Nej tak til boligbyggeri i naturområdet Peter Løthsvej, i Aabybro

Kommentarer

#2

Jeg støtter rekreation og dyreliv samt psykisk sundhed via udeliv til artsrige områder

Maria Elbæk (Vadum, 2023-07-01)

#4

Der kommer fremover til at mangle disse åndehuller! Og de er med til at gøre byen attraktiv overfor såvel nye tilflyttere som eksisterende beboere.

Birger Fischer (Nørhalne, 2023-07-03)

#5

Bevaringsværdigt og vigtigt naturområde i Jammerbugt. Godt for biodiversiteten.
Brug hellere den “fine veltrimmede”
græs stykke ved kommunekontoret ud mod Toftevej til boliger. Der er der ingen natur i forvejen.

Lene Mejlholm (Aabybro, 2023-07-03)

#6

Hvorfor ødelægge en naturperle, der fungerer for byens borgere og de psykisk sårbare beboere, der er nærmeste naboer ?
Græsplænen ved Aaby Søndergade kan bebygges uden at ødelægge hverken natur eller noget rekreativt åndehul.

Anne Andersen (Aabybro, 2023-07-03)

#8

Det er vigtigt at bevare de små naturområder. Både som grønt åndehul for fugle, pattedyr, padder og insekter. Det er også relevant at tage hånd om fremtidens større nedbørsmængder, således kunne området holde meget vand tilbage.

Søren Rosenberg (Aabybro, 2023-07-03)

#10

Jeg skriver under fordi det er vigtigt for byen og dens beboer at der er balance mellem grønne- og bebyggede områder.

Joan Jørgensen (Aabybro, 2023-07-03)

#11

Der allerede er for få grønne områder tilbage i byen!

Ole Jørgensen (Aabybro, 2023-07-03)

#13

Jeg skriver under fordi vi skal bevare de grønne områder. Vi skal passe på den natur vi har
Hullet er unik, den skal bevares.

Poul Jersild (Aabybro, 2023-07-03)

#16

henrik mysager knudsen

Henrik Knudsen (rødhus, 2023-07-04)

#17

Jeg er enig med Søren

john reinau (aabybro, 2023-07-04)

#18

Der er ved at være den "sidste" grønne plet af natur her I Aabybro som ikke er bebygget med rækkehuse.

Jørn Søndergaard (Aabybro , 2023-07-04)

#19

Jeg synes det er vigtig at opretholde vild Natur

Magnus Gjødvad (Aabybro, 2023-07-04)

#22

Vi skal huske at vi også skal kunne nyde naturen i vores nær. Og ikke behøver at skulle rejse for det.

Peter Hollner (Aabybro, 2023-07-04)

#24

Kommunen reklamerer med at være en "vild" kommune. Hvorfor tager i så alle de grønne områder og laver boliger.

Sanne Nielsen (Aabybro, 2023-07-04)

#25

at man ikke skal bebygge et natur skønt område der er masse af andre pladser i åbybro.Og man behøver ikke altid at skulle kunne bygge nyt inde midt i en by.Man burde overveje at lave byggegrunde i vores landsbyer der mangler der mange.

Jan bodin (Aabybro, 2023-07-04)

#27

Vi skal beholde og beskytte de naturområder der er tilbage, også i byerne.

Flemming Gregersen (Aabybro, 2023-07-04)

#28

Hvorfor ødelægge et dejligt rekreativt område med en masse forskellige planter og dyreliv, når der skråt overfor ned langs banestien ligger et stort fladt grønt område, hvor det meste er græs og kun enkelte træer grænsende op til rådhuset.

Vibeke Esbensen (Aabybro, 2023-07-04)

#30

Fordi jeg synes ikke der skal bygges flere huse, der er nok i forvejen og der mangler grønne områder i Aabybro.

Mark Hansen (Aabybro, 2023-07-04)

#35

Generelt mangler der grønne områder i Aabybro. Det var bedre at gøre det tii en lækker oase for byens beboere.

Ann Flou (Aabybro , 2023-07-04)

#40

Der er for få naturområder i byen

Kenneth Klausen (Aabybro, 2023-07-05)

#45

Der SKAL være grønne områder i et bysamfund. Lige nu bliver alt plastret til med bebyggelse

Grethe Dragsbæk (9440, 2023-07-05)

#46

Det er vigtigt at der er plads til naturen og plads til steder, hvor børn kan komme ud i natur uden at skulle meget lang væk.

Mikkel Purkær (Fjerritslev , 2023-07-05)

#50

Der skal være grønt i Aabybro, og bygger de så er der ikke ret meget tilbage.

