Bevar Byplanvejens skoles

Kommentarer

#203

Jeg har arbejdet på Byplanvejens skole fra 1978 til 2015 i alt 37 år. De 3 skoler i Aalborg SØ har hver sin profil og der er brug for dem alle. Byplanvejens skole har altid været kendt for engagerede lærere, pædagoger, forældre og elever med stor vilje til skoleudvikling og forsøgsarbejde, der har bidraget til udviklingen af Aalborgs skolevæsen, både indenfor normal- og specialundervisning.

lissi larsen (Rødovre, 2023-02-11)

#204

Jeg støtter fuldt og fast op om at bevare skolen pga. mine 2 børnebørn, hvor af den ene har store udfordringer og skolen har et godt team til at arbejde med og omkring hende, derudover er der en meget trafikeret vej som de fremover ville skulle befærde sig ud på

Berit Christensen (Aalborg, 2023-02-11)

#207

Denne sammenlægning kan have store konsekvenser for børnenes indlæring og trivsel. De næstkommende år med en sammenlægning vil uden tvivl forårsage at børnene kommer til at leve i uvished, uklarheder, opleve både børn og voksne som flytter fra dem mv. Flere relationer har allerede givet udtryk for at de vil flytte ved en evt. skolesammenlægning. Hvilket vil gøre at vores drengs kammerater kan blive spredt for alle vinde. Dette er en stor omvæltning for børn i indskolingen som
Allerede har dannet nogle fantastiske klassefællesskaber og venskaber. Dette vil uden tvivl blive en sorgproces som jeg på det kraftigste vil frabede for mit barn og alle andre børn på byplanvejens skole at skulle igennem på baggrund af nogle politiske beslutninger. Desuden er vi forældre ikke blevet hørt før nu, og det vil jeg betegne som MEGET sent i forhold til processen. Vi er nødt til at kigge helt ned på elevniveau i denne sammenhæng. Hvad gør det her ved børnene som pt. er på en meget velfungerende skole hvor både de og vi havde tænkt de skulle gå til og med 9 klasse. NEJ TAK til skolesammenlægning.

Daniel Jensen (Aalborg sø, 2023-02-11)

#208

Jeg synes timingen er kritisabel. Vi har netop skulle vælge skole 1. februar, og har haft mange overvejelser i den sammenhæng. Den her information skulle have været tilgængelig for os tidligere.

Peter Toftemark (Aalborg SØ, 2023-02-11)

#209

Det er en super skole med masser af børn fra lokalområdet

Benny Bukhave (Nordby, 2023-02-11)

#212

Jeg er overbevist om at konsekvenser af sammenlægningen er større end hvad det potientielt kunne gavne.

Amalie Falk Byrgesen (Aalborg, 2023-02-11)

#214

Ønsker ikke skolen lukket, ønsker mindre skoler, som nu. Og ikke store, som samles. Bevar alle skoler

Merete Skougaard (Aalborg, 2023-02-11)

#215

Det er ren besparelses tænkning at lukke denne skole.
Og det er børnene der igen skal betale regningen.
Der er ingen positive menneskelige argumenter for at lukke skolen. Det vil give en alt for stor kulturel påvirkning for begge skolers elever, elever som i forvejen er voldsomt præget af tiden med corona og de mentale udfordringer som stadig er i børnene derfra. Vores børns velfærd er vores samfunds fremtid og fundament - og det er et fundament som allerede er stærkt svækket. De tåler ikke rystelserne som samfundet byder dem.

Tim Wichmann Andersen (Aalborg, 2023-02-11)

#216

Jeg ønsker vores skønne skole bevaret

Camilla Chander (Aalborg SØ, 2023-02-11)

#217

Jeg synes at Aalborg kommune skal bevare skolen fordi det er en god skole og gode lærere og et godt sted at være. Jeg ville selv synes det ville være hårdt at skifte skole og trygheden ud. Især en større skole ville gøre mig utryg og mere stille.

