Nej tak til øget støjforurening på Kystbanestrækningen

Kommentarer

#204

Jeg skriver under fordi jeg ønsker tidssvarende og moderne tog på Kystbanen

Urban Svensson (Espergærde , 2023-03-02)

#205

Bor tæt på banen

Ann Louise Genckel (Skodsborg, 2023-03-02)

#213

Vi bor tæt på togskinnerne og ønsker ikke mere larm.

Nina Von Druschke hetmar (Vedbæk, 2023-03-02)

#218

Jeg bor lige op af kystbanen og oplever støjgener fra tidlig morgen til sen aften.
Er bekymrede for min sundhed og hvordan problemet med støj fra de store dobbelt dækker tog vil udvikle sig når vejret bliver bedre og vinduerne er åbne.

Francisca Jonsdattir (Vedbæk , 2023-03-02)

#223

Jeg bor tæt på kystbanen

Gisken Humlevik (Vedbæk, 2023-03-03)

#224

Støjforurening er ødelæggende for livskvaliteten og skadelig for helbredet.

Hanne Brit Aagaard (Helsingør, 2023-03-03)

#226

Jeg skriver under fordi det er skadelig at udsætte beboerne langs Kystbanen for mere støj uden forudgående dialog mellem disse beboer og DSB.

Virgil Fossing-Lemans (Vedbæk, 2023-03-03)

#229

For at få mindre støj og bedre natte søvn

Simon Priisholm (Vedbæk, 2023-03-03)

#254

Vi har været nabo til banen i over 30 år - ca 30 m til skinnerne - men støjen har ikke været så generende som med disse dobbeltdækkere. De bumler, hviner. På trods af lydruder kan vi tydeligt høre dem inde i stuen. Bliver det overhovedet til at være i haven til sommer ?

Jette Rolsted (Espergærde, 2023-03-03)

#261

Jeg bor op ad Kystbanen og oplever med de dobbelthøje tog forøget støj på min matrikel.

Jette Banke (Snekkersten, 2023-03-03)

#264

Fordi jeg er nabo til Kystbanen og oplever betydelig støj

Silla Mørch sievers (Espergærde, 2023-03-03)

#267

Jeg er utilfreds med, at der kommer mere støj fra togtrafikken på Kystbanen, når man alle andre steder i samfundet arbejder henimod mindre støjgener fra trafikken.

Gitte Emborg (Espergærde, 2023-03-03)

#268

Støjen kan nu høres flere kilometer væk nu (Gøngesletten / Lindevangsvej)

Casper Dittlau Dyrberg (Vedbæk, 2023-03-03)

#272

Vi oplever at togene larmer mere end tidligere!

Mia kragh Volquardsen Petersen (Humlebæk, 2023-03-04)

#274

Jeg bor langs banen og kan både høre og mærke, at støjen er steget. Dette selvom jeg bor igen helt ny ejendom med højisoleret ruder.

Christina Mortensen (Vedbæk, 2023-03-04)

#275

Jeg bor oppe af banen og støet er steget markant.

Elin Lønborg (Espergærde, 2023-03-04)

#278

Det støjer voldsomt fra togene på Østbanen :-(

Leah Lynggaard (2990, 2023-03-04)

#288

Fordi jeg bor tæt på Kystbanen.

Helle Madsen (Espergærde , 2023-03-04)

#292

Togene lærere mere end tidligere - med hyld, opbremsning mm

Lisa Anderson (Humlebæk , 2023-03-04)

#293

støjen er blevet værre med årene, og det er skadeligt for helbredet. Det er vist en kendt dokumenteret sandhed.

Kirsten Jean Ørsøe Mortensen (Humlebæk, 2023-03-05)

#294

Bor tæt på banen og er enig at tiltagende støj fra togene.

Mette Schmidt (Humlebæk, 2023-03-05)

#304

Nu må det altså stoppe alle de støjgener fra DSB-togene

John Nøraa Pedersen (Humlebæk, 2023-03-06)

#309

Jeg støtter op om nej tak til mere støjforurening fra Kystbanen!

Laura bonne (Skodsborg , 2023-03-07)

#310

Øget støj fra togene på Kystbanen, særlig fra de store dobbelte toge..

Chris Bendix (Vedbæk, 2023-03-07)

#314

Vi er generet af støjbelastningen fra de nye vectron lokomotiver, der trækker dobbeltdækkervogne.

Ulrik Gregersen (Vedbæk, 2023-03-08)

#315

Jeg mærker øget larm & gener

Jacob Bjerrehuus (Espergærde, 2023-03-09)

#317

Jeg bor op ad banen og støjen og vibrationer fra dobbeltdækker togene er meget voldsomme.

