BEVAR TUBORG LABYRINTEN PÅ PILE ALLÈ

Kommentarer

#3

Vi ønsker at labyrinten består. Vi og vores børn og venners værn elsker at lege i den.

Lyng Bredesen (2000 F, 2023-05-15)

#4

Jeg er fuldstændig enig i samtlige synspunkter fremlagt i denne underskriftsindsamling vedr. planer om en udvidelse af KBs idrætsanlæg. De konsekvenser disse ville få for et af de allermest kendte, smukke og historisk værdsatte områder på Frederiksberg vil være voldsomme.

Susanne Borgstrøm (Frederiksberg, 2023-05-15)

#12

Labyrinten er en smuk og vigtig attraktion.

Maja Fornal-Lieb (Frederiksberg, 2023-05-16)

#13

Bevar den grønne oase

Jens Damsholt (Frederiksberg, 2023-05-16)

#18

Den er er poetisk aktiv i hverdagen og bliver brugt af mange forskellige brugergrupper

Thomas Hvid Kromann (Frederiksberg, 2023-05-16)

#23

Labyrinten er et grønt og legende åndehul, der gør dagen meget sjovere for både dem, der bor i området og dem, der kommer forbi. Der er alt for få af den slags steder, så det ville være en stor skam at fjerne den.

Ida Buhl (Frederiksberg, 2023-05-16)

#24

Bevar det grønne på Frederiksberg!!

Frida Fjord (København Ø, 2023-05-16)

#27

Min vendinde bad mig om det. Og fordi det ville være et ærgerligt tab af et grønt område der desuden bringer glæde hos mange børn og unge

Inger Kirstine Knoth (Virum, 2023-05-16)

#28

Det ville ødelægge områdedet

Nikoline Boesen (København, 2023-05-16)

#29

Fordi min veninde bor i den bygning

Marie Eidemak (Farum, 2023-05-16)

#30

Jeg er imod

Ella Bork (Ringsted, 2023-05-16)

#31

Fordi min veninde Avi, ikke vil have en står hal.

Lucca Piras (Dyssegård, 2023-05-16)

#34

Jeg mener, at dén labyrint udgør et af vores unikke perler på Frederiksberg, og i hele København for den sags skyld. Den er med til at gøre vores by speciel.

Rasmus Menzer (Frederiksberg , 2023-05-16)

#36

Labyrinten på Pile Alle er en smuk grøn perle. Åben for alle med leg til alle.

Eva Haastrup (Frederiksberg, 2023-05-16)

#37

Fordi vi skal have flere offentligt tilgængelige, grønne områder for børn og voksne - ikke færre!!!

Alma Bay (2000, 2023-05-16)

#38

Jeg bor på Pile Allé og nyder den grønne labyrint!

Nanna Hedegaard (Frederiksberg , 2023-05-16)

#39

Af ovennævnte årsager, samt fordi udsigten fra slottet og Frederiksberg Have mod det grønne område og de smukke bygninger på Pile Allé vil blive spoleret.

Henrik Fuglsang (Frederiksberg, 2023-05-17)

#41

Jeg skriver under fordi Labyrinten skal bevares både fordi det er et populært og velbesøgt landmærke tilgængeligt for alle, og det er en integreret del af det grønne Frederiksberg både set fra slottet og fra boligerne på Pile Allé.

Helle Kannik Haastrup (2000 Frederiksberg, 2023-05-17)

#44

Labyrinten er noget unikt, for alle, og passer smukt ind i Pile Allés DNA.
Det vil være en katastrofe af ofre den til fordel for en enkelt klubs egne interesser.

Rut Baltzer (Frederiksberg, 2023-05-17)

#45

Vi skal bevare labyrinten.

Per Buskov (Frederiksberg C, 2023-05-17)

#46

Labyrinten er et bevaringsværdigt rekreativt grønt område på Frederiksberg. Det forskønner bydelen og holder byen grøn. Der er adgang for alle, og særligt mindre børn har glæde af at udforske den. Det vil være et stort tab for Frederiksberg, hvis den erstattes af tennisbaner, som kun er tilgængeligt og til glæde for en meget afgrænset antal beboere, som er medlem af tennisklubben.

