Event for plejefamilier 14.marts 2023

Kommentarer

#1

Jeg vil gerne anerkendes i det arbejde jeg laver

Lis Glerup (Nyrup, 2023-02-07)

#2

Det er på tide jeg bliver behandlet ordenligt, for det kæmpe stykke arbejde jeg har udført i over 25 år

Anja Tønder (Horsens, 2023-02-07)

#3

jeg gerne vil have plejefamiliernes arbejdsforhold up to date....

Jes Børjesson (Brønderslev, 2023-02-07)

#4

Jeg skriver under, fordi jeg selv har plejebørn.
Og fordi jeg kan nikke ja til alle punkter, som er savnet.
Vi bliver ofte taget ved næsen, og ladt i stikken

Vivian From (Hejls, 2023-02-07)

#5

Jeg er plejemor og vil have ordnede arbejdsforhold!

Gitte Spanier (Kolding, 2023-02-07)

#6

Det er så vigtigt med ordnede forhold for os plejefamilier

Tina Kannegaard (Aars, 2023-02-07)

#9

- Jeg ønsker ordnede forhold til alle os plejefamilier samt alle anbragte børn.
- Jeg ønsker fokus på vores arbejdsforhold

Laila Christiansen (Nykøbing F, 2023-02-07)

#10

Vi også har ret til overenskomst i vores fag.
Et fag jeg passer og værner om med stolthed og stor faglighed..

Susan Hauge (Give, 2023-02-07)

#13

Jeg er plejefar

Christian Larsen (Karby, 2023-02-07)

#14

Jeg ønsker det bedste for anbragte børn. Uden nok plejefamilier vil det gå ud over børnene. Vi har brug for bedre forhold. Forhold som alle andre brancher, både for at anerkende vores kæmpe arbejde 24 timer i døgnet men også for at der vil komme flere plejefamilier til.

Christina Prytz Frandsen (Strynø, 2023-02-07)

#17

Jeg gerne vil arbejde under ordnede forhold!

Marlene Agerholm (Hjørring, 2023-02-07)

#21

Jeg er plejefamilie

André Steppat Laursen (Ansager, 2023-02-07)

#22

Jeg passer mit arbejde og ikke selv kan
Møde frem.
Jeg savner sikkerhed og rimelighed i min ansættelse

Rikke Møller (Kruså, 2023-02-07)

#23

Jeg er tidligere plejefamilie

Uffe Jørgensen (5772 Kværndrup, 2023-02-07)

#24

Ved at skrive under her, ser vi frem til ordener forhold for vores store arbejde med anbragt børn.
Samme vilkår og overenskomst er en nødvendighed.
Så kommunerne ikke driver rovdrift på dem der gør en stor forskel for børn i plejefamilier.
Og ikke bare kan flytte børn fra en plejefamilie til en anden, for så at spare penge.
Det er ikke barnets tav.
Men desværre kommuner der tænker i besparelser, hvor det går udover børnene i dette system.

Lise Lotte Hansen (Holsted, 2023-02-07)

#26

Vi skal have ordentlige arbejdsvilkår som plejefamilie, hvor vi byder ind med en professionel indsats for landets mest sårbare børn. Børn som ALLE have været igennem mindst et brud i deres tætte relationer. Mange også med svigt, traumer, sorg, diagnoser, tilknytningsforstyrelser osv og hvad det føre med sig I forhold til barnets trivsel, udvikling og opvækstsbetingelser.
Det er ikke nok at tage imod disse børn med hjertet, men også med stor professionalisme og faglig viden.
Hvis børnene var anbragt på en institution, kræver det uddannet personale, der honoreres med overenskomster, pension, ferie, supervision, ret til sygdom, opsigelser, vished om løn, efteruddannelse og ordentlige arbejdsvilkår med indflydelse og respekt osv.
Plejefamiliers arbejdsforhold og vilkår skal SELVFØLGELIG ligestilles med andres ansattes, der arbejder med sårbare og anbragte børn.

Derudover skal anbringelsesområdet lægges udenfor kommunerne, da der i dag er alt for stor forskel på hvad der foregår i anbringelserne, alt afhængig af den pågældende kommune, den pågældende sagsbehandler, økonomi mm.
Alt for mange kommuner overholder ikke deres pligt og overtræder bevidst lovgivningen og deres forpligtigelser overfor plejefamilierne, de anbragte børn og de biologiske forældre.

Gitte Kristensen (Odder, 2023-02-07)

#29

Jeg desværre ikke kan deltage i eventet, da jeg har 3 plejebørn der skal passes.