Camilla Billesø (Espergærde, 2023-03-09)

#319

Grotesk fordi DSB ikke overholder de almindeligt gældende støj niveauer på Kystbanen.
Øresundstog hørte man dårligt, dobbeltdækker togene larmer ekstremt, tror man er gået 50 år tilbage i tiden.

Torben Nielsen (Espergærde, 2023-03-11)

#321

Vi skal alle være her. Tog er et OK transportmiddel, MEN støjniveauet er hævet med de nye togtyper, der er taget i brug i 2022/23. Teknologien muliggør at støjniveauet kan reduceres.

Henrik Sven Sørensen (Vedbæk, 2023-03-11)

#322

Det er fuldstændig uacceptabelt at hæve støj niveau. Bare fordi der ikke er lovgivning på området, kan man ikke inogrere de mange huse det ligger lige op ad banen.

Camilla Steenstrup (Espergærde, 2023-03-11)

#326

Det er fuldstændigt uacceptabelt at øge støjniveauet på så tætbefolket en strækning. Og det er nu gået op for mig, hvorfor jeg de seneste måneder har oplevet, at den "susen" af tog jeg oplevede for kún 1,5 år siden - ved indflytning - har ændret sig til larm... Øv! Det bliver ikke muligt at sove med åbne vinduer til sommer. Det er en ommer!!!

Louise Då (Humlebæk, 2023-03-11)

#330

Jeg ønsker det togmateriel, som DSB har brugt på Kystbanen i mange år tilbage. Dobbeltdækkervognene med lokomotiv er et tilbageskridt.
Larmen er uacceptabel og ikke 2023 værdigt.

Lars Bladt (Vedbæk, 2023-03-11)

#334

De tog der nu kører på Kystbanen larmer betydeligt mere end de tog der kørte åå strækningen tidligere

Nils Bundgaard (Snekkersten, 2023-03-12)

#336

Jeg skriver under fordi jeg også har hus på Nørrevej i Snekkersten, som ligger ned til banen ved stationen. Vi er også generet p.g.r. forhøjet støj fra de nye toge. Vi kan faktisk ikke have vores vinduer åbne for så kan vi ikke sove. Tidligere var problemet der ikke med de andre toge, men det er der nu. Det er blevet meget værre.

Nina Rasmussen (Snekkersten, 2023-03-12)

#338

Bor op ad kystbanen.

Palle Schneider (Espergærde, 2023-03-12)

#339

Jeg skriver under fordi vi oplever et markant højere støjniveau fra togene, samt rystelser i vores hus som vi ikke tidligere har oplevet. Generne stresser for forringer vores søvn og livskvalitet

Anne Dorthe Fethers (Vedbæk, 2023-03-12)

#340

Jeg bor også nabo til Kystbanen og har også mærket forandringen. Nu kan man mærke at huset ryster når de nye tog kører forbi. Jeg undrer selv om vibrationerne vil kunne give sætningsskader på huset..

Åsa Petren (Helsingør, 2023-03-12)

#341

Vi er naboer til banen og de 'nye' tog støjer væsentligt mere end de gamle.

Rikke Bech (Vedbæk, 2023-03-12)

#346

Jeg bor lige op af banen i Vedbæk. Har boet her i 11 år og togene har aldrig været et problem før nu med de nye tog, som larmer mange gange mere end de gamle.

Nia Martin (Vedbæk, 2023-03-12)

#347

At det kan ikke være rigtigt at man skal mistrives i sit hus bare fordi at DSB ikke kan købe nogle toge ind som tager hensyn til andre mennesker.

Joachim Svendsen (Kokkedal, 2023-03-12)

#349

Vi har lige som de andre fået mere støj og væsentlige flere rystelser

Ove Jensen (Helsingør, 2023-03-12)

#350

Støjen fra det "nye" materiel på Kystbanen er urimelig høj. Tidligere har der været benyttet mere moderne lettere materiel, de såkaldte svensk producerede "Øresundståg", der ikke har skabt problemer. Vi ser derfor ændringen som et stort tilbageskridt.

Lars Fløche (København V, 2023-03-12)

#352

Jeg har købt mit hus i 2021 og vidste ikke at de nye tog der kom sidst på året i 2021 ville larme voldsomt mere.
Nu er vi generet af øget støj og har et hus det er mindre værd

Torben bruhn Bruhn (Snekkersten, 2023-03-13)

#353

Jeg skriver under fordi jeg er enig og det er generende og stressende med de øget støj gener og forringende af værdien af ens egendom som man har købt kort før der kom øget støjgener.

Camilla Storm Pedersen (Espergærde, 2023-03-13)

#354

Jeg er nabo til banelinjen og oplever mere støj end da det var Øresundstoget der kørte på kystbanen.

