Bevaringen af den 200 år gamle kastanje i Haderslev ved Det tyske bibliotek

Kommentarer

#1

træet skal bevares

Carsten Bisgaard (Haderslev, 2023-06-09)

#3

Fordi Aastrupvej er en helt særlig vej, planlagt under tysk tid før 1920, med særlige kendetegn. Kendetegn som de store grunde og meget smukke fritliggende villaer, der til kommer de store træer der har været et tydeligt kendetegn for Aastrupvej.
Vejen er så særlig i Danmark at der må gøres en overordentlig stor indsat for at beskytte vejen med de særlige kendetegn, herunder de gamle træer.

Lars Sørensen (Aarhus, 2023-06-09)

#5

Det er en vigtig sag.
I Tyskland ville sådan et træ være total fredet.. !!!

Christian Overby (Århus , 2023-06-09)

#9

Kastanjetræet bør tinglyses for at bevares !!

Dorte Lind Larsen (Haderslev, 2023-06-10)

#14

Et så gammelt træ er flottere og vigtigere for byen end et byggeprojekt. Jeg vil tro at der med lidt velvilje og kreativitet er plads til både træ og byggeri. Det er de store træer der gør Aastrupvej til noget særligt. Fred træet.

Mogens Rasmussen (Haderslev, 2023-06-10)

#16

I respekt for træpolitikken, biodiversiteten levende co2 bekæmpende kultur-lokalhistorieminde og træet!

Gitte Andersen (Haderslev, 2023-06-10)

#17

Total vanvid at ødelægge gamle træer som er levested for et rigt dyre og insekt liv. Lad naturen leve !

Hans Sandberg (Gram , 2023-06-10)

#19

Bygning er fredet, og det gamle træ, hører bygningen til

Søren Krab (Gram, 2023-06-10)

#21

Fordi jeg synes at man ikke skal ødelægge alt vores natur

Marie Schwarz (Haderslev , 2023-06-10)

#26

Gamle, smukke træer skal bevares.

Margret Jensen (Haderslev , 2023-06-10)

#27

Gamle træer bør bevares så vidt muligt

Terese Eliasen (Haderslev, 2023-06-10)

#28

Jeg synes det er virkelig vigtigt at bevare.

Helga winther (Haderslev, 2023-06-10)

#29

Træet er bevaringsværdigt og historisk

Holger Eskildsen (Haderslev, 2023-06-10)

#30

Fordi jeg er imod agenda2030 og fældning af store, smukke og sunde træer er en del af den.

Ilona Ragana (Skamby, 2023-06-10)

#31

Jeg elsker store træer og især kastanje træer

Maria Schäffner (6100, 2023-06-10)

#32

Det gamle træ er fældningstruet Det er unikt og sjældent. Gamle træer bør bevares for deres skønhedsværdi og fordi de er unike levesteder for insekter og fugle. Hjælp med at bevare det

Michael Mouritzen (Haderslev, 2023-06-10)

#33

Træer/natur er VIGTIG!

Lykke Rasmussen (6100 Haderslev, 2023-06-10)

#34

Det er noget forbandet svineri at fælde gamle træer. Træer i det hele taget. Træer over 50 år burde automatisk være beskyttet. Se bare til Tyskland hvor dygtige de er til at passe på træer.
Og så det byggeri, det kan flyttes og tilpasses træet. Hvor der er en vej er der en vilje.

Ulrik Overby (Gram, 2023-06-10)

#36

Det er fuldstændigt forkasteligt at fælde et så gammelt træ. Der burde være en beskyttelseslov i Danmark.

Karin Riggelsen (Aabenraa, 2023-06-10)

#37

Bevaringsværdigt træ!

Karen Skøtt (Haderslev, 2023-06-10)

#39

Ja, fordi det beriger vores verden på mange måder at bevare gamle træer.

Lisbeth Wollesen (Haderslev , 2023-06-10)

#41

Man skal bevare de gamle træer.

Sussanne Riggelsen (Tinglev , 2023-06-10)

#45

Det er vigtigt at bevare vores gamle træer og ikke bare fælde for at lave nyt.

Hanne Byriel Seeberg (Haderslev, 2023-06-10)

#46

jeg er generel i mod fældning af træer.

pia jensen (vojens, 2023-06-10)

#48

Træet er unikt med sin størrelse og alder

Flemming Nissen (Simmersted , 2023-06-10)

#53

Dette smukke træ byrdes bevares for hver en pris.

