Bevar Byplanvejens skoles

Kommentarer

#1

Jeg mener ikke dette er en holdbar løsning, men vil skabe en endnu større skrævvridning i Gug.

Jimmy Sigenstrøm (Aalborg, 2023-02-10)

#2

Er farmor til 2 elever i 0. og 2. Klasse som elsker at gå på byplanvejens skole, hvor de har kammerater som de også har gået i børnehave med. Det er vigtigt at bevare skolen nu og i fremtiden

Tove Nielsen (Aalborg SØ , 2023-02-10)

#3

Jeg mener det på mange parametre er en langt mere bæredygtig løsning at bibeholde Byplanvejens Skole som lokalitet for sammenlægningen.

Inger-marie Brun (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#5

- Byplanvejens skole allerede er bæredygtig; gennem de seneste 13 år stigende og stabil i elevtal, og i forvejen har en stærk pædagogisk og faglig profil.
- Jeg ikke ønsker en ny skole, hvor skævvridningen i elevsammensætning overstiger alle eksperters, rapporters og regeringens egen målsætning! Den sammenlagte skole vil unægteligt være en forringelse for Byplanvejens nuværende elever.
- og af mange andre grunde!

Katrine Wichmann (Aalborg sø, 2023-02-10)

#6

Vi har en god rigtig skole

Dan Tøttrup (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#8

Byplanvejens er en fantastisk skole og skal bevares. Har 2 børn der.

Morten Hagerup (Svenstrup J, 2023-02-10)

#9

Jeg er imod en sammenlægning af skolen

Emma Falk (Aalborg sø, 2023-02-10)

#11

Jeg mener Byplanvejens skole ikke skal lukke.

Camilla Christensen (Aalborg sø, 2023-02-10)

#13

Sammenlægningen vil forringe området, da flere forældre vil flytte deres børn til anden skole end det distrikt man tilhører. Der vil komme et pres på Gug skole, da flere ønsker at flytte børnene dertil eller alternativt finder plads på privatskoler.

Malene Vestergaard Rasmussen (Aalborg , 2023-02-10)

#15

Jeg gerne vil bevare Byplanvejens skole, og derved give mine børn konsistente og trygge rammer.

Thomas Spuhr Petersen (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#16

Vores skole skal bevares, tryghed frem for alt.

Julie Petersen (Aalborg, 2023-02-10)

#17

Jeg IKKE ønsker en sammenlægning af skolerne.

Amalie Lykke Hjorth-Gregersen (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#18

Byplanhallen og skole er værd at bevare, da det giver mulighed for motion og badminton for en masse børn, unge og voksne samt fællesskab og kulturliv, også for mange der ellers ikke ville have muligheden.

Kirsten Erhardsen (Hobro, 2023-02-10)

#19

Lukning af Byplanvejen skole er til stor fare for børnenes trivsel.

Tasja Christensen (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#20

Jeg er imod sammenlægningen af seminarie og byplanvejensskole. Jeg er bekymret for mine børns fremtidige trivsel og faglige udvikling såfremt denne sammenlægning bliver implementeret. Andelen af to-sproget og udsatte kommer til at overstige det anbefalede i forhold til trivsel og et godt læringsmiljø. Derudover ser jeg det problematisk at sammenlægningen skal være i seminarets bygninger eftersom der på ingen måde ses en sikker trafikvej for børnenes færden til og fra skole.

Akita Lindstrøm (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#21

I skaber en A og B skole i Gug. Dette vil ødelægge samfundets sammenhængskraft og skabe en skole med en meget høj andel af socialt udsatte og to-sprogede elever.

Martin Leegaard Andersen (Nørresundby, 2023-02-10)

#24

At mine børn trives fantastisk i deres trygge rammer med deres faste voksne personale. Jeg er tryg ved og sende dem afsted om morgenen da de ikke skal krydse nogle store veje.

