STOP Projekt Ringsted Go Green

Kommentarer

#401

syntes man ikke skal anlægge i folks baghave

martin borch (sandved, 2023-05-17)

#404

Vi skal værne om vores skønne natur og ikke ødelægge den af griske forretningsmænd som
meget åbenlys vil tjene kassen ;-(

Bonde Zofja Helle (Ringsted, 2023-05-17)

#405

Det er uden mening og sund fornuft, at placere så kæmpe et anlæg idt i et naturskønt område med så stort et dyrefauna, når der er masser af fornuftige område langs vores motorvejsstrækninger, hvor der i forvejen er ingen der kan bo, hvor anlæg kan placeres, som det sker andre steder.

Jens Faurschou (Ringsted, 2023-05-17)

#406

For at værne om naturen. Det er derfor at vi er flyttet på landet samt at go green tænker kun på penge. Tror de sælger når det er oppe at køre.

Jeannett Olsen (Nordrup Ringsted , 2023-05-17)

#408

Jeg skriver inder da forslaget mangler underbygning af konsekvenserne, økonomien samt forslagets reelle værdi for lokalsamfundet samt for Ringsted som helhed.

Bruno Seneka (Ringsted, 2023-05-18)

#410

Det er alt for voldsomt i et område. Synes man burde se på andre kommuner hvor man prioriterer områder omkring motorveje og evt bygningstage b

Hanne Rode Jakobsen (Kastrup, 2023-05-18)

#411

Arealet med solceller bliver alt for stort

Lisbeth Nielsen (Farendløse , 2023-05-18)

#412

Jeg skriver under fordi at jeg mener at Nordrup, Farendløse, Ørslev og de omkringliggende huse ikke skal være naboer til et stort vindmølleprojekt som vil ødelægge naturen og udsigten for os som bor i området.

Kenneth Lind (Nordrup, 2023-05-18)

#413

Vi skal passe godt på de dejlige naturområder vi har udenfor ringsted midtby. At gennemføre projektet ville være katastrofalt for vores nærmiljø og naturen herude. Flyt projektet ud til motervejsområderne og sæt vindmøllerne på havet.

Mette Clauson-von Kaas (Ringsted, 2023-05-18)

#415

Jeg er født og opvokset på Tornegård (1949-1968), og synes det er overgreb på naturen og menneskene med de høje vindmøller.

Grethe Jensen (Frederikssund, 2023-05-18)

#417

En så smuk natur og et rigt dyreliv vil blive ødelagt med dette projekt.
Der må være bedre placeringer nær motorvejene, som i andre byer.
Vil give endnu mere tung trafik på vejene.
Og ikke ligefrem fremmende for at få flere til at flytte på landet.

Heidi Toftegaard Glass (Nordrup, 2023-05-18)

#418

Jeg skriver under fordi jeg mener at projektet i sin nuværende form vil ødelægge et naturskønt område, og forårsage væsentlige støjgener, lugtgener, samt forringe herlighedsværdien af vores lokalområde.
Grundliggende går jeg varmt ind for solceller, når blot de befinder sig på hustage og på tage af andre bygninger, eller eventuelt langs motorveje. Kæmpevindmøller hører til ude på havet!
Biogasanlæg bør efter min mening placeres i industriområder, hvor de ikke generer nogen og hvor infrastrukturen allerede er der og hvor der er i forvejen kører en del tung trafik.

Marianne Clausen (Ringsted, 2023-05-18)

#419

Jeg vil blive direkte påvirket som nær nabo

Ditte Geister Olsen (Ringsted , 2023-05-18)

#420

Jeg ikke ønsker at udviklingen i lokalsamfundet skal stoppes. Jeg mener deruden at projektet pålægger lokalsamfundet store byrder og ingen af de fordele der ellers kunne følge med.

Susanne Møller (4100, 2023-05-18)

#422

Kæmpe energiparker høre ikke hjemme i Danmark. Vi skal smukt flette den grønne engiproduktion ind i vores hverdag. Ikke som store grimme alt ødelæggende områder.

Tina Petersen (Bjæverskov, 2023-05-18)

#430

Jeg er modstande af ødelæggelse at naturområde med rigt dyreliv. Støj og lysglimt fra vindmøller. Kæmpe værdi tab på ejendom.

