Hjemmepasningstilskud i Kolding Kommune - lad pengene følge barnet!  

Kommentarer

#2

Det er korrekt

Lars Vestergaard (Sdr. Stenderup, 2023-04-08)

#3

Jeg hjemmepasser selv og er del af arbejdsgruppen, der arbejder for at få bedre vilkår for hjemmepassere i Kolding Kommune.

Stefanie Berg-Voss (Kolding, 2023-04-08)

#4

Det er relevant for mig og folk i min omgangskreds.

Nadja Rosenquist (Kolding, 2023-04-08)

#7

Fordi jeg mener pengene burde følge barnet og fordi jeg tror på at familier vælger den pasningsordning der fungerer bedst for dem. I vores tilfælde; hjemmepasning. Vi ønsker at bruge tiden med de børn vi har sat i verden, mens de er små og har brug for deres primære omsorgspersoner.

Laura Deinbek Eriksen (Kolding, 2023-04-08)

#9

Pasning af eget barn bør så vidt som muligt være sidestillet med pasning i institutioner.

Rikke Lind (Bjert, 2023-04-08)

#10

Jeg er af den overbevisning at pengene bør følge barnet, og at det bør anerkendes som en vigtig opgave at passe eget/egne børn. Set i sammenhæng med et stærkt og velfungerende netværk for hjemme børn, som skaber gode relationer for både børn og voksne.

Moltrup-Nielsen Anne Sofie (Kolding, 2023-04-08)

#12

Fordi jeg tror, det er bedst for børn, at blive passet af deres mor.

Marianne Lund (Kolding, 2023-04-08)

#16

Fordi Kolding kommune selvfølgelig skal følge samme eksempel som stort set alle andre af Region Syddanmarks kommuner, og yde tilskud til hjemmepasning.

Kristine Snor (Kolding, 2023-04-08)

#20

Fordi jeg stemmer på at pengene skal følge barnet! Der burde være mulighed for at have børnene hjemme fremfor adskillelse/institution…

Spanda Bahand (Kolding , 2023-04-08)

#21

Da jeg mener, det bør være valgfrit, hvorvidt man ønsker at benytte et pasningstilbud eller passe sit barn derhjemme. Familier burde ikke føle sig presset økonomisk til at fravælge hjemmepasning.

Iben Nyman (Kolding, 2023-04-08)

#26

Jeg passer mine børn hjemme, fordi jeg er træt af de er syge og bliver ringet hjem flere gange i ugen. Det gør jeg ikke kan holde på et arbejde. Mine børn udvikler sig mere hjemme end når de bliver passet, derfor giver det god mening for os at hjemmepasse.

Karoline Amalie Marker Wiis (Kolding , 2023-04-08)

#27

Pengene bør følge barnet

Helle Holm Kongsted (Sdr Bjert, 2023-04-08)

#31

Tilskud til pasning af egne børn burde være en mulighed på lige fod med andre pasningsformer i dagtilbudsloven.

Maria Christensen (Fredericia, 2023-04-09)

#34

Jeg synes det er en store hjælp hvis det er en hjemme pasning med masser af omsorg så man er sikker på de for den hjælp de skal have.

Solveig Nyborg (Kolding, 2023-04-09)

#37

Det er på tide at lade familien være omdrejningspunktet i samfundet. Fordi børn har ret til en god og tryg start på livet. Fordi familien skal have ret til at vælge en løsning der passer dem. Og fordi pengene bør altid følge barnet.

Natasja Nielsen (Jystrup Midtsj, 2023-04-09)

#39

Jeg selv ønsker at hjemmepasse og fordi jeg jo har set og mærket at der i den grad er plads mangel på pasning i Kolding kommune. Hellere hjemmepasse end at sende børn ud til et sted, hvor kvaliteten er for dårlig fordi der ikke er hænder nok!

Patricia Jensen (Kolding, 2023-04-10)

#42

De første 1000 dage af et barns liv er ekstremt vigtige i forhold til hvordan barnet får det senere i livet. Det burde være et hvert barns ret at det rent økonomisk var muligt at have det hjemme de første 1000 dage, som minimum.
Alt for mange børn overlades til overfyldte institutioner med mangel på personale. Og for hvis skyld er det?
Giv nu de familier der har lysten til at passe deres egne børn muligheden for at det kan lade sig gøre rent økonomisk, så vil der komme færre børn i de allerede proppede institutioner. Det er langt de færreste børn der har det bedre i en dårligt normeret institution end sammen med deres nærmeste familie.

Silke Bundgaard (Ringsted, 2023-04-11)

#43

Fordi jeg støtter op om forslaget

Stence Vierø (Kolding, 2023-04-11)

#44

Det er en super god ide. . og alle andre nabokommuner har det ..lige pånær Kolding ..så ja ..vågn op Kolding 😀

Johnny Mikkelsen (Kolding, 2023-04-11)

#49

Jeg mener, at den enkelte familie skal havde valget om de vil hjemmepasse deres barn/børn i en periode hvis det giver mening for dem.

