Nej tak til nybyg på Kirke Værløsevej 100

Kommentarer

#1

Jeg er enig i alt det beskrevne!

Signe Pedersen (Værløse, 2023-05-06)

#3

Jeg mener vi skal bevare naturen i Værløse, det er vores primære aktiv og årsagen til at mange har bosat hmsig i Værløse.

Steen Fleck (Værløse, 2023-05-06)

#6

Jeg skriver under da jeg ernhelt enig i det dermer skrevet.

Dennis Preuthun Pedersen (Værløse, 2023-05-06)

#14

Jeg ikke ønsker mere trafik på
Kr. Værløsevej
Jeg ønsker ikke mere trafik på Oluf Becks Alle
Jeg ønsker at bevare den naturlige overgang mellem Værløse og Kr. Værløse
Jeg vil gerne bevare min udsigt

Helle Rasmussen (3500, 2023-05-06)

#20

Jeg vil værne om naturen og det nuværende lokalmiljø

Bodil Micas Knudsen (København n, 2023-05-06)

#21

Ønsker at bevare de grønne områder. Bor netop her af samme grund, og fordi kommunen i 2008 garanterede, at der ikke blev bygget på dette område.

Jan Sørensen (Værløse, 2023-05-06)

#25

Meningsløst og vil på alle områder gøre borgerne i Værløse fattigere.

Jan Stabell (Værløse, 2023-05-06)

#28

Jeg er enig. Der skal ikke bygges flere nye store boligområder i Furesø. Lokalområdet kan ikke bære mere.

Kirke Værløsevej 100 er desuden bevaringsværdig. Det er tid til, at de enkelte kommuner, herunder Furesø, tager ikke bare et lokalt, men nationalt ansvar for at bevare de landskaber og den natur vi har tilbage i stedet for at vækste bare for at vækste.

Mette Weinreich (Værløse, 2023-05-06)

#29

Jeg skriver under fordi
- processen er udemokratisk og ikke åben
- relevante grundejerforeninger mm er ikke blevet inddraget
- planen er ikke gennemarbejdet og er ikke i overensstemmelse med de oprindelige hensigter i planen for Værløse Vest
- trafik, miljø og naturen bliver urimeligt belastet
- der er ikke faciliteter i skole mm til yderligere tilvækst
- planen er ikke i overensstemmelse med at det oprindelige landskabspræg skal bevares

Cathrine Nordbeck (Værløse , 2023-05-06)

#30

Jeg skriver under fordi et byggeri på den påtænkte placering slet ikke tilgodese alle de borgere i Værløse der bor i området samt i Kirke Værløse. Trafikken både morgen og eftermiddag er håbløs med alle de biler der skal igennem Værløse og ud forbi det på tænkte område. Det er på ingen måder holdbart og det vil ligeledes ødelægge natur.

Malene Olesen (Værløse, 2023-05-06)

#35

Det vil være en ødelæggelse af natur og biodiversitet at bygge på grunden, som i øvrigt huser en fredet gravhøj. Det vil skabe øget trafik og stress i området.

Louise Lundberg Claesen (Værløse, 2023-05-06)

#40

Vi skal beholde vores natur!

Pia Jensen (Værløse, 2023-05-06)

#41

Pga fredning af naturen. Bevaring af nuværende dyre- og fugle liv.
De øget trafikale udfordringer og problemer det vil medføre til allerede eksisterende køer og uheld.
Øget pres på institutioner og skoler dom allerede ikke kan tage imod nuværende beboeres børn.

Nikolaj Nielsen (Værløse, 2023-05-06)

#43

Jeg er dybt modstander af øget bebyggelse på denne matrikel, idet jeg bor lige ud til den.

Thomas Alding (Værløse, 2023-05-06)

#46

Det er en meget dårlig beslutning at udbygge området med flere boliger. Vi skal værne om at have grønne arealer, så der bliver luft mellem boligerne. Arealet/marken må kunne udnyttes til et rekreativt område - fx flere nyttehaver.

Hanne Bengtsson (3500 værløse, 2023-05-06)

#52

Jeg er enig i alle de ovenstående punkter.