Morten Andersen (Ringsted, 2023-05-19)

#435

Det er en dårlig ide. Placering langs motorvejen er så meget smartere

Alice sambleben slimmingevej (Ringsted , 2023-05-19)

#437

Jeg mener absolut ikke projektet er gennemtænkt.

Birthe mogensen (Ringsted, 2023-05-19)

#440

Jeg er lige flyttet til Ørslev—stille og rolig sted som vi vil gerne beholder

Marta Jurkiewicz (Ringsted, 2023-05-19)

#442

For at være med til at åbne politikernes øjne for, hvad GoGreen i virkeligheden vil medføre. For at være med til at passe på natur, dyr og mennesker.

Carina Søgaard (Ringsted , 2023-05-20)

#443

Total uansvarlig ødelæggelse af natur samt dyreliv på jorden
Og fugleliv i luften samt trækfugle.

Ole Sørensen (Farendløse , 2023-05-20)

#444

Stærkt utilfreds.

Gorm Folmer-Petersen (Ringsted, 2023-05-20)

#445

Jeg ønsker ikke et anlæg i den størrelse hastet igennem og mener ikke at god landbrugsjord skal bruges på den måde.
Der må kunne laves en mere intelligent løsning hvor det bliver indtægt i planen for de store industriområder ved Ringsted

Kaj Rasmussen (Ørslev , 2023-05-20)

#447

Jeg er stor modstander af projektet, da det vil ødelægge natur og fugle/dyreliv i den “grønne korridor”, hvor vi bor. Der bliver mange støj og lugtgener - og huspriserne vil rasle ned, da ingen ønsker at flytte til egnen pga. energi-øen. Solceller burde opsættes på erhvervsejendomstage og/eller ved motorveje, hvor de skæmmer mindst. Vindmøller er alt for høje og bør placeres på havet.

Kent Qvistorff (Ringsted, 2023-05-20)

#449

Bor i Farendløse og ønsker ingen vindmøller i baghaven.

Maria Nielsen (Ringsted, 2023-05-20)

#450

Projektet er alt for omfattende og får alt for stor negativ indvirkning på beboernes hverdag samt kæmpe værditab af deres ejendomme.

Sigvald Jensen (København, 2023-05-20)

#452

Det er det eneste fornuftige at gøre...

Ritha Margrethe Houlind Andersen (Munke Bjergby, 2023-05-20)

#453

Skriver under i solidaritet med de som måtte blive berørt af disse markante ændringer i natur, landskab og ikke mindst de som bliver berørt, deres hverdag kan blive direkte økonomisk ødelagt af så store værdiforringelser. Tænker ikke at der bliver kompenseret i henhold til reelle salgspriser men nærmere ligegyldige offentlige vurderinger.
Nej tak.

Andreas Dennung (Ringsted, 2023-05-20)

#454

Fordi det ødelægger dyreliv og natur i området vi holder så meget af.

Sara Dennung (Jystrup, 2023-05-20)

#456

Jeg skriver under fordi jeg bor i Nordrup og ikke ønsker at hele vores flotte natur skal laves om til solceller og vindmøller.
Vores huspriser falder og mange andre grunde. VI VIL IKKE HAVE DEM!

Camilla Achton-Møller (Ringsted, 2023-05-21)

#461

Jeg bor i området, og det vil være en forringelse af værdien på min ejendom, og et stort tab af det enestående dyreliv som var en kraftig årsag til at jeg købte min ejendom og flyttede hertil (Ørslev)

Anne Faurschou (Ringsted, 2023-05-21)

#462

Jeg skriver under fordi jeg ikke synes et så stort projekt skal ligger så tæt en by og ødelægge vores skønne natur og dyreliv.
Det kan ligge ud til motorvejen og mindre bebyggede områder.

Lisa Hansen (Farendløse , 2023-05-21)

#464

Jeg underskriver fordi vi selv er berørt at deres anlæg og for jeg også ejer jord i farendløse

Allan Jensen (Ringsted , 2023-05-21)

#467

Jeg skriver under, da jeg gerne vil støtte protesten til det gigantiske projekt, som min søn vil blive nabo til.

