Vi ønsker at bevare 0. - 9. klasse på både Østerbyskolen og Grønvangskolen

Kommentarer

#2

Vejen by skal bevare begge skoler. Bevare det frie skolevalg.
Byrådet skal omgøre beslutningen og finde et mindre indgribende tiltag.

Else Warming (Vejen, 2023-06-09)

#3

Jeg synes det er alt for indgribende ændringer for vores børn når der er andre mulige løsninger som hverken koster alverden eller berører alle byens børn. Vi mister det frie skolevalg hvilket medfører at børn der ikke trives, bliver nødsaget til at søge væk fra Vejen. Jeg tror heller ikke Vejen vil være så attraktiv for tilflyttere med kun 1 skoletilbud i byen. Dette vil have konsekvenser i form af færre tilflyttere = færre penge til kommunen.

Louise Schelde Vendelbjerg (Vejen, 2023-06-09)

#6

Min datter går i 7 klasse på Grønvangskolen og jeg er bange for hun ikke klare et skift med hendes baggrunds historie..

Christina Nielsen (Vejen, 2023-06-09)

#7

Jeg mener, at det er alt for meget omstrukturering, der vil gå over børnenes trivsels.

Viktoriya arseniuk (Vejen, 2023-06-09)

#11

Jeg er imod sammenlægningen af de to skoler Grønvang og Østerby. Har børn på Grønvang fra Askov og de kommer til at skifte flere gange pga dette og får en usikker skolevej

Anne Kjær Nielsen (Vejen , 2023-06-09)

#14

Jeg er bekymret for børns trivsel hvis ændringerne gennemføres.

Helle Winther (Vejen, 2023-06-09)

#16

Jeg ønsker bevare skolerne som de er idag og at byrådet finder ud af hvorfor Østerby er min attraktiv for byen at bruge.

Hanne Winther (Vejen, 2023-06-09)

#19

Vi ønsker et frit valg og det har vi ikke hvis dette gennemføres. Hvad med mistrivsel, hvad med sikker skolevej, hvad med kriminalitet når man samler alle unge et sted, hvad med salg af vores huse når kommunen ikke er attraktiv mere for børnefamilier, hvad med økonomien de 8 millioner holder jo ingen Steder…!!! Det er et fuldstændig vanvittigt og absurd scenarie at arbejde videre med. Vores børn bliver taget som gidsler og de bliver straffet hårdt ved det her. Det er faktisk levende væsner og ikke bare små brikker der skal pusles med. Har man slet ikke tænkt på at det nytter intet at være førende på erhverv når man ligger lavt på børneområdet, de to ting hænger jo sammen.

Lena Rosenlund (Vejen, 2023-06-09)

#20

Min yngste søn går i 4. klasse på Østerbyskolen, fordi han ikke trivedes på sin gamle skole. Det bekymrer mig meget, at der ikke længere vil være frit skolevalg, for dem, der måtte ønske et skift pga. mistrivsel.
Jeg synes bestemt, at børnenes trivsel bliver nedprioriteret og børnenes trivsel er jo lige netop fundamentet, som er nødvendigt for at have lysten til at lære.

Christina Larsen (6622, 2023-06-09)

#21

Jeg er enig i, at det vil have en konsekvens for børnenes trivsel med den forslåede skolestruktur. Og det vil forringe det skoletilbud Vejen har idag.

Ole Heltoft (Vejen, 2023-06-09)

#23

Fordi vi bor 200 meter væk fra Østerbyskolen, og jeg vil ikke være tryg ved selv at cykle igennem Vejen by til Grønvangskolen - og da slet ikke sende hende alene ud på cykel, når hun er stor nok til det - når hun skal starte i skole i 2026

Lisa Hansen (Vejen, 2023-06-09)

#26

Trivsel og et valg til borgerne, kommer efter økonomi

Brian Karkov Hemme (Vejen, 2023-06-09)

#27

Jeg vil bevare to skoler i Vejen by

Linda Kampmann (Vejen, 2023-06-09)

#28

Skolerne skal bevares, så vi især passer på de børn der mistrives. Der er mange andre løsninger end denne, hvor utroligt mange børn og familier rammes.

