Nej tak til nybyg på Kirke Værløsevej 100

Kommentarer

#407

Jeg er uenig i kommunens beslutning om a gennemføre byggeret.

Jesper Dchmith Kampmann (Værløse, 2023-05-12)

#410

Jeg skriver under fordi, jeg ikke ønsker mere byudvikling i Furesø. Furesø er (var) attraktiv, fordi der var plads og natur. Derfor flyttede jeg til Furesø.

Hans Jacob Parslov (Værløse, 2023-05-12)

#411

Jeg bor i området. Jeg nyder meget det grønne område og det lys og luft det giver. Jeg er ked af den ekstra trafik det vil give på Kr. Værløsevej som i forvejen er svært belastet om morgenen, når man er afhængig af bil for at komme på arbejde. Jeg er bekymret for den ekstra belastning på skole og institutioner

Mette Thorning (3500, 2023-05-12)

#413

Fordi jeg ikke ønsker byggeri der

Ümit Kilic (Kirke værelse, 2023-05-12)

#420

Jeg har boet i Værløse i 13 år, og der er konstant udvidelser med nye boligområder flere steder. Jeg kan slet ikke se, at det er nødvendigt at udvide med mere bebyggelse. Vi der bor i Værløse gør det bl.a. fordi der er luft mellem husene, store grønne områder omkring os osv. At inddrage disse til beboelse eller andet , er på ingen måde i borgernes interesse, så jeg er kraftig modstander af mere bebyggelse i Værløse.

Niels Jacobsen Bryndum (Værløse, 2023-05-12)

#421

Jeg skriver under fordi jeg er træt af politikernes gentagne ændringer af lokalplaner og inddragelser af grønne området uden hensyntagen til borgernes ønsker.

Torsten Johansen (Værløse, 2023-05-12)

#427

I am signing and vote NO THANKS TO NEW BUILDING AT KIRKE VÄRLÖSVEJ 100!

YIHONG ZHU (Vaerloese, 2023-05-12)

#428

Jeg vil ikke af med det grønne, og jeg synes, at der er blevet bygget nok nyt. Bare tænk på byggerierne i Jonstrup.

Lone Birkmose Johansen Johansen (Værløse, 2023-05-12)

#429

Lad os nu bevare de grønne pletter i landskabet

Annette Andersen (2700, 2023-05-12)

#438

Der er i de sidste 3-4 år sket en massiv udbygning af Flyvestation Værløse. Byggeriet har givet et vildsomt pres på veje og institutioner i området. (ikke færdigt). Og indskrænket de grønne områder ved Flyvestationen markant. Der er behov for en pause med byggeriet i området, så både de nuværende beboere og infrastrukturen kan følge med.

Birgitte Ehrhardt (Værløse, 2023-05-13)

#439

Endnu et rekreativt naturområde i kommunen forsvinder

Jørgen K. Nielsen (Værløse, 2023-05-13)

#440

Jeg skriver under fordi, at de grønne områder er grunden til at mange af os flyttede til Værløse.
Vi cykler hver dag af kirke værløsevej og nyder synet af grønne omgivelser på vej til skole.
Det må ikke tage fra os.

Pernille Kleinschmidt (Værløse, 2023-05-13)

#443

Jeg bor i Værløse bland andet pga dens natur. Der er bygget meget i lånshøj og jonstrup det sidste pris. Hver gang man bygger forsvinder noget noget unik natur, som byttes ud med et kedeligt villakvarter. Pludselig skal man udbygge veje mm. Det er på tide, at man tilgodeser de nuværende beboer, i stedet for fremtidige og kommunalpolitikernes trang til større budgetter

Mikael Hansen (Værløse , 2023-05-13)

#444

Vi skal bevare den natur vi har i Værløse. Det er på grund af naturen og de grønne områder vi er flyttet til Værløse

Jørn Schmidt (Værløse, 2023-05-13)

#445

Jeg ønsker at bevare naturområdet mellem Ryget Skovby, Søndersø og Kirke Værløse.