Michele Nielsen (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#25

mine børnebørn er glade for skolen og er ked af at flytte

Bente Axelsen (Aalborg, 2023-02-10)

#26

Jeg skriver under fordi byplanvejens skole høre til her i Gug, jeg er selv tidligere elev på skolen. Og har 2 børn som skulle følge mors fodspor på skolen..

Nanna Thomsen (Aalborg sø, 2023-02-10)

#28

Jeg skriver under fordi jeg vil bevare Byplanvejens skole hvor mine børn går

Janni Nørgaard Sørensen (Aalborg sø , 2023-02-10)

#34

Mit barn har lige nu et trygt sted at være. Hun kan ikke håndtere forandringer særlig godt. Seminarieskolen har længe præget af en skrøbelig social profil. Byplanvejens skole har en god balance mellem samfundslagene men den er skrøbelig og vil vælte hvilket vil vil give sociale udfordringer der kan forme mit barns fremtid negativt

Mikael Rise Madsen (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#35

Fordi det er dybt usmageligt det som Morten Thiessen mfl. har gang i!

Susan Simonsen (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#36

Har to børn på skolen og de er trykke ved at gå der.

Matias Nielsen (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#37

Jeg skriver under fordi, at det er en super god skole og fordi jeg mener det er meget mere hensigtsmæssigt at flytte seminarieskolen ned på byplandvej, da det trafik mæsigt ligger bedre

Nanna Christensen (Aalborg , 2023-02-10)

#38

Det er min helt fantastiske arbejdsplads.

Jesper Gadeberg (Aalborg, 2023-02-10)

#39

Fordi jeg mener at det er en forkert beslutning om at lukke byplanvejens skole og seminarie skolen og lave en sammenlægning med mellem dem. Jeg mener det bedste vil være at bevare byplanvejens skole.

Sarah Grønbæk (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#41

Skolen er et stort plus for mit barnebarn, de favner ham med de udfordringer han har.

Marianne Funder (Aalborg, 2023-02-10)

#42

Fordi jeg vil bevare den gode skole som mine 2 børnebørn går på.

Tove Sørensen (Nørresundby, 2023-02-10)

#43

Jeg syntes det er særdeles uhørt man ødelægger en velfungerende skole i et forsøg på at redde en anden, mine børn vil ALDRIG indgå i Aalborg kommunes forsøgsordning og vil aldrig sætte sine ben på seminarieskolen, mange børn skal nu have skoleskift og mange vil komme igennem uden gener andre med. Jeg er ked ad mine børn skal opleve og blive trukket rundt i manegen fordi voksne ikke har haft et ordentlig overblik i økonomi eller trivsel.
En ting er sikkert og det håber jeg gør sig gældende for mange andre, det er seminarieskolen IKKE bliver et valg!!! I vil sikkert opleve i fejler indenfor kort tid og vores børn må betale prisen for voksnes fejl!
Det er uhørt og det er ubarmhjertelig! Hvor jeg skammer mig på Aalborgs kommunes vegne!

Thomas Sørensen (Aalborg, 2023-02-10)

#44

Og jeg skriver under fordi jeg mener at forslaget om sammenlægning af Byplanvejensskole med seminarieskolen skal stoppes.

Dian Pedersen (Aalborg, 2023-02-10)

#45

Jeg skriver under fordi jeg ønsker at bevare en mangfoldig, skøn skole med gode muligheder i lokalområdet. Især østerådalen er et skønt aktiv for skolen.

Pernille Kabbel Kragh (Aalborg sø, 2023-02-10)

#48

Det giver ingen mening at lukke den skole.
Det vil have en faldende effekt på huspriserne, hvis der kun seminarie skolen at vælge. Hvorfor vælger man at “bygge” videre på en voldsomt udfordret skole som oven i købet ligger i et i forvejen belastet område ???
Der vil blive en ikke uvæsentlig skæv fordeling af 2/flere sprogede elever, formegentlig den højeste i hele kommunen.
Men mon ikke aalborg kommune har en skjult agenda med området med en kendt entreprenør, området er jo væsentligt mere attraktivt en seminarie skolens placering.