Nanna Eriksen (Vejen, 2023-06-09)

#30

Jeg skriver under fordi jeg ikke vil have mit barn på grønnevang skolen

Bettina Goldmann (Vejen , 2023-06-09)

#31

Jeg er ansat på Grønvangskolen

Anja Andersen (Ribe, 2023-06-09)

#32

Jeg er enig i forslaget.

Anja Hjorth Nielsen (Kolding , 2023-06-09)

#34

Det vil få konsekvenser for børn og unge i Vejen og omegn, lærerne på de enkelte skoler, husejere i Vejen Øst da det ikke vil være attraktivt at bosætte sig som børnefamilie, skatteyderne da der vil følge store udgifter til cykelstier, ekstra faglokaler osv.

Betina Ebbesen Schmidt (Vejen, 2023-06-09)

#35

Jeg kan ikke se vores børns trivsel i det her, det handler kun om penge og der er kun vores børn til at betale prisen.

Martin Elmer Krabbe (Vejen, 2023-06-09)

#36

Jeg ikke kan se hvordan mine og og alle andre børns trivsel er i fokus her. Det handler kun om penge og der er kun vores børn til at betale prisen.

Jeanette Elmer Krabbe (Vejen, 2023-06-09)

#38

Jeg er tilflytter til Vejen, og har købt hus i på Østergade i oktober 2022. Vi var specifikt glade for at det var Østerbyskolen som vores 3 drenge i 3,5 og 7, klasse skulle på. Med ændringerne ville lillebror skulle skifte skole til grønvang i 2 år inden han skal tilbage på Østerby. Jeg ønsker at mine børn kan følges ad i hele skoletiden.

Kirstine Blak (Vejen, 2023-06-09)

#39

Jeg ønsker skolerne bevaret, for børnenes skyld, for byens skyld og for økonomiens skyld.

Luna Højgaard Nissen (Vejen, 2023-06-09)

#41

Jeg skriver under af hensyn til min egne og andres børn som kan havde det svært i forvejen og hvor en samlæsning kun vil gøre deres trivsel værer. Jeg skriver også under fordi jeg mener at store og små elever kan lærer noget af at være på samme skole og jeg mener at dette kun er sundt for børn og unge.

Ida Kenne (Vejen, 2023-06-09)

#42

Jeg ikke ønske at min søn skal flytte skole efter blot et år på den ene skole + vi får betydelig længere til skole end vi har nu, hvilket besværliggøre alles hverdag

Trine Ottosen (6600, 2023-06-09)

#45

Jeg er uenig med beslutningen da jeg er af den overbevisning at det ikke er det bedste for vores børns læring eller trivsel

Rasmus Poulsen (Vejen, 2023-06-09)

#47

SÆRLIGT fordi, det er SUPER vigtigt for mine og andres børn at der er flere skoler at vælge imellem. Jeg forudser mere mistrivsel end godt er, med ordningen om at lægge skolerne sammen.
Stemmer for 0-9 klasse på både Grønvang og Østerby.

Heidi Bertelsen (Vejen, 2023-06-09)

#48

Jeg ønsker mine børn bliver på Grønvang med sikker skolevej !

Kristina Clausen (Vejen, 2023-06-09)

#52

Det vi skal bevares som det er.

Barbara M. Mahalingam (Vejen , 2023-06-09)

#53

Jeg underskriver, fordi jeg synes at I fratager fra os borger et valg om hvilken skole man vil have sit barn på og hvad der er bedst for ens barn. Der vil ske stor mistrivsel, hvis dette forslag går igennem. Nogle børn kan ikke rumme store klasser og har brug for ro, og andre kan godt. Hver skole kan noget helt specielt, og det er vi nød til at bevare og holde fast i.

Line Fallesen (Vejen, 2023-06-09)

#54

Jeg skriver under fordi børnene fra Askov-Malt får temmelig langt i skole, samt har intet tilhørsforhold til Østerbyskolen.

