Bevar Byplanvejens skoles

Kommentarer

#606

Ønsker at bevare skolen - naturligvis!

Mathilde Madsen (Aalborg, 2023-02-24)

#609

Jeg mener byplanvejens skole tilbyder en størrelse, et mix af elever og et miljø der passer til mine værdier og mine børn

Steffen Præstholm (Aalborg, 2023-02-24)

#612

Mit barnebarn er glad for skolen, og de pårørende frygter for børnenes trivsel ved sammenlægningen.

Inge Nørregård (Brønderslev, 2023-02-24)

#616

Jeg er far til to drenge på byplanvejens skole

Martin Nymann (Aalborg SØ, 2023-02-25)

#622

Jeg er kraftedme uenig i den beslutning !

Mark Kaastrup (Aalborg, 2023-02-25)

#623

Det er min gamle skole, jeg lærte en hel del. Og med gode lærer.
Jeg syntes det ville være synd at nedlægge den.

Carina Pedersen (Farsø, 2023-02-26)

#625

Jeg ønsker som erhvervsliv ikke at Byplanvejens skole lukkes da det vil have store konsekvenser for børnene, erhvervslivet, området og vil skabe en endnu større skrævvridning af udsatte børn end vi har det i dag.Jeg håber derfor at lokalpolitikerene vil besinde sig og lytte til eksperterne, forældrene og børnene så vi bevare alle 3 skoler i Gug og løfter dem alle.

Jesper Møller (Nørresundby, 2023-02-26)

#629

Sammenlægning er en skjult sparerunde for kommunen.
Sammenlægning kommer til at skævvride fordelingen af udsatte børn mellem skolerne i Aalborg SØ. Den nye skole bliver taberen i dette her…

Christina Volke (Aalborg SØ, 2023-02-26)

#630

Byplanvej har en perfekt størrelse, og nu forsvinder alle de resursestærke elever.

Claus Bertelsen (Aalborg, 2023-02-26)

#631

Fordi at den nye konstellation med en samlet skole på seminarieskolens lokation, og med det fremlagte optagsområde, ser jeg på ingen måde en elevsammensætning, der vil muliggøre en tilfredsstillende elev, både fagligt men i særdeleshed rent socialt.

Thomas Nødskou Sørensen (Aalborg, 2023-02-27)

#632

En velfungerende skole skal ikke lukkes!

Özge Keskin (Aaborg, 2023-02-27)

#634

Min bror er mega glad for min skole
Jeg synes den er god skole.

Sara Hadi (Carl Rothes vej, 2023-02-27)

#636

Jeg er imod sammenlægningen

Rikke Hansen (Aalborg, 2023-02-27)

#638

Jeg ønsker at bevare vores fantastiske skole. En skole, som allerede nu lever op til forventningerne om et bæredygtigt skoletilbud. En skole, hvor eleverne trives og har et fantastisk fællesskab både i klasserne og på tværs. En skole, som fungerer så godt at skolen, i samarbejde med forældrene, skolebestyrelsen og ledelsen, formår at flytte eleverne fagligt, langt mere, end statistikkerne ellers foreskriver på landsgennemsnit.

Det et værd at bevare.

Karina Routhe (aalborg , 2023-02-28)

#642

Fordi Det vil give børnene et markant dårligere skoletilbud og fordi det er en uholdbar løsning med den nye skoles elevsammensætning.

Nikolaj Kramer (Aalborg, 2023-03-01)

#644

Det virker unødvendigt og dumt, at lukke en skole hvor alle trives godt?!

Asger Pedersen (Randers , 2023-03-02)

#645

Mine nevøer er ked af at deres skole lukker 😞

Asan Filipov (Aalborg , 2023-03-02)

#651

Det er endnu en uovervejet, ringe spareøvelse.

Spar alle kantinerne væk inde i forskellige magistrater istedet for, vi ER jo børnekommune, skal vi lige huske på. Også når vi bliver "ligeglade"...

Stig Thorup Winther (9210 Aalborg SØ, 2023-03-02)

#652

Det vil være en skam at lukke så skøn en skole, som gavner så mange. Kæmpe fordel at bevare den!

Henriette Rosenkilde Iversen (Aalborg, 2023-03-02)

#659

Bonus onkel til to dejlige drenge som endelig er faldet godt til på en go skole.