Birgit Højgaard Pedersen (Haderslev, 2023-06-10)

#65

Store gamle sunde træer bør totalfredes.

Kaj Engen Nielsen (Aabenraa, 2023-06-10)

#66

Vigtigt at besvære træerne

Lis nielsen (Haderslev, 2023-06-10)

#67

Vi skal værne om de gamle træer!

Johanna Precht (Sønderborg, 2023-06-10)

#70

Det er absolut det eneste rigtige at bevare så smukt og gammelt et træ !!!💪

Hanne Frost Nielsen (Haderslev, 2023-06-10)

#71

Store træer skal ikke lade livet unødigt

Morten Knudsen (Haderslev , 2023-06-10)

#72

Træer skal bevares så længe som overgivet muligt.

Lars Joost (6100, 2023-06-10)

#74

Jeg skriver under fordi Haderslev Kommune er ved at skamfere byen. Flytter/fælder træer, nedriver præsentable/fredede bygninger.

Inge Marie Jørgensen (Vojens , 2023-06-10)

#76

Træet bør bevares af flere årsager som biodiversitet, kultur og historie.
Det har klaret omtrent 200 år på stedet, det bør respekteres.

Tove Jensen (Haderslev, 2023-06-10)

#77

Gamle træer skal bevares

Trine Hasselbalch (Aabenraa, 2023-06-10)

#78

Det æld gamle træ skal da bevares.

Mikael Winther (Haderslev , 2023-06-10)

#79

Det er vigtigt for klimaet

Nele Krenz (Haderslev, 2023-06-10)

#80

Fordi natur bør bevares!

Malthe Juhl (Haderslev, 2023-06-10)

#81

Jeg ønsker at bevare de gamle træer p.g.a. alle de dyr insekter der lever her. Plus for eftertiden alle skal have lov til at leve i en verden hvor der er plads til planter og dyr.

Doris Jensen (Haderslev, 2023-06-10)

#82

Jeg er gammel Haderslevdreng og har nydt det træ mange gange

Henning Thomsen (Toftlund, 2023-06-10)

#83

Fordi træ har en stor betydning for vores generelle sundhed og velbefindende, reducerer stress. Træ er livsvigtige venner, der vigtig for vores klima, som vi taler so meget om. Træ giver skygge med deres store krone , træ fortæller deres egen historie.

Clausen Dagmar (Haderslev, 2023-06-10)

#85

Det smukke gamle træ er en del af områdets DNA.

Mette Jensen (Haderslev, 2023-06-10)

#87

Sådan et flot gammelt træ, som er i god stand og uden sygdom skal selvfølgelig bevares.
Det kan ikke bare erstattes.

Ulla Knabenhans (Vojens, 2023-06-10)

#88

Det er levende

Jakob Yde tiufkær (Haderslev , 2023-06-10)

#89

Det er bestemt bevaringsværdigt 👍

Jakob Ravn (Haderslev , 2023-06-10)

#90

Jeg synes, det er forkasteligt at fælde et så gammelt træ, der ikke fejler noget.

Solvej Monrad (Haderslev , 2023-06-10)

#95

Jeg underskriver da jeg syntes træet er smukt, bevaringsværdigt og her meget dyreliv i sig som fremmer biodiversitet

Maria Aakerlund-Løvstad (Haderskwv, 2023-06-10)

#96

Kastanie træet er bevaringsværdig ig vi må gøre alt for at sikre os det for lov til at bestå

Pia Bomberg (Haderslev+, 2023-06-10)

#97

Træet er 200år gammelt og skal bevares i hvor by.

Søren Pötzsch (Haderslev, 2023-06-10)

#98

Træer er en stor del af vores miljø og det er ikke i orden, at man “bare” fælder træer, som man lyster. Alt hvad vi mangler, biodiversitet, skygge/klima og miljø kan træerne give - og så gammelt et træ giver så meget og så planter man nogle nye små træer som ikke kan klare dette klima (måske ikke bliver vandet) og årene kan vi ikke købe.

Jette Petersen (Haderslev, 2023-06-10)

#99

Fordi jeg støtter op på at træet ikke skal fældes

Dorthe Jensen (Haderslev , 2023-06-10)

#105

Jeg synes træet skal bevares.

Frank Skjønnemand (Haderslev , 2023-06-10)

#108

For at bevare vore gamle træer.