Peter Brun (Frederiksberg, 2023-05-17)

#47

Det er det mest vanvittige forslag, jeg nogensinde har set. Vi har eet af de allermest historiske og bevaringsværdige område på Frederiksberg omkring Pile Alle, med smukt grønt område omkring Idrætsanlægget så det ikke skæmmer. Dertil kommer et allerede meget stort pres på trafik og ikke mindst parkering, på grund af KB’s udvidelse af fodbold på området. Mere aktivitet vil få området til at kollapse helt. Benyt hellere KBs anlæg på Peter Bangsvej til evt. udvidelser, da området i den ende af Frederiksberg bedre kan bære det. Alternativt, benyt badminton hallen til Padel, da den sjældent bruges til formålet, og lad labyrint og det smukke grønne område forblive smukt og historisk mellem de små familiehaver.

Karin Tranberg (Frederiksberg , 2023-05-17)

#48

Labyrinten er flot, miljørigtig og skaber en god sammenhæng mellem de små haver ud mod Pile Alle. Samtidig er den med til at give et smukt vue op mod Frederiksberg Slot.
Måske burde Frederiksberg Kommune overveje om ikke KB klubben skulle flytte ud på Peter Bangs Vej.

Boe Larsen (Frederiksberg, 2023-05-17)

#50

Jeg skriver under fordi jeg kan se hvor meget den bliver brugt hver dag, og hvis den inddrages vil det ødelægge hele dette historiske område med de små haver og slottet.

Lars Tranberh (Frederiksberg, 2023-05-17)

#51

Pga alle argumenterne ovenfor. Byen har ikke brug for mindre grønne område, men flere!

Michael Kirkeby Salbo (Frederiksberg , 2023-05-17)

#53

Jeg er meget imod at nedlægge den flotte labyrint på Pile Alle! Jeg synes, det er vanvittigt er smadre et så smukt og fint område for at lave paddle-baner og parkering. Jeg kan slet ikke forestille mig, at man kan komme på absurd en ide og håber virkelig, at politikerne sætter en stopper for dette vanvid.

Nils Ulrik Jørgensen (Frederiksberg, 2023-05-17)

#54

Jeg skriver under fordi, jeg bor lige over for labyrinten med udsigt til den på 2 .sal Jacobys Alle 2. Jeg oplever hver dag glade børn og voksne bruge labyrinten til løb, leg og skjul. Mine børnebørn har haft stor glæde af den, og når de var på besøg, skulle vi altid i labyrinten og lege.

Eva Marianne Thune Jacobsen (Frederiksberg, 2023-05-17)

#55

Jeg ønsker at bevare Labyrinten, da det er et stort aktiv for hele Frederiksberg, både for lokale beboer som benytter det som et grønt område til leg og frirum, men også for danske og udenlandske turister som kommer til labyrinten, da det er en turistattraktion på Frederiksberg. Samtidig er det et gratis gode, som kan benyttes af alle, modsat en hal som kun vil være for et fåtal af byens mest velhavende befolkning. Bevar Labyrinten, og bevar et stykke af Frederiksbergs bevaringsværdige historie.

Pia Brun (Frederiksberg, 2023-05-17)

#59

det er så vigtigt at bevare byens små oaser

anya toft (Frederiksberg, 2023-05-17)

#60

Kommunen er næsten chikanøst omhyggelig med at håndhæve et forbud mod at fælde selv næsten rådne træer. Dette projekt er derfor helt ulogisk.

Dan Tschernia (Frederiksberg, 2023-05-17)

#63

man skal bevare de grænne områder

Jasmina Jovanovic (Frederiksberg, 2023-05-17)

#64

Den hører med i vores kvarter på Pile alle, hvor jeg bor, og jeg husker, at min tidligere chef på Tuborg var med til at indvie den. Mener den blev finansieret af Tuborgfondet. Dette unikke anlæg må ikke fjernes til fordel for en sportsplads.

