Kommuner skal give støttepædagoger nok til dagtilbudsbørn med særlige behov

Kommentarer

#3

Børn i danske daginstitutioner er udsat for massivt omsorgssvigt

Cecilie Thilla Dalgaard (Ballerup, 2023-03-07)

#5

Børn mistrives når de ikke får den rette støtte.
I Københavns kommune kan der tildeles en støttepædagog, som skal hjælpe pædagogerne i deres praksis, så de bedre kan hjælpe det enkelte barn. Men det er ikke godt nok!
Timerne skal gå til barnet med særlige behov.
Børn med særlige behov får ikke den hjælp de har brug for. Det går ud over hele børnegruppen. Det er et vanvittigt koncept kommunen har med støttepædagogerne. Og sådan har det været i årevis.

Tove Nielsen (København Ø, 2023-03-07)

#7

Kender mange de der endt i en presset situation og ikke kan få hjælp eller hvor sagsgangen har været alt alt for lang

Regina Ernstsen (Ålsgårde , 2023-03-07)

#9

Vi oplever det oftere og oftere i daginstitutionerne

Linda Kristoffersen (Brønshøj, 2023-03-07)

#17

Der er bare brug for særlig støtte til disse børn.

Irene Bahr (Bevtoft, 2023-03-08)

#18

At vi helt sikkert mærker i daginstitutionerne, at vi ikke har ressourcer nok til at støtte børn med særlige behov

Jørgensen Christina (2630, 2023-03-08)

#19

Jeg er pædagog og meget enig

Charlotte Pedersen (Helsingør, 2023-03-08)

#20

Når vi oplever at børn har udfordringer, er det nødvendigt at lave indsatser så tidligt som muligt. Noget vi oplever, at skal iværksætte for de ressourcer vi har og ikke får hjælp til. Vi oplever børn der har brug for 1-1 voksen støtte. over en hel dag. Det betyder at ressourcerne fjernes fra de andre børn.
Mangler et sted at kan hente hjælp, når der er brug for den.

Anders Pyndt (Herning, 2023-03-08)

#21

Jeg skriver under fordi jeg selv er i branchen og har hårdt brug for hjælp. Der kommer flere og flere børn med store udfordringer og diagnoser som kræver flere en til en. I min institution har vi 2 basis grupper, men de børn der burde være i de grupper er nu i almen og de børn der er på de stuer nu, burde være i en special børnehave. Det hele er rykket og der er ikke hænder nok til at favne dem alle. Vi har brug for hjælp.

Hanne Nielsen (Greve, 2023-03-08)

#22

Hvad med at endelig indse, at det nytter ikke at kæmpe med symptomer.
Magten vil have os til at lide. At alt der er blevet bygget op gennem årene, smadres nu i stor stil.
Det er GLOBALT DIKTATUR DER SKAL BEKÆMPES. Når alle indser, at hvad årsagen er til at alting bliver smadret og siger nej til medicinalt, digitalt, økonomisk diktatur, så har vi en chance. Lad nu være med at tro på de der marionetter der kalder sig politikere. Hvor dum kan man være

ILONA RAGAUSKIENE (Skamby, 2023-03-08)

#23

Når der ikke bevilliges støttetimer til børn med særlige udfordringer i institutionen, går det ud over fokusset på resten af børnegruppen, så de i højere grad får lov at passe sig selv. Der skal midler til hvis vi skal favne bredt i institutionerne, ellers kan det ikke lade sig gøre at lykkes med trivsel, udvikling og læring for alle børn.

Frederik Søe (Karise, 2023-03-08)

#24

Jeg selv er leder af et dagtilbud og oplever også i Holbæk kommune, at økonomien sætter stor begrænsning for støtte til børn med særlige behov.

Elisabeth Fink (Tølløse, 2023-03-08)

#25

Jeg vil gerne støtte børn med særlige behov

Olga Hansen (København SV, 2023-03-08)

#29

Jeg ved at ikke alle børn, får den hjælp og støtte, som de har ret og krav på.

Karen Meincke (Brønshøj, 2023-03-08)

#30

Jeg oplever at vi gentage gange har haft (og har) virkelig ressourcekrævende børn i vores institution som har brug for nærmest 1-1 mandsopdækning for ikke at være til stor gene og i værste fald udvise direkte fysisk farlig adfærd overfor de andre børn.