Isabel Sandvad (Skørping, 2023-02-11)

#218

Fordi vi skal bevare skolen, man kan ikke bare lukke en skole ned. Jeg har gået så mange generationer på den skole, så hvorfor stop den her? det skal da fortsættes med at komme nye generationer, men det kommer ikke til at ske, hvis de har tænkt sig lukke skolen ned. Det er en skam hvis det sker. Bevare byplanvejens skole

Mads SimbhA Toft Nielsen (Sulsted, 2023-02-11)

#220

Mine børnebørn går på skolen og er meget glade for det.
Skolen ligger meget tæt på deres bopæl

Gitte Vejrgang (Pandrup, 2023-02-11)

#222

Jeg synes at det er vigtigt st bevare skolen i området, en skole der har inkluderet tokulturelle elever, men en skole der ikke er mere tokulturel end dansk og det synes jeg er vigtigt at holde fast i - det er trods alt en dansk skole og sammensætningen af elever bør afspejle samfundets - ikke sammensætningen af beboere i Grønlænderkvarteret.

Marianne Larsen (Aalborg SV, 2023-02-11)

#224

Jeg er onkel til en nuværende elev og tidligere elev på byplanvejens skole.

Mathias Wichmann (Grimstad, 2023-02-11)

#225

Jeg er bekymret for at de i deres udspil ikke har taget højde for børn med udfordringer som f.eks. c huset på byplanvejen. De har i deres undersøgelse lagt vægt på der ikke visiteres flere børn til dette tilbud

Andersen Lars (Vadum, 2023-02-11)

#227

Fordi jeg er modstander af at alt skal være større

Paw Nielsen (Aalborg Øst, 2023-02-11)

#228

Vil være ked af at skolen lukker. Mit barnebarn går der og er en meget tryg dreng som har behov for rammer han kender.

Susanne Pedersen (Aalborg Øst, 2023-02-11)

#229

Fordi jeg har et oldebarn på skolen og mener at skolen bør bevares.

Hanne Larsen (Aalborg, 2023-02-11)

#231

Jeg selv har gået på Byplanvejens Skole

Chili Wichmann (Klarup, 2023-02-11)

#236

Min søn ønsker ikke at skifte skole, da han ikke vil risikere klassen bliver opløst. Han ønsker heller ikke at miste de lærere, som er tilknyttet til klassen nu.

Louise K. Memborg (Aalborg, 2023-02-11)

#237

Jeg skriver under fordi en god skole skal bevares

Tina Myrrhøj (Aalborg, 2023-02-11)

#238

Skolen er vigtig at bevare pga den høje faglighed og det gode tilpassede specialafsnit. Det må ikke blive større og ændres for meget da det vil tage fokus fra indlæringen hos disse børn og unge. Lad dem være i trygge rammer og koncentrere sig om deres udvikling både fagligt og socialt.

Mai-Britt Sandvad (Skørping, 2023-02-11)

#240

Da mine børn har gået på skolen og de var meget glad for den og mine børnebørn skal starte efter sommerferien. Fatter ikke en meter at man lukker en skole for at flytte en masse børn sammen så de måske ikke får en ordentlig undervisning Håber i tænker jer om EN GANG TIL

Jane Sørensen (Aalborg sø, 2023-02-11)

#244

Jeg ønsker som forældre ikke at Byplanvejens skole lukkes da det vil have store konsekvenser for børnene, erhvervslivet, området og vil skabe en endnu større skrævvridning af udsatte børn end vi har det i dag.Jeg håber derfor at lokalpolitikerene vil besinde sig og lytte til eksperterne, forældrene og børnene så vi bevare alle 3 skoler i Gug og løfter dem alle.

Anne Astrup (Aalborg, 2023-02-11)

#245

Jeg har børn der bruger hallen til fritidsaktiviteter.

Anne Fabricius Mortensen (Aalborg SØ, 2023-02-11)

#246

Min søn er glad for hans skole, og er ked af den skal lukke.
Han er en sensitiv dreng der har brug for faste og trygge rammer, og derfor ville en skole lukning/flytning ikke være godt for ham.