Det åbne udtryk som det ubebyggede område har giver desuden stor herlighedsværdi for alle os som allerede bor og færdes i nærområdet. Mange er netop flyttet hertil for at opleve en snert af landlighed lige uden for døren, ikke for at bo midt inde i endnu et parcelhusområde. Lad os lade de andre hovedstadskommuner om at være helt plastret til med bebyggelse, og lade Furesø forblive noget specielt :)

Søren Kvist (Værløse, 2023-05-06)

#53

Jeg er imod at trafikken i Kirke Værløse og Værløse skal tynges yderligere samt at grønne områder ødelægges.

Iben Moesgaard (Værløse, 2023-05-06)

#54

Forslaget er i modstrid med
1). tidligere byråds udtalelser om at bevare arealet uændret, som det er.
2). Tidligere kommuneplaner.

John Ingemann Allentoft (Værløse, 2023-05-06)

#59

Jeg vil bevarer naturen, samt byen ikke skal være større

nikita keinicke (Værløse, 2023-05-06)

#60

Der er anført mange gode grunde i motivationen gor underskriftsindsamlingen. Jeg kan supplere med, at vi forgæves har forsøgt at få en daginstitutionsplads til vores datter i områdets børnehaver over et år, og så vil kommunen have endnu flere beboere i området.

Brian Andersen (Værløse, 2023-05-06)

#63

Det ikke er tænkt igennem af kommunen

Dorte Christensen (Værløse, 2023-05-07)

#64

Denne plan har ingen berettigelse og er en bombe under borgernes tryghed for, at kommunen bevarer naturen og områdets estetik. Trafikalt vil det desuden være en katastrofe. Allerede nu er trykket på vejene i Værløse langt over det acceptable.

Jesper Happel (Værløse, 2023-05-07)

#66

Fordi det ville være den største katastrofe for vores dejlige område i Ryget skovby

Jacob Fredløv (Værløse, 2023-05-07)

#69

Vi skal bevare de grønne områder iværløse

Bettina west Andreasson (Værlse, 2023-05-07)

#71

Jeg skriver under primært pga den øgede trafik og det øgede pres på skole og institutioner. Der er allerede et enormt pres pga byggeriet i Lånshøj. Derudover
er Lånshøj-byggeprojektet endnu ikke færdigt, og vi kender derfor ikke det fulde pres på trafikken og institutionerne.

Henning Gram Hansen (3500, 2023-05-07)

#76

Jeg skriver under fordi presset på Værløse og Kirke Værløse med hensyn til trafikken er stort nok i forvejen. Vejene kan ikke bære mere.

Bent Kuhre (Værløse, 2023-05-07)

#81

Vi skal bevare de grønne områder i Værløse

Niels Kristian Agner (Værløse, 2023-05-07)

#82

Vi har brug for at bevare mere åbent land mellem boligerne.

Stig Andersen (Værløse, 2023-05-07)

#83

Bebyggelse vil ødelægge et unikt landskabsmæssigt og geologisk område der var en udtrykkelig forudsætning for planlægningen af Ryget Skovby.
Der er ikke givet nogen begrundelse for forslaget. Det løser ingen Furesø problemer overhovedet. Tværtimod vil det give pres på på de kommunale skoler og andre institutioner. På længere sigt vippet give udgifter og pres op ældreområdet.

Torben Lindved (Værløse, 2023-05-07)

#87

Vi skal beholde grønne områder og friearealer.

Birgitte La Cour (Værløse, 2023-05-07)

#90

Området er det sidste ubebyggede areal, der skaber afstand mellem Værløse og landsbyen Kirke Værløse, ligesom markarealet er en del af et væsentligt biologisk og kulturhistorisk hele. Det skal forblive ubebygget og skal udtages af kommuneplanen som muligt boligområde af hensyn til det overordnede ønske om understøttet og øget biodiversitet.