Og dn eneste "hjælp" vi kan modtage, er god råd på et aftenmøde.
Råd som på ingen måde er nok, når det der virkelig er brug for, er ressourcer til at følge og støtte barnet og de udfordringer der opstår dagligt
Mvh Troels

Troels Bolesen (Valby, 2023-03-08)

#32

Jeg har et barn med speciale behov

Linette danefeldt Olesen (Skanderborg, 2023-03-08)

#34

Jeg er leder i en vuggestue og oplever et stigende antal børn der har behov for støtte for at sikre deres udvikling. Det vi kan få er ofte et menneske (støtte pædagog) der kan komme ud som konsulent, men at vi selv står med at støtte og hjælpe barnet samtidig med at vi har 11 andre børn på stuen. Nok kan vi gøre noget af det konsulenten byder ind hvor barnet er en del af en mindre gruppe, men det er meget ofte langtfra nok, desværre.

Pernille Holt (København , 2023-03-08)

#35

Mange kommuner ikke forvalter støttemidlerne så de gavner børn i dagtilbud.

Rikke Rosengren (Charlottenlund, 2023-03-08)

#36

Vi har et barn med autisme . Vi har brugt 30 pædagog/ leder timer på møder og skriftelig dokumentation og vi har fået 1 time pr uge.

Charlotte Ponsaing (Vanløse, 2023-03-08)

#41

Fordi alle børn skal have mulighed for at få en ordentlig opvækst

Lise arnbo (Kastrup, 2023-03-08)

#48

Jeg skriver under fordi jeg tilslutter mig denne appel om at børn med særlige behov har ret til de rigtige faglige kompetencer og ekstra støtte i dagtilbuddet - med ekstra ressourcer og ikke afmålt ud fra inklusionens navn!
Lærings- og trivselsmiljøet i et dagtilbud kan ikke alene stå ansvarlig for de særlige socialpædagogiske greb nogle børn har behov for og som fylder mere og mere.

christina wennecke (glostrup, 2023-03-08)

#49

Jeg er pædagog i en specialinstitution, kender problematikken.

Pernille Hansen (Fredericia, 2023-03-08)

#50

Direkte AKTION nu
#børneneførst

Mia R Nielsen (København, 2023-03-08)

#51

Børn har behov for den støtte de er vurderet til.

Mille Tørnqvist (Tårnby, 2023-03-08)

#52

Fordi jeg selv har et barn med særlige behov, der har det svært og mistrives - børnehave gør hvad de kan, ud for de rammer og ressourcer de har. Kommunen er ikke til meget hjælp.
Jeg synes det er et vigtigt opråb! Især på en kampdag som i dag!

Louise Jensen (Herlev, 2023-03-08)

#54

Jeg som fagperson kan se et tydeligt særligt behov til nogle børn, jeg dagligt har kontakt med. Det er ikke fagligt input pædagoger har brug for af støttekonsulenterne. Det er børnene der har brug for 1-1 støtte I hverdagen.

Mine Petersen (Taastrup, 2023-03-08)

#56

Det er en vigtig sag og der skal den fornødne hjælp til så alle børn får dækket deres behov

Tine Stendrup (Hobro, 2023-03-08)

#57

Jeg er selv pædagog og ser alt for ofte, at børn der har behov for hjælp og støtte i hverdagen, ikke får tildelt det. Der er sket en markant stigning af børn i sårbare positioner i daginstitutionerne og der er alt for få ressourcer til at guide, støtte og hjælpe barnet og familien. PPR har alt for mange sager og alt for få ressourcer……Flere uddannede pædagoger til et mindre antal børn, ville også kunne afhjælpe hverdagene i landets daginstitutioner!

Christina Andersen (Vanløse, 2023-03-08)

#60

Jeg kender kampen for at få støtte til mine børn alt for godt og fordi jeg ved at jo længere det tager at få den rette hjælp jo støtte bliver problemet og den insats der bliver brug for senere

Sigrid Andersen (Brønshøj, 2023-03-08)

#62

Jeg er pædagog. Jeg arbejder med udsatte børn. Københavns Kommune burde skamme sig.