Charlotte Iris Porsmose Pedersen (Aalborg SØ , 2023-02-11)

#247

Sammenlægningen giver bl.a. usikker skolevej
Usikker vej til natur.
Andel af udsatte børn vil blive for høj, hvorfor ikke give dem, den bedste mulighed ved at lægge seminarieskolen sammen med gugskole. De har flest ressurcestærke familier og trænger til diversitet.
Har bl.a. valgt byplanvejenskole pga. De mindre enheder og masser af gode udeområder.
Vi har faglige dygtige og større lærere samt pædagoger. Vi har stor hal.

Ann Poulsen (Gug, 2023-02-11)

#248

at jeg tidligere har været ansat på Byplanvejens Skole, og ville være ked af at se så go’ en skole lukke - det vil ramme børn, ansatte og nærområdet.

Trine Johanson (Tylstrup, 2023-02-11)

#249

Jeg skriver under fordi Byplanvejens skole er vigtig i 9210, en mangfoldig skole som er i god udvikling, en skøn arbejdsplads og et aktivt tilvalg som skole for vores børn.
Læring og trivsel går hånd i hånd på skolen🙏

Maria Toft (Aalborg sø, 2023-02-11)

#250

De omkringliggende skoler er presset Max i forvejen, så hvorfor påtænke at lukke en skole, når man burde åbne 2 nye…

Henrik Rytz (Aalborg SØ, 2023-02-11)

#251

Det er vigtigt at bevare Byplanvejens skole fordi den i mange år har klaret store udfordringer med skævvridning af etnisiteter og andet på en helt fantastisk måde. Det er samtidig vigtigt at have skole i området man nemt kan komme til. Gug vokser og der er kommet, og kommer, mange flere borgere til. Det kræver i den grad en skole/skoler som har en gid fast kultur og erfaring i mangfoldighed og trivsel. Husk at vores børn og unge i firvejen er oresset på trivsel. At fjerne en eller flere skoler hjælper ikke ligefrem på trivsels problematikken.

Dorthe Vognsen (Aalborg SØ, 2023-02-11)

#252

Jeg synes det ville forværre situationen hvis skolen bliver lukket.

Fouad Obeid (Aalborg øst, 2023-02-11)

#254

Jeg skriver under, da jeg tvivler på at skolesammenlægningen og klassesammensætnnngen ikke vil gavne mit barns skolegang

Jacob Lindhardt (Aalborg SØ, 2023-02-11)

#256

Det er så dumt at lukke Byplanvejens Skole! Uprofessionelt! Ikke i børnenes tarv!

Maria Jervild (Aalborg SØ, 2023-02-11)

#258

Jeg syntes det er forkert at lukke skoler ..

Lene vishart (Aalborg, 2023-02-11)

#259

Har børnebørn der går der og haft 3 børn

Kate Christensen (Aalborg SØ, 2023-02-11)

#262

Jeg ønsker min børnebørn en god trivsel og det ved jeg de har på skolen

Lone Rasmussen (Skagen, 2023-02-11)

#263

Nærvær til lokalsamfundet forsvinder. Skævvridningen af udsatte børn i Aalborg sø forøges

Rasmus Hansen (Gug, 2023-02-11)

#264

Al forskning viser at såfremt andelen af 2sproget børn er over 30% på en skolen, giver det dårligere forudsætninger for det enkelte barn. Ved sammenlægning af byplanvejenskole og seminarieskolen vil det mindst blive på 40 %. Og når det først går den forkerte vej går det hurtigt. Det vil IKKE skabe robust elevtal, nærmere større flugt. Helt igennem dårlig ide.

Edith Poulsen (Gug, 2023-02-11)

#265

Fordi jeg er pårørende til børn og forældre på Byplanvejens skole og kan se den store konsekvens lukningen får, jeg er forælder til børn på Gug skole vis distrikt ændrer sig til det værre med overfyldte klasser og en overbebyrdet skole.

Katrine Bundgaard (Aalborg SØ, 2023-02-11)

#267

Mit barn er tryg for sine omgivelser og glad for det skoletilbud der er og er utryg ved det vi ikke ved hvad kommer samt kommunen ikke har en plan for den nye skole.