Anneline Purkær (Aabybro, 2023-07-05)

#52

Jeg sætter pris på det grønne område til rekreative formål

Edith Kristensen (Aabybro, 2023-07-05)

#59

Jeg skriver fordi jeg mener vi skal bevare en naturperle i byen til gavn for biodiversitet og for os mennesker.

Gerda Tranberg (Aabybro , 2023-07-05)

#65

Antallet af bynære offentlige rekreative områder i Aabybro kan i forvejen tælles på en hånd, og det giver ikke mening at fjerne endnu et. Endvidere må vi forvente med byen i vækst, at området ved skolen på den anden side af Toftevej, i løbet af ganske få år vil blive anvendt til udvidelse af skolen eller relaterede institutioner. Området bliver derved helt uden offentlige grønne områder. Desuden bryder processen med udbud af grunden før lokalplanen er vedtaget for området, al god skik.

Bent Grøn (Aabybro, 2023-07-06)

#66

I disse tider, hvor vi skal bevare naturområder, ikke mindst af hensyn til klimaet, må det være muligt at finde andre steder på udkant af byen at bygge, hvis der absolut er behov for det.

Irene Longmuir (Aabybro, 2023-07-06)

#70

Vi skal bevarer grønne områder i Aabybro.

Louise Bjerre (Aabybro , 2023-07-06)

#71

At jeg arbejder på Toftehøj, i Aabybro kommune. Det stykke jord er rigt på liv, som beboerne og jeg selv nyder at se på afstand, men også tæt på. Tæt beboelse vil både påvirke naturen men også kommunes svageste!!

Jeg mener at Aabybro har/er i voldsom vækst, og man burde ikke benytte hver en lejlighed til at fjerne naturområder til fordel for beboelse.

Chris Jensen (Aabybro, 2023-07-06)

#72

Vi skal værne om de bynære naturområder.
Naturoplevelser øger sundheden blandt
kommunens indbyggere.

Jørn Baandrup (Aabybro, 2023-07-06)

#73

Jeg støtter de fremførte argumenter

Thorbjørn Illemann (Aabybro , 2023-07-06)

#74

Dette område bør bevares som rekreativt område.
Det er et område rigt på natur, som bør bevares til glæde for dyrelivet, legende børn i området og andre lokale, som kan nyde godt af det grønne område i byen.

Kathrine Baandrup (Haslev , 2023-07-06)

#75

Bibehold det grønne i byen, ikke alt skal bebygges. Behold luften og frirummet. En af årsagerne til vi flyttede fra København til Aabybro

Nicolai Simonsen (Aabybro, 2023-07-06)

#77

Har omsorg for de grønne områder i indre by og der findes områder i yderområdet af byen der er lige så egen til denne udstykning.

Flemming Jensen (Aabybro, 2023-07-07)

#78

Jeg vil gerne støtte naturlivet og det grønne område.

Bettina Madsen (Fjerritslev , 2023-07-07)

#80

Jeg er helt enig i ovenstående begrundelse for at bevare en grøn plet i byen.
Der tales og tales og tales om BIODIVERSITET, men hele tiden er det penge, penge, penge, der bestemmer.
BYRÅD, TÆNK, TÆNK, TÆNK, FØR DET ER FOR SENT.

Merete Baandrup (Aabybro, 2023-07-07)

#82

Der er få grønne områder/åndehuller i Aabybro, og som borger i Aabybro giver de grønne områder en stor glæde og styrket livskvalitet. Vi skal værne og beskytte den smule natur, der er tilbage i byen. Kommunen har masser af andre muligheder for udstykning i Aabybro, som ikke vil ødelægge skøn bynatur og -miljø.

Nanna Meineche (Aabybro, 2023-07-07)

#85

Byens grønne områder er blevet fjernet i alt for stort omfang og det ved kattedamsvej er fuldstændig imod min vilje

Jonna Nielsen (Aabybro , 2023-07-07)

#88

Jammerbugt kommune gør nærmest en dyd ud af at fjerne de grønne områder i byerne, og det er ærgeligt for både borgere , besøgende og dyrelivet.

Mona Eksteen Nørgaard (Biersted, 2023-07-08)

#89

Det er et dejligt sted at gå med sin hund

Frank Larsen (Aabybro , 2023-07-08)

#92

Alt skal ikke gøres op i hurtige penge, vi skal også tænke på værdierne. Økonomer har beregnet, at vi I Danmark årligt ødelægger natur til en værdi af 200 milliarder kroner...

Magne Sandgaard (Viborg , 2023-07-09)

#93

Jeg ønsker at bevare flere grønne områder i min by.

