Bevar Byplanvejens skoles

Kommentarer

#401

Det er en god skole og der er lige ofret en del penge på at sikre skolevejen. Der er meget trafik om morgenen på vej op mod Seminarieskolen, så det vil ikke være ideelt at flere elever skal den vej.

Jytte Tofte (Aalborg SØ , 2023-02-14)

#403

Det er vigtigt at holde liv i denne del af 9210 og ikke flytte alle aktiviteter og liv ud i det nye 9210

Dorthe Groth (Aalborg , 2023-02-14)

#406

Jeg mener, at vi bør holde fast!

Mathias Nielsen (Aarhus, 2023-02-14)

#407

Jeg er imod lukningen af skolen

Marianne Christensen (Skørping , 2023-02-14)

#410

Min datter er meget glad for Byplanvejens skole, og hun vil på ingen måde have at det skal lukkes ned. Derfor støtter jeg min datter og Byplanvejens skole.

Salar Heidari (Aalborg, 2023-02-14)

#412

Byplanvejens Skole er en central del af lokalsamfundet og fungerer som et samlingspunkt for både elever, forældre og ansatte. Lukning af skolen kan skade samfundets sociale- og kulturelle sammenhængskraft.
Ydermere er der ingen trafikal infrastruktur der kan håndtere en tredobling af trafikken (med et tredobbelt elevtal), som vil komme til at være på og omkring Mylius Erichsens Vej ved den nuværende Seminarieskole/UCN. Der vil komme en overbelastning som vil have en negativ indvirkning på den trafikale sikkerhed omkring skolen samt side- og indfaldsveje hertil. Ikke blot nu og her, men endnu mere i fremtiden med flere elever som vil komme fra beboere i nye byggerier fra de nabolag af distriktet som endnu ikke er bebygget endnu.

Morten Holst (Aalborg, 2023-02-14)

#413

For at bevare skolerne som de er idag.

Jesper Brinkmann (Aalborg SØ, 2023-02-14)

#416

Jeg støtter alle dem, som arbejder der. Og håber, de kan beholde deres job, på den skole de gør et stort stykke arbejde for.

Anette Guldhammer (Vodskov , 2023-02-14)

#418

Jeg er lærer på Byplanvejens Skole.

Ida Marie Tjell (Aalborg, 2023-02-14)

#419

Jeg ønsker som mor til børn på skolen ikke at Byplanvejens skole lukkes da det vil have store konsekvenser for børnene, erhvervslivet, området og vil skabe en endnu større skrævvridning af udsatte børn end vi har det i dag.

Malene Halkjær Justesen (Aalborg SØ , 2023-02-14)

#423

Jeg har børn på Byplanvejens Skole

Malene Nørbjerg Nielsen (Aalborg SØ, 2023-02-14)

#424

Fordi at det vil skade lokal området utroligt meget, hvis BYPLANVEJEN skole lukkes.

Christian Palm (Aalborg SØ, 2023-02-14)

#425

Vi skal bevar Vore skoler

Johnny Kristensen (Arentsminde, 2023-02-14)

#427

Det virker fuldstændig latterligt at lukke en skole det fungerer og som er lykkedes med integrering..

Katrine Madsen (Aalborg, 2023-02-15)

#431

For at støtte op om forældrene til børn på skolen, samt synes jeg det vil være til stor skam at dus 2 ordningen, Hammerhajen, i sin nuværende form skal lukke.

Kathrine Bjørn (Aalborg Sv, 2023-02-15)

#434

Byplanevej skole er den skole hvor der er gjort mest for at børnene sikkert kan komme i skole, Bus stoppe sted lige foran skolen, stor parkerings plads til dem der bliver kørt i skole, gangbro over vejen til de gående/cyklende børn

Dennis Tofte (Aalborg, 2023-02-15)

#437

Alt bør ikke altid handle om penge. Hvorfor lukke en skole som fungerer godt, hvor børnene trives og lærere og pædagoger dagligt yder en kæmpe og vellidt indsats. En lukning vil ramme både børn, forældre, ansatte og en hel bydel. Tænk på børnene og stem med hjertet. Find et andet sted at spare !