Steen Christiansen (Aalborg SØ, 2023-02-11)

#268

Jeg har selv gået på skolen og ville aldrig have gået et andet sted. Det er centralt og med gode ude områder i form af ådalen til idræt, det finder du ikke ved seminarieskolen, hvor jeg har bragt mit 10ene skole år, som jeg godt kunne have været fornuden.

Martin wichmann (Vestbjerg , 2023-02-11)

#270

Jeg ønsker at bevarer Byplanvejensskole da den formår at skabe gode rammer for læring og undervis af mine børn. Endvidere er placeringen tæt ved Ådalen et kæmpe plus og bruges ifm. undervisning i bl a. idræt, N/T, biologi, matematik og trivsel.

Finn Kümpel (Aalborg SØ, 2023-02-11)

#274

Fordi jeg er forældre til et barn på skolen, som trives og udvikler sig rigtig godt i de rammer hun befinder sig i.

Tine Strøm (Aalborg SØ, 2023-02-11)

#275

Ønsker at bevare en velfungerende skole med tæt sammenhold mellem lærer, pædagoger, forældre og børn

Rikke Christiansen (Suldrup, 2023-02-11)

#282

Mit barn har haft mange skift (lærere) og utryghed (corona) allerede i sin skoletid. Hun og alle de andre børn har fortjent en stabil skolegang. De har fortjent de bedste ressourcer og ikke flere besparelser. De har brug for ro til at lære og udvikle sig. Ikke endnu flere år med usikkerhed og store skift.

Nathalie Evensen (Aalborg, 2023-02-11)

#284

Børn i vores nabolag, der startede i skole i 2021, blev afvist fra den skole, hvor alle de andre børn fra området går til, på grund af manglende plads til dem. De blev sendt til den skoledistrikt, de tilhører, Byplanvejens Skole. Det har været en rigtig god skole, og vores børn de glad, trives og lærer i et positiv og sikkert miljø. Det har været fantastisk at være en del af en balanceret socioøkonomisk og etnisk divers skole. Vi blev pludseligt informeret om lukningen af vores skole og planerne om at fusionere med en anden skole, der har haft svært ved at få deres elever til at trives. Vi vil i henhold til denne plan tilhøre en ny skoledistrikt og skulle kæmpe for pladser på den skole, der afviste os på grund af fulde klasser i første omgang...

Guido Stærkind (Aalborg, 2023-02-11)

#285

Kan egentlig godt forstå at skolelukning kan være nødvendig i visse tilfælde. Men hvis man på grund af besparelser og kun besparelser, vælger at dumpe en komplet skole direkte oven i en belastet skole i et belastet kvarter, så går det galt. Hvordan er det man siger, der mistes typisk et halvt års læring ved skoleskift, hvor meget mistes der ved tvunget skoleskift til en meget belastet skole. Ved godt beslutningen er truffet og der ikke er noget at gøre, tager fuldt afstand fra den forfærdelige politiske beslutning. Håber politikerne involveret har en samvittighed, tvivler dog.
Flytter selvfølgelig til en anden skole ligesom formentlig halvdelen af Byplanevejen skole, men mon ikke det indgår i regnestykket.
Flov over Aalborg Kommune.

Carsten Lund (Aalborg, 2023-02-11)

#287

Fordi det er vigtigt for min nevø, at han kan gå i skole tæt på sit hjem, så både skole og venner er indenfor cykel og gå afstand.

Rebecca Hannibal Hjorth (København, 2023-02-11)

#289

Mit barn er tryg og glad for Byplanvejens skole og en sammenlægning af de to skoler vil rive gulvtæppet væk under ham. Mit barn er glad for hans kammerater og lærere.
Desuden er børnene først nu ved at finde fodfæste efter corona.
En flytning til en ny skole med nye børn og lærere vil være en for stor omvæltning i hans liv igen.
Desuden kommer han til at skulle cykle på en vej uden cykelsti (Mylius erichsens vej) og skolevejen vil blive en del længere.
Vores børn er små brikker i jeres puslespil. Hvorfor ikke vælge at flytte børn fra Semnarie skole til Byplanvejens skole, der har markant flere elever. Måske fordi at I allerede har solgt eller har planer om at sælge grunden?