Karin Rolighed (Gedsted, 2023-05-21)

#471

Hellere iværksætte energireduktion end at installere endnu mere ustabil vind- og solkraft.

Jørgen Bergset (Nordfjordeid, 2023-05-22)

#472

Projektet er ødelæggende for naturen og ejendommene omkring

Emil Eggers-Lura (3650, 2023-05-22)

#474

Jeg er imod projektet.

Jan Ochwat (Ringsted, 2023-05-22)

#475

Projektet er altfor omfattende, værdiforringer boligerne i området og ødelægger naturen

Mette Nørholt (2450, 2023-05-22)

#477

Go Green projektet er IKKE et "Ringsted kommune VE energi projekt", da det er et enormt fabriksanlæg udelukkende med det formål at producere power-to-X brændstof til brug udenfor kommunen. Desuden er projektet aldeles uegnet for lokaliteterne i dets fremlagte form. Lad et eller flere af de i kommunen forankrede projekter komme til i stedet for dette industrielle fabriksanlæg.

Niels Henrik Nøjgaard (RINGSTED, 2023-05-22)

#478

Vi er selv stillet overfor den samme udfordring. Induanlæg hører hjemme i industriområder

Bedsted Mogens (Odder, 2023-05-22)

#480

Fordi nogle mennesker er skide ligeglade med andre mennesker, og at deres hverdag bliver ødelagt, bare de kan score kassen på et såkaldt grøn projekt.

Allan Henriksen (Odder, 2023-05-22)

#482

Det er ikke grønt

Martin Rasmussen (Torrild, 2023-05-22)

#484

Jeg bor selv på landet fordi jeg nyder roen og den smukke natur og ser heller ikke hos mig selv naturen og idyllen ødelagt af kæmpe vindmøller og solcelleanlæg..

Pernille Søby (Slagelse, 2023-05-22)

#485

Jeg skiver under fordi , Det lugter og støjer , forurener med metan , lattergas og co2 , det ødelægger landskabet i danmark.😢😢😢😢

Sune Schultz (8300, 2023-05-22)

#486

Det er placeringer der ikke er i orden for dem, som nyder roen og udsigten på landet.
Hav til vindmøller og områder omkring motorvej til solceller.

Tommy Andersen (Slagelse, 2023-05-22)

#491

Jeg skriver under fordi jeg støtter op om denne sag

Sofie Rasmussen (Fredensborg , 2023-05-22)

#493

Jeg syntes det er et dårligt projekt i vores smukke natur og vindmøller samt solcellepark høre ikke til i vores lokal område

Sussie Juul (Ringsted, 2023-05-22)

#494

Det er uacceptabelt at hive den slags ned over hovedet på os der skal bo så tæt på noget det er til skade for vores helbred ogdyrelivet!

Cindy Birkkjær (Ringsted, 2023-05-22)

#495

Naturen bevaret, ingen vindmøller så tæt på bebyggelse.

Henrik Mønsted (Ringsted, 2023-05-22)

#496

Hvorfor skal alt den landbrug jord bruges at opstille alle de grimme solpaneler og vindmøller. Byg nogle a kraft værger i sted for

Bjarne Håkansson (Ørslev , 2023-05-22)

#497

Jeg er imod opførelsen af vindmøller og solceller. Solcellerne kan placeres på tagene på offentlige ejendomme. Vi smadre naturen. Lad de truede fugle som den røde glente og havørnen have fred. Der er ingen ide i en grønnere omstilling hvis det er på bekostning af dyreliv. Uden dyreliv er planeten alligevel helt færdig.

Denise Dam (Nordrup, 2023-05-22)

#500

Jeg ønsker ikke denne type industrialisering i Danmark. Det er ikke beviseligt grønt.
Det ødelægger vores natur og vores samfund.
Der er INGEN kompensationnfor at bo tæt på biogas på trods af at det kan ødelægge livet for de nærmeste.
Tung trafik og gener i form af lugt 24-7
Jeg er ikke imod grøn omstilling. Vindmøller er OK

marlene lund (Odder, 2023-05-23)

#503

Det går for vidt

Thurid Joensen (Sneslev , 2023-05-23)

#507

Ønsker at bevare natur og dyreliv i området som er årsagen til vi flyttede til Ringsted

Anders Braun (Ringsted, 2023-05-23)

#511

Because I care about my friend's wellbeing in life.