Anya Ørum-Bruun (6600, 2023-06-09)

#55

Ingen ønsker dette kun kommune for at spare penge og det skal på ingen måde gå ud over mine 3 børn så skifter de skole og vi flytter

Dan Larsen (Kbh, 2023-06-09)

#62

Jeg skriver under fordi jeg ikke mener dette forslag vil gøre noget godt for nogle børn. Det kan ikke passe at det er på skoleområdet der skal spares så mange penge at det får ud over vores børns skolegang og man er nødt til at huske at vores er vores fremtid.

Maria Folkmann (Vejen, 2023-06-09)

#63

Vejen Kommune skal komme på banen på børneområdet. Det hjælper ikke at være førende på erhvervsområdet når børneområdet halter. Det er vores børn som skal føre det hele videre.

Helle Olander (Vejen , 2023-06-09)

#64

De svage elever bliver ikke tilgodeset i denne løsning

Rikke Telling (Vejen, 2023-06-09)

#67

Jeg skriver under, fordi der findes alternative løsninger, som ikke er så vidtrækkende som at påvirke alle skoleelever i Vejen og Askov by.
Jeg er bekymret for elevernes trivsel.
Efter corona, har vores børn brug for ro. De har ikke brug for flere store skift. De har ikke brug for at skulle forholde sig til 200-300 nye skolekammerater på samme klassetrin. De har ikke brug for at skulle forholde sig til nye klasselærer, en kæmpe ny skole eller nye lokaliteter.

Britta Trøjborg (Vejen, 2023-06-09)

#71

Mine børn er mega glade for byskolen!

Almedina Misini (Vejen, 2023-06-09)

#73

Fordi jeg oprigtigt frygter for de konsekvenser det vil få hvis dette bliver vedtaget.

Pernille Oxholm (Vejen , 2023-06-09)

#76

Det fungerer fint som det er. Begge skoler er i høj trivsel - vigtigere end økonomi. De store Børn fra Askov og Skodborg kan cykle til Østerbyskolen, så vi får udnyttet kapaciteten der og Grønvangskolen, bliver aflastet. Alle er glade, undtagen Askov fordi de skal cykle 1 lille km længere.

Camilla Ebbesen (Vejen, 2023-06-09)

#78

Jeg vil gerne have at mine børn går i Grønvang skole efter Askov-Malt skole. Jeg mener at Grønvang skolens lærer med deres faglighed vil bedre udvikle nødvendige færdigheder ved mine børn.

Svitlana Kavun (Vejen, 2023-06-09)

#79

Og jeg deler samme frustration som mange andre har. Det frie skolevalg forsvinder!
Vi valgte at bosætte os i en kommune hvor vores børn kunne gå i skole sammen. De kan gå der hele deres folkeskoletid, og føle en tryghed ved de omgivelser og de voksne der er på stedet. En forudsigelighed og tryghed vi forventede at kunne give dem i deres barndom.
De kan spejle sig i ældre elever, se op til, blive frustrerede over, og finde deres vej ind i ungdommen.
Vi valgte en skole hvor vores værdier findes i skolens værdigrundlag. Det valg bliver hevet væk fra os.
Det er næsten skræmmende tydeligt, at det er kronerne der tælles. Heller ikke her er der gennemskuelighed og ordentlighed.
Hvis alt bliver som det “plejer” i Vejen kommune, så bliver den valgte løsning gennemtrumfet med en nonchalant gestikulation - uden reelt at høre og inddrage borgerne

Karina Engedal (Vejen, 2023-06-09)

#81

Jeg mener ikke, at det er den rigtige beslutning. Det bliver to kæmpe store enheder og det er problematisk for de elever, der trives i mindre enheder.
Jeg mener ikke, at Østerby er stor nok til at huse 9 spor, og der er ingen mulighed for at flytte til en anden skole, hvis man ikke trives da, hvis det bliver vedtaget, kun er en skole tilbage.

