Underskrift indsamling mod etablering af en 110 ha stor solceellepark ved Ore by

Kommentarer

#3

Området er et bevaringsværdigt naturområde og et rekreativt område for de lokale beboere

Anja Czepluch (Ringe, 2023-04-23)

#4

Naturen er fantastisk uden solceller i baghaven

Sabine Grove (Søllinge , 2023-04-23)

#6

Jeg gerne vil beskytte naturskønne omgivelser og bevare et rigt dyreliv i området.

Søren Backmann (Årslev, 2023-04-23)

#8

Jeg mener ikke, at vores smukke natur og landskaber og ikke mindst den gode landbrugsjord skal bruges til solceller, vindmøller eller lignende. Det skæmmer og er grimt.
Læg al den slags langs med motorvejene, så kommer de arme mennesker, der bor nær de støjende vejanlæg væk derfra.

Anita Dietz (Årslev, 2023-04-23)

#10

Fordi det høre til langs motorvejen hvor der ikke bo nogle af lige vel

Niels Pultz (Årslev, 2023-04-23)

#11

Solceller skal ikke ødelægge lokale landsbyer og smuk unik natur.

Andreas Gregers horup Bøgelund (5792, 2023-04-23)

#13

Er imod enhver bullshit der går i retning af agenda 2030

Ilona Ragana (Skamby, 2023-04-23)

#14

Jeg er imod solcelleparken i vores by.

Beata Przybylska -Sowka (Søllinge, 2023-04-23)

#16

Jeg skriver under da jeg ser det helt ubeskrivelig ubetænksomt vanvittigt at ødelægge den smukke natur . Sæt solceller på høje fabrikstage eller langs motorvejen . Ødelæg ikke steder med smuk natur !!!!

Lone annette Justesen (5792, 2023-04-23)

#20

Det vil skæmme området og ødelægge naturen

Jens Østergaard (Årslev, 2023-04-23)

#21

Jeg skriver under fordi jeg ønsker at placeringen af store solfanger Anlæg planlægges sådan at natur skønne landskaber ikke belastes. I stedet hvor man udnytte arealer langs motorvejen og på offentlig bygninger. Det giver langt bedre mening.

Torben Hansen (Pederstrup, 2023-04-23)

#24

Det er en dårlig ide at ligge dem så tæt på husene

michael hansen (Ringe, 2023-04-24)

#25

Solcelleanlæg høre i min optik til langs motorvejene hvor man ikke laver bebyggelse af huse. I Årslev omegnen og omegne der ellers bliver berørte af dette anlæg, vælger mange at bo fordi der er fredeligt og naturskøn, jeg frygter det ender med at kunne skræmme eventuelle nye tilflyttere væk.

Jannick Pedersen (Årslev, 2023-04-24)

#26

Fordi jeg ikke ønsker en solcellepark midt ude i vores skønne natur.

Jeannet Jensen (Ore, 2023-04-24)

#27

Der er områder hvor der i forvejen er en stor miljøbelastning - I de områder vil det give mere mening at etablere sådan et anlæg.

Stig Bjernemose (Søllinge, 2023-04-24)

#28

Eskildstrup støder op til sdr. Højrupvejen, så en solcelle park vil også påvirke os. Vi elsker naturen omkring os og ønsker ikke den bliver ødelagt.

Maria Hedegaard Petersen (Eskildstrup , 2023-04-24)

#29

Jeg ikke vil have ødelagt vores dejlige naturgrund med et trist industielt landskab uden for terassen.

Morten Jensen (Ore, 2023-04-24)

#31

-For det første mener jeg ikke man bør inddrage landbrugsjord til solcelleparker. De kan placeres på bygningstage. Alternativt udenfor beboelse langs motorveje.
-For det andet mener jeg at vi i dk har set os blinde på at at den eneste måde vi kan/skal producere el på, er enten vindmøller eller solceller. Jeg mener der skal satses på atom-energi. Vindmøller og solcelleparker skæmmer naturen.
-

Allan Hansen (Sdr.Nærå, 2023-04-24)

#32

Det vil ødelægge områdets smukke natur og dyrelivet vil forsvinde

Christina Klitgaard (Årslev, 2023-04-24)

#33

Jeg skriver under, da placeringen er rigtig dårlig i forhold til det omgivende landskab. Solcelleparker bør ligge op ad motorveje, hvor der ligger færre boliger eller i forbindelse med industriarealer, hvor der i forvejen ligger tekniske anlæg. Ikke hvor man smadre landsbysamfund.