Pia Boll (Nykøbing Mors, 2023-02-07)

#30

Vi arbejder under virkelig dårlige forhold

Vivi Jensen (Fjenneslev, 2023-02-07)

#31

Vil gerne ha gode forhold for familieplejer

Tina Riis (Nykøbing M, 2023-02-07)

#33

Jeg vil have bedre ansættelsesvilkår, en overenskomst og en pensionsordning

Malene Jensen (Hvidovre, 2023-02-07)

#34

Vi er plejefamilie,og kan sige ja til de punkter der er skrevet.

Marianne og knud børge Dige (Frøstrup, 2023-02-07)

#35

Der er så meget brug for ordnet og ensartet forhold på området og så mener jeg at vi skal anerkendes som ferie forhindret.. ..

Pia Sohn (Kastrup, 2023-02-07)

#36

Jeg er plejemor, er enig men forhindret i at møde op.

Dorthe Sørensen (Stenstrup, 2023-02-07)

#38

Jeg er plejemor og ønsker at vi skal have ordnede forhold. Specielt vores feriepenge - som vi selv sparer op - som alle andre. Kommunerne beholder dem og skriver til os, at vi gerne må holde ferie med vores plejebørn, problemet er bare, at det ikke er ferie. Aflastning - så vi kan blive ved med at være den bedste udgave af os selv og holde i mange år. Respekt for vores faglighed og indbetaling til pension…..(måske med vores feriepenge)

Hanne Dahl Nielsen (Bogense, 2023-02-07)

#40

Jeg også mener at vi har brug for ordnede forhold og at jeg grundet mit arbejde med plejebørn ikke kan møde op til event d. 14-3-23

Vivi Kjær (Rødding, 2023-02-07)

#46

Vi plejeforældre har brug for en overenskomst. Hvor vi bl.a kan få udbetalt vores ferie penge. Få sikkerhed i vores ansættelse og en pensionsordning

Heidi thomsen (Thisted, 2023-02-07)

#47

Jeg bakker op om ovenstående.

Helene Outzen (Løgstør, 2023-02-07)

#48

Jeg er familiepleje og støtter om om bedre vilkår - og kan desværre ikke deltage fysisk da jeg skal være hjemme med mine børn

Betina Feldborg (Hundested, 2023-02-07)

#51

Det er vigtigt at få fokus på bedre forhold for os der arbejder plejefamilie! ❤️

Trine Søe Holmgaard (Brønderslev , 2023-02-07)

#52

Fordi at selvom vi står sammen står vi, i de enkelte situationer alene. Hvis vores fælles stemme ikke høres, kan vi ikke hjælpe vores børn, det vi gerne vil.

Birgit Olsen (Bogense, 2023-02-07)

#53

Jeg vil have en overenskomst

Mie koue Axelsen (Stoholm, 2023-02-07)

#56

For at få ordnede arbejdsforhold.

Thomas Furbo (Nykøbing M., 2023-02-07)

#58

Da jeg er indforstået med dettt skriv

Tina Larsen (Kerteminde, 2023-02-07)

#60

Jeg skriver under fordi, anbragte børn samt unge har brug for, at vi familieplejere er trygge i vores job, så de kan være trygge i deres anbringelse. Det er alt for let, at fjerne et barn pga. fx dårligt samarbejde ml. Sagsbehandler/ konsulent og plejefamilie.
Vi ønsker os ordentlige ordnede vilkår og opsigelsesvarsler på 3 mdr. ligesom i alle andre ansættelser i dette land. Overenskomst nu….

Helle Laursen (København, 2023-02-07)

#62

Jeg er plejemor på 38. år
Jeg er pædagog og har været ansat på hæderkronede døgnbehandngshjem/ skole. På døgninstitutionerne opnåede vi aldrig resultater - der for børnene gav samme resultat som et liv i en god velfunderet plejefamilie.
Desværre er plejefamilierne ikke behandlet med fornøden respekt. Derfor er det umuligt at tiltrække nye kompetente familier.
Og med de vilkår vi arbejder undet i dag. Kan jeg ikke anbefale arbejdet,
Først når der kommer ordentlighed i ansættelserne. og respekt for vores ansættelse, vil jeg anbefale andre, dette betydningsfulde arbejde .

Bente Gramkow Børjesson (9700 Brønderslev , 2023-02-07)

#64

Jeg ønsker der kommer en overenskomst pensionsordning og vi får vores egne feriepenge.