Christian Elvang (Aalborg, 2023-02-15)

#439

Ser ude fra, hvor fantastisk unikt dette sted er. Har en særlig sjæl, der er så vigtig at bevare i denne "tidsånd".
Det er ligeledes billigere at drifte...

Gitte Overvad (Søllested, 2023-02-16)

#440

Det er fuldstændig vanvittigt at lukke Byplanvejens skole!

Annie Larsen (Aalborg, 2023-02-17)

#442

Jeg er bland anden bekymret for skæv vridningen mellem børnenes sammensætning, den manglende sikre skolevej, fraværet af natur, tabet af nærvær ved mindre enheder.

Lise Lotte Lindof (Gug, 2023-02-17)

#443

Jeg underskriver fordi det er en dårlig ide at lukke omtalte skoler som løsning på kommunens dårlige økonomi - ryd op i forvaltning og dyre konsulenter.

Bjørn Egekvist (Aalborg, 2023-02-18)

#445

Det ikke er ok

Lene Thorell (Aalborg , 2023-02-18)

#447

Det er helt absurd at lukke Byplanvejens skole. Det har altid været en god skole, med et godt sammenhold både blandt elever, forældre og undervisere.

Cecilie Thomsen (Aalborg, 2023-02-18)

#449

Jeg synes ikke det er i orden, at spare på vores børns grunduddannelse. Det er vigtigt, at de får en god skolegang, med læring i trygge rammer, hvor læreren har tid til eleverne, så derfor skal antal elever i klassen ikke øges, som vil være en konsekvens af besparelser på lærerstaben.

Karina Jensen (Nibe, 2023-02-18)

#450

Fordi det ikke er i børnenes tarv at flytte fra en god skole.

Michelle Weirum (Vedtbjerg, 2023-02-18)

#451

Byplanvejens skole med en tilpas størrelse, dygtige lærere og pædagoger. Der er plads til den enkelte elev og der tages hensyn til deres behov. Opdeling af Huse er helt perfekt. Ville ikke være betænkelig ved at skulle sende børn til Byp. Bevar endelig skolen

Helle Pilgaard Frederiksen (Aalborg, 2023-02-18)

#452

Jeg er uddannet lærer og skuespiller og vigtigst af alt mor, af mine børn er der 3, der lige nu er elever på Byplanvejens Skole og en af mine sønner glæder sig til at starte der efter sommerferien, den ældste datter, der i sommeren dimitterede fra samme skole, går nu på gymnasiet. Min yngste søn går i børnehave og glæder sig til at skulle gå på den samme skole som hans søskende går på og har gået på. Ja, jeg er alenemor til seks dejlige børn.

Mine børn og jeg selv er meget tilfredse med skolen og ikke mindst dens beliggenhed, der er central for hele vores sociale fællesskab i dette område.

Skolen ligger i gåafstand fra vores hjem, som er placeret lige på den anden side af skolebroen, hvor rigtig mange andre af eleverne på skolen, også er boende i blokkene på Beatesmindesvej og Hellevangen.
Denne placering af skolen betyder at de mange elever hver dag ikke skal krydse en stærkt trafikeret vej og risikere livet derved. De kan i stedet blot gå over skolebroen.

At lukke eller sammenlægge skolerne og placere eleverne fra Byplanvejens skole på Seminarieskolen er simpelthen ikke i orden. Hverken eleverne på Byplanvejens skole eller eleverne på Seminarieskolen ønsker dette. Det gør forældrene heller ikke.