Preben Ahrenfeldt (Aabenraa, 2023-06-10)

#109

Det gamle træ skal ikke fældes. Jeg syntes det bærer en historie, jo ældre træet er. Syntes også det skal være plads til de dyr, der lever i træet. Kastanjetræer er der heller ikke så mange af i Haderslev.

Anita Kroul (Haderslev, 2023-06-10)

#110

De gamle træer er landenes hjerte, minder og dybe tilknytningen til steder og egne. De gamle.træer holder på grundvandet oppe og er hjemsted for mange fugle, egern og insekter mfl. Det er svalende for dyrene i hede somre at befinde sig i træernes skygge. Det giver læ for storm og rusk.

Kit Mosegård Bruun (Assens, 2023-06-10)

#111

Træet er ikke kun flot at se på, men også et stykke historie. Historie skal bevares under alle omstændigheder. For mig findes der ingen god grund til at fælde et 200 år gammelt og sundt træ!

Nele Kiel (Haderslev , 2023-06-10)

#114

Holder meget af gamle træer

Karsten Frisk (Vejle, 2023-06-10)

#116

Jeg er helt forfærdet over, hvor meget gode, gamle, solide træer, der har overlevet alt muligt, skal fældes pga "udvikling". Det er en afvikling, der skal stoppes. Vi skal tilpasse os naturen i stedet for altid at meje henover den.

Helle Just Hedegaard (Vojens , 2023-06-10)

#117

Jeg syntes det er vigtigt at bevare gamle træer, som er sunde og raske. Det har overlevet i 200 år, så hvorfor skal det så fældes. Træet var her før os og jeg vil da mene at træet er noget historie vi bør gemme til vore efterkommere

Charlotte Olesen (Fjelstrup , 2023-06-10)

#120

Fordi det er så vigtigt at vi beskytter de gamle træer i byen, både for dyrelivet og for vore børns skyld. Og på Åstrupvej for at bevare det smukke gamle miljø og samspillet mellem huse og træer

Sonja Bruun (Haderslev, 2023-06-11)

#122

Det nordligste ægte kastanjetræ
Giver bymidten miljø med træer imellem husene, smukt
Giver sundhed for sjælen at have grønt omkring sig

Kirsten Pahuus (Haderslev, 2023-06-11)

#123

Det er vigtigt at bevare unik natur!

Iben Guldberg (6400 Sønderborg , 2023-06-11)

#124

Jeg syntes man skal bevare så meget natur som muligt, også i byerne er det vigtigt, særligt for fuglene, og så det jo dejligt at se på.

Torben Olsen (Haderslev, 2023-06-11)

#132

Vi skal bevare de gamle træer på Åstrupvej.

Annemette Christensen (Haderslev, 2023-06-11)

#133

Jeg ønsker at gamle træer bevares, ligemeget hvor i landet de står

Agnete la Cour (Marstal, 2023-06-11)

#135

Gamle træer fortæller os vores historie

Gry Guldberg (København, 2023-06-11)

#138

Elsker naturen.

Hanna Uller (Haderslev , 2023-06-11)

#139

der fældes alt for mange by træer i Danmark og bevares alt for f¨å

jens hall (sabro, 2023-06-11)

#141

Syntes det er synd at fælde sådan et sundt og flot træ. Træet var her før nogen af os var født, hvorfor skal de næste generationer ikke nyde det.

Karl Christian Olesen (Haderslev, 2023-06-11)

#143

Jeg er beboer på Aastrupvej og ønsker at bevare denne sjældne kastanje.

Anette Vilain (Haderslev, 2023-06-11)

#144

Træer med en vis alder og diameter bør fredes i Danmark. Vi har hårdt brug for gamle træer.

bente jørgensen (kirke eskilstrup, 2023-06-11)

#145

Menneskeheden har alt for travlt med at effektivisere, i Danmark er vi særligt slemme til ikke at tage os ordenligt af naturen, 84% af vores landareal er opdyrket, vi har ikke særlig meget vild natur/ eller gammel natur tilbage. Lad det
fine træ stå som en påmindelse om, at vi værdsætter historie- etik og moral. Lad det være et symbol på at vi vil prøve at gøre det bedre.

Mogens Deenfort (Kbh, 2023-06-11)

#149

der bliver fældet alt for mange træer

kirsten bjerre (haderslev, 2023-06-11)

#150

Vi skal værne om gamle træer, og gøre som i Japan. De bevare deres gamle træer og flytter dem. De fælder ikke træerne.
Alle gamle træer er noget særligt.