Toni Andreassen (Esbjerg, 2023-02-07)

#65

Jeg har været plejemor i mange år og mener det er på tide med ordnede arbejsforhold for os plejefamilier.

Susanne Utoft (Bording, 2023-02-07)

#66

Jeg er fuld, af beundring for de familier, der åbner deres hjem for plejebørn. De er unikke personer med kæmpe hjerter

Louise Andersen (Dronninglund , 2023-02-07)

#67

Jeg er træt af at kommunen laver deres egne regler…. Holder møde på møde uden der sker noget…
Håber de vil lære at lytte og meget gerne samarbejde og ikke modarbejde

Brian Furbo (Nykøbing Mors, 2023-02-07)

#68

Jeg støtter op om alle de nævnte punkter især sikkerhed i ansættelsen 🙏

Martina Sørensen (8500 Grenaa, 2023-02-07)

#73

Jeg er enig i de punkter som denne underskriftsindsamling står anført under.

Lennart Greve (Skårup , 2023-02-07)

#74

Er plejefamilie og der skal ske noget nu !!!! Ordenlige forhold for os

Sofia Reimer (Fåborg , 2023-02-08)

#76

Plejefamilie skal ha’ ordentlige vilkår og tryghed i deres ansættelser, så de kan give trygheden videre til de børn og unge, som de har i deres varetægt.

Anne M Nielsen (Kibæk, 2023-02-08)

#78

For at kunne give tryghed videre skal jeg være tryg.
For at jeg skal have overskud til andre skal jeg være tryg

Inge marie Christensen (Store Fuglede, 2023-02-08)

#80

Jeg har et stort ønske om bedre arbejdsforhold for ps familieplejere

Mona Nielsen (Dannemare+, 2023-02-08)

#81

Fuldstændig enig i ovenstående og sammen står vi bedst

Janni Fanø (Horsens, 2023-02-08)

#83

Som plejefamilie løfter vi en stor samfundsmæssig opgave - ligesom alle andre i den danske arbejdsstyrke. Derfor er det helt urimeligt og uforståelig, at der ikke overenskomstlignende aftaler for familieplejere omkring opsigelsesvarsel, indbetaling til pension, ferieordning der tager hensyn til både plejefamilie og plejebørn osv.

Ann Nielsen (9293 Kongerslev , 2023-02-08)

#84

Jeg skriver under for at få arbejdsmarkeds lignende forhold, som plejefamilie. Pension og ferie er kun rimeligt, også for os. 😅

Søren Kjærgård Jensen (Vejle, 2023-02-08)

#85

Jeg er en del af en plejefamilie, der har oplevet systemet/ samarbejdet med ( kommunen ) fra Aller værste side.

Jørgen Hæstrup (Broby , 2023-02-08)

#88

Jeg er plejemor og kunne rigtig godt ønske mig bedre vilkår og respekt omkring mit fag.

Bente Kjærsgaard (Nørager, 2023-02-08)

#93

Jeg vil have bedre ansættelsesvilkår, en overenskomst og en pensionsordning. Vi gør et kæmpe arbejde 24/7/365

Maybritt Rydder (Manna, 2023-02-08)

#94

Der skal være bedre vilkår for plejeforældre

Christian Nielsen (Jordrup , 2023-02-08)

#96

Jeg skriver under fordi jeg ønsker overenskomstlignende forhold som familieplejer.

Lillan Sejr (Esbjerg, 2023-02-08)

#97

Sikkerhed, ligeværdighed og ærlighed er desværre ofte er en mangelvare i mit erhverv som plejemor/plejefamilie

Bettina Frederiksen (Dronninglund, 2023-02-08)

#102

Jeg er plejeforældre

Margit Boye (Skive, 2023-02-08)

#104

Da jeg mener familieplejer udføre et vigtigt stykke arbejde og derfor har behov for sikkerhed i ansættelsen både fir plejer og børnene skyld.

Frank Hansen (Esbjerg, 2023-02-08)

#106

Jeg er plejefamilie og savner ordentligt, trygge forhold både for os familieplejere men også for de anbragte børn, der alt for ofte er kastebold i det offentlige system

Dorte Dorte Olsen (Glamsbjerg, 2023-02-08)

#107

Marianne munch
Det er for at synlig gøre det pleje familer gør til en meget lille løn

Marianne Munch (Karup J, 2023-02-08)

#109

Jeg er plejemor og ønsker bedre vilkår for os og vores plejebørn

Lene Thomsen Thomsen (Ørbæk, 2023-02-08)

#112

Forholdene for plejefamilier er helt til grin

Sabina Parish (Esbjerg Ø, 2023-02-08)

#113

Støtter gerne ordnede forhold og behandling af/for plejeforældre.