Birthe Laursen (Frederiksberg , 2023-05-17)

#65

De smukke, oplevelsesrige områder på Frederiksberg må og skal bevares.

Gitte Ulriksen (Frederiksberg , 2023-05-17)

#66

Det er en finurlig ting som både børn og voksne har stor glæde af

Marianne Kesselhahn (Frederiksberg , 2023-05-17)

#68

Det er et fantastisk spændende og smukt sted. Den gør folk glade ved at se på den.

Jørgen Timm (1802, 2023-05-17)

#71

Den ikke skal rives ned !! Mine børn har leget i den siden den opstod og det er et vartegn på Frederiksberg og indgangen til josty

Nina-Maria Baltzer (3480, 2023-05-17)

#72

Jeg er helt uenig i, at labyrinten ikke bliver benyttet. Jeg bor på 2. sal og kan tydeligt se, hvor flittigt den bruges. Da den også er utrolig smuk, ville det være en 'dødssynd' at jævne den med jorden. KB kan jo udmærket flytte deres udvidelsesdrømme til Peter Bangsvej. Hvad angår trafik, er Pile Allé allerede stærkt trafikeret og har ikke behov for yderligere trafik.

Lisa Rohbach (Frederiksberg , 2023-05-17)

#74

Den labyrint er til glæde for rigtigt mange. Det er en privat tennisbane ikke, så snitterne væk fra den.

Annelise Hennig (Valby, 2023-05-17)

#75

Der skal være plads til andet end menneskets maniske udfoldelser. Alt grønt skal beskyttes og bevares. Vi har mindre og mindre af det.

Mikael Pedersen (Frederiksberg, 2023-05-17)

#77

Labyrinten er en perle på Frederiksberg og bruges flittigt af fodgængere
Mener ikke KB's anlæg i Pile Allé skal udvides
Vi har nok trafik i forvejen.
KB kan udvide et andet sted.

Flemming Rohbach (Frederiksberg, 2023-05-17)

#79

Den skal bevares!

Vibeke Bay (Frederiksberg, 2023-05-17)

#83

Den skal bevares. Den et fantastisk.

Susanne Lüth (Frederiksberg , 2023-05-17)

#84

Jeg er imod fjernelse af noget smukt, til fordel for sport.
I finder nok andre steder at lægge en indendørs tennisbane, f.eks. i allerede eksisterende kommunale bygninger.

Anette Sørensen (Frederiksberg, 2023-05-17)

#87

Jeg ønsker en grøn kommune, som forebliver grøn.

Christine Halckendorff (Frederiksberg, 2023-05-17)

#89

Det er vigtigt at bevare labyrinten på Pile Alle.

Mathias Lydholm (Frederiksberg, 2023-05-17)

#94

Jeg ønsker at bibeholde så mange grønne områder som muligt på Frederiksberg.

Marianne Pedersen (Frederiksberg, 2023-05-17)

#96

Vi er ikke alle sporttosser! Nogle af os elsker bare at lege gemmeleg med vores børnebørn og nyde gartnerhåndværket
Vi er ikke alle sporttosser! Nogle af os nyder skønheden og fornøjelsen ved den store faglighed ved sådan en sjælden ting, som en labyrint midt i byen og leger gemmeleg med vores børnebørn. Sportspladser er der mange af på Frederiksberg. Så vidt jeg ved, er der kun én labyrint!

Majlis Bloch (Frederiksberg, 2023-05-17)

#97

Det er vigtigt at vi bevarer de grønne områder i byerne, både af hensyn til dyr og mennesker

Majbrit Keil (Frederiksberg, 2023-05-17)

#98

Tuborg Labyrinten er en smuk beplantning at se på i bybilledet/offentligheden og er til stor glæde, sjov og leg for børn og andre barnlige sjæle.

Lise Nyhus (Frederiksberg, 2023-05-17)

#101

Jeg ønsker at bevare labyrinten til gavn for lokalområdet.