Tommy Laursen (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#49

Politikerne er motiverede for at skabe en skole, hvor alle børn vinder. Mine børn vinder ikke på det her. De har en tryg, kendt hverdag på Byplanvejens skole, som de er glade for. De er glade for deres lærere, pædagoger, legeplads, dus, dus 2, hallen og ikke mindst alle de venskaber og relationer som de har oparbejdet igennem skoletiden. Mine børn går i to gode klasser, men selv om politikernes tanke er at de kan fortsætte med det, så er det jo ikke realiteten. Nogen af deres venner kommer til at høre til andre skoledistrikt, mens andre flytter til privatskoler. Selvfølgelig påvirker det børnene at miste deres venner, men også det personale som lige pludselig er væk fordi det også er en utryg situation for dem. Hvordan kan børnene nogensinde blive en vinder i det her? Børnene har haft to år af deres skoleliv med corona og de konsekvenser det medførte og nu ønsker I at de skal igennem et og et halvt år med mere utryghed? Ventelisterne i Børne og ungdomspsykiatrien har været stigende efter corona og vi ser mange børn og unge som har haft det svært ovenpå en periode hvor mange ting har været anderledes en de plejer. Hvad med at starte her og bibeholde den gode og trygge hverdag de fleste børn på Byplanvejens skole har i dag. Det er trods alt mange børn det er snak om! For vores børn vil det også have konsekvenser for deres fritidsaktiviteter som de er vant til at selv kunne gå til direkte fra skole/dus. Dette vil ikke være muligt for de mindste pga de trafikale forhold. For vores børn er deres fritidsaktiviteter en stor del af deres hverdag, sociale relationer samt fysiske og psykiske velvære, generelt deres trivsel. Politikerne skriver at de vil have forældre, børn og personale til at arbejde sammen om en evt. ny faglig profil eller nyt pædagogisk ståsted i kommende skoleår. Er det virkelig vores ansvar, vores børns ansvar at lave en ny skole? De skriver de vil gøre processen tryg, men den er allerede utryg. Stod de i samme situation, så tror jeg de vil have det på samme måde. #bevarbyplanvejensskole

Maren Formo (Aalborg, 2023-02-10)

#51

Jeg er pårørende til børn på skolen.

Cabrina Tøttrup (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#52

Jeg vil bevare Byplanvejens Skole.

Signe Knudsen (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#53

Jeg skriver under på bevaringen af byplanvejen skole, da jeg under ingen omstændigheder ønsker, at min pige skal gå på en anden skole!!

Lina Hansen (Klarup, 2023-02-10)

#56

Alle 3 børn er glade for deres skole. Det midterste barn har nogle psykiske udfordringer og sproglige, som skole og dus har formået at rumme. Derfor er det af yderste vigtighed, at procentdelen af 2-sprogede elever på skolen holdes nede for at fremme barnets danske udtale.
Endvidere er det formålstjeneligt at bevare Byplanvejens Skole, da den ligger perfekt med alle muligheder for sikker skolevej med mange stiesystemer.
Skolens størrelse er også af betydning for mine børnebørn, der føler sig set og hørt i et trygt læringsmiljø.

Poul Kragh (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#58

Mine børn skal gå på byplanvejens skole!
Det giver ingen mening at sende børn i skole, hvor de skal krydse trafikerede veje!

Louise Lindstrøm Nielsen (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#59

Husk de vigtigste i dette, og de som rammes hårdest - børnene !

Camilla Andersen (Gistrup, 2023-02-10)

#62

Jeg skriver under for at vise min utilfredshed om at lukke byplanvejensskole.
Det er en velfungerende og succesfuld skole, i de bedste rammer. Tæt på natur, sikre skoleveje og ikke mindst dejlige forhold med en hal og skøn legeplads.

Jeg har ingen forståelse overfor forslaget om at lukke byplanvejen skole.