Pernille Sikjær Thrane (Harndrup, 2023-02-08)

#117

Jeg er enig

Bent Kjeldgaard (Thisted, 2023-02-08)

#119

Jeg ønsker bedre vilkår, for og til, plejefamilier. Det er vigtigt med ordnede forhold.

Jon Olsen (Asperup, 2023-02-09)

#122

Jeg som plejefamilie ønsker ordnede arbejdsforhold, med feriepenge, pensionsopsparing og rettigheder som andre har. Jeg ønsker også at mine plejebørn får den hjælp de har brug for.

Lone Mørch (Nykøbing Mors , 2023-02-09)

#123

Vi står ringere stilet end i alle andre. Vi bliver af nogle kommuner behandlet som " bip bip" Børnene bliver brugt som ammunition mod os, når/hvis vi stiller krav. Det er ikke fair overfor os og slet ikke børnene. Vi ser gang på gang børn blive kastet rundt i systemet dels pga dårlig match, men i den grad også dårlig sagsbehandling/sagsbehandler. De børn bliver tabt på gulvet og ender ofte ude på et sidespor. Der bliver færre og færre af os og ingen yngre familier, vil arbejde under de vilkår vi gør i dag. Derfor bliver det sværere og sværere at rekruttere plejefamilier. Flere og flere kaster håndklædet i ringen. I dag er der stor mangel på kvalificeret plejefamilier og børn bliver placeret efter hvor der er plads og ikke hvor der er en kvalificeret plejefamilie.

Carina Schneider (Hillerød , 2023-02-09)

#124

Jeg er familieplejer og mangler ovenstående vilkår opfyldt for at have tryghed og ro i ansættelsen til at fokusere på at tage vare på udsatte børn.

Gitte Raguse (Middelfart, 2023-02-09)

#128

Ordnede ansættelsesforhold -deriblandt beholde egne optjente feriepenge

Nina Christensen (Brønderslev, 2023-02-09)

#130

Jeg ingen ordenlig forsikring og pention har.

Elsker mit job og har et godt samarbejde med min kommune.

Heidi Bohl (Dronninglund, 2023-02-09)

#132

Fordi mine svigerforældre har to plejebørn og kan se og mærke hvor godt og trygt miljø de vokser op i. Alle børn og unge har lov til at få en god og tryk opvækst😊

Lasse Jørgensen (Redsted, 2023-02-09)

#134

Jeg selv er plejefamilie og ønsker ordnede forhold

Michael Greve Pedersen (Årslev, 2023-02-09)

#135

Jeg er selv plejefar og synes at denne kamp et umådelig vigtig, da det virkelig halter med arbejdsvilkårene for plejefamilier.

Stefan Lindstrøm (Farsø, 2023-02-09)

#136

Jeg skriver under fordi, at jeg ønsker ordnede forhold i min ansættelse.

Heidi Larsen (Skælskør, 2023-02-09)

#139

Jeg ønsker ordentlige arbejdsvilkår og sikre langvarige forhold for både familieplejere og plejebørnene.

Margrethe Olesen (Dronninglund, 2023-02-09)

#140

Der skal bedre forhold til plejefamilier i Danmark

Knud Erik Jensen (Ørbæk , 2023-02-10)

#142

Jeg er selv plejemor, og syntes langt fra vi har ordentlige arbejdsforhold. Jeg arbejder gratis i min ferie hvor jeg er på fra morgen til sen aften og langt fra det der minder om ferie. Har heller ingen pension... Vi arbejder 7 dage om ugen, 365 om året og ja da også hele døgnet. Vi ofre al vores fritid på disse dejlige børn som har det sindsygt svært og bliver ikke belønnet for alt det vi gør. Det er årsagen til at flere og flere stopper og ingen vil påtage sig jobbet. Og der er mangel på os.

Det er da på tide vi får det alle andre har som mindste krav for at gå på arbejde. Vi bør få vores feriepenge udbetalt da vi jo ikke holder ferie, og pension som det mindste..

Julie Strange (Vester Skerninge, 2023-02-10)

#144

Vi har plejebørn og ønsker bedre arbejdsvilkår

Anna Rundkvist (Vamdrup, 2023-02-10)

#145

Det er på tide at plejefamilier får ordentlige forhold at arbejde under.