En sammenlægning vil, udover brydning af det rigtig gode fællesskab i klasserne og venskaberne, også betyde en lang og risikabel vej til og fra skole, hvor børnene ikke - som nu – kan gå hjem selv. Jeg vil som mor ikke være tryg ved at sende mine børn afsted alene om morgenen og lade dem skulle gå hele den vej frem og tilbage i mørket i den farlige morgentrafik, i regn , sne og slud osv. Ja, selvfølgelig skal de jo lære det, men det behøver jo ikke at være nu og slet ikke på denne måde.

Mine døtre, der nu går i 2. og 4. klasse har grædt siden de hørte om planerne for skolesammenlægningen. Det er simpelthen ikke okay. Der må være andre steder at spare. At ødelægge skolegangen og glæden ved at gå i skole, trygheden og nærheden, er ikke vejen frem. Børn lærer bedst i trygge rammer, hvor de er afslappede og veltilpasse. At sammenlægge skolerne griber ind i børnenes liv og dagligdag på en sådan måde at det utvivlsomt vil få negative konsekvenser.
Er man i forvejen ikke blandt de fagligt stærkeste, lidt indadvendt og genert vil dette være ulideligt – for ikke at tale om det opbrud, der bliver med venskaber og nærheden, trygheden og de kendte omgivelser.
Naturligvis kan man vænne sig til mange ting over tid, men vi har ikke uanede mængder af tid til rådighed, når der også skal passes skolegang, lektier osv.

En sammenlægning af de to skoler vil være en rigtig dårlig ide og vil ødelægge trivslen for uendeligt mange elever. For nogle elever vil dette blive fatalt, og de vil opgive skolen fuldstændigt af frygt for hvad der kan ske i forhold til fremtiden: vil denne skole også blive sammenlagt? Vil denne klasse også blive brudt op? Kan jeg stole på at jeg skal være her? Vil mine venskaber igen blive brudt op ved tvang? For blot at nævner nogle få eksempler. Dette vil derefter føre til identitetskriser hos barnet og det at skulle til at forholde sig til ikke blot en ny klasse, nye elever, nye lærer, nye omgivelser og nye strukturer i hverdagen. Det er ikke det samme som et skoleskift. En sammenlægning betyder et opbrud med venner og veninder, at skulle se sin klasse blive splittet op og sin skole- som jo for mange børn er som et andet hjem – blive lukket er næsten på højde med en uacceptabel indgriben i børnenes trygge, vante hverdag ved tvang. Det er tvang idet – såfremt det bliver vedtaget – har været uden børnenes accept og ønske og derved er det at betegne som tvang, idet handling foregår ufrivilligt.

Jeg kan og vil som forælder ikke acceptere at politikernes spareplaner endnu en gang skal gå ud over mine og alle andre børn. Først blev der skruet ned for varmen, så børnene bogstaveligt talt skulle sidde og fryse, så lukker I deres skole? Nej. Nu er det nok! Der må og kan findes andre måder at spare på. Det skal IKKE gå ud over børnene igen! Indfør højere afgifter på cigaretter og alkohol, så bliver pengene hurtigt og nemt tjent hjem og folkesundheden forbedres.

Lad så vores børn have deres barndom i trygge rammer uden flere unødvendige plager og sorger. Barndommen er allerede så kort i forvejen, livet er så fuldt af bekymringer og problemer og stress er der nok af allerede.
Lad nu bare børnene beholde deres venner, veninder og tryghed.
Lad dem beholde deres skole.

Med venlig hilsen,
Bella Duve,
Mor til Aisha, Josef, Rosa, Maya, Elias og Lucas.

Bella Duve (Aalborg SØ, 2023-02-18)

#453

Det vil skabe for stor en uro hos børnene når man vælger at flytte dem væk fra deres tæt og stabile hverdag. Det er i mine øjne ikke for børnenes bedste, men for kommune kassens bedste man vælger at flytte børnene. Det er ikke en hemmelighed at kommunen kan sælge skolens grund for 80 mio, som vi ved vil varme godt i det underskud kommunen har.