Jan Weinholt Kristensen (Middelfart , 2023-03-03)

#662

Forkert besluttet

Peter Frellsen (Aalborg , 2023-03-04)

#665

Fordi min mor som ansat gennem 20 år har gjort og stadig gør en kæmpe forskel for børnene i SFO’en. Hun elsker sit job, og ungerne.

Christian Grønhøj (Støvring, 2023-03-05)

#666

Det er et tab for området at skolen lukker

Janne Hensen (Aalborg SØ, 2023-03-05)

#670

Fordi på seminarieskolen er der for mange tosprogede elever

Katrine Frederikke sørensen (Aalborg, 2023-03-07)

#674

Jeg skriver under fordi udvalget har lavet den forkerte proces. De siger, at de vil have en åben proces nedefra, hvor det er de lokale, der skal være med til at beslutte, hvordan fremtidens skoler i Aalborg SØ og Ø skal være. Men samtidig har de på forhånd besluttet at lukke Byplanvejens Skole og Tornhøjskolen. De har så overhovedet ingen plan og aner ikke, hvad de vil stille op - udover at flytte de børn, der ikke selv flygter til andre skoler - til hhv. Seminarieskolen og Herninvej. Det er altså den værst tænkelige løsning: De har lavet en konklusion på, hvad de vil - men ikke hvordan. Det er noget nær en umulig proces.
ENTEN må man have en ægte åben proces. Eller også må man fremlægge en helt færdig og gennemtænkt plan. Udvalgets medlemmer har valgt en underlig mellemting, der kun skaber utryghed og selvfølgelig får rigtig mange til derfor at flygte i sikkerhed på andre skoler. Det er med andre ord en ommer!

Daniel Nyboe Andersen (Aalborg, 2023-03-17)

#675

En bevarelse af børn og dyreliv giver
mening i børnenes hverdag.
Vi har ikke for mange offentlige væresteder mere.

Birger Huus Pedersen (Aarhus, 2023-03-23)

#676

Konsekvenserne af at nedlægge vores velindrettede og velfungerende skole- som også rummer mange fritidsaktiviteter - fylder meget for skolens børn, forældre og personale, som brænder for Byplanvejens Skole.
At nedlægge en skole med mere end dobbelt så mange børn og flytte disse til en langt mindre skole (målt i elevtal) kan kun vække undren.
Byplanvejens Skole - som er et vigtigt aktiv for lokalområdet - er placeret unikt, bl.a. er der et godt og sikkert stisystem til skolen, ligesom den ligger i tæt forbindelse til 2 Daginstitutioner, Gug Kirke og Østerådalen, hvor skolebørnene kan boltre sig, bl.a. ved undervisning i naturfag og andre aktiviteter.
Hvis kommunens forslag vedtages, vil det resultere i en skæv elevsammensætning, hvor den socioøkonomiske fordeling på den sammenlagte skole blive 40/60%. Alle eksperter på området siger, at andelen af elever, som scorer lavt på de socioøkonomiske faktorer, ikke må overstige 30% på en skole, hvis der skal skabes et godt og stabilt undervisningsmiljø.. Dvs., at den nye sammenlagte skole kommer til at have mindst 1/3 flere elever fra ikke ressourcestærke familier, end eksperterne anbefaler.
Resultatet af kommunens planer har desværre - men forventeligt - resulteret i mange udmeldelser allerede på nuværende tidspunkt. Denne elevflugt må forventes at fortsætte. Erfaringsmæssigt kommer disse børn fra ressourcestærke hjem.
Derfor er det en ond spiral, der gør, at fordelingen bliver endnu mere skæv, og vil kræve rigtig mange ekstra ressourcer, hvis det ikke skal ende helt galt. Dette harmonerer vel næppe med kommunens beslutning om samtidigt at nedlægge et stort antal stillinger i forbindelse med skolesammenlægningerne.
Glem ikke at læring, tryghed og dannelse er fundamentet for at få et godt liv, både mentalt og socialt. Det gælder for både almen- og specialområdet. Men det fordrer mange kvalificerede ressourcer, herunder ikke mindst på det specialiserede område. Med de varslede personalemæssige besparelser på knap 6 mill. kr. årligt, tyder det ikke godt.
Mht. omkostningerne vedrørende påkrævet renovering af begge skoler er det oplyst, at disse forventes at være nogenlunde ens, hvorfor det med tidligere nævnte placering ikke bør være tvivl om det rigtige i at videreføre den sammenlagte skole på Byplanvejen, som ligger meget mere centralt end Seminarieskolen på Mylius Erichsens Vej, hvor der i forvejen er stor trafikal trængsel både morgen og eftermiddag.
Det skaber ikke en god og sikker skolevej, tvært imod.
Tankerne om at etablere en Friskole vil - med Byrådets beslutning om at nedlægge den velfugerede skole - aktualisere ønsket om og nødvendigheden af at etablere en Friskole i stedet.
Disse fakta og konsekvenserne heraf bør få Aalborg Byråd med tilhørende udvalg til at genoverveje deres beslutning.
Det er børn, forældre, personale, fritidsområdet og hele nærområdet, der kommer til at betale prisen for en sådan beslutning, der alene vil gavne entreprenører, projektmagere og investorer.
En årelang praksis har desværre vist, at det snarere hensynet til de enkelte bygherrers interesser, der har været afgørende for at ændre kommuneplaner og lokalplaner, end Aalborg Kommunes byplanlægning.
Det bliver mere og mere tydeligt, at der allerede ER planer for at opføre "høj/tæt bebyggelse" af hele Byplanvejen Skoles område i nær tilknytning til det område - kaldet "Memagrunden" - hvor Aalborg Kommunes foretrukne entreprenør ER EJER AF og har planer om og tilladelse til at opføre størst muligt antal kvadratmeter høj bebygelse.
Vil de nuværende institutioner ved Gug Kirke fortsat kunne bestå efter de forventelige ændrede Lokalplaner?
Det er jo efterhånden sædvane, at Aalborg Kommune ændrer Kommuneplaner og Lokalplaner efter Entreprenørernes interesser, hvorfor man kan stille spørgsmålet om, hvem der er de egentlige beslutningstagere, Byrådet eller entreprenørerne.?
Derfor er det helt nødvendigt at stille spørgsmålet, om der er en SKJULT DAGSORDEN FOR NEDLÆGGELSE AF BYPLANVEJENS SKOLE?