Nils Borg (Espergærde, 2023-03-13)

#356

Jeg skriver under fordi Vetron lokomotiver og tunge dobbeltdækker vogne udsender dybe vibrationer ind i vores hjem, det har aldrig været så voldsomt før. Jo fugtigere det er jo voldsommere vibrationer.

Hanne Dorrit Pedersen (Helsingør, 2023-03-13)

#357

Jeg også har bemærket at de nye tog larmer markant mere

Christian Storm Pedersen (Espergærde, 2023-03-13)

#358

Jeg bor tæt på Kystbanen

Laura Gade-Rasmussen (Espergærde, 2023-03-13)

#359

Jeg synes det er urimeligt, at DSB skal køre så stærkt, at støj og vibrationer generer beboerne langs banen.

Lars Krusell (odder, 2023-03-13)

#365

Jeg bor lige op ad Kystbanen. Jeg har lavet en klage til bane Danmark

Pia Guldbæk (Espergærde, 2023-03-13)

#367

Larmen fra de nye lokomotivtoge er fuldstændig støjende ift. øvrige tog.

Malene Fagerberg (Snekkersten, 2023-03-14)

#368

kraftige støjgener med de nye 8700 tog
hvornår kommer de batteri drevne tog på kystnien?

peter sindberg (Helsingør, 2023-03-14)

#371

Jeg skriver under fordi støj fra skinner og tog har blevet betydelig værre siden dobbeldækkerne blev indsat.

Johan Bohr (Snekkersten, 2023-03-14)

#374

Togene er begyndt at larme…

Nanna Rolff (Espergærde, 2023-03-14)

#378

Jeg bor med tog i baghaven, og der er sket en markant forværring af støjgenerne med indførelse af de nye lokomotiver. Jeg gruer for udeliv til sommer, hvor det er endnu mere markant end indenfor. DSB bør øjeblikkeligt gennemføre tiltag mhp at reducere støjgenerne.

Annette Clemmensen (Helsingør, 2023-03-16)

#381

Kystbanen larmer meget mere en normalt.
Specielt de nye vogne og de røde el lokomotiver.
Også skinnerne mangler ordentlige samlinger, det larmer meget.

Michael Lauemøller (Skodsborg, 2023-03-16)

#383

Støj niveauet er blevet stærkt forhøjet de seneste måneder.

Marianne Bang Lauemøller (Skodsborg, 2023-03-17)

#384

Jeg har klaget til DSB over støjen fra Kysbane-togene - specifikt Vectron-lokomotiverne og de urimeligt støjende bremser på de snart 25 år gamle dobbeltdækkervogne. Je gblev spist af med nedenstående sniksnak - lev med det kammerat!

DSB Sagsnummer: SAG-876140-H3C4C7
"Indsættelsen af dobbeltdækkervogne på Kystbanen er en indirekte konsekvens af en politisk aftale fra 2017 om at adskille Kystbanen og Øresundstrafikken. Siden køreplansskiftet i december 2021 har DSB’s dobbeltdækkere således indgået som en central del af togdriften på Kystbanen og videre ud på den sjællandske regionaltrafik, og det forventes, at dobbeltdækkervognene vil indgå i driften på Kystbanen indtil midten af 2030’erne."

"Dobbeltdækkervogne er leveret til DSB i år 2002-2003 og er således på alder med Øresundstogene, som er fra år 2000. Dobbeltdækkervogne lever op til de krav, som de forskellige myndighederne stiller til togmateriel."

"Lyden fra dobbeltdækkervogne og ellokomotiver er anderledes end fra Øresundstog, da de forskellige togtyper har hvert deres lydbillede. DSB har fokus på den støj, der opstår ved bremsning af dobbeltdækkervogne og kikker på om bremsestøjen kan minimeres/fjernes."

Thomas Rosenfeldt (Espegærde, 2023-03-17)

#388

Vi vil have mindre støj

Martin Husebø (Vedbæk, 2023-03-19)

#393

Jeg oplever mere støj end jeg normalt har gjort og er begyndt at vågne af det.

Thomas Thorsø (Vedbæk, 2023-03-23)

#394

Støjen er meget generende i hele Bregnevænget i Humlebæk

Sussie Rasmussen (Humlebæk, 2023-03-29)

#395

Det er et tog i stor fart mellem byerne - og vi bør satse på mindre trafik LARM

Chi-lun Ella Bølling Jensen (2500 Valby, 2023-03-31)

#399

Rystelser og støj

Frey Vestergaard (Vedbæk, 2023-05-22)

#400

lufttrykket og larmen fra de nye tog er for højt

Andreas Buch (Wien, 2023-06-01)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...