Nej tak til nybyg på Kirke Værløsevej 100

Kommentarer

#603

Jeg skriver under, fordi jeg er imod alle byggeplaner på Kirke Værløsevej 100.

Bente Erthmann (Værløse, 2023-08-07)

#604

Jeg skriver under p.g.a hjemmesidens mange argumenter.

Ebbr Frederiksen (Værløse, 2023-08-07)

#606

Jeg vi bevare de grønne arealer. Endvidere er jeg imod den øgede trafik en bebyggelse vil medføre.

Jørn Schmidt (Værløse, 2023-08-07)

#608

Vi skal bevare flest mulige grønne områder

Mette Sundberg (Værløse, 2023-08-07)

#612

vi skal bevare naturen vi har i Værløse, det er pga den vi bor her. Tænk på miljøet, ikke på kommunekassens behov.

Lone Nørstad (værløse, 2023-08-08)

#613

Der ikke plads til flere biler, naturen mm.

Ulla Nielsen (3500, 2023-08-08)

#614

Det vil betyde at området bliver pakket med huse og natur går tabt. Der må være bedre alternativer.

Henrik winther Jensen (Værløse, 2023-08-08)

#617

1. Området bør bevare sit naturlige præg og ikke blive forvandlet til et tætbebyggede område. Vi er alle flyttet derud i troen på, at her var mere fri adgang til natur - jævnfør oprindelige lokalplaner - lokalplaner som kommunen i øvrigt løbende ændrer på

2. Trafik/miljøbelastning. Kommunen har for nylig selv erkendt at et andet stort friområde ved Søndersøskolen ikke skulle bebygges, fordi man vurderede, at infrastrukturen ikke kunne klare det. Hvordan skal infrastrukturen så kunne klare yderligere udvidelse i Kirke Værløse/Laanshøj

Lars Lyholm Madsen (Værløse, 2023-08-08)

#619

Jeg ønsker at bevare naturen og frie arealer.
Undgå øget pres på institutionerne i området samt øget trafik på Kirke Værløsevej

Margit Stenkjær Jensen (Værløse, 2023-08-08)

#623

Kr. Værløsevej er rigeligt belastet i forvejen.

Søren Konge (Værløse, 2023-08-08)

#624

Vanvittigt projekt og helt på vildspor. Ikke flere boliger. Ikke mere bebyggelse. Danmark har brug for mere natur.

Eskil Frøding (Værløse, 2023-08-08)

#625

Trafikpresset er allerede på et betænkeligt niveau. Vi skal passe på den tilbageværende fritliggende natur i vores område.

Tommy Bjørn Jensen (Værløse, 2023-08-08)

#627

Jeg støtter aktionsgruppen for at beskytte de grønne områder og undgå øget trafik

Helle Strandskov (Værløse, 2023-08-08)

#628

Jeg bor i området, og er enig i ovennævnte indsigelser.

Susanne Kindberg (Værløse, 2023-08-08)

#629

Vi skal værne om de grønne arealer i Værløse. Det er naturen, der gør Værløse attraktiv. Vi skal værne om de åbne, grønne arealer.
Stop tanken om flere byggerier i grønne, naturskønne områder.

Bengt Møllskov (Værløse, 2023-08-08)

#630

Vi bor i Kirke Værløse och värnar om lugnet och naturen. Med ytterligare bebyggelse ökar press på vägar, skolor osv. Leder till mer stress.

Kerstin Paulsson (Værløse, 2023-08-08)

#635

De få tilbageblevne naturværdier mellem Lille Værløse og Kirke Værløse må bevares. Kirke Værløses selvstændighed som landsby skal forblive intakt

Jens Erik Mogensen (Ll. Værløse, 2023-08-08)

#636

Jeg ønsker at bevare den natur der er tilbage i Værløse. Der skal ikke bygges flere boliger

Linda Grunewald (Værløse, 2023-08-09)

#639

Bevar det frie landskab.

Bjarne Kjeldbjerg (Kirke Værløse, 2023-08-09)

#642

Området er ikke gearet til flere mennesker, og biler. Der er ikke institutionspladser nok.
Det vil også betyde mere trafik på smalle veje. Og ødelægge den smukke natur.