Lene Larsen (Jyllinge , 2023-06-11)

#151

Jeg syntes træet er vigtig

Annethe Munk (Haderslev, 2023-06-11)

#152

Jeg synes det skal bevares.
7M8E

Anker Steen Sørensen (Haderslev , 2023-06-11)

#154

Det er vigtigt at bevare så mange træer i by billedet som muligt, og specielt et historisk gammelt træ som dette.

Ole Schultz (Haderslev, 2023-06-11)

#157

Vi har alt for få træer, der når at blive gamle. Denne smukke kastanje er ved at blive det. Fred træet og vis de kommende generationer, vi tænkte på andet end penge.

Wilhelm Fabricius (Haderslev, 2023-06-11)

#162

Gamle træer bør kunne (skulle!) være en del af nye projekter.

Jakob Griffel (Christiansfeld, 2023-06-11)

#163

Træet skal bevares.

Marc Hurkmans (Haderslev , 2023-06-11)

#165

Fordi et så gammelt træ er dansk natur/kultur-arv.
Som byrådsmedlem er andet sted i Danmark, føler jeg mig kaldet til at give mit besyv med og håbe mange andre borgere vil gøre det samme.

Malene Ingwersen (Hobro , 2023-06-11)

#170

Jeg støtter bevaringen af det gamle træ.

Lis Rann Hedegaard (Haderslev, 2023-06-11)

#171

Den gamle kastanje skal bevares i haven på Deutsche Bücherei Hadersleben.

Marianne Møller Hansen (Haderslev, 2023-06-11)

#174

vi skal bygge mere på naturens præmisser og ikke omvendt.

Jakob Baungaard (Haderslev, 2023-06-11)

#175

Fordi man skal have respekt for store gamle træer. Alt for mange træer bliver fældet bare fordi mennesket skal have mere plads. Man skal leve i sameksistens med naturen, ikke bare udrydde det, der sår "i vejen"!!

lisbeth ulderup (Haderslev, 2023-06-11)

#177

Traet er en berigelse til naturen.

Myiga Barbara Lange Schütt (Haderslev, 2023-06-11)

#178

Vi skal værne om naturen

Lilian Vollstedt (Haderslev , 2023-06-11)

#181

Træet bør bevares, hvis det ikke er sygt.

Vibeke Helsinghoff (Christiansfeld, 2023-06-12)

#182

vi skal bevare det gamle træ

Karin Platz (Haderslev, 2023-06-12)

#183

Haderslev by skal have en træpolitik, der freder særlig vigtige træer. Skal indarbejdes med andre ønsker der bidrager til at byen bliver smukkere for borgere og turister.

Claus Larsen (Haderslev, 2023-06-12)

#185

Vi skal da ikke fælde alle de gamle træer, vi får dem jo aldrig igen. Bygherren har da vidst de var der da han købte grunden

Bent Andresen (Haderslev , 2023-06-12)

#186

Det er smukt gammel træ ..

Britta LARSEN (6100, 2023-06-12)

#188

Det er tarveligt at fælde et godt træ, når det ikke er nødvendigt.

Mette Solkær (Stursbøl, 2023-06-12)

#190

Træet skal bevares

Cathrine Schrader (Haderslev , 2023-06-12)

#193

Året rundt er det en glæde at se træet,som iklædt sæsonens farvepragt giver sit sted karakter og liv.Lad det stå,tak.

Ane Jakobsen (Haderslev, 2023-06-12)

#194

Jeg ønsker at bevare træet

Susanne Evers (Haderslev, 2023-06-12)

#195

Vi mangler i høj grad gamle træer i DK. - Tænk på, at det tager 200 år (!) at gro sådan et prægtigt træ igen. Hvis kommende generationer skal have lov til at opleve gamle træer, så skal Danmark altså vågne op NU, og stoppe med at fælde de gamle kæmper. Der er så meget liv knyttet til gamle træer. Husk det !

Sidse Lunn Mortensen (4733 Tappernøje, 2023-06-12)

#198

Ethvert stort og gammelt træ i byrummet bør så vidt muligt bevares - såvel af æstetiske som af miljømæssige grunde.

martin aunsborg (haderslev, 2023-06-12)

#200

Det er en forbrydelse at fælde gamle, sunde og smukke træ! Der findes altid et alternativ. Se ude i den store verden, hvor man værdsætter gamle træer mere. De finder altid en anden løsning end den radikale

hanne bundgaard (Tønder, 2023-06-12)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...