Solvejg Fredslund (Kolding , 2023-06-09)

#83

Fordi jeg mener det vil være børnene der taber i denne spare øvelse

Rasmus Jessen (Vejen, 2023-06-09)

#85

Jeg har et barn i 0. Klasse på Grønvangskolen og er bekymret for at dette langt fra den bedste og optimale løsning for børnenes trivsel mm.

Linette Bak (Vejen, 2023-06-09)

#89

Jeg har 3 børn på askov malt skole og vi bor ikke i det nye distrikt

Rikke Oksen (Vejen, 2023-06-09)

#90

Det har alt for mange menneskelige konsekvenser for både lærer, elever samt forældre. Modellen er ikke gennemtænkt og ikke gennemgået med samarbejdspartner på demokratisk vis.

laila Hansen (Vejen, 2023-06-09)

#93

Skriver under forbi jeg ønsker fri skolevælg. Mange børn har det ikke godt med så mange flytninger og udskiftninger. Det skal være der hvor det er trykke og ikke hvor andre synes

Razija Zvonic (Vejen, 2023-06-09)

#95

Mine børns trivsel bliver sat helt ud af spil. Vi har ikke mulighed for det frie valg, hvis en ny skolestruktur bliver tvunget igennem

Sara Rasmussen (6600, 2023-06-09)

#96

Jeg skriver under, fordi jeg forudser stor mistrivsel for børnene, med så mange skift i deres omgivelser, både mht. klassekammerater, lærere, fysiske omgivelser samt transporten til og fra skole. Mange børn mistrives i forvejen, efter en svær tid med corona, og mange børn har allerede oplevet mange skift. Tillid, tryghed, genkendelighed og gode relationer er altafgørende for trivsel, læring og udvikling, og alle disse faktorer er i spil, med kommunens planer om skolesammenlægning. Er mor til en dreng, der allerede har skiftet skole én gang, pga. mistrivsel på en skole, med omstruktureringer og rammer, der ikke var gode for ham. En dreng der allerede har haft mange skift også pga. lærere, der stopper. En dreng der får et skift nu her igen, da han skal på mellemtrinet. For så at skulle skifte skole igen et år senere… og tilbage 2 år senere igen. Han er i trivsel nu - men reagerer på skift og manglende genkendelighed og tillidsfulde relationer. En dreng ud af mange børn, med samme udfordringer. Samtidig skriver jeg under, fordi jeg ønsker, at mine børn kan følges ad længst muligt, på samme skole. Der må også være en fordel i at forblive på samme skole, når man når til udskolingen, ift. hvilke krav, der stilles én, ikke mindst til eksaminer. Jeg ser også en fordel i at børn og unge er blandet ift. alder. Hvor de små kan spejle sig i de større, og hvor de store kan hjælpe de mindre. En skolesammenlægning vil uden tvivl få store konsekvenser for mange børn og unges trivsel! Jeg er bekymret, både som mor og som fagperson, der til dagligt hjælper børn og unge, der er i mistrivsel.

Ulla Fløe Knudsen (Gesten, 2023-06-09)

#101

De skal bevares.

Ove Hjorth Christensen (Kolding., 2023-06-09)

#102

Jeg er enig.

Lærke Osmann (Vejen, 2023-06-09)

#106

Jeg kan ikke se den økonomiske besparelse ved det. Midlertidige flytbare pavilloner kunne løse det midlertidige problem. Det er ikke rimeligt at børnefamilier der har købt hus nær skole i forvisning om at afstanden var kort nu skal transportere børn tværs gennem byen hvilket vil give mere morgentrafik i byen. Jeg tror ikke den er regnet økonomisk korrekt igennem og er der tænkt på medarbejder situationen efterfølgende? Jeg fornemmer at byrådet ikke har sat sig ordentligt ind i projektet og hælder for meget til udvalg/rådgivere.