Sanne Kolenda (Ringe, 2023-04-24)

#34

Det er en utrolig dejligt område, der forbinder flere landsbyer med hinanden. Jeg har gået mange ture der , både som barn og nu som voksen, vil synes at vores lille område vil miste meget, hvis hele det areal bliver dækket af solceller. Ser for mig at arealer langs motorvejen kan anvendes og måske også noget i forbindelse med byggeriet på den gamle forsøgsgård.


jeg ser det som et atraktivt for

Kirsten Gravild Pedersen (Sødinge, 2023-04-24)

#37

Jeg nyder næsten dagligt gåture i den flotte natur, det vil ikke være skæmmende med solceller i dette skønne område

Malene hjorth Berthelsen (Årslwv, 2023-04-24)

#38

Jeg skriver under fordi det er helt skævt at anlægge et solcelleanlæg i et smukt landskab mellem flere landsbysamfund på Midtfyn- jeg er ikke imod solceller - tværtimod - det bør bare anlægges på steder hvor der bor færre mennesker, og hvor færre bliver generet. Eks langs de danske motorveje.

Tage Gissel (Årslev, 2023-04-24)

#40

Solceller skal IKKE ødelægge et lille bysamfund

Jørgen Jakobsen (Fredericia, 2023-04-25)

#41

Solceller hører sig ikke til i den smukke frodige natur, men i industri og langs i forvejen skæmmede områder.

Martin Poorhamidi (Årslev, 2023-04-25)

#42

Jeg er modstander af at plastre så store arealer landbrugsjord til med solceller

Jytte Hansen (Årslev, 2023-04-25)

#45

Fordi jeg er imod at ødelægge det fine landskab og natur der er i området omkring ore/sdr.nærå-/pederstrup. Solceller bør i højere grad indtænkes i nybyggeri. På tagtagflader på større bygninger.

Casper Lillelund Sørensen (Årslev , 2023-04-26)

#46

Fordi de skal ligge et andet sted hvor der ikke ligger huse.

Marie Kerr hald (Ringe, 2023-04-26)

#48

Det giver ingen mening at bruge god landbrugsjord til solceller. De skal stå langs motorveje og andre ikke produktive steder. Derud over så vil så stort et areal være meget skæmmende for den skønne natur vi har herude samt de hjorte, dådyr og mange andre dyr

Jann K Pedersen (5750, 2023-04-26)

#50

Jeg underskriver pga jeg er mod etablering af solcelleparken.

Charlotte Rahr Mortensen (5750, 2023-04-26)

#51

Det vil sænke værdien af min bolig ved at etablere denne solcellepark, og vil ødelægge bioværtiteten, med en indhegnet solcellepark som dyr ikke kan krydse.

Morten Ærendal (Pederstrup, 2023-04-26)

#55

Jeg skriver under for at give min støtte til Protestgruppen mod etablering af solcellepark i Ore.

Maria Krongaard-Mikkelsen (Årslev, 2023-04-26)

#56

Jeg skriver under, da det er sådan stort område der planlægges til solceller. Her er der rigt dyreliv, af fugle, dådyr, hare m.m. Fx havørnen og Viben holder til i dette område. Jeg går ind for grøn energi. Men ikke på så store områder, hvor det påvirker lokalområdet og folks livskvalitet. Vi er flyttet her ud, da vi ville ud og bo i naturen. Vi skal bevare de små lokal samfund, ikke fordrive dem.

Ida Mølgaard Schønbech (Pederstrup , 2023-04-26)

#60

Jeg er beboer

Jeppe Skov (Søllinge, 2023-04-26)

#62

Jeg har boet i området hele min barndom og ungdom, og mine forældre bor der stadig. Jeg ville være meget ked af at se det skønne naturområde blive ødelagt af SÅ kæmpe stort et areal med solceller.

Diana Boss (Ore, 2023-04-26)

#64

Solceller hører ikke hjemme i det åbne land - hvis man insisterer så læg dem på hustage.

Erik Morsing (Birkerød, 2023-04-26)

#65

Solpanelørkener har destrueret nok dansk natur.

Erik Gottlieb Østergaard (Næstved, 2023-04-26)

#66

Solceller ikke hører hjemme i naturen.

Kim Pedersen (Kolding , 2023-04-27)

#68

De skæmmer naturen, og hører hjemme på hustagene og ikke i naturen

Johan Freudendal (Aabenraa, 2023-04-27)

#69

På grund af naturen, der er bla. meget forurening at vindmøllerne fra slidtage af vingerne som bliver spredt

Tonny Albertsen (Bylderup-Bov, 2023-04-27)

#70

Vor energipolitik har taget en drejning, hvor penge vægtes højere end mennesker, natur, dyre- og fugleliv. Vi bliver trampet på, af kolde og kyniske politikere, som helt er i lommerne på energisektoren. Tragisk at være vidne til denne landsskadende hærgen.

Kirsten Freudendahl (Skærbæk, 2023-04-27)

#71

Atomkraft er en langt bedre løsning. Fx er der ikke behov for sort backup.

