Nej til færre pædagoger i Allerød, igen.

Kommentarer

#3

Jeg har børn i institution i Allerød

Mie Christensen (Allerød, 2023-08-13)

#10

👍

Mai Wedfall (Allerød, 2023-08-13)

#13

Jeg skriver under fordi forholdene for børnene & især dem der arbejder med børn skal være i orden. Hvilke pædagoger vil arbejde som fyrtårne og begrænset tid med børnene

Claes Thalmann (Blovstrød, 2023-08-13)

#19

Jeg ønsker bedre vilkår for børn og unge i Allerød Kommune heri blandt mere uddannet personale.

Helle Salling (Allerød , 2023-08-13)

#22

Det er forkasteligt at der igen igen spares på børnene. Hvor går grænsen når ikke engang vores daginstitutioner kan få uddannet personale..!

Tanja Dahl (Allerød, 2023-08-13)

#23

Jeg er mor og pædagog, og jeg ønsker bedre vilkår både for min datter, mig selv og mine kollegaer.

Julie Baungaard (Allerød , 2023-08-13)

#24

Der selvfølgelig skal være nok pædagoger til at passe på vores børn. De er mange timer i institution hver eneste dag, og hvis hver enkelt barn skal støttes i deres udvikling på en ansvarsfuld måde, kræver det at der er nok dygtige og omsorgsfulde pædagoger, der alle har overskud til at være nærværende ved børnene. En besparelse på dette område er fuldstændig uansvarlig overfor alle de mange børn, der ikke har mulighed for at tale deres egen sag.

Janni Thomsen (Allerød , 2023-08-13)

#26

Fordi vores barn lider af de få uddannet voksne der er i Allerød daginstitutioner og hvis de vil spare yderligere er det helt forkert.

Natasja Lenander (Allerød, 2023-08-13)

#32

Selv pædagog og færre pædagoger er ikke vejen frem

Jeannet Markussen (Allerød , 2023-08-13)

#33

Jeg har børn i vuggestue og børnehave i Allerød kommune

Micha Leth Hellerøe (Allerød, 2023-08-13)

#34

Børn skal have de bedste vilkår, der giver besparelser ikke.

Ulla Byskov (Allerød, 2023-08-13)

#36

Jeg ikke ønsker ringere vilkår for mit barn. Mindre end 50% pædagoger er ikke i orden!

Kamilla Kjær (Allerød, 2023-08-13)

#43

Der i forvejen ikke er de nødvendige resourcer på børn og unge området. Synes det er grotesk at vores børn skal svigtes når der er råd til bl.a nyt dyrt kulturhus som er komplet ligegyldigt

Martin Nielsen (Allerød, 2023-08-13)

#45

Jeg skriver under fordi vores pædagoger er for presset, og det går ud over udviklingen hos vores børn. De ender med ikke at få de nødvendige færdigheder med sig fordi der ikke er tid eller overskud til andet end det basale. Det er ikke godt nok.

Stephanie Højbjerg (Lillerød, 2023-08-13)

#47

Det giver mening!

Janne Hansen (Allerød, 2023-08-13)

#48

Det er katastrofalt hvor lidt der bliver gjort for Allerøds ungdom, de unge hænger ud på gader og stræder. Som far til 2 og jeg selv er opvokset i kommunen er det kommet meget bag på mig der ikke er sket mere siden jeg selv var ung i Allerød som slet intet på 30 år🤦‍♂️

Mikael Wilken (Allerød, 2023-08-13)

#49

Jeg er enig. Vi ønsker ikke færre pædagoger i vores børns institutioner.

Mathilde Thuesen (Allerød, 2023-08-13)

#50

Det kommer til at ramme velfærden hos vores børn og unge, ikke kun i daginstitutioner, men også i børnenes skoletid, hvis de har manglet faglige personer i dagligdagen i daginstitutionerne. Børn der ikke bliver forstået og mødt korrekt, fordi personalet ikke er uddannet i barnets udvikling, kompetencer, mentaliseringsevne kan spolere barnets fremtid.