Hans Christian Skjolding (Værløse , 2023-05-13)

#446

Værløse og kirke Værløse skal være adskilt, og det er en kæmpe værdi for hele byen, at der er en anden lille landsby i udkanten af den store by. Ligeledes kn vi ikke tåle mere morgentrafik på kirke værløsevej

Sine Grenaa (Værløse, 2023-05-13)

#448

Jeg mener der allerede er bygget rigeligt f.eks. på Laanshøj og i Jonstrup. Det er vigtigt at bevare grønne områder og natur for at beskytte dyreliv, biodiversitet og klima.

Mia Winther Dombernowsky (Værløse, 2023-05-14)

#449

Ønsker at bevare de grønne arealer og ikke mere trafik

Lene Mertins (Værløse, 2023-05-14)

#450

Der skal også være natur til vores efterkommere

Henrik Norgreen (Værløse, 2023-05-14)

#451

Jeg skriver under fordi - jeg ønsker at vi bevarer Furesø kommune som noget helt specielt - og fordi jeg er forundret over, at kommunen kan ændre på områder som har været fredet i 75 år - og ups pludselig var det en fejl. Der var ganske få forlag på borgermødet som gav nogen som helst mening.

Lene Noohr (3520, 2023-05-14)

#452

Presset på Søndersø skole og omkringliggende dagsinstitutioner er allerede for stort. Og derudover vil det forøge den i forvejen voldsomme trafik.

Rune Nielsen (Værløse, 2023-05-15)

#453

Vi ikke ønsker yderligere bebyggelse og yderligere trafik ind mod Værløse. Vi ønsker at bevare de ubyggede arealer fra Værløse mod Kirke Værløse.

Maj Bülow (Værløse, 2023-05-15)

#454

Fordi når man kører af vejen og kigger ud over søen føler man sig hjemme i kirke Værløse. Her er plads og rum - og højt til loftet. Det er jo grunden til vi flyttede hertil!

Malene Eliza Christensen (Værløse, 2023-05-15)

#459

Værløses natur skal ikke være redningskræns for tidl. Farum Kommunes dårlige økonomi. Ole Bondo viser igen og igen manglende respekt, for de borgere han repræsenterer.

Claus Nielsen (Værløse, 2023-05-16)

#462

Naturen og biodiversitet skal bevares. Skoler og institutioner er allerede FOR presset!!

Susanne Hansen (Værløse , 2023-05-17)

#464

Vil bevare det grønne.

Siam Schmidt (3500, 2023-05-17)

#471

Vi har brug for grønne områder

Lotte Breum (3500, 2023-05-23)

#472

Det forværrer trafikken og skæmmer landskabet

Christine Jensen (Værløse, 2023-05-23)

#475

Jeg skriver under for at bevare de bynære grønne områder

Lars Rieskov Hansen (Værløse , 2023-05-25)

#478

Det påtænkte nybyggeri vil inddrage det sidste grønne område mellem Værløse og Kirke Værløse

Kamma Lange (Værløse, 2023-05-26)

#479

Jeg kan ikke se hvordan en tanke om at bebygge uberørt kan på nogen måde kan være en del af et seriøst oplæg og ambition om at ville have og være en grøn, bæredygtig og biodivers kommune. Direktør de byområder der allerede eksisterer og skab noget mere liv i stedet. Ulrik Abild

Ulrik Abild (Værlu, 2023-05-26)

#480

Ikke mere vækst, mere natur, tak!

Jan Kjældgaard (Farum, 2023-05-27)

#482

Jeg skriver under fordi jeg er enig i forslaget!

Anita Schmelling (Farum, 2023-05-28)

#484

Naturen i Værløse skal bevares

Peter Rasmussen (København N, 2023-05-31)

#485

Der er et fantastisk grønt vue når man kommer fra Kirke Værløse til Værløse som vil blive ødelagt. Jeg går ligeledes dagligt rundt om Præstesø. Denne naturoplevelse vil også ødelægges af byggeriet. Med sin Iver for at bygge på hver en plet ødelægger kommunen Værløses herlighed

Jette Walentin Gamst (Værløse, 2023-05-31)

#487

Stigning i trafik.
Øget pres på Søndersøskolen og daginsitutioner

Stine Faarup (Værløse , 2023-06-01)

#490

Miljø-belastning.
Lokalområdet er ikke klar til flere beboelser. Infrastruktur og institutioner

Sanne Sørensen (Værløse, 2023-06-01)

#494

Jeg ønsker at bevare naturen, dyrene (herunder den fredede lækat) og fortidsminderne på marken Kirke Værløsevej 100. Planerne spiller ikke samen med målet om at være en grøn kommune. Er rystet over den ensidige politiske proces, som i den grad savner ordentlighed og inddragelse af borgere og naturforeninger mm.