Pia Hartmann (Aalborg , 2023-02-11)

#295

Forslaget om lukningen af denne skole, kort beskrevet, set med mine øjne et helt skævt forslag. Jeg kan sagtens forstå muligheden for en besparelse i det korte løb, men på sigt vil det blive en markant dyrere løsning.

Mark Johansen (Aalborg, 2023-02-11)

#296

Min venindes børn går på skole

Mette Kirkegaard (Aalborg , 2023-02-11)

#300

Jeg synes det er vigtigt at beholde byplanvejens skole , da det er et område der består af mange børnefamilier, og ved at nedlægge den fjerner man det attraktive der er i at flytte til netop dette område, da skole ligge så central

annemette larsen (Aalborg SØ, 2023-02-12)

#301

Det er vigtigt at beholde Byplanvejens Skole som den er. De gør rigtig meget for vores børn og deres trivsel, det bliver nemt glemt hvis skolerne bliver lagt sammen og der kommer flere børn i klasserne.. Bare nej, vi bliver på Byplanvej

Anya Funder (Gug, 2023-02-12)

#302

Dette forslag skaber ikke en bedre skoledag for børnene, det skaber tværtimod tvivl og utryghed som potentielt kan være skadeligt.
Ovenikøbet vil elevfordelingen gøre det svært at skabe en succes på den lange bane.

Casper Lund (Aalborg SØ, 2023-02-12)

#305

Jeg gerne vil give mine børn den bedst mulige barndom. De skal ikke efter blandt andet en rodet coronaskolegang kastes rundt med, og slet ikke på en skole som ikke opfylder regeringens egne krav til elevsammensætning

Andersen Tine (Aalborg, 2023-02-12)

#306

Jeg ønsker at have et skoletilbud tæt på, men ønsker heller ikke at mit barn skal gå i en for stor skole, hvor man hurtigt kan blive glemt. Sådan en skole har jeg selv gået på, og ønsker ikke at dette skal gentages for mine børn. Hvis Byplanvejens skole lukker føler jeg, at en privatskole er den bedste og eneste løsning for vores børn, og ønsker grundlæggende at støtte op om den danske folkeskole.

Pernille Granau (Aalborg SØ, 2023-02-12)

#307

Jeg har haft 4 børn på Byplanvej og har altid været glad for skolen, det har børnene også. Min søn er færdig med 9.kl til sommer og min datter går i 6.kl. Forventer at hun får lov at gøre skolen færdig på Byplanvej

Mette Kvas (Aalborg, 2023-02-12)

#309

Jeg er imod forslaget om en sammenlægning af de to skoler og ønsker at bevare Byplanvejens skole

Nanna Sams (Gug, Aalborg, 2023-02-12)

#310

Jeg ønsker, at bevare skolen.

Frederik Lindholm (Nørresundby , 2023-02-12)

#311

Jeg skriver under fordi jeg er meget imod lukningen af Byplanvejens Skole! Byplanvejens Skole lever op til de krav, politikerne selv har sat i forhold til elevsammensætning, der er et rigtig godt samarbejde mellem ansatte og forældre, og vores børn trives der. Desuden er der et fantastisk stisystem, der giver eleverne på Byplanvejens Skole en sikker skolevej. Det er hul i hovedet at ødelægge en god skole, der fungerer (endda rigtig godt), for at lave en ny skole, der ikke kommer til at leve op til de krav, der er sat.

Christinna Krog Andersen (Aalborg , 2023-02-12)

#312

Skole er vigtig at bevare både for børn, lærere og ikke mindst det omkringliggende bysamfund

Michael Simonsen (Aalborg, 2023-02-12)

#313

Skolen betyder rigtigt meget for min famile

Nicolai Agger (Aalborg, 2023-02-12)

#314

Jeg ønsker at bevare skolen da det er en velfungerende skole. Jeg ser det ikke som en mulighed at andelen af to-sprogede skal være større. Fint de er i klassen, det afspejler samfundet. Men det må ikke gå ud over undervisningen og forældresamarbejde. Og netop forældreopbakning i klassen ved jeg af erfarring at det halter gevaldigt med fremmøde ved klassemøder.

