikke vi skal forurene vores havmiljø med skadelige udledninger fra havdambrug - vi skal passe på vores natur

Jette Larsen (Horsens, 2023-08-23)

#94

Det er noget forbandet svineri og holde fisk indespærret

Carsten Møller (Horsens , 2023-08-23)

#95

Det er dybt uansvarligt at anlægge et dambrug i vores farvande. Hvis man ønsker at drive dambrug, så gør det på land.
Vi må og skal passe på vores havvand, så den naturlige flora har optimale betingelser.

Ulla Dyhr (Horsens, 2023-08-23)

#98

Jeg skriver under fordi, havmiljøet og dyrelivet lider under forureningen - og jeg ønsker rent havvand i As Vig

Bianca Brandorff (Overby , 2023-08-23)

#100

Jeg er vokset op hernede i vores sommerhus i As Vig og engang kunne vi fange et par rødspætter og der var “liv” i havet. Efter de dmbrug er kommet har det ødelagt alt vækst i havet - det er frygteligt og ærgerligt for naturen og dyrelivet!

Pia Jensen (7130, 2023-08-23)

#107

Ønsker vigen og fjorden genoprettet. Da jeg var dreng for 40 år siden, var der fyldt med skrupper, rødspætter, torsk og masser af yngel. I dag er der intet !! og bunden er død ! Meget meget trist !!

Carsten Brøchner (Horsens, 2023-08-23)

#109

Svineriet med ikke lovlig og forurenende fiskeopdræt skal stoppe.

Henrik Clausen (Horsens, 2023-08-23)

#111

Vi skal have stoppet dette vanvid

Morten Nielsen (Horsens , 2023-08-23)

#112

Jeg vil ha en ren fjord .så i gamle dage hvor vi kunne fange både flade og torsk

Ole Hansen (Juelsminde , 2023-08-23)

#113

Der skal passes på miljøet og alle de mange turister og sommerhusejerne i området.

Karin Jul Pedersen (Jyllinge, 2023-08-23)

#114

Havdambrug skal stoppes pga deres forurening af havmiljøey

Anna Marie Pedersen (Hovedgård, 2023-08-23)

#117

Jeg har sommerhus i området og ønsker gode badeforhold også i næste generation

Helle Kirkegaard (8700, 2023-08-23)

#118

Jeg som sommerhusejer er helt enig i at denne havmiljø belastning i As Vig må stoppes.

Pernille Fassing (8700, 2023-08-23)

#123

As Vig er for lille en bugt til dambrug. Hører ikke til i netop dette område

Anker Mølgaard-Andersen (Hørning, 2023-08-23)

#125

Der skal ikke være havbrug i As Vig.

Gitte Grøn (Juelsminde, 2023-08-23)

#128

Er i mod dambrug

Freddy rønsholt (Julsminde , 2023-08-23)

#130

Jeg ønsker, at jeg med min familie, samt andre, fortsat kan bade og nyde naturen i Asvig bugt.

Trine Dalgaard (Horsens, 2023-08-23)

#132

Vi har sommerhus ved As Vig og vi kan se, at de havbrug der er der nu, har haft store konsekvenser for vandkvaliteten.
Det bedste ville være at sløjfe dambrugene så tæt på vigen.

Ninna Henriksen (Ejstrupholm, 2023-08-23)

#133

Jeg er i mod dambrug i Asvig.

Stine Trust (Silkeborg, 2023-08-23)

#134

STOP med at forurene vores havvand

Lise Liboriussen (Horsens, 2023-08-23)

#135

der ikke er flere fisk tilbage i fjorden. Og en af årsagerne kunne være havbrugene?

Mie Henriksen (Horsens, 2023-08-23)

#137

Havbrugene ødelægger vores natur

Pia Petersen (Horsens, 2023-08-23)

#140

Jeg ønsker at bevare dyrelivet samt et ønske om et rent og sundt havmiljø i vores have.

Christina Blichfeldt Nielsen (Stenderup, 2023-08-23)

#144

Det er et fælles ansvar at passe på miljø og klima, herunder vandmiljøet.

Marianne Beuchert (Horsens, 2023-08-23)

#145

Vi skal under ingen omstændigheder have havdambrug i As Vig eller nærtliggende områder.

Kirsten Jørgensen (Horsens, 2023-08-23)

#146

Jeg har sommerhus i Asvig

Betina Sørensen (Horsens, 2023-08-23)

#147

Vi skal beskytte vores kyst og det nuværende og mindre dambrug allerede har gjort skade på den fritlevende fiskebestand, havbund og forurener.