Pia Knudsen (Værløse, 2023-06-07)

#499

Pga ovenstående begrundelser.

Julie Lausten (Værløse, 2023-08-04)

#500

Bevar natur og grønne områder
Bevare trivsel for de mennesker der allerede bor her
Undgå større belastning af den omliggende stadig mindre og skrøbeligere natur.
Øget trafik

Flemming Hansen (Værløse, 2023-08-05)

#502

Jeg ønsker at det unikke fugleliv i området får mulighed for at blive bevaret
Trafikken på Kr Værløsevej er i forvejen Max presset og har ikke kapacitet til yderligere pres

Hanne Lindhardt (Værløse, 2023-08-05)

#503

Det er helt centralt for vores byliv og by at der også er tilgængelig natur og luft omkring beboerområderne. Desuden er trafikken allerede mere end presset i hele området omkring kirke Værløsevej og Oluf becks alle

Dorte Krak (Værløse, 2023-08-05)

#504

Jeg skriver under fordi der er allerede for meget trafik på kirke værløse vej

Christian Neergaard (Værløse , 2023-08-05)

#506

Nej tak !!! Ikke flere boliger i Værløse vest. Der er i forvejen ufattelig - og uudholdelig meget trafik på Kirke Værløsevej. Kan vi dog ikke snart passe på den natur vi har !!!

Thomas Roed (Værløse, 2023-08-05)

#507

Der skal være fri natur mellem alle bebyggelser, der er også et dejligt udsyn over naturen som skal bevares , på begge sider.Det kan ikke nytte at bare man ser et grønt område,så skal der bygges,trafikken kan heller ikke klare mere.

Birgitte Nielsen (Værløse, 2023-08-05)

#508

Jeg ønsker ikke yderligere bebyggelse samt trafikal- og skoletrængsel i denne del af Værløse.

Asmus Boysen (Værløse, 2023-08-05)

#509

Bebyggelse på det område vil få det at virke overfyldt og klaustrofobisk. Derudover er de omkringliggende veje allerede fyldt op med trafik.

Susse Boysen (3500, 2023-08-05)

#510

Jeg skriver under fordi jeg er enig med Aktionsgruppen i dens kritik af en evt. kommende bebyggelse på Kirke Værløsevej 100 og de negative virkninger det vil kunne få for vores område.

Freddy Pedersen (Værløse, 2023-08-05)

#516

STOP BEBYGGELSE AF KIRKE VÆRLØSEVEJ 100
vi skal bevare de åbne områder der gør værløse så fantastisk

Margrethe Vesth-Wiersholm (Værløse, 2023-08-05)

#517

Jeg ønsker at bevare naturen

Birgit wichmann (Værløse, 2023-08-06)

#519

Vi skal bevare de åbne landskaber det kendetegner kommunen

Wivi Juul Jensen (Værløse, 2023-08-06)

#520

Jeg mener forslaget om yderligere bebyggelse ikke vil medføre noget positivt men kun ekstra gener for eksisterende borgere i både Ryget Skovby samt Kirke Værløse

Rasmus Falck (Værløse , 2023-08-06)

#521

Fordi jeg mener Værløse er tilstrækkelig udbygget, og vi skal passe på den tilbageværende natur - som er en af hovedårsagerne vi bosatte os her.

Aage Faurholt (Værløse , 2023-08-06)

#522

Kirkeværløsevej er hårdt belastet allerede, og den fantastiske natur vi og dyr nyder godt af nu, bør ikke indskrænkes yderligere

Kristina Kristensen (Værløse, 2023-08-06)

#523

Vi skal bevare det der er tilbage af frie områder i det skønne Ryget Skovby - en oase for mennesker, dyr og planter

Helle Kasarab (Værløse, 2023-08-06)

#525

Jeg er helt enig med gruppen.