Heidi Haae Høyrup (Aalborg SØ, 2023-02-18)

#454

For mit vedkommende er børns trivsel vigtigere end økonomi

Jakob Kjær Gunvald (Aalborg SØ, 2023-02-18)

#455

Jeg ønsker ikke at Byplanvejensskole skal lukke og børnene og deres relationer bliver skilt ad. Det er er fantastisk skole, med dejlige lærer. Det er fuldstændigt hul i hovedet overhovedet at overveje at lukke vores skole - pænt sagt. Det skal ikke ske.

Malene Mark (Aalborg Sø, 2023-02-18)

#456

Byplanvejens skole er en del af lokalsamfundet og er et trygt fundament for rigtig mange børn og voksne. Det er dybt ulykkeligt at nogle voksne overhovedet kan tale for det her.

Julie H (9210, 2023-02-18)

#458

Vi er meget glad for Byplanvejenskole. Vi ønsker ikke at skolen lukker. Vi ville ikke finde os i at skifte vores børns skole.

Sinan Bozkaya (9210, 2023-02-18)

#459

Vil bevare Byplanvejens Skole

Ann Eriksen (Aalborg, 2023-02-18)

#465

Helt klart fordi vi vil bevare vores skole

Yasin Kanat (Aalborg, 2023-02-18)

#468

Vi vil bevare vores skole.

Derya Kanat (Aalborg, 2023-02-18)

#469

Over 400 børn på en velfungerende skole skal ikke være en del af et socialt eksperiment med risiko for faldende trivsel og lav faglighed, fordi en politisk plan er slået fejl.

andrea gustafsson-willander (aalborg sv , 2023-02-18)

#470

At det er det rigtige at gøre. Herudover tror jeg ikke på skolesammenlægninger der giver meget store skoler.

Mads Dolbak (Svenstrup J, 2023-02-18)

#471

Fordi at en spareøvelse ved at sammenlægge to skoler sammen, ikke bør finde sted på bekostning af børnenes trivsel og mulighed for at få en skolegang med trivsel god indlæring.

Morten Juul Nielsen (Aalborg , 2023-02-18)

#475

Ønsker ikke at Byplanvejens skole lukkes da det vil have store konsekvenser for børnene, erhvervslivet, området og vil skabe en endnu større skrævvridning af udsatte børn i Gug, end vi har det i dag.

Charlotte Christensen (Aalborg, 2023-02-18)

#477

Det er forkert at lukke en velfungerende skole for at lukke et økonomisk hul i kommunekassen. Og at tro at man kan fikse problemerne med Seminarieskolen ved at samle eleverne der, kommer ikke til ske! Mange elever er allerede flyttet fra Byplanvejens skole nu pga dette forslag, fordi de ikke ønsker at blive en del af et eksperiment, der de første 1,5 år handler om meget negativ energi, hvor kammerater og lærere flytter væk. Der er ikke meldt nogen plan ud for dette. Efter vinterferien kommer mine sønner tilbage til klasser, hvor deres bedste venner allerede er flyttet til andre skoler, de er meget berørte af situationen. Hvor er den ekstra støtte til børnene i denne svære tid. Er det de lærere, der selv er på vej videre, der også skal holde styr på børnenes trivsel, når lærerne selv er i en meget svær situation?!... hvor er den overordnede plan for at komme igennem denne svære tid? At der politisk vælges Seminarieskolen frem for Byplanvejens skole handler kun om, at der kan tjenes flere penge på Byplanvejens skoles grund. Børnenes trivsel bør vægtes højere end et kortsigtet økonomisk plaster på kommunens budget. Byplanvejens Skole bør i stedet blive bygget til og børnene kan samles der, så vil langt de fleste elever fra Byplanvejens skole blive på skolen. Elever fra Seminarieskolen bør spredes ud på flere skoler, hvis elevsammensætning ikke skal blive skæv, og alle elever skal have den hjælp, de fortjener. Skal eleverne fra Byplanvejen flytte til Seminarieskolen, flytter de fleste elever væk til andre skoler, og 450 elever og familier bliver berørt (over dobbelt så mange elever som der går på seminarieskolen), når deres børn bliver splittet fra deres klassekammerater. Skoledistrikternes nye afgrænsning gør, at elevernes sammensætning bliver endnu mere monoton-både på Gug Skole og Seminarieskolen- det kommer der ikke noget godt ud af! Prioriter børnenes trivsel og bevar Byplanvejens skole, hvor skolens elevsammensætning er en god blanding, og hvor eleverne alligevel klarer sig lige så godt som på fx Gug Skole på trods af blandingen, fordi lærerne og skolen har formået at understøtte alle elever. Det er forkert at tæppet rives væk under dette efter så mange års succes. Bevar Byplanvejens Skole! Vh Anne Rodil