Nadj Andersen (Aabybro, 2023-07-12)

#94

Vi har for få åndehuller/natur i Aabybro

Susanne Kingo Lorentzen (Aabybro, 2023-07-12)

#95

For bevarelse af de få grønne områder der er tilbage i Aabybro by.

Helle Kongsbak (Aabybro, 2023-07-12)

#96

Vi har så lidt natur tilbage i Danmark. Det er forkert at ødelægge de små pletter, der er, og de arter som lever der.

Louise Hedegaard (Pandrup , 2023-07-13)

#97

Det ville være synd at ødelægge naturen

Line Roosewelt (Pandrup , 2023-07-13)

#101

Jeg syns det er synd at ødelægge flere grønne områder. Og det kommer til at påvirke toftehøj og nordbo + dem fra husene som hygger og lufter hund i området.

Dorte Birgersson (Aabybro , 2023-07-14)

#103

Vi skal ikke have en dejlig by UDEN grønne områder- så bliver det ikke attraktivt at flytte til byen!!!

Maria Simoni (Aabybro, 2023-07-16)

#104

Jeg skriver under fordi jeg er beboer på toftehøj

Bente Sjøstedt (Aabybro , 2023-07-17)

#113

Natur har betydning!
Også mere end alment boligbyggeri i en by, som udvider sig med lynets hast - der er mange andre måder at skabe vækst på end lige på denne plet.
Danmark er landet uden træer, men nogle af de ældste, tilbageværende træer i Aabybro skal fældes?!
Hele dette projekt er en skændsel mod den kæmpe biodiversitetskrise vi står i - og jeg anser det som vores pligt at råbe op. Jammerbugt kommune skal dælme til at “pratice what they preach” …

Pernille Mortensen (Skovsgaard, 2023-07-23)

#117

Jeg altid støtter bevaring af natur især i byområder.

Jette Holk Hansen (Odense, 2023-07-23)

#124

Vi skal bevare de grønne områder!

Pernille Holt (Aabybro, 2023-08-02)

#125

Vi skal bevares de grøne område

Sanne Nielsen (ÅBYBRO, 2023-08-02)

#126

Jeg ønsker at bevare Aabybros få tilbageværende grønne områder i byen.

Kim Pedersen (Aabybro, 2023-08-02)

#129

Jeg skriver under fordi jeg ser en tendens til at "alle" grønne arealer bebygges og får fast belægning.

Lars Sloth (9440, 2023-08-02)

#130

Vi skal bevare de grønne områder der er tilbage i byen

Mia Kræmmergaard (Aabybro, 2023-08-02)

#131

Der skal være grønne områder i byen - hvis der er behov for flere byggegrunde i Aabybro, så er der et stort potentiale i området nord for byen mellem Kærvej og Hovensvej-

Leif Larsen (Aabybro, 2023-08-02)

#134

Fordi det vil være så synd for al den dyreliv der er på området og der skal ikke bygges på et grønt område, som der ikke er mange af.

Inger Marie Pedersen (Nørresundby , 2023-08-02)

#136

De grønne områder i Aabybro skal bevares og der skal flere til…

Ditte Haugaard (Aabybro, 2023-08-02)

#137

Der er behov for frirum til vild natur og mennesker

Helle Søndergaard (Nørhalne, 2023-08-03)

#139

Vi har brug for grønne områder i Aabybro til vores fugle og dyreliv.
Aabybro er efterhånden ved at være overbebygget og man glemmer vigtigheden af den dejlige grønne natur

Merethe Kristensen (Åbybro, 2023-08-03)

#140

Jeg er enig i ovenstående.

PoulErik Rendbæk (Aabybro, 2023-08-03)

#142

Vi skal bevare de få grønne områder vi har i Åbybro

Dorthe Agesen (Åbybro, 2023-08-03)

#143

Der er meget få grønne områder i Aabybro. En anden ting er, at infrastruktur ikke følger med udviklingen. Både skole, idrætshalller og fodboldstadion er for lille. Så få det på plads, før I udvider.

Mette Mikkelsen (Aabybro , 2023-08-04)

#145

Vi skal bevare de få grønne områder vi har.

Lone Rendbæk (Aabybro, 2023-08-05)

#146

Fordi der ikk er nogle grønne områder i byen længere. Få gjort centeret færdig først og udvid byen ved at få solgt de byggegrunde ved Knøsgaard og Aabyskoven.

Rene Rendbæk (Aabybro, 2023-08-05)

#152

Jeg bekymrer min og naturen og vores grønne pletter. Og jeg ved at Maria ved hvad hun taler om her. Så vigtigt.