Charlotte Juul Kring (Værløse , 2023-08-06)

#526

Det påtænkte projekt indebærer store og negative konsekvenser for natur og biodiversitet og er udtryk for en tænkning, der ikke længere er bæredygtig i 2023, hvor kloden sveder..

Kim Bojsen (Værløse, 2023-08-06)

#527

Jeg bor i Værløse ved flyvestationen ,og der allerede bygget alllt for langt ind i den skønne natur

Sally Blom (Værløse, 2023-08-06)

#528

Fordi vi skal passe på vores natur samt trafikken.
Efter Ydungård er bygget har jeg dagligt dådyr i min have, de både går gennem haven men tager også ophold. Ikke just en fornøjelse at have dyrene i haven der både spiser mine blomster samt smider utøj som min kat tager med ind.

Evy Hyldal Jørgensen (Værløse, 2023-08-06)

#530

Jeg mener at borgmester Ole Bondo Christensens debat indlæg”Hvad blev der af insekterne” i FuresøAvis lyder noget modsætningsfyldt, nå vi ved at hans parti går ind for en ny bebyggelse på Kirke Værløsevej 100.
Udlæg hellere området som en grøn firkant, mellem Søndersø, Præstesø og Ryetskovby og Ryetskov med biodiversiteten i højsædet, med dertil hørende planter, insekter og fugle.

Jesper Edelvang (Værløse, 2023-08-06)

#535

Fordi hele grundlaget for at vælge at bo i Værløse. Naturen og de åbne arealer, forsvinder hvis man vælger at bebygge samtlige mulige arealer. Der er i forvejen efter min mening blevet bygget alt for meget, og ikke mindst alt for grimt og kedeligt.
Man forsøger at øge de kommunale indtægter, ved at øge befolkningstallet i kommunen. Men med en større befolkningsgruppe følger yderligere udgifter. Det er kort sagt skruen uden ende. Og når den sidste byggemulighed er udtømt, skal man alligevel finde på noget nyt.
Det kan man lige så godt gøre nu. Og så bevare Værløse som et attraktivt sted at bo.

Jan Støiberg Nielsen (Værløse, 2023-08-06)

#538

Vi skal værne om naturen i Værløse. Området omkring flyvestationen er allerede plastret godt til, ligesom Laanshøj også fik ekstra boliger propper ind i området. Nu må vi lige holde en pause og sørge for, at området kan følge med i natur og infrastruktur

Winnie Sørensen (Værløse , 2023-08-06)

#542

Der bliver bygget alt for meget på grønne områder som jo er så vigtigt for klimaet og folks velbefindende. Se bare fældningen af regnskoven og de store klimaforandringer.

Susanne Halvorsen (Værløse, 2023-08-06)

#544

Vi har ikke plads til flere mennesker eller mere trafik, og det går ud over naturen!!!

Tine Johansen (Værløse, 2023-08-06)

#546

Øgning af trafik

Thor Weis Hougaard (Værløse, 2023-08-06)

#547

Har boet i Værløse i 33 år 1988-2021 og har stadig tilknytning til byen og ønsker derfor at støtte.

Pia Skov Andreasen (Slangeruo, 2023-08-06)

#548

Det er vigtigt at bevare de grønne kiler i Furesøkommune. De skaber lys og er gode for biodiversiteten.

Amdi Ljunggren (Værløse, 2023-08-06)

#551

Bevaring af Værløses særkende med mange og store grønne arealer, samt bevaring af bio diversitet

Camilla Green (Værløse , 2023-08-06)

#554

Kan ikke støtte ødelæggelse af de smukke naturområder på kirke værløsevej 100.

Danielle Tindbæk (Værløse, 2023-08-06)

#556

Jeg skriver under, fordi der er rigeligt med boliger i denne del af kommunen.

Steen nørby Rasmussen (Værløse, 2023-08-06)

#557

jeg gerne vil bevare naturen i området og fordi Furesø kommune ikke indtænker de øgede børnetal.