Kenneth Kragh (Aalborg , 2023-02-10)

#63

Skolen skal fortsætte og politikkerne skal lytte til eksperterne, forældre og børn. Alternativ skal elverne fra Seminarskolen flyttes til Byplanvejens Skole da det betyder at flere ressourcestærke familier vil fortsætte med at have deres børn på Byplanvejen Skole. Sker det omvendte, altså lukkes Byplanvejen så vil de fleste ressourcestærke familier flytte deres børn væk!

Camilla Skjødt Jakobsen (Aalborg , 2023-02-10)

#64

Jeg skriver under fordi, jeg synes det er vigtigt at bevare skolen i nærområdet, og netop Byplanvejens Skole ligger perfekt med alle muligheder for sikker skolevej med mange stisystemer, således børnene kan færdes sikkert i trafikken, også på egen hånd. Nærområdet er netop attraktivt, fordi skolen er der. Jeg ved, at mange forældre har søgt Byplanvejens Skole som et aktivt valg, da der er et godt og trygt læringsmiljø, bl.a. med baggrund i skolens størrelse som er overskuelig for både børn og voksne. Det midterste af mine børnebørn har nogle sproglige og psykiske udfordringer, som både skole og DUS har formået at håndtere sammen med forældre og professionelle, således at barnet har en god skoledag trods udfordringer, der trætter. Der er også fine parkeringsforhold ved Byplanvejens Skole, som gør, at det er nemt for forældre eller bedsteforældre at hente børnene efter endt skoledag. Det betyder meget for mig som farmor, at jeg kan tilbyde at hente mine børnebørn i bil 1-2 gange om ugen - jeg er rygopereret og har begrænset gangdistance, og derfor er det essentielt, at jeg i kort afstand fra skolebygningerne kan parkere bilen, hvilket er jo ikke vil være mulighed for ved Seminarieskolen. Mine børnebørn er alle glade for deres skole, hvor de trives i et højt fagligt læringsmiljø, der kan rumme det hele menneske. Lad børn og forældre have Byplanvejens Skole i fred - et trygt skolemiljø og sikker skolevej kan ikke gøres op i penge. Og penge skal der jo alligevel bruges, da Seminarieskolen i sin nuværende form ikke kan rumme alle Byplanvejens Skoles elever, og vi har forstået, at netop alle Byplanvejens Skoles elever forudsættes at følge med til Seminarieskolen for, at økonomien kan hænge sammen. Det er jo desværre ikke en præmis, der kan opfyldes, da der allerede nu er elever, der bliver meldt ud. Det betyder jo så også, at den forventede sammensætning af 1- og 2-sprogede elever ikke kan opnås - til skade for de danske elever. Tanken om, at Aalborg Kommune allerede har lovet grunden, som Byplanvejens Skole ligger på, væk - måske til endnu mere højt boligbyggeri - er ikke fjern! Jeg håber meget, at kommunen vil besinde sig og lade børn og forældre beholde Byplanvejens Skole.

Hanne Kragh (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#65

Det er en god skole med dygtige lærer som tager sig af børnene

Elisa Hansen (Aalborg, 2023-02-10)

#66

Jeg ikke ønsker skolerne skal slåes sammen

Sonny Di Chio Brønnum (Aalborg Sø, 2023-02-10)

#67

Jeg ønsker at bevare byplanvejensskole, så min datter kan fortsætte sin trivsel i hendes dejlige klassefælleskab og fantastiske dus 2 tilbud.

Julie Stentoft Nielsen (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#68

Jeg skriver under fordi vi valgte at bo meget tæt på skolen, så børnene let og sikkert kunne komme til og fra skolen. Samtidig ønskede vi bevidst at være på en mindre skole, da vi er af den overbevisning at det giver et bedre skolemiljø

Jesper Nielsen (9210, 2023-02-10)

#69

Det fremstillet foreslag giver på ingen måde et bæredygtigt skoletilbud i Aalborg sø.
Flere har allerede meldt sine børn ud af skolen. Det er virkelig ærgerligt

Vibeke Christiansen (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#70

Hele idé grundlaget er efter meget kort tid blevet belyst med så mange både kendte og ukendte faktorer, der ikke taler for nogle af de ændringer planlagt.