Louise Christensen (Kolding, 2023-04-11)

#50

Jeg synes det skal være en mulighed for de forældre der ønsker at bruge denne mulighed. Min datter ville gerne have den mulighed. Min brors kæreste, som bor i Viborg, bruger denne mulighed og nyder det så utrolig meget

Erla Michaelsen (Kolding, 2023-04-11)

#53

Jeg syns at hjemmepasning bør anerkendes langt mere og støttes økonomisk end det gør nu. Forældre skal selv bestemme hvilken løsning der er den bedste for deres barn og familie og bør ikke straffes økonomisk for dette.

nadia Elkjær poulsen (Kolding, 2023-04-11)

#55

At jeg synes det er for dårligt dette tilbud ikke er muligt i vores kommune. Vi har selv passet vores 3 børn hjemme, på en indtægt og dette har været meget stramt. Man burde have mulighed for at passe sine egne børn når de er små.

Christian Moltrup-Nielsen (Kolding , 2023-04-11)

#56

Jeg synes det bør være en mulighed for de forældre der har lyst til at hjemmepasse.

Barbara Nguyen (Kolding, 2023-04-11)

#57

Det er vigtigt

Kren Petersen (Kolding , 2023-04-11)

#61

Jeg ønsker brændende at hjemmepasse min dreng - men da kommunen ikke giver det mindste tilskud er det ikke muligt.

Karina Due (Kolding, 2023-04-11)

#64

Vi kun finder det rimeligt i forhold til de regler nærliggende kommuner har på dette punkt

Michael Marker wiis (Kolding, 2023-04-11)

#65

Det ville være godt for barnet og forældrene.

Helle Hansen Schaadt (Bjert, 2023-04-11)

#70

Jeg synes, at alle forældre skal have muligheden for selv at vælge, om deres børn skal passes hjemme eller i institution - uanset økonomi.

Emilie Dyrby Christensen (Lunderskov, 2023-04-11)

#73

Det er det bedste for børnene at være sammen med deres primær omsorgspersoner de første år, for dem som selv kan klare den opgave.
Samtidigt er ikke fair at det kun er dem i de "rigtige" kommuner som kan give deres børn en god start på livet med deres primæromsorgspersoner. Der er mangel på institutionspladser og med hjemmepasser tilskud vil det give bedre plads til dem der har et behov for at få deres børn passet.

Sascha nelmark Nissen (Viuf, 2023-04-11)

#75

Jeg selv havde et meget stort ønske om at hjemmepasse mine 2 børn. Hvis ikke hjemmepasning på fuld tid, så ville jeg ønske at jeg kunne vælge deltidspasning i børnehaven, så jeg kunne hjemmepasse på deltid, eller i det mindste nøjes med at betale for en deltidsplads i børnehaven!

Helle Krarup Jensen (Kolding, 2023-04-11)

#79

Pengene skal følge barnet.

Søs Skøtt (Kolding, 2023-04-11)

#86

Synes virkelige Kolding kommune skulle gøre noget ved det

Maisam Shaikh A (Kolding, 2023-04-12)

#91

Jeg syntes ikke det giver mening at kommunen giver et tilskud til børn der bliver passet i daginstitutioner men når forældre ønsker at give deres børn en anden hverdag er der intet tilskud og der bliver sparet penge. Lad tilskuddet følge barnet så forældrene selv kan bestemme.

Tania Andersen (Kolding , 2023-04-12)

#97

Fordi jeg selv gerne vil hjemmepasse

Cecilie Kristina kjær (Lunderskov, 2023-04-12)

#100

Jeg underskriver fordi jeg mener at forældre selv skal have lov til at bestemme hvilken pasning ordningen der er bedst for dem

Karolina Brazauskaite (Vamdrup, 2023-04-12)

#103

Det er en super god idé og jeg tror samfundet spare mange penge i det lange løb.

Mona Munkgaard (Kolding, 2023-04-12)

#104

Fordi jeg selv ønsker at hjemmepasse mine børn.

Cecilie Falk (Kolding, 2023-04-12)

#107

Jeg støtter forslaget om at lade pengene følge barnet i Kolding kommune, så det er muligt for flere forældre, som ønsker det, at hjemmepasse sine egne børn.

Marie Groth (Kolding, 2023-04-12)

#110

Jeg skriver under fordi jeg synes pengene skal følge barnet. Jeg har selv gået hjemme i 3 år med tvillinger, og ville gerne have haft mulighed for tilskud dengang. Derudover mener jeg at de små børn har brug for deres mor specielt de første år. Jeg mener også at der ofte er for meget pres på småbørnsfamilier, og at det giver mere ro på hele familien, hvis moren har mulighed for at gå hjemme de første år.

Mette Krogh (Bjert, 2023-04-13)

#112

Jeg er enig i at pengene bør følge barnet.