Lars Viggers (Brønderslev, 2023-04-27)

#72

Det skæmmer landskabet

Louise Tønnes Hansen (Sødinge, 2023-04-27)

#74

Vi bor i et naturskønt område og det skal vi bibeholde. Desuden mener jeg ikke at agerjord skal bruges til solceller i Danmark, det er for ineffektivt.

Maria Madsen (Årslev, 2023-04-28)

#75

Fordi det er tåbeligt at bruge naturen hvor vi lever og bor og ikke bruger landbrugshaller og fabriksbygninger og motorvejs skel

Jesper Olsen (Pederstrup, 2023-04-29)

#76

Jeg skriver under fordi jeg er imod at et stort smukt naturområde bliver skæmmet og nedprioriteret til at blive industripark. Jeg ønsker at området forbliver dyrkningsberrettiget landbrugsjord.

Eva Lindhardt Gaarsdahl (Tarup Mark, 2023-04-29)

#82

Projektet ødelægger alt for meget for dyr og mennesker, og der findes mange bedre alternativer såsom op af motorvejen. Ud over alt det indbyggerne i Ore mister i værdi for en ellers perle af en dejlig landsby, så mister vi 3 km afgang og udsyn til skovbryn og fældning af en mere end 100 år gammel skov som dyrerne holder til i. Vi skal gøre meget for klimaet, men vælge med hovedet og de rigtige værdier, så det ikke kun er penge som bestemmer.

Thomas Kolenda (Søllinge, 2023-04-30)

#83

Jeg er imod at naturskønne områder bliver ødelagt af solceller

Vivi Knudsen (Årslev, 2023-04-30)

#86

Jeg er imod, at solcelleanlæg placeres så tæt på små landsbysamfund som Ore. De bør placeres på store arealer langt fra husstande og idylliske landsbysamfund.

Lone Beheshty (Antas, 2023-04-30)

#87

Jeg skriver under fordi jeg bor som nabo til det landskab man vil udnytte til sol. Jeg er imod solcellerne på denne placering fordi vi har et rigt dyreliv med blandt andet rovfugle der jager, dådyr og rådyr der vandrer mellem de mange små skovstykker og masser af mennesker der nyder naturen rekreativt. Det vil være en katastrofe at lægge et gigantisk industrianlæg midt i det landskab. Læg solceller langs motorveje og i eksisterende industriområder og bevar landbrugsjorden til dyr og mennesker.

Anette Pihl Østergaard (5792 Årslev, 2023-04-30)

#90

Det skal stoppes så naturen ikke ødelægges mere end det er blevet, lad det ligge.

Michael Schiøtt (Årslev, 2023-05-02)

#91

Jeg ønsker alternativ og bæredygtig energi, men ikke etableret i smukke naturområder, hvor både havørne, fiskeørne, grævling, viber og andre forholdsvis sjældne dyr har etableret sig. Solcelleparker hører ikke til i naturen, men i marginaljord langs motorveje, hvor det er en fordel at holde både mennesker og dyr væk.

Anne Helstrup (Pederstrup, 5750 Ringe, 2023-05-02)

#92

Det er ødelæggende for naturen og dyrelivet i området.

Mette Erika Larsen (Årslev, 2023-05-02)

#93

Solcelleparker bør tage hensyn til naturen og placeres langs motorveje mv

Henrik Petersen (Årslev, 2023-05-03)

#95

Jeg ønsker ikke, at landbrugsjord/natur skal bruges til solcelleparker.

Jeanette Engelbreth (Årslev , 2023-05-03)

#97

Det er syn at ødelægge så flot natur på midtfyn og det giver ingen mening at ødelægge frugtbar landbrugsjord

Emil Sylvest (Odense, 2023-05-04)

#99

Solceller ikke hører til som udsigt ved de små landsbyer!

Trine Nielsen (Årslev , 2023-05-05)

#101

Jeg mener solcelleparker hører til ved motorveje etc. Ikke i naturskønne områder nær små landsbyer.

Anne Christrup (Årslev, 2023-05-08)

#104

Jeg skriver under, fordi der er alt for mange solceller på et område. Vi skal bevare naturen, dyrelivet og dens udsigt

Leah Baagøe (Odense, 2023-05-09)

#105

Vi forlænget har nået målet med vindmøller på land.

Lars Dyhl Rasmussen (Spentrup, 2023-05-09)

#107

Jeg er imod opstilling af solcellepark ved Ore

Thomas Lahn Vest (Årslev , 2023-05-14)

#109

Fordi det er noget tvivlsomt, udueligt, naturskæmmende skrammel, produceret i Kina, af slavearbejdere. Og man har endnu ikke en løsning på genanvendelse.

Henrik Magnusson (Hedehusene , 2023-06-01)

#110

Jeg er ikke interesseret i at få ødelagt vores miljø, natur og marker, med ineffektiv Vejrafhængig Energi, når der findes bedre alternativer.

Peter Dam (Skævinge , 2023-08-04)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...