Hannah Hall (København S, 2023-03-08)

#66

Fordi vi skylder børn med særlige behov den støtte de har behov for.

Mathilde Nielsen (Skovlunde, 2023-03-08)

#68

At jeg som pædagog i dagtilbud oplever konsekvenserne af for lidt støtte til børn med særlige behov

Maja Petersen (Søborg , 2023-03-08)

#69

Fordi jeg som pædagog i dagtilbud møder børn med særlige behov, som ikke får den støtte de har behov for og kunne profitere big time af. Samtidig med at resten af børnegruppen heller ikke for den nødvendige opmærksomhed og nærvær. Jeg ville give meget for at undvære den dårlige samvittighed, hvor jeg ikke kan være nok for 'barnet med et særligt behov' eller hele børnegruppen.

Lena Seistrup Landgreen (Ballerup, 2023-03-08)

#71

Det er et meget vigtigt fokus på trivsel af små børn med særlige udfordringer og at vi som samfund varetager børnenes behov for udvikling i de rigtige omgivelser og får de bedste betingelser for at lære og udvikle sig

Christel Agerbek (Roskilde , 2023-03-08)

#79

Forholdene er helt urimelige. Kommunen levet slet ikke op til deres forpligtelse. I stedet for at få en støtte pædagog som kan være der for børnene, kommer der en vejleder ud som tager personalet tid for at vejlede os om ting vi i forvejen ved, derfor er vi nødt til selv at betale for at der er nok personale hvor det er nødvendigt.

Jette Saltoft Pedersen (Brønshøj, 2023-03-08)

#86

Jeg skriver under fordi børn i udsat position/børn med særligt behov/eller hvad man end definerer behovet for ekstra ressourcer som.
Jeg yder mit bedste og aktuelt er det bedste ikke jvf egen oplevelse slet ikke godt nok. Derfor er jeg ramt af stress/belastningsreaktion.

Hanne Broe (Aalborg, 2023-03-08)

#89

Jeg er enig

Mette Mikkelsen (Grenå, 2023-03-08)

#90

Det er min erfaring at udsatte børn desværre ikke får den hjælp de har brug for. Hvis vi ikke skal tabe flere generationer bliver vi nødt til at sætte ind i nu. Det er en stor investering nu men en besparelse på langt sigt.

Pia Pia Hansen (Tune, 2023-03-08)

#92

Jeg arbejder som leder i en integreret 0-6års institution og vi har flere og flere børn der har brug for ekstra ressourcer.
Det er utilfredsstillende at lave et professionelt pædagogisk arbejde for så at smide det hele på gulvet fordi kommunen ikke har budget og medarbejdere til at udføre opgaverne.

Pia Pedersen (Slangerup, 2023-03-09)

#104

Det er vigtigt at børn får den støtte de behøver.

Rosa Højgaard Dohn Da Silva (København NV, 2023-03-09)

#107

fordi vi svigter børn

MARIANNE FOGELSTRØM (25OO VALBY, 2023-03-09)

#110

Børns behov er super vigtigt!

Claus Schack (Valby, 2023-03-09)

#116

Det er meget vigtigt at der er ordentlig pædagogisk støtte til alle børn, så ingen børn eller pædagoger lider under eller lider last, under manglende forhold.

Ann Line Thode (Hvidovre, 2023-03-09)

#118

Jeg skriver under fordi alt for mange børn med udfordringer ikke får muligheden for at udvikle sig på lige fod med andre børn.

Cathrine Hansen (Jægerspris, 2023-03-09)

#124

Det er under al krtik som det er nu også skolerne

Ulla Overby (Kjellerup , 2023-03-09)

#125

Jeg er enig i, at at børn med særlige behov i Danmark har ret til støtte i deres dagtilbud i form af fagligt kompetent ekstra omsorg fra støttepædagoger.

Emilie Guldbrandsen (København , 2023-03-09)

#131

Det er vigtigt for det enkelte barn (og familie) og for børnefællesskabet!

Tania Giron (Copenhagen, 2023-03-09)

#132

Jeg selv har børn der er en del af systemet og ved hvor stor en forskel det kan gøre for deres trivsel med de rette rammer og menensker omkring dem.