Charlotte Søllner Hernø (Kirke Værløse, 2023-05-07)

#92

Jeg har, trods mit postnummer, min daglige gang i Værløse netop der hvor der af kommunen ønskes at bygge.
For mig at se vil de være et stort minus for Værløse at udvide boliger til et af de sidste grønne områder - det fjerner meget at charmen ved Værløse og Kirke-Værløse at, inddrage det luftige rum der eksisterer mellem de to byer. Desuden er denne mark årsagen til at der kommer lys og luft ind til Ryet Skovby. Området er til stor glæde for dyrelivet, og for mig at se vil det være til langt større gavn for kommunen at tillade området endnu større mulighed for at sprede biodiversiteten. Det er at bondefange de mange familier i byen, som i forvejen har støttet kommunen i en CO2 neutral politik og som passer på naturen, ved at trække et sådan byggeri ned over hovederne på dem. Vi skal passe på vores natur i Nordsjælland og i Danmark - penge kan ikke købe alt og det vi mennesker ødelægger kan vi ikke trylle tilbage.

Maiken Keogh (Valby, 2023-05-07)

#93

Jeg ønsker at bevare naturen i området. Vi har ikke brug for mere trafik på Kr.Værløse Vej, mere belastning på skoler og institioner.

Gitte Olesen (Værløse, 2023-05-07)

#96

Jeg har købt og investeret i hus ud til dette område, netop pga udsigten og den gældende grønne plan om ingen bebyggelse på området.

Karsten Warlund (Værløse, 2023-05-07)

#99

Jeg skriver under, fordi jeg værdsætter, skønner på og er dybt taknemmelig over at bo i et landskab med landlige korridorer mellem et yderst pakket bebygget område. Derudover er trafikken i forvejen et problem

Helle Bilenberg (Værløse, 2023-05-07)

#101

Pga. alle de punkter der er nævnte i beskrivelsen for Underskriftsindsamlingen. Ikke mindst den store stigning i trafik. mvh, David Kargo

David Kargo (Værløse, 2023-05-07)

#102

Jeg vil bevarer de grønne områder.
Der behøves ikke flere byggerier i Værløse. Værløse er fin som den er.
Brug hellere pengene på at bevarer og restaurerer Bymidten.

Bente Grænge Surel Hansen (Værløse , 2023-05-07)

#105

Vil skæmme alt.
Byen har den ønskede størrelse
Lad os beholde grønne områder

Hans Jørgen Reckweg (Værløse, 2023-05-07)

#106

Nej tak til mere trafik på Kirke Værløse vej.

Thorvaldur Oli Bodvarsson (Værløse, 2023-05-07)

#108

Jeg skriver under for at bevare naturen i området.

Christina Rasmussen (2880, 2023-05-07)

#109

Jeg skriver under fordi trafikbelastningen af Kirke Værløsevej allerede er for høj og fordi der i højere grad er behov for forbedring af infrastrukturen fremfor flere boliger

Michael Laustsen (Værløse, 2023-05-07)

#110

Jeg ønsker at bevare det grønne åndehul til glæde for både børn, voksne og ikke mindst dyrene samtidig med, at jeg ønsker at undgå yderligere støj fra og trafik på de i forvejen pressede veje.

Sofie Rosenbeck (Værløse, 2023-05-07)

#111

Jeg synes ikke, at der skal bygges mere end der er i forvejen.

Mette Spatzek (Værløse , 2023-05-07)

#112

Vi flyttede til Værløse fordi der er højt til himlen og masser smuk grøn natur omkring os. Vi valgte desuden Værløse fordi skolerne havde et godt omdømme. Vi ønsker ikke at bo i en by hvor der er tiltagende meget trafik, mindre natur og massivt pres på skolerne (som allerede mærkes tydeligt med urimelig høj klassekvotient)

Christine Hansen (Værløse, 2023-05-07)

#116

Fordi vi skal bevare grønne områder og ikke bare plastre det hele til. Det er et flot område med historie.

Susanne Krüger (Stenløse, 2023-05-07)

#119

Der skal ikke bebygges på de få grønne områder, der er tilbage i furesø kommune.

Charlotte Torp (Kirke værløse, 2023-05-07)

#120

Vi har brug for grønne områder i Værløse. Trafikken er allerede nu en belastning om morgenen og om eftermiddagen.

Anne Grethe Matthiesen (Værløse, 2023-05-07)

#121

Ønsker at bevarer den unikke natur og de åbne vider mellem Værløse og Kirke Værløse, som er helt unik og uerstattelig for området.