Ryan Hansen (Aalborg, 2023-02-10)

#72

Jeg synes ikke der skal være 2 store skoler i Gug. Man skal inddrage Gug skole i problematikken. I stedet for bare at give Gug skole flere ressource stærke familier

Jannie Møller (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#73

Jeg er mormor til en elev i 2. klasse og en der snart starter i børnehaveklasse på Byplanvejens skole, og om glæder sig helt vildt.
Det er da den mest dårlige ide, at nedlægge en velfungerende skole med gode lærere, en skole som børnene elsker.
At splitte kammerater og velfungerende klasser op - det kan da kun ende dårligt, hvis det sker. De største tabere vil helt klart blive børnene. Håber politikerne tænker sig en ekstra gang om, og lukker dette tåbelige forslag ned igen.

Annette Jakobsen (Mårslet, 2023-02-10)

#78

Jeg ønsker at bevare vores skole!

Sara Hessing Simonsen (Aalborg, 2023-02-10)

#80

Jeg ønsker ikke min datter skal gå på en stor skole hvor hele 38 % af eleverne er udsatte på forhånd, al evidens taler imod.

Tanja Rise Madsen (9210 Aalborg, 2023-02-10)

#82

Jeg ønsker virkelig at beholde vores fantastiske tilbud af en skole. En skole som allerede nu lever op til forventningerne om et bæredygtigt skoletilbud.
En skole hvor eleverne trives og har et fantastisk fællesskab både i klasserne og på tværs.

Mette Thøgersen (9210 , 2023-02-10)

#84

Jeg skriver under fordi at jeg synes man skal bevare byplanvejensskole

Carl Bechgaard (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#86

Fordi alternativet med at flytte børnene ril seminarieskolen ikke er godt, der vil blive samlet for mange ressourcesvage på skolen og Gug vil modtage de ressourcestærke - byplanvejen er en god mellemting

Pernille Brauer (Ørum Djurs, 2023-02-10)

#91

Jeg kommer ofte på skolen og det virker for mig som en velfungerende skole, hvor mit barnebarn og hans kammerater trives i trygge rammer og har et rigtig godt læringsmiljø.

Palle Thøgersen (Aalborg, 2023-02-10)

#92

Jeg vil ikke have min børnes skole skal lukkes ned og jeg vil ikke have vi bliver flyttede til seminarieskolen

Zeynep Koca (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#93

jeg er farmor til 1 snart 2 børn på skolen

vinnie knudsen (aars, 2023-02-10)

#94

Det vil betyde de resurse stærke forældre flytter deres børn til andre skoler hvilket vil betyde en meget svagere skole. Trafiksikkerhedsmæssigt ligger Byplanvejens Skole perfekt.
Mange børn på skolen bruger i dag de fritidstilbud der tilbydes i dag på skolen/hallen.
Byplanvejens Skole har altid haft ry for at være en god og rummelig skole og hvorfor ødelægge noget der fungerer??
Hvorfor skal Byplanvejens Skole betale for den ligger på et attraktiv sted, som kan sælges til storentreprenører….
Det er absolut en fejldisposition Aalborg byråd har gang i - stop det og gentænk denne beslutning.

Birgith Thisted (9210, 2023-02-10)

#98

Børnene har været udsat for nok allerede, og er først lige kommet tilbage til hverdagen igen efter corona. Lad nu børnene få lidt ro og fokusere på deres faglige udbytte gennem udskolingen!!

Jannie Jensen (Aalborg , 2023-02-10)

#101

Fordi jeg p.t har barn på skolen og en der skal starte pr. 1/8-24

Brita Amdi (9210 Aalborg sø, 2023-02-10)

#102

Mine børnebørn skal have en tryg skole. Se iøvrigt ovenfor.

Kirsten Lauridsen (Hadsund , 2023-02-10)

#103

Jeg skriver under fordi det er det bedste for vores børn på byplanvejens skole.