Maria Appel (Brovst, 2023-08-07)

#153

Fordi vores kommune skal være blandt de førende naturkommuner i Danmark. Det er fremtiden ....

Søs Jensen (Brovst, 2023-08-07)

#156

Jeg går ind for biodervisitet , og hvis vi ikke passer på naturen, så dør den
Der er masser af områder uden for
ÅBYBRO DER SNART ER KLISTRET TIL MED BEBYGELSE, .
Lad nu den by få
Fred.

Yvonne Staun (Brovst, 2023-08-07)

#160

Jeg ønsker at bevare de grønne områder, især på dette unikke sted, som er så rigt på natur, dyre-og planteliv.

Sandt Elbæk (Vadum, 2023-08-10)

#163

Nyder at besøge arealet næsten dagligt, frem for de lidt kedelige trimmede græsarealer, som der er nok af i området.

Per Sørensen (Aabybro, 2023-08-13)

#164

Der skal ikke bygges på hver en ledig plet.
Åndehuller skal bevares

Bente Toftegaard (Aabybro, 2023-08-13)

#165

Jeg bruger området flere gange om ugen, til at lufte hund mm. Det er et af de få steder det er muligt i byen.

Anne Grete Sørensen (Åbybro, 2023-08-13)

#166

Vi mennesker har længe ødelagt naturens herbitater for insekterne.
Vi skal passe på dem der er tilbage, og bevare deres levesteder.

Hanne Hansen (Aalborg, 2023-08-13)

#169

Det er vigtigt at sikre biodiversiteten i området, samt sikre adgangen til rekretive områder, som særlige befolkningsgrupper ellers ikke ville have adgang til.
Udvidelsen af by bør ikke forgå på veletableret natur, men på tidl. Landbrugsjord. Dette projekt virker på alle måder uigennemtænkt og bør ikke gennemføres.

Simone Høstgaard (Hobro, 2023-08-14)

#170

Jeg skriver under fordi, jeg synes dette naturområde bør beholdes
som rekreativt område for byens borgere.

Erik Linnemann Nielsen (Aabybro, 2023-08-14)

#171

Der er så få grønne områder m dyreliv i Aabybro.
Det grønne område bliver brugt af mange borgere
Udstyk noget mere mod Biersted på begge sider af kattedamsvej, der er masser af plads.

Bettina Nygaard (Aabybro, 2023-08-14)

#173

Jeg skriver under fordi jeg ønsker at bevare de få grønne områder der efterhånden er tilbage i Aabybro

Karina Whelan (Aabybro, 2023-08-14)

#174

Der skal være natur ikke bare bygninger

Bodil Tranberg (Slagelse , 2023-08-14)

#175

Er selv storbruger af vores grønne områder og vi skal værne om dem vi har tilbage

Else Karlsson (Åbybro, 2023-08-14)

#182

Det er vigtigt at bevare de steder hvor der stadig er "vild" natur

Lene Balser (Fjerritslev, 2023-08-15)

#183

Vi gør naturens arter HJEMLØSE!! Når et stykke natur fjernes, tager vi alle dyrenes hjem fra dem. De ejer stedet, de bor der og har gjort det i mange generationer. Jeg kommer til at tænke på indianerne i Amerika, ingen respekterede deres ret til deres eget hjem.
Nu skal vi lære at det også gælder for hele naturens arter: Man fjerner ikke bare natur. Opgaven er at få MERE natur!! Naturen er presset, den flytter ikke bare et andet sted, ‘andet sted’ findes ikke længere…

Anna Sørensen (Tjæreborg, 2023-08-15)

#186

Politikerne sætter naturen bagerst i deres iver for at få nye virksomheder og skatteborgere til deres kommune. De anser naturen som en stor mulig byggeplads, man bare kan blive ved med at plastre til med byggeri og veje. Og områder kan jo affredes, hvis de ligger i vejen for planerne.

Ann Friis Nielsen (Løgstør, 2023-08-15)

#190

Det er vigtigt at bevare den oase, som området er, og ikke mindst for de sårbare mennesker, der bor tæt på

Birthe Guldbæk Faurhøj (Aabybro, 2023-08-16)

#194

Aabybro har alt for grønne rekreative områder. Vi ender med en by uden grønt. Det er ikke attraktivt hvorfor byens attraktion bliver mindre og mindre. Det er økonomisk rentabelt på kort sigt. På lang sigt bliver Aabybro en by hvor færre søger til, så økonomisk usmart på lang sigt.

Charlie Kristoffersen (Aabybro, 2023-08-16)

#200

For at bevare naturen

Susanne Jepsen (9430 Vadum, 2023-08-16)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...