Didfg Axelsen (Aalborg SØ, 2023-02-12)

#316

Jeg ønsker at bevare Byplanvejens skole

Per Bachmann (Aalborg, 2023-02-12)

#317

Jeg er mor til et barn der er indskrevet til at gå på byplanvejen skolen. Vi har brug for en mindre skole hvor der er plads til alle også børn med udfordringer. Jeg ved at netop denne skole kan rumme og har ressourcerne til børn med udfordringer.

Gitte Jacobsen (Aalborg SØ, 2023-02-12)

#318

Fordi det er alt for ofte at børn bliver ofre for besparelser, vores børn bliver efter hånden brugt som små ludo brikker, dem der planlægger dette tænker ikke på hvilken konsekvenser det har for børn med skoleskift, men ser kun hvor de kan spare penge på kort sigt.

Susanne Majgaard (Brovst, 2023-02-12)

#319

Fantastisk skole som absolut ikke må lukke

Leyla Metin (Aarhus , 2023-02-12)

#320

Det kan ikke passe vi skal blive ved med at udsætte vores unge mennesker for skole sammenlægninger, det giver ingen mening at udsætte dem for den slags hvis det kan undgås. Samtidig findes der mange sårbare unge der har fundet tryghed i skolen som nu skal finde ud af at agere i andre sammenhænge.

Jonatan Simonsen (Nørresundby , 2023-02-12)

#324

Jeg skriver under fordi det ville være trist For dem som er så glade der. At de nu skal skifte skole og miste mange venner som de havde der

Phillip Hyllested (Aalborg , 2023-02-12)

#325

Vil bevare byplanvejens skole.

Michael Lønskov Hannibal (Aalborg SØ, 2023-02-12)

#326

Lad os nu bevare nogle af de små skoler, hvor børn trives.

Pia Bermann Jensen (Aalborg, 2023-02-12)

#327

Jeg ikke ønsker at så god en skole, skal lukke, og mine børnebørn skal flyttes til en dårligere skole

Lone Juhl (Aalborg, 2023-02-12)

#328

Jeg gerne vil bevareren god skole med kompetente undervisere og glad børn.

Kathrine Karlsen (Aalborg SØ, 2023-02-12)

#330

Jeg synes det er en håbløs løsning.

Jonas Boyer Hansen (Aalborg, 2023-02-12)

#331

Jeg synes det er forfærdeligt at lukke en skole med så mange glade børn og det vil ødelægge vores bydel hvis der kun er 2 skoler.

Jette Sigenstrøm (Aalborg , 2023-02-12)

#332

Jeg er en del af en god skole, og jeg har nogle fantastiske kollager. I forvejen er det et krævende arbejdsmiljø ift. andre skoler jeg har været på, men mine kollegaer støtter og er super kompetente. Jeg er bange for, jeg bliver nødt til at smide håndklædet i ringen, hvis elevgruppen bliver endnu mere kompleks og socioøkonomisk svag.

Emma Als Ørsnes (Aalborg, 2023-02-12)

#334

Jeg er stærk modstander af en sammenlægning af både faglige og sociale hensyn.

Stig Kristensen (Aalborg SØ, 2023-02-12)

#335

Jeg er forælder og dybt bekymret over planen om sammenlægningen. Det er ikke i børnenes tarv, hverken fagligt eller socialt.
Det er under al kritik at man vil tage elever fra stærkere skoler til at løfte de skoler med massive problemer.

Kamilla Kristensen (Aalborg SØ, 2023-02-12)

#336

Det er en fejl at lukke en skole hvor børnene trives. Flyttes midt i deres skolegang og kan heller ikke fortsætte deres badminton bla. Væk fra venner og sikkerhed.

Jytte Daarbak (Frederikshavn , 2023-02-12)

#337

Jeg bor i området
Det er vigtigt med skole tæt på, ellers flytter jeg fra området

Gitte Rene Bostrup (Aalborg, 2023-02-12)

#338

Jeg er enige i at Byplanvejensskole selvfølgelig ikke skal lukkes

Lykke Byrialsen (Aalborg Sø, 2023-02-12)

#340

Skolen gør en stor indsats for mangfoldigheden, og har en god dialog med både børn og forældre

Morten Madsen (Kolind, 2023-02-12)

#343

Jeg skriver under, fordi jeg går op i min brors trivsel

Mie Karlsen (Aalborg, 2023-02-12)

#344

Jeg har en søster der går på skolen som er glad for at gå der, og ikke vil flytte skole. Og det vigtigste for mig er, at hun går på en skole som hun er glad for.