Tommy Hansen (Vejen, 2023-06-09)

#107

Jeg skriver under fordi jeg syntes det er en super dårlig ide at samle de små på en skole og de store på en anden. Der vil blive mange små der ikke længere kan komme selv til og fra skole. Og der vil blive øget kriminalitet på den store skole. Samtidig er der mange børn der skifter mellem de 2 skoler når de mistrives. Det bliver taget fra dem.

Dorte Rasmussen (Vejen, 2023-06-09)

#108

Jeg mener,
- at en ændring af skoledistrikterne bør undersøges og afprøves før så stor en del af Vejen bys børn og familier påvirkes af ufrivilligt skoleskift.
- at skoler med så mange spor på hver årgang kan gøre det ekstra svært for elever uden rundsave på albuerne at integrere sig og få en optimal skoledag.
- at tidshorisonten for projektet er urealistisk. Det kræver tid og overblik at få to nye (store) skoler og kulturer til at fungere allerede til næste skoleår. Jeg synes ikke, vi kan være bekendt at lave hurtige løsninger her. Det er børn og familier!
- at udvalget udadtil har forsøgt at fremstille processen som gennemsigtig. Desværre oplever jeg, at der bl.a. bliver sået tvivl ved, om der reelt har været dialog med skolebestyrelserne og skolerne. Skolebestyrelserne - særligt i Vejen - kommer nu på bagkant med deres holdninger. De holdninger burde jo være af udvalget kendt. Det giver en skammelig stemning af ikke at tro på de demokratiske processer. Det bliver “udvalget mod borgerne” og værste fald “politikerne mod borgerne”. Sådan skulle det jo helst ikke være.

Signe de Place Knudsen (Askov, 2023-06-09)

#113

Jeg har 3 drenge jeg kommer til at skulle køre i hver deres skole, da de kommer til at blive fordelt på både Askov malt skole, Grønvang skole og østerbyskolen.

Elisa Pike (Askov, 2023-06-09)

#115

Mine børn skal på Askov/Malt skole, og vil skulle køre til Østerbyskolen fra 7. Klasse. Det vil nok resultere i at vi kommer til at køre dem, fremfor at de skal cykle denne lange vej.

Louise Bojsen (Malt, 2023-06-09)

#119

Endnu en hovedløs beslutning af Vejen Kommune
Der er kun tabere ved dette forslag , børnenes trivsel tilgodeses ikke ved flytning og de børn som har det svært i forvejen vil med dette forslag få det endnu værre

Kent Jensen (Vejen, 2023-06-09)

#124

Jeg synes det er ærgerligt at man vil ødelægge det variende skole tilbud vi vejen idag og tvinge folk til at flytte deres børn uden for kommune grænserne!

Susie Susie Hankelbjerg (Vejen, 2023-06-09)

#129

Jeg går ind for at bevare Østerbyskolen, da det er vigtigt med 2 skoler, og jeg har kendskab til mange børn der er blevet hjulpet af et skoleskift fra Grønvangskolen.

Hans Jacobsen (Vejen, 2023-06-09)

#130

Jeg er modstander af sammenlægning af Grønvangsskolen og Østerbyskolen.
Jeg ønsker ikke en overbygningsskole på Østerbyskolen med 8-10 spor pr. årgang!
Og synes ikke Vejen by er klar (sikker nok) til den trafik af skolebørn på cykler på tværs af byen, hvis Grønvangskolen skulle blive 0.-6. klasse skole. Alternativt skal de køres af forældre med deraf følgende trafikkaos om morgenen.

Jeg mener at man skal sende overbygningselever fra Skodborg til Østerby i stedet for Grønvang og tilrette skoledistrikter, så det passer bedre til elevtal på de 3 skoler (Askov, Grønvang og Østerby)

Og så skal man se frem i tiden på børnetal og udvidelser (nybyggerier) og udbygge skolerne med evt. ekstra klasselokaler, hvis der er et behov i fremtiden.

Jeg håber også at man på et tidspunkt kommer tilbage til "linjefag" f.eks. en international linje, naturfagslinje og en sportslinje, hvor man kan udnytte faciliteter i VIC i undervisningen. I stedet for de valgfag de har fået i overbygningen for tiden.