Amalie Skaanild (Lynge, 2023-08-13)

#56

Jeg er enig med ovenstående

Louise Steenbrandt (Allerød, 2023-08-13)

#59

Jeg arbejder som pædagog i Allerød kommune og støtter 100% omkring det skrevne.

Camilla Flindt (Allerød, 2023-08-13)

#60

Fordi det er intet mindre end en skandale at man IGEN tillader sig at skære i et snart ikke eksisterende personale.

Anne Sørensen (Allerød, 2023-08-13)

#67

Jeg har små børn i institution

Belinda Rubow (Allerød, 2023-08-13)

#69

Det er fuldstændig uacceptabelt. Hvad der foregår i kommunen.
Vi vil købe hus i Allerød , men overvejer at flytte væk fra Allerød . Som vi begge kommer fra 🤔
Å

frederikke Fick (Allerød , 2023-08-13)

#70

Enig i oplæg og håber på forbedring

Anders Granberg (Allerød, 2023-08-13)

#72

Jeg er selv pædagog i Allerød. Jeg mærker på egen krop at vi mangler kompetente medarbejder og føler virkelig at vores fag bløder 🥲

Mette Pedersen (Allerød, 2023-08-13)

#74

Fordi byrådsmedlemmernes spare-forslag risikerer at have langvarige, alvorlige konsekvenser for dels fagligheden i vore dagtilbud, forudsætningerne for tidlig indsats for børn med særlige støttebehov samt Allerød Kommunes fremtidige tiltrækningskraft af dygtige, kvalificerede pædagoger sammenlignet med næsten samtlige af vores nabo-kommuner. Vi er allerede ved at tabe den konkurrence og nu vil politikerne udhule området endnu mere!

Julie Korslund Hamalainen (Lynge, 2023-08-13)

#82

Mit barnebarn går i institution i Allerød og uden hænder og hoveder går det ud over børnene

Lotte Fabricius (Hørsholm , 2023-08-13)

#83

Der må ikke spares mere på dette vigtige område. Der er skåret ind til benet allerede og yderligere besparelser, vil være på bekostning af vores elskede børn og deres trivsel.

Rasmus Aabenhuus (Allerød, 2023-08-13)

#89

Flere pædagoger ikke færre

Jean Thomsen (Allerød, 2023-08-13)

#92

Vi har børn i daginstitutionerne i Allerød

Nanna Kjøller (Allerød , 2023-08-13)

#93

Nok er nok

Lone Ørbek (3450, 2023-08-13)

#95

Jeg har selv barn i institution i Allerød og ønsker en forbedring.

Julie Valsø (Allerød, 2023-08-13)

#96

Jeg har børn i institution og skole i Allerød og har oplevet voldsomme forringelser begge stedet i løbet af de sidste halvandet år. Er selv vokset op i Allerød og netop flyttet hjem efter tyve år i Kbh for at give mine børn en god opvækst. Jeg er simpelthen så skuffet.

Pernille Due (Allerød, 2023-08-13)

#101

Nej til færre pædagoger. Helt ærlig, det er børn!!!!

Emilie Tokkesdal-Berg (Allerød, 2023-08-13)

#102

Det kan vi ikke byde hverken vores børn el. Pædagoger

Bodil Andersen (Allerød, 2023-08-13)

#109

Vi skal give vores børn de bedst mulige rammer allerede fra begyndelsen af deres liv, omgivet af kompetente og nok voksne.

Didde Steinmann (Allerød, 2023-08-13)

#110

Det ikke kan være rigtigt at der skal spares pædagoger!

Louise Mortensen (Lynge, 2023-08-13)

#115

Kvaliteten i kommunens dagtilbud skal ikke udhules.