Frank Christensen (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#104

At jeg har et barn der går på skolen, som trives. Hun elsker sin skole og sine klassekammerater. Hun elsker dussen og går til badminton 2 gange i ugen i hallen. Derudover har jeg én, der starter efter sommerferien, som jeg ikke ønsker får dobbeltstart! De gør et stort arbejde det første år, med først sent at lave klassedannelser, så klasserne står stærkest.

Anne Sofie Hansen (Aalborg , 2023-02-10)

#107

Det er helt forkert at lukke Byplanvejensskole og argumentationen for at lukke den er helt hen i vejret og meget modsigende.

Louis Lantow (Aalborg, 2023-02-10)

#114

Byplanvejens skole er en fantastisk og velfungerende skole, som formår at rumme alle børn socialt, kulturelt og fagligt.
Jeg ønsker ikke en skolesammenlægning, da skolen har en perfekt størrelse, som giver tryghed og fællesskab på tværs af årgange imellem.

Lotte Kümpel (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#119

Jeg ønsker at bevare Byplanvejens skole i sin nuværende form og er dybt bekymret for børnenes trivsel med det forslag, der er lagt op til. Allerede nu har det haft konsekvenser for børn, forældre, lærer mv.

Forslaget forekommer mig på ingen måde gennemtænkt!

Julie Gulstad Andersen (Aalborg, 2023-02-10)

#124

Jeg mener at Aalborg kommune begår en fejl, ved at lukke de mindre skoler i kommunen. Det skaber en skævvridning i lokalsamfundet, samt det bliver dyrere i tid og penge for forældrene at få deres børn fra den lokale skole over til en større skole længere væk.

Nicolas Meier (Aalborg, 2023-02-10)

#125

Jeg ønsker at bevare mine børns skole

Ninna Palm (Aalborg sø, 2023-02-10)

#126

Vi vil beholde skolen og nærmiljøet!

Tanja Meller (Aalborg , 2023-02-10)

#127

Jeg er bekymret for man laver en A og B Skole.

Rasmus Pedersen (Aalborg , 2023-02-10)

#130

Det er forkert at opdele skolerne på den måde , alle de udsatte på den samme skole. Og alle de ressourcerige på en anden skole.

Kristian Lund (Aalborg , 2023-02-10)

#132

Jeg har en datter der skal starte i 0 og hun skal nu rykke fordi I vil ligge skolerne sammen det er ikke særlig sundt for min datter når jeg har vist hende hvor hun skal starte det er simpelthen uhørt

Lasse Knudsen (Aalborg sø, 2023-02-10)

#138

Jeg synes det er ærgerligt, at børnene ikke længere har en hal at bruge til fysisk udfoldelse inden for badmintonens verden og skal ud og kæmpe om de få haltider der er tilgængelige i Aalborg Kommune.

Kristian Rosborg Larsen (Aalborg , 2023-02-10)

#141

Mit barn trives på byplanvejen skole og skal blive der

Michelle Thorell (Aalborg, 2023-02-10)

#142

Mine børn er fritidsbruger på en fantastisk skole. Hvis skolen nedlægges ryger foreningerne ud. Al sporten ryger ud.

Ivanie Lund (Aalborg, 2023-02-10)

#144

Man er igang med at lukke en velfungerende og rummelig skole med plads til elever fra alle samfundslag. En skole som lige nu kan løfte i flok. Men det er en hård fin balance, og det kræver en stor indsats af personale, elever og forældre for at det lykkes og fungere for den enkelte.

Dette er nu ved at blive sat over styr, hvis forslaget godkendes

Maj Rasmussen (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#146

Jeg gerne vil bevare min fantastiske arbejdsplads og elevernes skole.

Helle Madsen (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#147

Jeg syntes forslaget med sammenlægning med seminarieskolen er rigtig dårligt. Ihvertfald i sin nuværende form. Dårlig skolevej, dårlig fordeling af elever, dårlig rapport der ligger til grund for beslutningen bestilt arbejde af den forvaltning som står bag.

Kenneth Nørgaard Pedersen (Aalborg sø, 2023-02-10)

#148

Jeg vil bevare en skole som fungerer rigtig fint. Don't fix it if it ain't broken!