Anna-Lise Holder (Værlæse, 2023-08-09)

#643

Jeg ønsker fællesområderne bevaret som de er nu - ikke flere bebyggelser

Anelise Birkvad (Værløse, 2023-08-09)

#644

Jeg blev lovet, at stykket ikke skulle bebygges, da jeg købte mit hus for 16 år siden. At nr. 100 var landzone. Samtidig med depression er jeg dybt afhængig af at se solen gå ned i horisontenten.

Susanne Foge Nissen (Værløse, 2023-08-09)

#649

Manglende muligheder for infrastruktur og jeg godt kan lide naturen

Heine Lauenborg (Værløse, 2023-08-10)

#655

Jeg ønsker at bevare den natur vi har i Værløse. Nybyg skal ske i eksisterende by, hvis der skal være nybyg. Vi får ikke naturen tilbage når første, et område er bebygget, så det vil være en konstant udvidelse af byen på bekostning af naturen.

Anne Grønne (Værløse, 2023-08-12)

#656

Værløse reklamerer med at være “en grøn kommune” , derfor forekommer det besynderligt, at kommunen/ politikerne vil bebygge flere grønne områder både i Furesø Kommune.
Ved at nedlægge de grønne områder tilsidesætter politikerne borgernes ønsker.
Iøvrigt kan infrastrukturen overhovedet ikke følge med. Der er i forvejen massivt pres på vejene.

Peer Wollenberg (Værløse, 2023-08-12)

#660

Vi skal bevare de sidste grønne områder omkring Kirke Værløse

Karen-Margrethe Kyrum (Kirke Værløse, 2023-08-12)

#661

Der er bygget rigeligt i den vestlige ende af Værløse. Dyr og mennesker skal have frirum, de førstnævnte især

Peter Rasmussen (3500, 2023-08-12)

#662

For at bevare naturen og undgå overbebyggelse.

David Gottlieb (Værløse, 2023-08-13)

#663

Jeg skriver under først og fremmest fordi det grønne område er hjemsted for blandt andet fredede rovfugle og lækatte. Områder til leg og havebrug forsvinder. Nye boliger vil give en massiv stigning i trafikken, som allerede nu skaber lange kødannelser på Kirke Værløsevej, Olaf Becks Allé og ind gennem Værløse by. Vejnettet er slet ikke bygget til mere trafik. Og mange nye boliger vil betyde øget pres på skoler og institutioner, som i forvejen er pressede.

Anders Daugaard (Måløv, 2023-08-13)

#665

Jeg skriver under da 100-150 nye huse vil øge trafikken mærkbart og der er allerede kø på vejen ind mod Værløse hver morgen og aften.

Finn Berg (Værløse, 2023-08-13)

#666

Jeg er nabo til Kirke Værløsevej 100.
Jeg vil gerne bevare den fri natur, samt undgå et yderligere pres på Søndersøskolen.

Liselotte Pedersen (Værløse, 2023-08-13)

#667

Jeg skriver under fordi, da vi ikke ønsker bebyggelse af Kirke Værløsevej 100, da området er rigeligt bebygget.

Ole Jørgensen (Værløse , 2023-08-13)

#668

Mener ikke at den konstante udbygning af kommunen er en bæredygtig løsning for udvikling af Værløse. Slet ikke omdannelse af grønne områder til bebyggelse.

Hans Christian Krarup (Værløse, 2023-08-13)

#669

Hele området vil blive ødelagt af mere byggeri , trafik kaos på kirke værløsevej . Og naturen omkring vil lide

Grethe sonne Hansen (Værløse, 2023-08-13)

#670

Infrastrukturen kan slet ikke bære flere boliger

Henrik Dalsgaard (Værløse, 2023-08-13)

#671

Jeg skriver under fordi jeg mener at man skal bevare det grønne område, istedet for at udbygge området yderligere.

Marianne Rasmussen (Værløse, 2023-08-13)

#673

Det er afgørende vigtig at bevare friarealer i dette område af hensyn til landskabskarakter og natur og som en del af de kvaliteter, der er forbundet med at bo i området.

Niels Behrendt (Værløse, 2023-08-13)

#676

Jeg ønsker at bevare vores smukke natur

Kim Andersen (Værløse, 2023-08-13)

#677

Vi skal bevare naturen og de grønne områder i Værløse.