Jørgen Gammelgaard (Skive, 2023-02-10)

#146

Jeg ønsker at vi endelig får en overenskomst, med pension, ret til egne feriepenge (med eller uden børn) mm., som alle andre på det danske arbejdsmarked

Michael Beck-Hansen (Egtved, 2023-02-10)

#148

Mine forældre er omfattet af alt det regeringen ikke gør for plejeforældre..

Natasja Kjær (Ribe , 2023-02-10)

#149

Jeg skriver under, fordi vi plejefamilier skal have bedre arbejdsvilkår!!! Vi gør et kæmpe stykke arbejde, men bliver ikke belønnet for det, tværtimod falder vi i løn når plejebørnene udvikler sig i den rigtige retning og har det bedre -det er bare en af tingene…

Susie Walsh (Skælskør, 2023-02-10)

#154

Vi trænger til bedre forhold og respekt

Janne Bundgaard-Pedersen (Gram, 2023-02-10)

#156

Vi har de dårligste arbejdsvilkår i dk

Tina Frederiksen (Holbæk, 2023-02-10)

#159

Vores dårlige ansættelses forhold

Michael Frederiksen (Holbæk, 2023-02-10)

#164

Da mine arbejdsvilkår SKAL blive ordentlige NU

Mette Jensen (Glamsbjerg, 2023-02-10)

#165

Ordentlige arbejdsforhold

Sanne munthe (Brønshøj, 2023-02-10)

#166

Jeg er plejemor og støtter op.

Jytta Hemme (Glamsbjerg, 2023-02-10)

#167

Bedre arbejdsforhold

Henrik Andersen (Brønshøj, 2023-02-10)

#170

Jeg ønsker ordentlige forhold for plejefamilier.

Jeanette Wiberg Hansen (Kalundborg, 2023-02-10)

#176

Jeg ønsker bedre vilkår som familieplejer.

Simone Simone hanghøj (Gørlev, 2023-02-10)

#177

Jeg ønsker en overenskomst i mit fag som familieplejer

Inga Rauschenberg (Ribe, 2023-02-10)

#181

Jeg har ikke mulighed for at deltage, da jeg skal til samvær med mit ene plejebarn denne dag.

Linda Christensen (Dianalund , 2023-02-10)

#183

Jeg ønsker bedre vilkår for familieplejere

Susie Vesterløkke (Jægerspris, 2023-02-10)

#184

Jeg støtter op om bedre vilkår for plejefamilier vi trænger til en overenskomst

Gitte Gitte (Stenstrup, 2023-02-10)

#186

Jeg ønsker bedre arbejdsvilkår. Jeg har været plejefamilie i 22 år. Vores yngste pb kan ikke undvære mig så jeg kan ikke deltage.

Kristina Olsen (Klippinge, 2023-02-10)

#187

Jeg skriver under fordi jeg elsker mit JOB som familieplejer og fordi jeg elsker de børn jeg haft under mine vinger men jeg ELSKER IKKE mine løn og ansættelsesforhold og jeg ELSKER HELLER IKKE LOVGIVNINGENS måde at passe på vores anbragte børn og unge !

Malene Brunbjerg Larsen (Vamdrup, 2023-02-10)

#192

Jeg er plejefamilie.

Rie Møbjerg (Lindbjerg Mark, 2023-02-10)

#196

Jeg er plejefamilie og kæmper med anbringende kommune om at de overholder det der er skrevet i min kontrakt😵‍💫

Merete Lydiksen (Egtved, 2023-02-10)

#197

Jeg vil have bedre forhold for plejebørn og plejefamilier

Berit Waidtløv (Nyborg, 2023-02-10)

#198

Jeg er familieplejer

Tina Hemmingsen (Køge, 2023-02-10)

#199

Fordi ordnede arbejdsforhold og ro i ansættelsen kommer børnene til gode- og det er dem vi arbejder for

Annette Borgaard (Padborg, 2023-02-10)

#200

Det er så urimeligt i sådan et vigtigt arbejde som det er at være plejefamilie, at der ikke er styr på:
Ekstern supervision. Pension. Manglende udbetaling af feriepenge, når man afholder ferie med plejebarnet. Hjælp og støtte (aflastning) ved sygdom/sygehusindlæggelse. En kontaktbar sagsbehandler (telefontid) etc, etc. Beslutninger og vedtagelser skal ud af kommunerne.

Trine Lund Kjøller (Fåborg, 2023-02-10)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...