Jonas Gynther Sørensen (Vejen, 2023-06-09)

#131

Mener det frie skolevalg skal bestå - og tror på skolerne har hver sine kompetencer og disse skal bevares. Samt skal længere og farligere skoleveje undgås

Camilla Nielsen (Askov , 2023-06-09)

#136

Forslaget er ikke gennemtænkt og har store konsekvenser for vores børns trivsel, trafikken i vejen omkring skolerne, ingen sikre cykelstier, dårlig ide at rive vejenhallen ned. Det er vejens vartegn og Østerbyskolen bruger den meget!! Og badminton mv. hvorfor skal alt foregå i den ene ende af byen i vic.

Børnene har brug for ro efter coronaen. De har været forsøgskaniner i mange år. Med rullende indkøring. Corona. Hjemsendelse og online undervisning. De er udfordret socialt og fagligt. De skal ikke mere igennem!

Desuden er det vigtigt med frit skolevalg! Vores datter er flyttet fra friskolen til Østerby og trives nu bedre end i mange år. Tænkt hvis det ikke var muligt! Tænk hvis det var en skole i vejen hun var startet på så ville der ikke være alternativer ud fra kommunens fremtidige planer! Kun at starte på friskolen eller tage til kolding eller Esbjerg. Det at vores datter nu kun har få hundrede meter til skole gør det meget mere overskueligt at komme i skole. På gode dage cykler hun og andre gange kan hun gå.

Kig i stedet på distrikter for nye elever. Brug vejenhallen og renover den eller fjern barakkerne og lav noget nyt der hvis det er nødvendigt. Ødelæg ikke vores anlæg med boligbyggeri. Vi og de unge har brug for steder at være. Måske skulle man nærmere se på at lave minigolf bane, petanque eller andre aktiviteter eller lave noget ungdomsklub efter skoletid eller andre foreninger der så det kan bruges.

Vejen kommunes politikere må komme ud i den virkelige verden og mærke og mødet livet hos borgerne! Det er mennesker vi har med at gøre! Der er lang ventetid på at få hjælp ved PPR! Det bliver ikke mindre med dårligere trivsel og flere skift! Tænk jer om!

Dorthe Taylor (Vejen, 2023-06-09)

#137

Jeg vil opfordre politikerne til at se på løsning 2A og 2B til en ny skolestruktur, som tilgodeser vores børns trivsel og læring i højere grad end den valgte løsning. Det er desuden nødvendigt med mere gennemsigtighed i økonomien, da en udbygning af Askov-Malt skole ikke vil være dyrere end den valgte løsning.

Lisbeth Garder (Vejen, 2023-06-09)

#138

Manglende sikkerhed med hensyn til lang cykeltur til skolen. Presset på tid.

Iwona Brorsen (Vejen, 2023-06-09)

#139

Der skal fortsat være frit skolevalg, og løsningen om sammenlægningen er ikke holdbar på længere sigt

Alexandra Jensen (Vejen, 2023-06-09)

#141

Jeg skriver under, fordi det er vigtigt at kunne spejle sig forskellige aldersgrupper og lærerne har brug for et bredt fagligt perspektiv.

Louise Cordes (Rødding, 2023-06-09)

#143

Er uenig i vejen kommunes forslag om den nye skolestruktur. Vi flyttede til Kongevænget for at tilhøre de andre skoler.
Ønsker ikke Østerbyskole til mine børn. Den ligger ALT for langt væk fra hvor vi bor.

Simona Thuesen (Vejen, 2023-06-09)

#145

Jeg er enig med de forældre der er utrygge ved det Vejen kommune forslag, børnes trives bør altid have førsteprioritet

Hanne G Frøge (Vejen, 2023-06-09)

#147

Jeg er mormor til børn, der vil bli' påvirket af denne - forhåbentlig ikke gennemførte - sammenlægning...😢

Susanne Klit Jensen (Vejen, 2023-06-09)

#148

Jeg synes de burde liggende skoledistrikterne igen, de er før ændret og det kan de også blive igen.