Erik Maaløe (Værløse, 2023-08-14)

#680

Jeg er imod forslaget og videre bebyggelse af de skønne ubebyggede områder

Nicolai Klithof (Vlrløse, 2023-08-14)

#684

For at støtte bevarelse af natur og grønne områder i kommunen.

Marie-Louise Drøhse (Værløse , 2023-08-14)

#685

Jeg skriver under, fordi jeg er imod planerne om nye boliger på Kirke Værløsevej 100 (marken ved Ryget Skovby).

Jeg er imod byggeplanerne af følgende årsager:

- Pga den massive stigning i trafik, som allerede er presset fra Kirke Værløse og ud til motorvejen.

- Pga øget pres på Søndersøskolen, insitutioner og plejehjem.

- Fordi det vil fjerne den sidste bræmme grønne arealer mellem Værløse og Kirke Værløse og dermed øge risikoen for at landsbylivet forsvinder i Kirke Værløse. Der er ingen garanti for at det næste projekt ikke indbefatter golfbanen som også ejes af kommunen.

- Hvis projektet udføres vil områdets nyttehaver og fodboldbane inddrages og reakreative områder vil flyttes fra en central plads til de fjerneste ender af Ryget Skovby. Dette vil mindske tilgængeligheden for mange børn og voksne.

- Fordi projektet vil være i strid med deres egne planer om at få en grøn, bæredygtig og CO2e neutral kommune hurtigst muligt, og senest i 2030! Byggeri er en kæmpe CO2-synder, som ikke kan ignoreres.

- Fordi marken er hjemsted for store rovfugle og lækatte, som er fredede. Foruden et område hvor Danefæ findes med jævne mellemrum, og som huser en gammel gravhøj. Marken har derfor lige nu status som kulturarvsareal.

Per Klixbüll (Værløse, 2023-08-14)

#687

Jeg skriver under fordi jeg er imod at forsætte vækststrategien og bygge ny boliger på ubebyggede grønne arealer i Furesø kommune. Arealerne bør bevares til at bidrage til øget biodiversitet mv. Endvidere kan Kr. Værløsevej ikke bære mere biltrafik, da den allerede er overbelastet.

Susanne Munk Hansen (Furesø, 2023-08-15)

#691

Børneinstitutionerne er alt for presset i forvejen. Vi skal bevare de grønne arealer der kendetegner værløse

Maria Gyllenøhr (Værløse , 2023-08-15)

#694

Jeg vil gerne bo i et roligt område, og derfor flyttede jeg hertil.

Ivan Vogel (Værløse, 2023-08-15)

#696

Jeg skriver for at udtrykke mine dybe bekymringer vedrørende de foreslåede boligudviklingsplaner for Kirkeværløsevej 100. Som beboer i dette fællesskab (Hasselhaven 21) mener jeg, det er afgørende at give udtryk for vores fælles meninger for at sikre, at enhver udvikling er i overensstemmelse med vores kvarter og dets beboeres bedste interesser.

For det første vil jeg gerne understrege, at jeg værdsætter fremskridt og udvikling, der forbedrer vores fællesskabs trivsel og livskvalitet. Ikke desto mindre er jeg bekymret for den potentielle påvirkning af det foreslåede boligprojekt på Kirkeværløsevej 100. Områdets charme og karakter er opbygget over tid, og det er vigtigt at finde en balance mellem vækst og bevaring af den unikke identitet, der tiltrak mange af os til at bosætte os her.

Mine bekymringer omfatter flere aspekter, herunder:

Trafikkoncentration: Den øgede boligtæthed kan potentielt føre til højere trafikvolumener på Kirkeværløsevej og de omkringliggende veje, hvilket påvirker sikkerheden og bekvemmeligheden for både fodgængere og pendlere.

Infrastruktur og Service: Den nuværende infrastruktur og offentlige tjenester er muligvis ikke tilstrækkeligt udstyret til at imødekomme behovene i en større boligudvikling, hvilket potentielt kan lægge pres på forsyningsnettet, skoler og andre essentielle faciliteter.

Miljømæssig påvirkning: Jeg er bekymret for de potentielle virkninger på det lokale miljø, herunder grønne områder, dyrehabitater og den generelle økologiske balance.

Æstetisk og kulturel bevarelse: Bevarelse af det arkitektoniske og kulturelle arv er afgørende. Enhver udvikling bør komplementere den eksisterende æstetik og samtidig forstærke områdets kulturelle betydning.