Henriette Gaardsmand Madsen (Aarhus, 2023-08-23)

#148

Fordi jeg elsker at besøge As-vig, vil vil skade området med sådan et havdambrug:(

Louise Larsen (Randers nv, 2023-08-23)

#150

Der er nok dambrug i den lille rene bugt.
Lad nu det menneskelige hensyn komme frem for kapital.

Sven Erik Dalgaard (Horsens, 2023-08-23)

#151

Jeg ønsker renere vand i Horsens fjord. Vi har ikke været for gode til at passe på den i mange år. Selv vores havnebad måtte fjernes igen. Dambrug i Horsens fjord hjælper ikke til renere vand.
Håber at man kan finde en løsning på land hvor man kan kontrollere alle forhold og passe på vores miljø.

Nicolai Lenskjold (Horsens, 2023-08-23)

#152

Går ind for rent havmiljø

Aleksander Vallentin (Horsens, 2023-08-23)

#153

Jeg synes at havet er alles eje,og det burde være underlagt meget strenge regler for hvordan havet bliver udnyttet kommercielt.

Hanne Hansted (Horsens , 2023-08-23)

#156

Det er noget svineri

Kirsten Lambach (25675037, 2023-08-23)

#159

Vi skal passe på den unikke natur i As Vig til glæde for både dyr, mennesker og klima

Susanne Hoffmann (Vejle, 2023-08-23)

#161

Skriver under fordi det truer havmiljøet i vores bugt

Michael Kaastrup (Horsens, 2023-08-23)

#164

Nej tak til havdambrug i vores sommerhusområde😡

Helle Nielsen (Horsens, 2023-08-23)

#165

Jeg er medejer af et sommerhus i As-Vig. Og så er jeg modstander sf kystnære havdambrug som ødelægger det omgivende miljø med en alt for stor fiskebestand til et for lille område, så havet bliver fyldt med både foderrester, medicin og afføring og hvad der ellers følger med.

Lars Tranegaard Andersen (Odense, 2023-08-23)

#166

Jeg har sommerhus i As Vig og ønsker generelt et rent og sundt havmiljø.

Flemming Jensen (Hvidovre, 2023-08-23)

#173

Jeg er generelt imod hav dambrug da det forurener og fiskene lever et kummerligt liv

Connie Stabell (Horsens, 2023-08-23)

#175

Jeg støtter op om, at der ikke drives havdambrug i As Vig området pga. forurenning og ødelæggelse af dyrelivet i havet og tilsvining af havvandet.

JP Nielsen (Juelsminde, 2023-08-23)

#180

Vi skal have lukket lortet

Thomas Ribergaard (Juelsminde, 2023-08-23)

#182

Alt andet ville være uansvarligt. Vi skylder naturen og havmiljøet i As Vig og Danmark at sætte en stop for det her vanvid.

Søren Winterberg (Horsens, 2023-08-23)

#183

Jeg er imod havdambrug i Horsens fjord , hvor flere sommerhuseområder , som ligger på begge sider af fjorden ,kan blive udsat for giftstoffer mm fra disse.

Vita Skovgaard bech (Horsens, 2023-08-23)

#184

Jeg skriver under fordi vores indre danske farvande gisper efter luft. Ikke mere gift og overdosering af mad og medicin.
Læg dyrkning af fisk på land, hvor vi kan rense vandet.

Lena Hellstrøm (Horsens , 2023-08-23)

#185

Havmiljøet her helt tæt under land kan ikke tåle det høje aftryk havbruget belaster med

John Hansen (Juelsminde, 2023-08-23)

#186

Man er nødt til at stoppe forurening i havene

Morten Sejersen (Horsens, 2023-08-23)

#191

Jeg er sportsdykker, og bor k Fjordparken I Horsens. Og det er forfærdeligt og snorkle og se under overfladen i Horsens fjord. Alt er dødt. Og jeg savner og kunne se liv. Så hvis landbrug og havdambruget og industrien kunne stilles til ansvar. Så bakker jeg op!

Ninette Møller (Horsens, 2023-08-23)

#193

Det vil ødelægge as vig

Jesper hørdum (Horsens, 2023-08-23)

#194

Jeg skriver under fordi, at vi skal passe bedre på vores natur og vandmiljø. Jeg elsker at bade i As vig, og vil gerne sikre en god vandkvalitet.

Berit Donbæk (Horsens, 2023-08-23)

#198

Fordi det er uansvarligt

Morten Edelmann Pedersen (Horsens , 2023-08-23)

#199

Pga belægningheden

Finn Laursen (7130, 2023-08-23)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...