Karin Pedersen (Værløse , 2023-08-06)

#562

Jeg ønsker at bevare den smukke natur på detop dette område

Lauenborg Britt (Værløse, 2023-08-06)

#563

Det giver al for megen trafik på den i forvejen meget belastede kirke Værløse vej

Jens Blach (Værløse, 2023-08-06)

#565

Jeg gerne vil bevarer den unikke natur ved Præstsø

Nadja Nørregaard (København, 2023-08-06)

#566

Jeg har svært at se, at der skal være plads til en masse boliger uden massiv udbygning af vejen, institutioner osv.

Kristian Anker-Møller (Værløse, 2023-08-06)

#570

Jeg er i mod ugennemtænkt byggeri på en strækning, Kr. Værløsevej, der i forvejen er ekstrem trafikmæssigt belastet OG marken giver skøn natur i et godt område af byen.

Lotte Pehrsson (Værløse, 2023-08-06)

#571

Jeg skriver under, fordi jeg er 100% enig i aktionsgruppens argumentation imod dette vanvittige projekt.

Leif Ørum Pedersen (Kirke Værløse, 2023-08-06)

#573

Vi skal tage vare på dyr og natur. Mindske co2 og blive/være en grøn kommune.

Lone Blauenfeldt (Værløse, 2023-08-06)

#574

Jeg skriver under fordi at jeg vil bevare den smukke natur som er årsagen til at jeg er flyttet til Værløse

Sif Vilhelmsen (Værløse, 2023-08-07)

#576

Kan ikke støtte forslag om at ødelægge naturen i vores område - der må helt klart være alternativer

Lars Tindbæk (Værløse, 2023-08-07)

#578

Der er i forvejen alt for meget trafik og trængsel på Kirke Værrløsevej i myldretiden. En yderligere bebyggelse være til scene for os alle, der i forvejen bor i området. Indskrænkelse af de frie naturområder vil ændre hele områdets karakter.

Margrethe Kongsbak (Værløse, 2023-08-07)

#583

Det bił udlægge det smukke natur område som vi beboer sætter stor pris på. Området er helt unik og uerstattelig

Magdalena Gormsen (Værløse , 2023-08-07)

#586

Jeg syntes det er vigtigt, at bevare noget natur blandt udstykningerne. Derudover syntes jeg slet ikke infrastrukturen er til det.

Henrik Aagaard Knudsen (3500, 2023-08-07)

#587

Jeg ønsker mere grøn omstilling, og ikke flere og større veje med mere trafik. Jeg vil bevare det smukke landskab som Værløse er kendetegnet ved.

Kjeld Wilken (Værløse, 2023-08-07)

#592

Vi skal bevare vores natur i vores skønne Furesø

Michael Rafn Hansen (Værløse, 2023-08-07)

#593

Kommunen skal lade være med at bygge på hver en grøn tom plet eller mark.
Folk flytter hertil pga naturen- og det inddrager kommunen mere og mere til byggerier.
Vi har også et ansvar for at passe på de vilde dyr der er afhængig af naturen for at finde føde og gemmesteder.

Charlotte Svanefjord (Værløse , 2023-08-07)

#596

Naturen er så vigtig både for mennesker og dyr og ikke mindst klimaet.

Olga Markou (Værløse, 2023-08-07)

#597

Vi allerede har fået for mange boliger i Værløse. På Lånshøj er der bygget alt for meget og vores infrastruktur er slet ikke fulgt med. Vi skal ikke bygge mere i Værløse - kun renovere og ombygge eksist. byggeri. Men allervigtigst: Endnu er der lidt marker og en golfbane der adskiller Værløse og Kirke Værløse. Hvis det også bebygges ødelægges totalt netop det landsbymiljø som vi alle i Værløse sætter så stor pris på og som gør vores kommune unik. Hvis det fjernes blir vi bare et stort dødtrist villaområde som Rødovre/Hvidovre o.a. Det vil være et skamløst og ugennemtænkt overgreb på vores smukke kommune. Vi har selv boet i 33 år i Østværløse og de sidste 20 år i den vestlige del af vores smukke kommune, og har nydt begge dele. Lad os bevare Værløse " idyllen", det skylder vi de næste generationer.
Mvh. Kirsten og Henning Stieper

Henning Stieper (Værløse , 2023-08-07)

#599

Jeg ønsker ikke mere byggeri i den så flotte natur

Jørgen Hvass (Værløse , 2023-08-07)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...