Chris Matters (Wollert, 2023-05-23)

#512

Jeg er enig

Steen Packness (Frederiksberg, 2023-05-23)

#513

bor i Farendløse

Per Bernd (Ringsted , 2023-05-23)

#514

Mmi niece bor der og er meget ked af det

Pia Lyng (Virum , 2023-05-23)

#516

Nej til projekt Ringsted Go Green vedr Nordrup , nej til vindmøller , solceller i vores baghave

Allan Flinthøj (Ringsted, 2023-05-23)

#522

Jeg skriver under fordi projektet er gigantisk, forkert placeret og uden reel lokal forankring.

Bo Gudmander (Ringsted, 2023-05-23)

#527

Vi har strøm nok i Danmark og vores land, landområder beplantning og natur skal passes på, beskyttes og fredes - ikke plastres til med industri og biogas som understøtter den dyreplagende og ekstremt forurenende og klimabelastende svineindustti.

Ziff Hansen (Tølløse, 2023-05-23)

#528

Jeg bor selv på landet og bor kun ca 20 km fra Ringsted. Er også modstander af den industrialisering der sker af landdistrikterne med kæmpe svinefabrikker, biogasanlæg, osv.

Flemming Andreassen (Ugerløse, 2023-05-23)

#529

Da jeg er imod en så kraftig "forurening" af det åbne land

Johnny Madsen (Ringsted, 2023-05-23)

#531

Vi skal passe på områder på landet, vores livskvalitet skal respekteres. Vi skal ikke udsættes for mere stank, støj og trafik, end vi er i forvejen. Landområder skal ikke være leverandører af energi til byerne.

bente jørgensen (kirke eskilstrup, 2023-05-24)

#535

Projektet høre ikke hjemme her.
Det forringer alt i lokalområdet og er slet ikke gennemtænkt.

Brian Lindblad (Ringsted , 2023-05-24)

#536

Fordi placeringen er hul i hovedet. Det må være muligt at henlægge initiativer som dette, til steder mere egnede og ikke så sårbare som det foreslåede.

Dennis Johannesson (Nordrup, 2023-05-24)

#537

Jeg er modstander af ødelæggelse af området i nærområdet

Flemming Olsen (Ringsted , 2023-05-24)

#538

For stort og ødelægger naturen

Tais Vestergaard (Ørslev, 2023-05-24)

#540

Jeg synes, at evt. biogasanlæg skal MEGET langt fra beboelsesområder.

Kirsten Jørgensen (Odder, 2023-05-25)

#541

Ærgerligt at industrialisere et natur og land område

Nicole Brooks (Ringsted, 2023-05-25)

#544

Vi flyttede på landet for at få Ro og smukke landlige områder, væk fra stress mm. Og nu skal det ødelægges. 🙈
Man må ikke genere dyrene med div. Farver - bygninger - hustage med afspejling osv. i landzonen, så HVORFOR plastre hele naturen til med både solceller og vindmøller, det er uacceptabelt.
Ud på vandet med vindmøllerne, de giver meget mere og folk skal ikke generes med dem og tabe på hussalg. Der bliver flere folk som taber stor værdi ved salg og hermed et problem for staten, når folk sidder forgældet og ikke kan overleve økonomisk, så TÆNK JER NU OM.

Vh. Carina Vedersø

Carina Vedersø (Ringsted, 2023-05-25)

#546

Jeg er helt enig i, at det vil få alt for mange konsekvenser for vores natur, hvis Go Green bliver etableret. Ud over at vi bliver fattige på natur og dyreliv, vil det også betyde at vores kommune ikke vil være attraktiv i fremtiden. Der skal tænkes ud af boksen, så det for alvor er bæredygtigt for vores miljø og kommune.

Annica Andersen (Ringsted, 2023-05-25)

#547

Jeg skriver under fordi vores fantastiske smukke natur , ikke skal ødelægges af hektar efter hektar med solceller , det er fuldstændig meningsløst ødelæggende af dyreliv og natur.
Dem der står bagved projektet bor i udlandet og gør det kun for profitens skyld , og er fuldstændig ligeglad med naturen og befolkningen i nær området , og de omkostninger det medfølger,

Steen. Frandsen (Ringsted, 2023-05-25)

#548

Projektet er ødelæggende for det lille lokalsamfund. Der er andre og bedre måder at fremme den grønne omstilling på. Jeg håber mange andre vil også skrive under!