Jørn Nielsen (Aalborg SØ, 2023-03-29)

#677

Byplanvejens skole er en velbeliggende og velfungerende skole, både hvad angår almen- og specialområdet.
Det er skræmmende, at Aalborg Byråd kan få den tanke at sætte økonomi over børnenes trivsel, tryghed og læring.

Det er ganske utilstedeligt.
Derfor bør Byrådet i stedet tænke langsigtet og sætte skolebørnenes tarv I centrum.
Så derfor!!!!!!
Bevar Byplanvejens skole for børnenes skyld.

Lena Dalvad (Aalborg SØ, 2023-04-10)

#679

Fordi jeg mener det er vigtig børn går i skole i d’ers nærområde 👍

Susanne Hansen (Aalborg, 2023-04-13)

#682

Den ikke skal lukke

Michael Bukhave Nielsen (Aalborg , 2023-04-13)

#683

At det simpelthen ikke giver mening at lukke byplanvejens skole.

Jonatan Engmose (Aalborg sø, 2023-04-13)

#684

Jeg ved hvor glad min niece er for at gå på Byplanvejens skole, og at hun trives upåklageligt i det miljø skolen giver. Det ville være dybt tragisk at se både hende, men også flere børn på denne skole, blive revet op med rødderne og blive spredt ud på kryds og tværs blandt andre skoler. Dette vil både påvirke deres skolegang og oplevelse af 'skole' da børn har brug for stabilitet og vandte rammer, samt påvirke dem stærkt emotionelt, da de både bliver fjernet fra venskaber og skabte (samt trygge) relationer til deres lærere.

Maria Skjødt Jakobsen (Aarhus , 2023-04-13)

#686

For fremtiden af Gug bør der ikke lukkes og sammensættes skoler.

Kasper Romme (Aalborg, 2023-04-13)

#687

Jeg har gået på byplanevejensskolen og elsket dets lokaler og lærere samt grønne miljøer og “plads” i skolegården. I 2024 er jeg færdiguddannet læge om min karriere begyndte lå byplanevejensskole.

Line Bruun (Aalborg, 2023-04-13)

#688

Byplanvejens Skole har de mest fantastiske klasselokaler og store fællesrum til varierende undervisningsformer / didaktik. Der er nyere faglokaler.
Et personale som er dygtige og vil eleverne det bedste.

Rita Pedersen (Aalborg, 2023-04-13)

#689

Det er en uovervejet beslutning der har så stor konsekvens for vores børn som vi forhåbentlig alle ønsker at give de bedste betingelser for læring og udvikling i kendte og trygge rammer!!!

Maria Dolbak (Svenstrup J, 2023-05-03)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...