Sofie Lydholm (Frederiksberg, 2023-05-17)

#104

Lav bebyggelse fra Valby og helt til Allegade på Frederiksberg skal bevares. En høj bygning mod Pile alle vil være en 'øjenbæh' og kommunalbestyrelsen bryder med denne plan med arkitekturen for hele centrale Frederiksberg.

Edgar Lauritzen (Frederiksberg, 2023-05-17)

#107

Det er tåbeligt at nedlægge dette grønne område, som børn og barnlige sjæle bruger

Heidi Harmsen (Frederiksberg, 2023-05-17)

#111

Jeg skriver under, fordi jeg fuldt ud kan tilslutte mig de af Carl Emil Hansen og Astrid Merope Thor fremførte argumenter.

Michael Keller (Frederimsberg, 2023-05-17)

#112

Jeg skriver under, fordi jeg på ingen måder ønsker et KB anlæg, der fjerner en af de mest fanstastiske 'grønne lunger' på Frederiksberg: Labyrinthen. Mange børn og vokse har utrolig glæde af den og vi ønsker den i dén grad bevaret!

Sara Wallin (2000, 2023-05-17)

#115

Fordi det grønne skal bevares og labyrinten samler gamle som unge.

Karin Jacobsen (Frederiksberg , 2023-05-17)

#116

jeg synes det er et af Frederiksbergs varetegn. vi bryster os af at være en grøn kommune og man skal som borger ha lov til at fælde træer hvis de er høje, så at der bare kan fjernes noget der har været der i så mange år og som er så sjovt for rigtig mange gir ingen mening..

Elsebeth kofoed Jensen (Frederiksberg, 2023-05-17)

#117

Som beboer på Pile Alle er jeg ikke på nogen måde interesseret i at fjerne åbne grønne arealer og istedet øge bebyggelse og iøvrigt øge trafikken af biler på den i forvejen stærkt trafikerede gade pile alle. Jeg tilslutter mig fuldt ud de øvrige begrundelser.

Henrik Michelsen (Frederiksberg , 2023-05-17)

#118

Jeg mener ikke der skal bygges flere betonklodser..
Og går ind for flere grønne oaser o byen

Pia Engberg Lundt (Frederiksberg, 2023-05-17)

#119

Vi skal bevare vores grønne områder

Preben Rud (Fr.berg, 2023-05-17)

#123

Labyrinten er sjov for børn og som voksen nyder man dens smukhed, historie og placering. Den åbner området op mod Frederiksberg Have og Slot på flot vis.

Labyrinten er ikonisk og skal være der.

Asger Tverskov (Frederiksberg, 2023-05-17)

#124

Nej til nyt!

Malene Hinge Høyer (Frederiksberg, 2023-05-17)

#125

Jeg er enig i at labyrinten bør bevares

Nina Albrechtsen (Frederiksberg, 2023-05-17)

#128

Jeg synes det lyder som en tåbelig ide at fjerne grønne arealer på Frederiksberg

Anton Jakobsen (Frederiksberg , 2023-05-17)

#133

Grønt er vejen frem . Fin kulturarv. Offentligt tilgængelige byrum med grønt har vi brug for mere af - ikke mindre. Små grønne oaser i hele byen - ja,tak.

Rithva Landler (Frederiksberg, 2023-05-17)

#134

Labyrinten er en essentiel del af Frederiksberg som de fleste frederiksbergborgere har glade minder om. Alle har adgang til en sjov oplevelse der og det skal de fortsat have. En lukket tennisbane vil slet ikke glæde så mange mennesker som labyrinten gør.

Joen Weidemann (Frederiksberg, 2023-05-17)

#139

Det er et stykke Frederiksberg-historie, som er smuk og bevaringsværdig.

Tine Simone Brizarr (Frederiksberg C, 2023-05-18)

#141

Bevar grønne områder

Jørgen Badsberg (Frederiksberg , 2023-05-18)

#158

Det er en af de smukkeste områder på Frederiksberg, der vil ende med at blive endnu en grå bygning i rækken.