Annette Kristensen (Ringsted, 2023-05-25)

#550

Det er den forkerte løsning på de grønne problemer

Morten Schacht (Ringsted , 2023-05-25)

#554

Jeg skriver under fordi jeg er modstander af projektet

Louise machholdt (Ringsted, 2023-05-26)

#556

Jeg bor i nærheden

Emrah Øzdemir (Ringsted, 2023-05-26)

#559

Jeg ikke ønsker at have solceller næste i vores baghave samt jeg finde det utroværdig det
Oplæg som der er kommet fra
Myndigheder man holder sig ikke til sandheder ydermere mangler man at høre flere beboer samt den flyveplads som vil få begrænsninger

Klaus Vedersø (Ringsted, 2023-05-26)

#565

Jeg skriver under fordi jeg er imod det massive projekt Ringsted Go Green.

Brian Bahr Gjesing (Ørslev, 2023-05-27)

#568

Jeg skriver under fordi, at jeg ******* ikke skal have det lort i baghaven seriøst… vælg et sted uden naboer……..0

Alessandro Mari (Ringsted , 2023-05-28)

#569

Jeg er for vedvarende energiformer. Men jeg vil ikke have en energiklynge 400 meter fra hvor jeg bor.

Laura Danielsen (Havbyrd, 2023-05-28)

#570

Jeg mener der er mange andre bedre steder man kan ligge en solcellepark, der mange andre steder som er mindre til gene for folk. Desuden er solceller heller ikke vejen frem atom kraft

Christoffer Dahl (Slagelse, 2023-05-29)

#575

Jeg er så enig i hvad modstanderne af projekterne skriver

Leif Hyldegaard-Pedersen (Ttvindelstrup, 2023-05-30)

#578

Fordi jeg ikke syntes at det giver mening at ødelægge vores marker/natur /skoven på grund af de grimmeste solceller ! Hvorfor er det man ikke sætter solceller på tage af bygninger fx, hvor vi ikke rigtig ser dem. Og vindmøller hører til ude på vandet hvor de får Max ydeevne. Der vil blive mindre dyreliv hvilket jeg slet ikke synes er ok, vi bor på landet af flere årsager, bla. stilheden,dyreliv, de åbne marker, og ikke mindst udsigten. Så politiker kom ind i kampen og se det fra vore andre side af, og ikke mindst så tænk på det dyreliv i ville komme til at ødelægge.

Folk vil ej hellere komme til at fx kører mc ture fordi vejene ved og omkring Ringsted er fantastisk med den udsigt de får med på vejen. Så PÆNT nej tak !

Michella Maagesø (Ringsted (Ørslev ) , 2023-05-30)

#585

Fordi de skal lade vær med at ødelægge naturen bare fordi politikerne får vist skinnende ting for øjnene af dem. Vor herre bevares.

Phillip Hynneke (Ringsted, 2023-05-30)

#586

Natur

Lars Larsen (Slimminge, 2023-05-30)

#589

Det er uacceptabelt at plastre smukt landskab til med høje, støjende vindmøller og solceller

Erik LykkegaardNyvang (Nyvang, 2023-05-30)

#591

Bor på Ottestrupvej.

Susanne Torp Thorlin (4100, 2023-05-31)

#592

Bor på ottestrupvej.

Leif Torp Thorlin (4100, 2023-05-31)

#593

Jeg er af den opfattelse, at dette projekt ødelægger så store naturværdier med den foreslåede placering. En alternativ placering langs motorvejen bør kunne findes

Peter Jarlø (Ringsted , 2023-05-31)

#595

Jeg er opvokset i Ørslev og elsker naturen omkring området og derfor ville det være rigtig ærgerligt at ødelægge naturen med vindmøller og ligende…

Bevar naturen!

Michelle Hansen (Gørlev , 2023-05-31)

#596

Jeg er meget imod projektet der vil skade vort landområde med tung trafik ødelægge vores herlighedsværdi og meget meget mere.

Michael Sørensen (Ringsted, 2023-05-31)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...