Hanne Tøndel (Sønder Stenderup , 2023-04-13)

#114

Jeg gerne selv vil være med i ordningen og børn har ikke brug for at komme så tideligt afsted i vuggestue. Og snart er alle dagplejere i vores by gået på pension

Elisabeth Lassen (Sjølund, 2023-04-13)

#126

Min søster bor i Kolding og ønsker bedre forhold for hjemmepasning

Mathilde Sandager (Engelberg, 2023-04-14)

#127

Vi vil hellere passe hjemme end at bruge en institutionsplads, men økonomien skal hænge sammen i vores familie, hvorfor hjemmepasningstilskud er vigtigt.

Anders Budtz (6000, 2023-04-14)

#129

Det virker uvirkeligt at der er så stor forskel på at man i alle andre kommuner i trekantområdet kan få tilskuddet.
Vi ville hade at fraflytte, men overvejer fredericia

Jesper Nordtorp Veng (Kolding, 2023-04-14)

#132

Det er rimeligt at når man passer eget barn at pengene følger barnet.

Morten Voss (KORSØR , 2023-04-14)

#134

Alle skal have lige mulighed for at passe sir eget barn. Det skal ikke være op til den enkelte kommune at bestemme og slet ikke når ventelisterne boomerang for pasningsbehov

Betina Ghorbel (Kolding, 2023-04-15)

#137

Det er en enorm vigtig sag!

Ingrid Sahlholdt (Vejle, 2023-04-15)

#138

Jeg mener folk skal have ret til på ligefod at passer deres børn hjemme, uanset hvilken kommune man er bosat i.

Ditte Kristensen (Kolding, 2023-04-15)

#141

Jeg vil gerne hjemmepasse min lille pige der er nu 3 uger gammel..

Marketa Jensen (Kolding, 2023-04-15)

#145

Fordi det er en god sag at støtte op om. Lige ret til hjemmepasning.

Claus Nørregaard (Fredericia , 2023-04-15)

#149

Jeg bakker op om retten til et frit familieliv.

Christina Tengstedt Melgaard (Frederiksberg , 2023-04-16)

#153

Jeg skriver under for at give små børn de bedst mulige vilkår. Jeg synes det er rigtig vigtigt at alle de forældre som gerne vil, får bedre muligheder for at vælge at gå hjemme mens børnene er små, fordi jeg er overbevist om at det er det bedste for børnene, særligt de tre første år (hvilket understøttes af forskning og af eksperter på området).

Karen Kvist Bjerre (Vejle, 2023-04-17)

#155

Fordi jeg jeg tror det er bedre for de fleste børn at blive passet hjemme og ikke skal passe ind i institutionernes rytme, men kan følge deres egen rytme. Og jeg syntes det gir god mening st forældrene selv kan bestemme hvem deres børn blir passet af.

Marie Bisgård Larsen (Kolding, 2023-04-19)

#157

Det er fair at tilskuddet følger barnet.

Bente Toft (Rødding, 2023-04-24)

#170

Fordi alle familier skal ha mulighed for at vælge tid og nærvær til for deres børn

Christian Moltrup-Nielsen (Kolding , 2023-06-04)

#177

Fordi enhver forælder bør have muligheden for at passe sit barn fremfor at få andre til at passe det grundet økonomien.

Edita Halilovic (Viuf, 2023-06-05)

#179

.

Salmin Halilovic (Kolding, 2023-06-06)

#181

Jeg synes at hjemmepasningsordningen skal bevares, da jeg mener det giver børnene en rigtig god start på livet.

Kirsten Hornskov Lynge (Nyborg , 2023-06-06)

#183

Ville hjælpe mange forældre med en god støtte for dem og deres mor

tina Egholm (Kolding, 2023-06-06)

#184

Der er svag pædagogisk evidens for at børn under 3 har gavn af at blive passet uden for hjemmet med optimal bemanding. Der er ikke optimal bemanding.

Alex Korsgaard Pedersen (Kolding , 2023-06-06)

#188

Der burde være samme muligheder for hjemmepasning i alle kommuner. Andet virker helt skørt.

Malene Lindahl (Bjert, 2023-07-24)

#189

Det vil give mere fleksibilitet for den enkelte børnefamilie, som har en presset hverdag med udejobs.

Bente Lindahl (Vojens, 2023-07-24)

#190

Fordi jeg synes pengene skal følge barnet og familier skal have større mulighed for at fravælge institutionslivet for de helt små. Iøvrigt en god løsning i forhold til mangel på pladser og veluddannet personale, hænder og tid til omsorg.

Christine LundPetersen (Bjert , 2023-08-15)

#191

Fordi det er latterligt der ikke allerede er tilskud! Hvorfor skal politikere bestemme hvad der er bedst for barnet.

Tara Bøytler ( christiansfeld, 2023-08-19)

#192

Fordi jeg selv har et barn med særlig behov i den kommune.

Natalie Jensen (Vamdrup, 2023-09-25)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...