Hafdis Thorsteinsdottir (Allerød, 2023-08-13)

#117

Børn er vores fremtid og det er skammeligt at Børn igen skal stå for skud med besparelser.
Og husk vikare koster mere på den lange plan.

Tina Paulsson (Allerød, 2023-08-13)

#132

Jeg mener det er en grotesk besparelse Allerød kommunalbestyrelse har gang i. Har man bare en smule viden om børns behov, VED man at det er nødvendigt at det er uddannet kvalificeret personale der skal varetage “pasningen” af børnene. Det er SÅ vigtigt, at det ikke er opbevaring og det er så vigtigt at forældrene med god samvittighed kan aflevere deres børn i daginstitutionerne og ikke skal have dårlig samvittighed og store bekymringer om, om hvorvidt deres børns behov bliver varetaget. Hvis dette spareinitiativ bliver virkelighed, vil der fremover komme en mængde børn, hvis behov for omsorg, udvikling, socialisering ikke er blevet varetaget og mange børn, hvor det ikke er blevet opdaget at de havde særlige behov…hvilket kan for uoverskuelige konsekvenser for resten af deres liv. Og så spørger jeg bare: hvordan har man tænkt sig at en pædagog skal kunne det hele? Og hvilken pædagog har lyst til at få et job uden sparring fra andre pædagoger. Det er ikke lige meget om man er uddannet pædagog. Det er en bacheloruddannelse på 3,5 år. Hvor???…i vores samfund vil man ellers skide på en bacheloruddannelse til fordel for en uuddannet der kom lige ind fra gaden.

Gun Mow (Lynge, 2023-08-13)

#140

Det er vigtigt vores børn får den hjælp, omsorg og opmærksomhed de har brug for i deres første år af livet hvor mange byggesten skal lægges, både i institution og hjemme.

Zina Fihl (Allerød , 2023-08-13)

#141

Ford jeg har børn, som det går ud over.

Mette Lysegaard (Allerød, 2023-08-13)

#142

Mine børn skal ikke have så dårlig service. Jeg betaler en mindre formue i skat og det er simpelthen for ringe at prioritere børnefamilierne i Allerød så latterligt lavt.

Jeppe Lillevang Salling (Allerød, 2023-08-13)

#143

Børnene i Allerøds institutioner bør have et professionelt tilbud om en god opvækst.

Annelise Lindemann (Allerød, 2023-08-13)

#146

Jeg synes at der skal være bedre vilkår for vores børn og pædagogiske personelle.

Chloe Ankjær (Allerød, 2023-08-13)

#147

Jeg selv er pædagog, og mine børn har også været små, så det er et emne, der ligger mig meget på sinde!

Linda Bredahl Hasselstrøm (Allerød+, 2023-08-13)

#150

Vi skal investere i vores børn. De skal have uddannet pædagoger som har den faglig baggrund!!

Nellie Hansen (Allerød, 2023-08-13)

#153

Jeg har samme bekymring, samt undring over, hvordan børnenes vilkår skal blive fremadrettet i livet, hvis der endnu engang skal nedskæres og så oven i købet hvis det er af kompetance stærke uddannet personaler der kan varetage og se det enkelte barns behov. Jeg syntes det er trist at der er forsket i børns trivsel i så mange år og der er gode løsninger samt teorier om, hvad der er bedst for børn i daginstitutioner, og så der måske vil blive prioriteret modsatrettet , det kan kun få konsekvenser for børnene 😢

Ann Klitgaard (3450, 2023-08-13)

#156

Jeg er enig!

Karina Jensen (Allerød, 2023-08-13)

#158

Pædagoger er vigtige for vores børns hverdag, læring, udvikling etc.

Rebekka Rove (Allerød, 2023-08-13)

#159

Der mangler hænder.