Jeg opfordrer kraftigt Furesø Kommune til at tage disse bekymringer alvorligt og indgå i en gennemsigtig dialog med fællesskabet, inden der træffes yderligere beslutninger. Det ville være meget værdsat, hvis kommunen kan overveje alternative tilgange, der sikrer ansvarlig og bæredygtig udvikling, samtidig med at der tages hensyn til områdets unikke karakter.

Héro Ahmadi (Værløse , 2023-08-15)

#697

Jeg henviser til ovenstående velartikulerede argumenter.

Christian Duch (Værløse, 2023-08-15)

#698

Trafikken og institutionerne er allerede under pres. Vi flyttede hertil fordi der forelå en helt ny kommuneplan som foreskrev at der ikke skulle byudvikles her. Det er uacceptabelt at dette har været løgn og at der i al hemmelighed blevet planlagt at bebygge området. Stop det.

Christoffer Andersson (Værløse, 2023-08-15)

#699

Jeg er enig i at naturen skal bevares og er imod nybyg på Kirke Værløsevej 100.

Kathrine Henriksen (Værløse, 2023-08-15)

#700

Min mand og jeg er ældre og min mand er syg , så det er svært at gå ret langt . Derfor er det utrolig vigtigt at kunne gå hen til “marken” og se ud over området - at der er åbent og med udsigt til natur. Vi er lige tilflyttet - netop pga det grønne i nær afstand. I vores område bor der en del ældre med gangredskab og med begrænset mobilitet, som har stor glæde af det grønne område.
Derudover:
Når man kører på Kirke værløse vej ved rundkørslen virker området åbent og indbydende . En bebyggelse vil virke meget tungt og vil virke meget lidt tiltalende.
Håber meget man vil tænke ældre - nedsat mobilitet - mulighed for at se natur og have noget åbent at kigge på ind i jeres overvejelser også. Kommunen har i mange r nedprioriteret denne gruppe .
Udover ovenstående må man også tænke ind at der allerede bor mange mennesker i området - mange børn og meget trafik -specielt morgen/formiddag og eftermiddag og aften .
Mvh inge sassene

Inge Sassene (Værløse, 2023-08-16)

#703

Fordi kirke værløse ik må forsvinde da jeg selv er født og opvokset i værløse

Emil Cornelius augustesen (Ålsgårde , 2023-08-17)

#704

Vi skal og bør bevare dette hjemsted for de dyr som bor her. Endvidere gør det Værløse mere attraktivt og bebyggelsen vil sænke resten af området værdi markant. Det er bare en dårlig ide at bygge her.

Maria Marstrand (Kirke Værløse, 2023-08-18)

#710

Øget støj, forurening og trafik igennem boligkvarter, skoler og cykeltrafikanter. Meget tung trafik - der skulle åbnes op mod jonstrup fra alle de boliger der er bygget på flyvestationen, så trafikken kan ledes udenom byen.

Anette Poulsen (3500 Værløse , 2023-08-26)

#711

Det giver endnu mere pres på Kirke Værløsevej, i forhold til trafik, end der er i forvejen.
Vi vil bevare vores grønne områder, som betyder så meget for biodiversiteten, trivslen for børn/voksne, de landlige omgivelser og vores stadig forholdsvis lille bysamfund, det kommunen bryster sig af at have.
Der skal ikke inddrages mere jord til beboelse i 3500 Værløse/3520 Farum.

Helle Blach Christensen (Værløsr, 2023-08-27)

#714

Udover argumenter overfor beskrevet, mener jeg at nybyggeri bør foregå fortættet og i tilknytning til bykernen. Konceptet med at lave byggeri i det åbne land virker uddateret, med tanke på at også Furesø Kommune skal gentænke sin byplanlægning ind i en dagligdag designet for lavere samlet ressource forbrug i byplanlægning.

Derudover er bykernerne ved at uddø da butikkerne lukker. Kommunen mangler altså ikke plads i eksisterende bebyggede zoner, til at udbygge.

Ulf Gilberg (Farum, 2023-09-01)

#716

Naturen skal have mere plads

Erik Parbst (Allerød , 2023-09-28)

#717

Befri Jorden, ikke mere bebyggelse

Iver Nordentoft (Birkerød , 2023-09-28)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...