Lejla Kapetanovic (Frederiksberg c, 2023-05-18)

#160

Det er vigtigt at bevare et af Frederiksbergs klassiske særkender samt en grøn oase i vores by.

Annette Kjær (Frederiksberg, 2023-05-18)

#163

Labyrinten bliver brugt sommer og vinter af skoleklasser, børnehaver og familier med små og store børn,
gamle og unge. Det ville være en skam at fjerne denne kilde til glæde for mange. Med fler haller fler biler mindre frisk luft. Bøgebladene i labyrinten producerer ilt. Biler CO2.
Af hensyn til miljø og trivsel lad labyrinten stå!

Gudrun Wallin (Frederiksberg, 2023-05-18)

#165

Det vil være et kæmpe tab for Frb at miste denne lille ikoniske oase på Frb. Den hører så godt sammen med de små haver og mange nyder dens lille mystik hver dag. Lad den for alles skyld bestå. Og vi har fornøjelsen i nr 17 st ligge på den hver dag som noget grønt og smukt.

Lise Søstrøm (Frb, 2023-05-18)

#166

Labyrinten er et grønt åndehul på en strækning, hvor der kun findes 1700 og 1800-talsbygninger ud til vejen. Det gælder den lige husnummerside på Pile Allé og den ulige husnummerside på Allegade

Pernille Fischer (Frederiksberg, 2023-05-18)

#168

Fordi det er en smuk grøn ramme op mod slottet fra Pile Alle, og et rekreativt aktiverende indslag på en travl vej.
Døgnet rundt giver det balance og ro til området.
Det eneste sted udenfor Frederiksberg have hvor man kan nyde slottet i dets pragt.
Det er vigtigt at værne om kultur arven, at vi i hverdagen har mulighed for at glæde os over det. Det sidste åndehul mod slottet til at minde os om , at slottet lå langt uden for byen.
Det er med til at gøre Frederiksberg til en by der fremstår i al sin pragt døgnet rundt.
Tennisbaner vil ikke bidrage med noget positivt i bymiljøet .

Svarrer Dorte (Frederiksberg, 2023-05-18)

#173

min familie nyder vi at finde hinanden i labyrinten. Den er smu.

Lisbet Snoager Sloth (Frederiksberg , 2023-05-18)

#174

Labyrinten er et Frederiksbergvartegn, smuk og sjov for både danske borgere og turister, den er natur i et storbyområder, hvor vi skal udvidde og ikke skære ned på mængden af grønt.

Dan Poulsen (Fredericksberg , 2023-05-18)

#177

Vi skal bevare grønne områder på Frederiksberg

Rikke Søby (Frederiksberg, 2023-05-18)

#178

Jeg skriver under fordi der ikke skal fjernes flere grønne områder på Frederiksberg. Hospitalsgrunden vil være et oplagt område at etablere nye idrætsfaciliteter.

Vagn Leire (Frederiksberg, 2023-05-18)

#181

Vi skal bevare de grønne områder

Inge Vegeberg (Frederiksberg, 2023-05-18)

#182

vi har brug for mere grønt - ikke grus, beton eller asfalt.

Nicklas Bøhm (2000, 2023-05-18)

#186

Labyrinten skal ikke erstattes af baner eller bygninger, det er der ikke meget grønt profil i, hvilket kommunen fortæller alle i tide og utide

Kühl Susanne (Frederiksberg, 2023-05-18)

#193

Jeg bor overfor og synes det ville være synd at ødelægge det grønne og legemulighederne for mange børn

Stine Ellehammer (Frederiksberg, 2023-05-18)

#195

Det er fuldstændigt meningsløst at ødelægge et flot bybillede med nogle grimme haller mellem de små haver.
Flyt det til boldbanen ved hærens officer skole.

John Skou (Frederiksberg, 2023-05-18)

#198

Jeg skriver under på at labyrinten på Frederiksberg skal bevares da det er historie.

Dorthe Bødker (Frederiksberg, 2023-05-18)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...