Thomas Mosdal (3500, 2023-05-07)

#122

Der skal ikke bygges flere boliger i værktøjer Værløse/kirke Værløse før Furesø har fundet en trafikal løsning, der leder trafikken udenom Værløse.

Carsten L Villadsen (Værløse, 2023-05-07)

#125

Unik natur vil gå tabt hvis byggeriet føres ud i livet og da dette vil betyde en voldsom belastning på infrastrukturen.

John Van der Weerd (Værløse, 2023-05-07)

#128

Jeg ønsker mere - ikke mindre natur i Furesø kommune og jeg mener, at der er boliger nok.

Elisabeth Stabell (3500, 2023-05-07)

#129

Fordi det er vigtigere at bevare et grønt område med så megen nytte for folk og dyr. Ydermere skal der ikke mere trafik til et i forvejen presset område. At hænge i kø fra rundkørslen ved Dalsøpark og helt til motorvejen bliver ikke just bedre.

Fordel byggeriet ud til mindre områder og derved fordel presset på trafik, skoler, institutioner mv.

Mikkel Helweg-Larsen (Værløse, 2023-05-07)

#130

Jeg skriver under pga., jeg er imod projektet med bebyggelse og ny øget infrastruktur. Jeg ønsker ikke det unikke grønne område ødelagt af massiv udnyttelse i form af nye boliger.

Per Klixbüll (Værløse, 2023-05-07)

#135

Uhensigtsmæssig at ødelægge mere natur i området

Kis Houstrup (Værløse, 2023-05-07)

#136

Vores infrastruktur er i forvejen truet af alt for meget trafik. Der er bare ikke plads til flere biler gennem Værløse, det er i forvejen et sandt helvede morgen og aften - alt alt alt for mange biler.

Joan Weltz (Værløse , 2023-05-07)

#137

Jeg er nabo til området

Charlotte Elm Kjeldsen (Værløse, 2023-05-07)

#138

Jeg støtter op om bevaringen af de grænsen områder og ikke tror på byggeprojektet er det rigtige løsning.

Kenn Christensen (Værløse, 2023-05-07)

#142

Vores grønne omgivelser mindskes mens alle ønsker sig mere og strategiplanen taler om biodiversitet. Desuden bliver trafikken et problem

Mette Dahl Meincke (Værløse, 2023-05-07)

#143

Vi skal bevare de få grønne områder, der er tilbage. Bor ved Kirke værløsevej og er som det er pt. allerede udsat for meget støj fra morgen til sen aften. Kan ikke forstå, at man vil vægte nye borgere fremfor at give borgere, der har boet i kommunen gennem mange år rimelige vilkår. Gennem de år vi har boet i kommunen er trafikken på Kirke Værløsevej steget markant. Og at man tænker på en udvidelse er vejen vil være ødelæggende for hele området.

Nina Boye Eliasen (Værløse, 2023-05-07)

#144

Det område skal forblive grønt og uden byggeri

Hanne Juel (Værløse, 2023-05-07)

#149

Vi har forgæves forsøgt at få en plads i områdets daginstitutioner i 1.5 år, og det virker helt forkert at presse endnu flere børn ind. Jeg er pendler og kører dagligt ad Kr. Værløsevej. Trafikken står stille i perioden 7.30 - 8.30 og det virker vanvittigt at presse yderligere biler ind.

Marta Csurgo Andersen (Værløse , 2023-05-07)

#150

Jeg er imod yderligere bebyggelse af de sidste smukke naturområder. Det harmonerer meget dårligt med Kommunens ønsker om diversitet.

Jette Nedergaard (Værløse, 2023-05-07)

#151

Jeg skriver under fordi unik natur vil gå tabt, medfører massiv stigning i trafik samt overbelastning af skoler og børnehaver.

Hege Bergland (Værløse, 2023-05-07)

#152

Der er rigeligt af områder at bebygge, uden at ødelægge fin natur. Der må snart vises hensyn til miljø og ikke kun kassetænkning.

Rene Pedersen (Bråskov, 2023-05-07)

#153

Pga den massive stigning i trafik, som allerede er presset fra Kirke Værløse og ud til motorvejen.

- Pga øget pres på Søndersøskolen, insitutioner og plejehjem.