Line Nørgaard Pedersen (Aalborg , 2023-02-10)

#149

Den skole et det bedste der er sket for vores søn både fagligt og socialt.. de har en helt fantastisk afd/hus til elever med særlige behov ..
Der er lærer som har stor forståelse for de unge mennesker, og møder dem hvor de unge er..
Så hermed en stor tak til Byplanvejens skole, især huset for special klasser..

Henriette Iversen (Aalborg Øst, 2023-02-10)

#150

Skolen er en god base for børnene der går det

Aske Bisgaard (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#151

De sætter børnenes trivsel og fremtid på spil, uden en reel plan

Jan Kristensen (Aalborg , 2023-02-10)

#153

Foreningslivet som finder sted på skolen bliver forringet fremover ved denne lukning.
Børnenes læring og trivsel som er i spil, er tydeligvis ikke prioritet ved denne lukning.

Jesper Berthelsen (Aalborg , 2023-02-10)

#154

Vores søn er starte i g klasse i uge 43 2022.
Vi har gået en glad dreng der trives i rolige omgivelser. Med deres egen hus..
Er ikke god til mange mennesker.
Er bange for vores søn kommer til at mistrives med mange flere elever..

Gitte Jørgensen (Aalborg sv, 2023-02-10)

#157

Som mor til et kommende skolebarn i 2023, ønsker jeg ikke at mit barn skal ud i et skoleskift. Vi kender skolen og de forskellige lærere. For os er det en kæmpe fordel at der ikke er mange elever på skolen eller i klasserne, det giver mere ro og en bedre koncentration til at lære.
Vi er tilfredse med Byplanvejens skole og ønsker derfor at bevare den.

Linda Bendstrup (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#159

Mine børnebørn trives på skole. Jeg synes de fysiske rammer for skolen er enestående. Især den måde de enkelte pavilloner er indrettet på med det store fællesrum og klasselokalerne, der ligger omkring fællesrummet

Joan Sørensen (Aalborg, 2023-02-10)

#160

Skolen er helt speciel og rigtig god til og rumme de forskellige børn og deres behov

Niki Porsmose Pedersen (Aalborg sø, 2023-02-10)

#162

Jeg undres over den manglende inklusion af skolens forståelse og kendskab til deres elever og skolens kultur, da jeg finder det essentielt for den politiske beslutningstagning.

Isabella Haurholm (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#163

Skolen skal blive hvor den er

Mikkel Smitsdorf (Aalborg Sø, 2023-02-10)

#165

Jeg er imod sammenlægningen af Byplanvejens Skole og Seminarieskolen, da jeg har en datter, som netop er startet i 6 klasse på Seminarieskolen. Efter sit skoleskifte til Seminarieskolen har hun aldrig været gladere for at gå i skole. Hun er havnet på en dejlig skole med et mangfoldigt børnesyn - både kulturelt og pædagogisk. En skole, hvor der er plads til alle uanset hvem man er, og hvor man kommer fra og med dygtige voksne, som hver dag støtter samtlige vidunderlige elever i deres personlige, sociale og ikke mindst faglige udvikling. Jeg ønsker ikke en ny skole for mit barn - jeg ønsker Seminarieskolen.

Troels Klavsen (9000, 2023-02-10)

#170

Jeg på ingen måde er enig i at den rette beslutning er at lukke Byplanvejen. Å

Tessa Bay (Aalborg Sø, 2023-02-10)

#173

Jeg er kraftigt modstander af disse ikke-involverede politikeres tossede forslag.

Daniel Vejrgang Nielsen (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#174

Jeg er imod sammenlægning af skolerne, og vil gerne bevare det som de er nu. Så derfor skriver jeg under.

Julie Petersen (Aalborg - Gug , 2023-02-10)

#175

Jeg mener Byplanvejens Skole skal bevares. Ødelæg det ikke for de mange børn som går på en skole der fungerer.