Maria Larsen (Lynge, 2023-08-13)

#160

Det er vigtigt for det pædagogiske arbejde at der er faguddannet personale

Lillian Sørensen (Hammersholt , 2023-08-13)

#161

Som pædagog er jeg træt af ikke altid kunne give den kvalitet som jeg synes alle børn har ret til. Jeg ser ikke frem til hvis jeg skal være ene pædagog på stuen, skal varetage al dialog og skriftlighed alene. Der er tid der går fra børnene.

Christina Vindelev (Allerød, 2023-08-13)

#163

Man kan ikke blive ved med at nedskærer på dette område, især ikke nå der for kort sider blev lovet en opgradering på området, det bliver husket ved næste kommunevalg

Lennart Hamalainen (Allerød, 2023-08-13)

#164

Jeg er bekymret over de besparelsesforslag der er fremlagt, hvor særligt fordelingen imellem pædagoger og pædagogmedhjælpere/anden faglig personale går mod den minimimsnomeringsaftale der blev indgået tilbage i 2020 og de nationale ambitioner om en højere normering af uddannet pædagogisk personale. En 50/50 ordning eller i værste fald en 30/70 ordning vil få afgørende betydning for den pædagogisk kvalitet og i sidste ende betydning for alle kommunens mindste børn som også er borgere her i kommunen!

Sabrina Schmidt (Allerød, 2023-08-13)

#166

Der kan ikke spares yderligere på pædagoger/ personale!

Michala Holtz (Allerød, 2023-08-13)

#178

Fordi: Børnene ikke skal have ringere vilkår end de allerede har i forvejen!!!!!!!!!!

Anne Marie Rabjerg (Allerød, 2023-08-13)

#180

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker nedskæringer inden for daginstitutions området, ønsker flere pædagoger i daginstitutioner, mit X ved næste kommunalvalg vil blive sat efter tanke for denne beslutning.

Hanne Rafn (Allerød, 2023-08-13)

#182

Jeg skriver under, fordi jeg er enormt enig i budskabet. Det der sker på området, er så vanvittigt trist og virker så kortsigtet for vores børn og for vores kommune! Så hermed en klar bøn til politikerne om reelt at lytte til fagfolk på børneområdet, til medarbejderne, som hver dag kæmper for at give vores børn de bedste betingelser, og til os borgere i denne sag!!

Maria Boesen (Allerød , 2023-08-13)

#189

Jeg skriver under fordi jeg ønsker det bedste for mine og kommunens børn. Jeg gik i folkeskole i Allerød og ønskede samme gode barndom for mine børn, som jeg selv havde for 25-30 år siden. Men meget har forandret sig, og Allerød Kommune er desværre ikke en god kommune længere for børnefamilier. Men det skal den blive igen!

Susan Lønborg-Jensen (Allerød, 2023-08-13)

#190

Min datter er pædagog i en vuggestue.
De står og mangler hænder hver eneste dag.
Det kan ikke være rigtigt, at børnene skal være mere eller mindre overladt til sig selv.

Heidi Rasmussen (Allerød, 2023-08-13)

#192

Børnene er vores fremtid, de skal have den bedste start i barndommen

Birgit Lindgreen (Allerød , 2023-08-13)

#194

Jeg skriver under fordi jeg er uddannet pædagog og arbejder i Allerød kommune.

Mette Brigsted (Hillerød, 2023-08-13)

#198

Selvfølgelig skal der være flere pædagoger til vores børn

Mette Lauersen (Allerød, 2023-08-13)

#199

Jeg er utilfreds med de nedskæringer de laver på børne og ungeområdet for kommunen. Vi bør investere i vores unge.

Line Bloch Kristensen (Allerød, 2023-08-13)

#200

Jeg ikke mener at pædagoger som faglige fyrtårne er en holdbar løsning. Min familie har selv mærket besparelserne.
Jeg kender flere pædagoger og pædagogmedhjælpere der er blevet syge af stress og deres vilkår og dermed børnenes gøres ringere og ringere.

Marianne Bach (Allerød, 2023-08-13)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...