Gitte Bitsch Kristensen (Vejen, 2023-06-09)

#151

Jeg ønsker at der skal være mulighed for at vælge mellem de to skoler. Har selv haft børn på Grønvangskolen, og oplevet at det på ingen måde fungerede, hvorfor vi flyttede til Østerbyskolen, hvor vores barn med det samme oplevede at blive mødt, set og hørt.
Jeg går ind for at vi har muligheden for at flytte vores børn fra en skole til en anden, inden for Vejen by.

June Colin Clausen (Vejen, 2023-06-09)

#153

Jeg skriver under for at sikre mit barns bedst mulige trivsel.

Louise Johannsen (Vejen, 2023-06-09)

#155

Da jeg ikke ser at det er den rette løsning.

Maja Oxholm (Vejen, 2023-06-09)

#156

Jeg er enig

Tommy Myllerup Schmidt (Vejen, 2023-06-09)

#157

For denne løsning i er holdbar for børnenes trivsel. Og fordi det virker som en halvhjertet og ugennemtænkt løsning.
Et så kaldt Qvick fix. Og sådan er aldrig gode

Lise Warming (Vejen, 2023-06-09)

#158

Jeg synes det er vigtigt at bevare det frie skolevalg. Og efter turbulente år med corona, hvor vores børn og unge betalte en utrolig høj pris, så forstår jeg simpelthen ikke at Vejen Kommune vil byde dem en masse utryghed engang til …
Vi har bl.a. købt vores hus efter at vores datter skulle have en nem, tryg gang til og fra skole, hvilket pludselig ændres. Vi har valgt Østerbyskolen i sin tid ud fra hvad skolen står for og har af værdier. Trygheden i at alle kender alle… Østerby fagner alle elever, og styrken I at have store og små blandet vælger man at fjerne.

Christina Brix (6600, 2023-06-09)

#159

Der skal være frit skolevalg og flere muligheder i samme by, hvis den ene skole ikke passer til barnet og dens behov.

Casper Ravn Bigum (Vejen, 2023-06-09)

#160

Jeg er helt enig.

Lene Haldborg (Vejen, 2023-06-09)

#161

Jeg skriver under fordi, dette forslag vil ødelægge børn, lærer og vejen by.
Frygter mistrivsel, og endnu værre mister muligheder for at hjælpe børn der mistrives.
Frygter Vejen by ikke længere vil være attraktiv for tilflyttere hvis det frieskole valg er væk.

Jan Warming (Vejen, 2023-06-09)

#166

-det bliver på sigt den dyreste spareøvelse Vejen Byråd kommer til at foretage, nye tilflyttere fravælger Vejen pga et manglende frit skolevalg, og fordi det på sigt vil polarisere Vejen By, hvor nordbyen vil blive mindre attraktiv.

Jakob Tørnæs (Vejen, 2023-06-09)

#168

Vi kommer til at begrænse vores børns muligheder alt for meget hvis der er for meget mistrivsel og mobning i en klasse/skole.
Det går ud over børnene og det er ikke i orden i sådan en stor by som Vejen.

Johnny Kristensen (Vejen, 2023-06-09)

#171

Vi har netop flyttet vores 4 børn til Grønvang fra Østerbyskolen pga mistrivsel i alle 4 klasser og ingen form for samarbejde da der umiddelbart kun er ressourcer til at håndtere børn med store specielle behov på Østerbyskolen.
Vi skal på ingen måde have noget som helst med hverken ledelsen, lærerene eller lokalerne på Østerbyskolen at gøre igen.

Lennart Kiel Holm (Vejen, 2023-06-09)

#172

Det er verdens dårligste ide at dele skolerne op på den måde. Søskende kan ikke følges ad i skoletiden.