Karen Hjortkjær Pape (Aalborg, 2023-02-10)

#179

Fordi jeg ønsker at kunne vælge Byplanvejens Skole til vores søn næste år.

Bettina Hyllested (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#180

Jeg ønsker at bevarer Byplanvejens skole som er en velfungerende Skole. Jeg er imod sammenlægningen hvor i laver en skole med over 35% børn der kommer fra udsatte familier. Jeg er overbevist om at tallet bliver meget større ved en sammenlægning på Seminarie skolen pga. elevflugt.

Iben Mörck (Aalborg SØ, 2023-02-10)

#181

Jeg skriver under, da jeg synes det er skammeligt at forårsage udsatte familier større logistisk udfordringer, end de kan overkomme.

Stig Bjerre Lindby (Aalborg, 2023-02-11)

#183

Jeg syntes ikke det er helt gennem tænkt projekt som på mange områder går for meget ud over det enkelte barn

Bodil Billeskov (Aalborg , 2023-02-11)

#184

Jeg skriver under fordi jeg er super glad for byplanvejensskole og fordi min børn trives og har det godt der på. Vi fravalgte seminarieskolen, da de skulle starte I skole og valgte byplanvejensskole

Regitze Jensen (Aalborg SØ, 2023-02-11)

#185

Løsningsmodellen med fusion af to skoler (Byplanvejens og Seminarieskolen) ser jeg ikke som en varig løsning. Gug Skole og dennes distrikt bør feks integreres i en løsning aht at sikre en balanceret blanding af børn/familier med forskellig socioøkonomisk baggrund/niveau.

Malene Vejby Assmann (Aalborg SØ, 2023-02-11)

#186

Ik luk Byplanvejensskole

Mathias Bachmann (Aalborg, 2023-02-11)

#188

Jeg frygter, at en sammmenlægning vil have den fuldstændige modsatte effekt af , hvad politikkerne tænker. Det bliver IKKE en skole man aktivt vælger til, men i stedet vælger fra.
Risikoen for at smadre en velfungerende skole er næsten sikker.
Med andre ord operationen lykkedes, men patienten døde.
Allerede nu søger elever væk og vi hører kun, at denne tendens bliver endnu større, hvis forslaget vedtages.

Anja Glumsøe (Aalborg, 2023-02-11)

#189

Byplanvejensskole er en god skole som vi selv i sin tid valgte frem for seminarieskolen .

Susan Nielsen (Aalborg SØ, 2023-02-11)

#190

Fordi kommunen er ved at lukke en fantastisk skole!

Astrid Westenholz (Aalborg, 2023-02-11)

#191

Skolen skal bevares

Rene Billeskov (Aalborg SØ, 2023-02-11)

#192

Vi ønsker brændende, at vores datters skolegang og gode trivsel må fortsætte på Byplanvejen skole og vi ønsker at vores søn ligeledes kan få sin skolegang her til trods for at vi måske ikke længere vil tilhøre distriktet efter 2024

Mette Stærkind (Aalborg SØ, 2023-02-11)

#195

Vi bor i Kærby og mit barn er visiteret til BPV. Hvis skolen flyttes til Mylius E vej får han endnu længere i skole end han har nu og mister en fantastisk klasse som han kun lige er startet i.

Marie Lynge Svendsen (Aalborg, 2023-02-11)

#196

Jeg ikke ønsker at Byplanvejens skole skal lukke.

Julie Bachmann (Aalborg SØ, 2023-02-11)

#197

Min datter går i 6.kl på byplanvej der skal hun også afslutte

Kristian Knudsen (Aalborg, 2023-02-11)

#198

Det er en skole med rum og hjerte. Det vil betyde en stor forandring i elevernes hverdag at lukke denne.

Jens Overgaarf (Esbjerg V, 2023-02-11)

#199

Jeg er imod lukning af en velfungerende skole mod forældres valg. Skolen har en god størrelse, en god økonomi, en velfungerende indlæring.
Store enheder er ikke i sig selv en kvalitet

Jørgen Pedersen (Aalborg, 2023-02-11)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...