Reza Heidari (Aalborg, 2023-02-12)

#346

Jeg ønsker ikke at vores skole skal lukke.

Alija Sejdijevic (Aalborg, 2023-02-12)

#348

At det ikke er det bedste for børnene

Birgith Lund (Aalborg, 2023-02-12)

#349

Jeg har to barnebarn som går på skolen og fortsatt ønsker å gå der sammen med sine venner.

Brita Vikdal Formo (Grong, 2023-02-12)

#351

Fordi det er uanstændigt at lukke en velfungerende skole. Det er utopi, at man "bare" tror at en sammenlægning kan ske problemløst. Det drejer sig om to forskellige kulturer.

Jette Nielsen (Aalborg , 2023-02-12)

#353

Jeg har to piger, der trives på skolen med rigtig gode kammerater og meget kompetente voksne. Vi ønsker, at bevare Byplanvejens skole som den trygge base den er.

Ann Præstholm (Aalborg SØ, 2023-02-12)

#356

Vi ønsker at bevare Byplanvejskolen og dens gode værdier, så vores børn kan få den bedst mulige skolegang.
Ved skolesammenlægning vil vi benytte os af andre skoletilbud.

Katharina Kjølbye Wrist (Aalborg SØ, 2023-02-12)

#357

Jeg skriver under fordi, såfremt skolen lægges sammen med seminarskolen, sender jeg mine børn på en privatskole, da jeg ikke vil have min børn i en skole med så stor procentantal af ikke hvide børn..

Henrik Wrist (Aalborg Øst, 2023-02-12)

#358

Fordi jeg ikke mener at en sammenlægning på Sem.skolen er den rigtige beslutning. Jeg har intet imod sammenlægningen, men skævvridningen og de fysiske rammer på Sem.skolen er NO GO!

Bettina Grønhøj (Aalborg, 2023-02-12)

#359

Jeg synes ikke Byplanvejens skole skal lukke. Jeg startede selv der, for 50 år siden til sommer, og den skole er da meget mere moderne og meget nyere end Seminarieskolen. Det kan da ikke være rigtigt, at så ny og god en skole skal lukke.

Eva Krog Andersen (Aalborg øst, 2023-02-12)

#360

Jeg er bekymret for:

1) Hvad en lukning og salg af Byplanvejens Skole kommer til at betyde for de foreninger, der har til huse på skolen.

2) Hvad en lukning af skolen kommer til at betyde for hussalg i Gug.

3) Hvad det kommer til at betyde for Gug Skole, der i forvejen er ekstremt presset på lokaler og faciliteter, hvis skoledistrikterne ændres.

4) Hvad en ændring af skoledistrikterne kommer til at betyde for elevsammensætningen på den nye skole.

Og sidst men abolut ikke mindst

5) Hvad en sammenlægning kommer til at betyde for de børn, som allerede har et godt læringsmiljø på Byplanvejens Skole, og som trives der.

Sofie Langgaard Erlandsen (Aalborg SØ, 2023-02-12)

#366

Jeg vil have at Byplanvejens skole består

Christoffer Hviid (Aalborg, 2023-02-13)

#372

En sammenlægning ikke er den rigtige løsning. Andelen af udsatte børn bliver alt for høj på den nye seminarie skole. En løsning kunne være at have indskoling og mellem trin på én skole og udskoling på den anden. Det vil give en mere ligelig fordeling af ressourcer..