Kenneth Jensen (Vejen, 2023-06-09)

#173

Fordi jeg har i børn der lige er startet på østerbyskolen hvor de trives så de skal ikke til at flyttes igen

Mette Christensen (Brørup , 2023-06-09)

#175

Jeg ønsker at bevare op til 9 klasse på både Grønvangs- og Østerbyskolen. Det er godt at have alle klassetrin repræsenteret på en skole. Både for de små årgange og de ældste årgange. Det giver ingen mening at indele sådan som forslaget er i Vejen.

Gitte Fallentin (6600, 2023-06-09)

#177

Magten hader børn og vil stresse børnefamilier max muligt, agenda 2030 er ikke en historie, den sker NU. Alle vegne, i alle lande.

Ilona Ragana (Skamby, 2023-06-09)

#179

Jeg mener ikke man har undersøgt de sociale konsekvenser af ikke at have to skoler der rummer 0-9 klasse ordentligt.

Der vil ikke eksistere alternativer for elever som ikke trives på skolen inden for bygrænsen efter denne sammenlægning. Og Askov skole vil ikke kunne bruges som et alternativ, da denne skole allerede er overbooket ud hvad der meldes ud.

Derudover mener jeg ikke at de økonomiske konsekvenser ved sammenlægningen er ordentligt belyst. F.eks. Er der ikke belyst om kommunen kommer til at miste indtægter fordi den bliver væsentligt mindre attraktiv for børnefamilier der som konsekvens vælger at blive bosiddende i en anden kommune.

Heino Holm (Vejen, 2023-06-09)

#183

Fordi byens skolebørn, efter min vurdering, vil komme til at lide under sammenlægningen. Der er ikke længere frit skolevalg i Vejen by, og jeg er ikke stødt på forskning, som understøtter, at en sammenlægning, giver vores børn bedre vilkår og bedre muligheder for at tage en uddannelse.

Karina Gerdsen (Vejen, 2023-06-09)

#185

Jeg ønsker at der er fokus på at bevare udskoling hvor der er fag lokaler til rådighed, at man ser på størrelsen af klasselokaler. Samt nærhed

Mette Bennetzen (Vejen, 2023-06-09)

#186

Begrundelsen for kommunens beslutning er fejlagtig, og konsekvenserne er kostbare - både menneskelig og økonomisk.
Jeg opfordrer byrådet til at sætte processen på pause og revurdere beslutningsgrundlaget.

Henrik Kjær Nielsen (Askov, 2023-06-09)

#188

Jeg ønsker ikke at mine børn skal rykkes ud af deres trykke, faste rammer og det fællesskab de har opbygget igennem hele deres skolegang. Derudover synes jeg også at man skal tage højde for betydningen af det skolevalg folk har valgt.

Line Larsen (Vejen, 2023-06-09)

#189

Fordi jeg har en datter der går på grønvagskolen Og vil gerne bevare så der er to skolen i vejen

Caroline Fellemann (Vejen, 2023-06-09)

#192

Jeg støtter begrundelsen for underskriftindsamlingen.

Kirsten Trangbæk (Askv, 2023-06-09)

#194

Jeg synes at det frie skolevalg minimeres ved sammenlægning. Plus jeg synes det giver et unødvendigt skift for mange børn. Usikkerheden med noget mere trafik på fuglsangsalle og lange distancer.

Marie Pabst (Vejen, 2023-06-09)

#195

Selvfølgelig skal Vejen by have to skoler fra 0-9 klasse. Tænk på alle de småbørn der pludselig får lang og farlig vej til anden skole.

Susanne Schelde (Vejen, 2023-06-09)

#196

Jeg er enig i at beholde dette setup

Michael mortensen (Vejen, 2023-06-09)

#199

Planerne desværre ikke tager højde for den demografiske udvikling, samt at transporttid og skolevej er udfordret i planerne.

Morten Erikstrup (Vejen, 2023-06-09)

#200

Min søster skal i 7 klasse inden for de næste par år. Jeg ønsker ikke at hun skal cykle tværs gennem byen, på de cykel stier der ikke er der, for at komme til Østerby

Hanna Axelgaard (Askov, 2023-06-09)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...