Mette Heide Thøgersen (Charlottenlund+, 2023-03-09)

#139

Jeg kan, som pædagog i dagtilbud i Nordjylland, alt for godt genkende manglen på støttetimer til børn med særlige behov. Jeg oplever hvordan vi ofte er utilstrækkelige, ikke fagligt, men ressourcemæssigt og føler at vi “taber” disse børn på gulvet.

Lene Dreier (Løgstør, 2023-03-09)

#150

Børn har ret til at få den støtte, de har brug for!

Denice Valentin (Valby, 2023-03-09)

#155

Børn med særlige behov skal have lige muligheder og det kræver ekstra ressourcer.

Nana Marie Andersen (Birkerød , 2023-03-09)

#157

Det her er vigtigt!

Andrea Bruun (Valby, 2023-03-09)

#160

Alle børn skal kunne trives og udvikle sig!

Dorthe Dam (København, 2023-03-10)

#161

Vi er et velfærdssamfund, som ikke kan være bekendt, ikke at støtte dem som har behov for det. Det betaler sig at give den ex støtte fra starten af livet, således at udviklingen kan blive optimal. Det vil på sigt blive billigere for samfundet. Desuden har vi i Danmark muligheden/ valget til at hjælpe dem som har det svært. Lad os gøre det❤️

Helene Lydolph (Dianalund, 2023-03-10)

#164

Alle børn fortjener og har ret til den rette støtte de har brug for.

Mette Wolf Eikelund (Søborg, 2023-03-10)

#166

Jeg har selv et barn det er så heldig at få den rette støtte i hans hverdag, så den bedre kan hænge sammen.
Det ville slet ikke være muligt for min søn at gå i børnehave uden støtte .

sidsel marie bøg (Charlottenlund, 2023-03-10)

#167

Min søn havde brug for nogle pædagoer der var hjerteligt interesseret i pædagoisk indsats, desværre havde han dage med ensomhed og overbelastning. Bor i Tårnby.

Rikke Dresner (Kastrup, 2023-03-10)

#168

Det er vigtig at børn med særlige behov,får den hjælp de har brug for.

Mona Rosengren (Ikast, 2023-03-10)

#172

Jeg skriver under fordi at børn med særlige behov får den optimale støtte de har brug for i deres dagligdag i institutionen. Det er ikke mindst vigtigt for deres trivsel, men også for deres videre udvikling.

Dennis Bøg (Cjarlottenlund, 2023-03-10)

#173

Fordi der virkelig er nogle børn har har rigtig meget brug for ekstra støtte og det vil kunne gøre en væsentlig forskel, på flere punkter, så vigtigt.

Hanne Sophia Fjord Egsgaard (Charlottenlund, 2023-03-10)

#175

Jag synes det er vigtigt

Jas Ginge (København , 2023-03-10)

#177

Sagen er presserende vigtig !!

Gitte Thetmark (Skanderborg, 2023-03-10)

#178

Jeg er enig!

Maja Hauge (København, 2023-03-10)

#181

Der er al for lidt mulighed for at give børn i udsatte position den støtte de har behov for. Alle ved, at tidlig indsats er vigtig, men det kræver forenkling i det tværfaglige arbejde og støtte ude ved børnene.

Birgit Bøgebjerg (Ringsted, 2023-03-10)

#184

Det er meget vigtigt for alle involverede parter med suffficient støtte

Hanne Henriques (Kokkedal, 2023-03-10)

#185

Det er alt afgørende at børn får den helt rigtige støtte og start på livet. Ikke mindst for forældrene.

Jannik Jakobsen (København SV, 2023-03-10)

#186

Barndommen genudsendes ikke ♥️

Pia Buus Nielsen (København , 2023-03-10)

#187

Det burde ikke være et spørgsmål om børn med særlige behov skal have fagligt kompetent ekstra omsorg eller ej; selvfølgelig skal de det.
Der skal anderledes prioritering til ude i kommunerne for en inkuderende, bæredygtig og stærk fremtid.

Jonas Teilmann Larsen (Albertslund, 2023-03-10)

#188

Vores børn er vigtige og skal prioriteres

Tine Mortensen (Copenhagen, 2023-03-10)

#200

Jeg bakker 100 % op omkring al den støtte, børn med ekstra udfordringer kan få.

Christian Shamani (København , 2023-03-10)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...