Anne Rodil (Aalborg SØ, 2023-02-19)

#478

Jeg synes at skolen skal bevares

Stefan Christensen (Aalborg , 2023-02-19)

#480

Jeg vil har den skole skal bliv for mit barn og alle de lære og anden børn.

Khaloud Hadi (Aalborg SØ, 2023-02-19)

#481

Jeg ønsker at vi skal bevare byplanvejensskole, da det er den bedste skole for mine børn! Jeg ønsker ikke at mine børn skal være løftestang på ny skole!

Camilla Kollerup Christensen (Aalborg SØ, 2023-02-19)

#483

Er i mod lukning da det er en super skole hvor mit barn trives.

Jesper Marinussen Jensen (Aalborg, 2023-02-19)

#486

Mit underskrift støtter bevarelse af selvstændig Byplanvejsskole, er imod sammenlægning med andre skoler

NERMIN KAPETANOVIC (Aalborg SØ, 2023-02-19)

#487

Da jeg ikke støtter forslaget.

Michelle Gregersen (Aalborg SØ, 2023-02-19)

#488

Jeg skriver under fordi at lukningen af byplanvejens skole vil have konsekvenser for mange børn både fysisk og psykologisk. Det er en meget forkert måde at spare penge på ved at lade det gå udover børn på den skole hvor trivsel og sociale balance går hånd i hånd.

Torben M Nielsen (Aalborg SØ, 2023-02-19)

#489

Jeg er uenig om sammenlægningen af skolerne

Fatima Omar Mohamed (Aalborg, 2023-02-19)

#490

Lukning af Byplanvejens skole vil også får en meget negativ påvirkning på Gug skole. Rammerne og ressourcerne er slet ikke til flere elever!

Teresa Nielsen (Aalborg , 2023-02-19)

#492

Min søn ønsker at bevare sin nuværende klasse OG han vil beholde hans lærere. Min søn er glad for skolen og den undervisning han får. Vi tilhører Seminarieskolens distrikt, men valgte den fra pga elevsammensætningen.

Louise Kathrine Memborg (Aalborg+SØ, 2023-02-19)

#493

Jeg skriver under for at undgå lukning af en velfungerende skole, der kan tage hånd om børnene. At slå 2 skoler sammen, giver uro og utryghed.

Hans Thorell (Aalborg, 2023-02-19)

#495

Mangel på skoler

Heidi Petersen (Aalborg , 2023-02-19)

#497

Vi kommer til at tabe børnene.

Heidi Sigenstrøm (Aalborg , 2023-02-19)

#499

Jeg skriver under fordi jeg er forældre til et barn der gå på skolen.

Faith N. (Aalborg SØ, 2023-02-19)

#500

Fordi det ikke er det bedste for børnene.

Frøydis Riise (Oslo, 2023-02-19)

#501

Jeg ikke bryder mig om at samle børnene på Seminarieskolen . Der er for mange 2 sprogede børn på Seminarieskolen.

Britta Lentz Peitersen (Aalborg , 2023-02-19)

#503

Jeg det er vigtigt og bibeholde skolen.
Det med og samle mange børn et sted vil gå ud over deres undervisning.
Børnene vil ikke lære nok.