- Fordi det vil fjerne den sidste bræmme grønne arealer mellem Værløse og Kirke Værløse og dermed øge risikoen for at landsbylivet forsvinder i Kirke Værløse. Der er ingen garanti for at det næste projekt ikke indbefatter golfbanen som også ejes af kommunen.

- Hvis projektet udføres vil områdets nyttehaver og fodboldbane inddrages og reakreative områder vil flyttes fra en central plads til de fjerneste ender af Ryget Skovby. Dette vil mindske tilgængeligheden for mange børn og voksne.

- Fordi projektet vil være i strid med deres egne planer om at få en grøn, bæredygtig og CO2e neutral kommune hurtigst muligt, og senest i 2030! Byggeri er en kæmpe CO2-synder, som ikke kan ignoreres.

- Fordi marken er hjemsted for store rovfugle og lækatte, som er fredede. Foruden et område hvor Danefæ findes med jævne mellemrum, og som huser en gammel gravhøj. Marken har derfor lige nu status som kulturarvsareal.

Lissa Trier Sloth (Værløse , 2023-05-07)

#154

Det ville ødelægge rigtigt mange ting

Victor Niemann (Værløse , 2023-05-07)

#155

Jeg skriver under fordi jeg enig i alle de argumenter og synspunkter, som aktionsgruppen har beskrevet.

Lone Klixbüll (Værløse, 2023-05-07)

#159

Det kommer for meget trafik.

Morten Antonsen (Værløse , 2023-05-07)

#161

Jeg er i mod at de sidste smukke frie arealer skal bebygges.Det er ødelæggende for naturen i Værløse og er det modsatte af de ønsker Kommunen giver udtryk for, om klima og diversitet.

Svend Nedergaaard ( Værløse, 2023-05-07)

#165

Der kommer for meget trafik og vores vigtige natur forsvinder

Nina Gaardbo Jensen (3500, 2023-05-07)

#167

Vejen fra Kirkeværløse gennem Værløse til motorvejen er allerede nu tæt pakket med trafik 2 gange i døgnet. Simpelthen ikke plads til flere biler. Samtidig vil man fjerne endnu mere af vores skønne natur, vi trods massiv byggeaktivitet stadig har tilbage.

Brian Steffensen (3500 værløse, 2023-05-07)

#169

Jeg på ingen måde vil have nybyggeri

Martin Faurholt (Værløse, 2023-05-07)

#176

Det er galimatias at blive ved med at plastre grønne områder til med boliger. Furesø kommune er et åndehul - lad nu være med at ødelægge det!

Nethe Frandsen (Værløse, 2023-05-07)

#181

Vi kan ikke håndtere mere trafik, samt det er en mærkbar ændring i lokalmiljøet.

Heidi Andersson (Værløse, 2023-05-07)

#184

Det er så trist at se flere og flere åbne arealer blive plastret til. Flyttede hertil for en del år siden på grund af luft og plads. Det er en stadig kamp at forsøge bevare. Så nedslående.

Hanna Johansen (3500, 2023-05-07)

#187

Grænsen for udbygning af området er for længst overskredet. Yderligere udbygning skader det, kommunen gerne fremhæver sig på, natur og kulturhistorie. Infrastrukturen tåler heller ikke mere trafik.

Claus Jensen (Værløse, 2023-05-08)

#189

Af de grunde der er angivet i underskriftsindsamlingens tekst.

Nicolai Jespersen (Værløse, 2023-05-08)

#190

Jeg ønsker at bevare de tilbageværende åbne frie arealer i Værløse. Jeg ønsker ikke mere trafik i området.

Tine Kastrup Hansen (Værløse, 2023-05-08)

#191

Jeg bakker ikke op om udbygningsplanerne, da presset på veje, institutioner og natur allerede er stort.

Henriette Moos (Værløse , 2023-05-08)

#192

Jeg ikke gider at få en vej lige uden foran min have

Simon Benchimol (Værløse, 2023-05-08)

#196

Af hensyn til naturen og for at undgå overbelastning af infrastrukturen

Marianne Zajfert Larsen (Værløse, 2023-05-08)

#199

Jeg er enig i de fremførte synspunkter

Hans Kjeldsen (Værløse, 2023-05-08)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...