Kristina Nowak (Aalborg SØ, 2023-02-13)

#373

Min drang har det rigtigt godt på skolen og alle voksne er nogen dejlig mensker

Nermin camic (Aalborg sø, 2023-02-13)

#377

Jeg mener ikke, at man laver en ny attraktiv skole i området, ved at lave en endnu mere "belastet" end byplanvejen er i dag. Det er mit indtryk at den i dag ligger lige på grænsen til, hvad man som ressource stærk familie kan acceptere, dog til den gode side, hvor det stadig kan balancere og håndteres. Men pres ikke citronen yderligere! Man skaber ved sammenlægning kun endnu en skole, som vil blive fravalgt af lokalområdet og en Gug skole der vil blive presset til Max, på alle årgange!
Jeg har d.d meldt mine 2 børn ud af Byplanvejen, den sidste er i 9.kl. og afslutter heldigvis til sommer, efter 10 gode år. Jeg havde egentlig aldrig forestillet mig, at de 2 små skulle andet end også 10 gode år der, men beklager - jeg tror simpelthen ikke på projektet! Og jeg er ikke villig til at lade mine børn være prøveklud....

Marie Markersen (Aalborg, 2023-02-13)

#378

Jeg ikke ønsker at byplanvejen skole skal lukke

Louise Hviid (Aalborg, 2023-02-13)

#381

Det opstillede forslag har unødvendige konsekvenser for et helt lokal område. Der er fremstillede andre forslag med samme formål uden samme konsekvenser

Sjanne Elkiær (Aalborg Ø, 2023-02-13)

#382

Jeg er mor til 2 børn som skulle have startet på Byplanvejen skole efter sommerferien i 2024. Det er en god skole, og mine niecer går der, og mine børn vil gerne gå i skole med dem, når vi flytter hjem til DK igen. Nu må vi så nok købe hus i et andet område, for mine børn skal helt sikkert ikke på Seminarieskolen.

Christina Halpren (Herzliya, 2023-02-13)

#384

Jeg skriver under fordi jeg vil bevare skolen hvor mine børnebørn går på

Minna Kristensen (Aalborg sø , 2023-02-13)

#385

Jeg skriver under, fordi jeg tror på at skolerne hver især igennem tiden, har opbygget noget godt og unikt, tilpasset netop deres elevgruppe. Dette vil dø hvis skolerne lægges sammen.
Specielt for Byplanvej er selvfølgelig at det er ”skolen ved Ådalen” - som bruges flittigt af både skole og DUS.
Den har sine gode haller der bruges af både af skolen, DUS og flere forskellige fritids sportsklubber.
Byplanvejensskole er meget " mangfoldig". Den kan rumme og give fagligt løft til ALLE uanset deres økonomiske, etniske og faglige udgangspunkt.
Skolens specialafdelingen kan ikke genskabes et andet sted. Med sit eget hus midt på skolen er eleverne i tæt kontakt til alle skolens andre elever og er en integreret del af den almene skole og Dus. Den har også en stor velfungerende udskoling for udfordrede elever, som bliver løftet godt videre til den, for netop den enkelte elev, rigtige uddannelse. Dette gode, opbygget igennem mange år, vil dø hvis det flyttes og på en ikke defineret måde bliver sammenlagt med en gruppe børn og unge med helt andre udfordringer.
Desuden er det vigtigt, for at holde skoledistriktet et attraktivt sted at bo både som ejer og lejer, at bevare den gode lokale skole vi har, med sikker skolevej.

Marianne Lyngsøe Tofte (Aalborg SØ, 2023-02-13)

#386

Lukningen af byplanvejen skole eller sammenlægningen er en dårlig beslutning, der alene vil gøre det lindre attraktivt at bo i området. Samtidig vil det øge priser på Gug skole som i forvejen er proppet til bristepunktet.

Mads Veiby (Aalborg SØ, 2023-02-13)

#389

Byplanvejens skole er en velfungerende skole. Med tanke på at det er mange børns trivsel og faglighed der her sættes på spil er det en forkert beslutning at sammenlægge skolerne.

Morten Routhe (Aalborg Sø, 2023-02-13)

#397

Skolen er værd at bevare, en god skole med gode faciliteter . Går ind for de små skole hvor barnet føler sig set. Området er i stor udvikling, en katastrofe at “slette” en skole. NEJ til de store skolet

Birthe Jacobsen (Aabybro, 2023-02-14)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...