Carina Andreasen (Gistrup , 2023-02-19)

#504

Jeg har fuld forståelse for de frustrationer, forældre til børn på Byplanvejens Skole har samt for at elevantallet i klasserne på Gug Skole ikke bliver for højt.

Louise Thorup Søndergaard (Aalborg, 2023-02-19)

#505

Jeg skriver under fordi jeg vil ikke at Byplanvejens skole lukkes da vi er mega glad for skolen det gøre min søn også det ,Jeg tror alle forældre og børn der går i skolen syndes det .
Tænke jer om før i tá den beslutning tak.

Wissam Hadi (Ålborg Sø, 2023-02-20)

#507

Jeg har et barnebarn der fungerer godt på skolen

Sanne Simonsen (9000, 2023-02-20)

#508

Vil gerne bevare skolen. Har et barn der har gået på skolen. Vi bor i området pt. og når vi sælger vores hus engang, skal der være en god skole i nærheden til kommende børn

Charlotte Schmidt (Aalborg SØ, 2023-02-20)

#509

Jeg skriver under, fordi jeg gerne vil bevare Byplanvejens skole.

Elissa Yammin (Aalborg, 2023-02-20)

#515

Mine børns skole skal ikke rives ned! Børnerne skal til at vende sig til et nyt skole. De skal bruge deres koncentration til at lære noget nyt ikke ikke at vende sig

Serdar Keskin (Aalborg, 2023-02-20)

#518

Fordi flere af familiens børn gå på den skolen. De elsker den. Og skal ikke tvinges ud i at skulle skifte skole!!!

Sabrina Thybo (Jerlsev J., 2023-02-20)

#522

Den skole betydet meget til vores område og vores barn.Det er en grundt til at mange bor i området fordi børnene kan sikkert komme i skole med en cykel,skolen har mange fritidsaktiviteter blå basket, badminton osv. Synes at den fortjener at blive som den er og den kan tilbyde en kvalitetsbevidst uddannelse.

Dzana Sujoldzic (Aalborg, 2023-02-20)

#523

Jeg ønsker at mine to børnebørn kan beholde deres gode skole og deres trygge hverdag på Byplanvejens skole

Bettina Martinsen (Hals, 2023-02-20)

#524

Det er vigtigt at repræsentere elever fra alle samfundslag i en skole

Amina Tornak (Aalborg, 2023-02-20)

#525

Jeg ønsker at bevare Byplanvejens Skole i den form den har nu, og siger samtidig nej tak til en sammenlægning med Seminarieskolen.

Dennis Klausen (Aalborg, 2023-02-20)

#532

Mit barn går i 1. klasse på Byplanvejen og vi er så glade for skolen, klassen, lærerne og pædagogerne.

Caroline Yepes Ravn (Aalborg SØ, 2023-02-21)

#533

Det gør mig virkelig trist at min gamle skole, som jeg har været så glad for, potentielt skal lukke.

Stine Andersen (Aalborg SØ, 2023-02-21)

#535

Jeg er bekymret for mine børnebørns trivsel

Ellen Stærkind (Aalborg Øst, 2023-02-21)

#536

Jeg skriver under da jeg kender berørte forældre, børn og ansatte til Byplanvejesskole og har hørt deres bekymringer ved sammenlægningen og som er meget imod. Så håber de får medhold og at de bliver lyttet til.

Anette Hyldgaard Engell (Aalborg , 2023-02-21)

#537

Byplanvejen er skole som virkelig fungerer godt og det er tåbeligt at lukke der der fungerer og lade et eksperiment

Lars Oddershede (Aalborg SØ, 2023-02-21)

#541

Fordi min nevø og niece går på skolen.

Silje Martinsen (Hals, 2023-02-22)

#542

Skal bevar skolen for min barnebarn

Adnan Jabr (Aalborg , 2023-02-22)

#543

Fordi tænker på min søns fremtid og alle andre børns fremtid

Sevima Camic (Aalborg, 2023-02-22)

#544

Jeg er bekymret for udviklingen for både børn på skolerne og området.

Henrik Pedersen (Aalborg SØ, 2023-02-22)

#545

Jeg ønsker skolen bevares klubben har været der i snart 50 år. Tror ikke kommunen kan skaffe noget lignende

Henrik Thomsen (Aalborg , 2023-02-22)

#546

AK Jyden har en stærk sammenhængskraft på personer i nærområdet, som jeg frygter vil gå tabt hvis foreningen er nødsaget til at flytte langt væk

Rasmus L Bruun (Aalborg, 2023-02-22)

#548

Man skal stoppe med at lukke skoler
Og begynde at tænke på børns trivsel og læring

Helle Wiberg (Aalborg, 2023-02-22)

#552

Jeg vil bevare mine børns skole!

Trine Borup Kristiansen (Aalborg, 2023-02-23)

#556

Det virker dumt og uovervejet at lukke en skole med mange tilfredse børn og forældre…

Lene Kristiansen (Hadsund, 2023-02-23)

#564

Jeg har selv et barn i special klassen og mener det vil påvirke de børn RIGTIG MEGET som allerede er på overarbejde i deres hverdag og så er teamet omkring de børn på byplanvejens skole bare guld være for sådan nogle børn og de er med til at vores børn trives i deres hverdag.

Martin Nielsen (Tylstrup, 2023-02-23)

#565

Alle børn fortjener et trygt skolemiljø og blive i trygge rammer.

Mirzeta Tulic (Aalborg, 2023-02-23)

#571

Jeg syntes det er dumt at slå skolerne sammen og lukke byplanvejens skole, min datter har nogle ting hun har brug for hjælp til og hvis de bliver slået sammen så er jeg bange for hun ikke får den samme hjælp. Bevar skolen

Michelle Christiansen (Aalborg SØ, 2023-02-23)

#573

Jeg finder at kommunen er ude efter profit og blæser på børnenes tarv og trivsel i skolen

Sandy Haae Høyrup (Sindal, 2023-02-23)

#577

Fordi at jeg synes at en velfungerende skole som Byplanvejen ikke skal lukkes, pga at der er nogle andre skoler der ikke kan holde styr på deres elever.

Lucas Young Sørensen (Aalborg, 2023-02-23)

#578

Børnebørnene er så glade for den dejlige skole. Rigtig glade for lærer og kammerater.🙏

Grete Bang (Fjerritslev, 2023-02-23)

#580

Jeg ønsker, at Byplanvejen skole skal bevares. Det er en god skole med dygtige medarbejdere, gode værdier og god læring. Begge mine piger har gået/går på skolen (den yngste i 8 klasse).

Janni Petersen (Aalborg SØ, 2023-02-23)

#581

Det er en god skole og den skal bevares.

Heidi Nilsen (Aalborg SØ, 2023-02-23)

#582

Jeg har selv gået på skolen og har haft en super god skolegang der. Derfor tænker jeg det vil være ærgerligt, hvis eleverne skal frarøves en lignende god skolegang.

Trine Thomsen (Aalborg, 2023-02-23)

#584

Vi vil bevarer vores skole

Yeliz Kececi (Aalborg, 2023-02-23)

#591

Politikerne mangler en plan for hvad der skal ske. Alt hvad vi konfronterer dem med får vi intetsigende svar tilbage på.

Daniel V N (Aalborg SØ, 2023-02-23)

#598

Jeg skriver under, da jeg synes, at der er vigtigt for børn, forældre og lokalsamfund, at Byplanvejens skole bevares.

Rikke Rahmberg (Aalborg, 2023-02-24)

#599

En skole som skal bevares, da der er trivsel og et kæmpe arrangement fra lærerene som vi ikke har mødt andre steder.... man er set og hørt på skolen....

Marlene Nielsen (Tylstrup, 2023-02-24)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...