Bevar Kølholt i Skibet Skoledistrikt - og det frie skolevalg til Skibet Skole

Kommentarer

#9

Vores børn skal gå i Skibet skole

Thomas Ostenfeld Lindal (Vejle, 2023-02-03)

#14

Endnu et mærkeligt forslag fra Vejle Kommune.

Karsten Elkerup (Vejle, 2023-02-04)

#15

Er Enig med Majbritt. Jeg har selv børn på skibet.

Henriette Jakobsen (Vejle, 2023-02-04)

#16

Jeg bor i Skibet, har børn på Skibet skole, og jeg støtter initiativet!

Morten Jakobsen (Vejle, 2023-02-04)

#17

Det er det eneste rigtige.

Jørgen Brønd (Skibet , 2023-02-04)

#18

Vi i skibet vil bevarer skibet skole distrikt

Anders Kaas (Vejle, 2023-02-04)

#19

Fordi det vil bremse udviklingen i Skibet, hvis det nuværende forslag gennemføres

Maria Ballegaard (Vejle, 2023-02-04)

#23

Det giver på ingen måde mening ikke at investere i skibet skole, udbygge den og udvide så der er plads til at børnene i lokalområdet kan have sin skolegang fra 0-9. Klasse her. Der er brug for et ekstra spor og der er brug at man udvider med en overbygning.

Michael Ulv (Vejle, 2023-02-04)

#28

Det er det åbenlyse valg, at udvikle skolen i takt med lokalsamfundet, frem for at lave skrivebordsbeslutninger.

Stine Sølund (Give, 2023-02-04)

#33

Fordi vi har brug for at bevare vores skole og vores lokalsamfund.

Lone Boel Gregersen (7100 Vejle , 2023-02-04)

#37

Jeg går ind for et samlet Skibet med mulighed for skolegang for både små og store skolebørn på den samme skole. En opdeling ved Kølholt vil ikke gavne vores område men tværtimod splitte det i to og forringe begge områder.

Kristina Thomsen (Vejle, 2023-02-04)

#40

På lang sigt vil det være til gavn for lokalsamfundet. Besparelsen er for lille ift fordelene for lokalsamfundet.

Helle Hede (6000 Kolding , 2023-02-04)

#41

Jeg er helt enig i at kølholt skal blive i skibet skole distrikt.

Lars stig Høgh Andersen (Vejle , 2023-02-04)

#42

De skal have mulighed for at komme i skibet skole distrikt.

Frederik Jensen (Vejle, 2023-02-04)

#43

Jeg bor i kølholt

Henrik Jørgensen (Vejle, 2023-02-04)

#45

Jeg er bosat i Skibet og mine børn går i Skibet skole og vi ønsker at folk bosat i Kølholt også kan få deres børn i Skibet skole.

Carina Evershed Knudsen (Vejle, 2023-02-04)

#46

Ønsker større skole i Skibet, og aktivitet i det lokale.

lars B. christoffersen (Vejle, 2023-02-04)

#50

Det er vigtigt at nye beboere får en naturlig tilknytning til Skibet ved at blive en del af skoledistrikt Skibet. Jeg håber at det på sigt kan være med til at sikre Skibet skole en overbygning så vores børnebørn kan blive i nærområdet så længe som muligt.

Tove Bjerregaard (Vejle, 2023-02-04)

#51

Jeg støtter Skibet skole og overbygning af denne.

Inger Sørensen (Vejle, 2023-02-04)

#53

Det er med til at sikre mine børne fremtid

Pernille Gordon (Vejle, 2023-02-04)

#54

For mine børnebørns skyld!

PC Jørgensen (Aabenraa, 2023-02-04)

#55

Det giver mening, og har i øvrigt altid gjort det, at samle alle Skibets børn i samme skole med henblik på en samlet oplevelse både skole og fritids mæssigt.

Peter Norup (Vejle, 2023-02-04)

#56

Jeg er bekymret for at Skibet bliver en satellitby, kun for småbørnsfamilier.

Henrik Daae (Vejle, 2023-02-04)

#57

Børnene i Kølholt skal høre til under Skibet Skoledistrikt

Stine Madsen (Vejle, 2023-02-04)

#67

Vi har haft begge vores børn på Skibet skole og vi bor i Kølholt. Vores børn har haft muligheden for at være sammen med de børn i skolen, som de legede med og gik til fritidsaktiviteter med. Hvilket har en kæmpe betydning.

Lotte Overgaard (Vejle, 2023-02-05)

#68

Alt andet ville være tåbeligt. Folk flytter til Kølholt for at komme uden for byen..

Hanne Broholm (Vejle, 2023-02-05)

#73

Området hører narturligt til Skibet

Steen Clausen (Vejle, 2023-02-05)

#75

Jeg synes vi skal beholde det i Skibet og forbedre Skibet Skole

Birgitte Kirstine Secher Frank (Vejle, 2023-02-05)

#78

Vi skal bevare de skoler i oplandet som er muligt at udvikle fordi der kommer flere folk til området. Bevar det frie valg.

Britta Høgh Hansen (Juelsminde, 2023-02-05)

#79

Man skal ikke fjerne det frie skolevalg.

Allan Blok Hansen (Juelsminde, 2023-02-05)

#86

Jeg skriver under fordi, at jeg ønsker, at Skibet Skole får en overbygning

Jeanette Hemdorff (Vejle, 2023-02-06)

#87

Jeg ønsker området forbliver i Skibet skoledistrikt, så der på sigt er mulighed for en overbygning på Skibet Skole

Søren Lundholm (Vejle, 2023-02-06)

#88

Vi bor i et område med rivende udvikling. Der flytter mange børnefamilier her til
Vi har en god og velfungerende skole, med et godt ry
Der er langt og ikke nogen god skolevej fra vores område og til Midtbyskolen. Det vil IKKE være forsvarligt at skulle sende så mange børn afsted ind midt i Byen lige der hvir trafikken er Aller værst
Hvis man vil have udvikling, må skoler og pasnings tilbud også følge med. Ja det koster, men pengene er givet godt ud på skivet skole kontra midbyskolen
Ja undskyld, men tror langt de fleste vil vælge fri/privat skole i stedet for midtby skolen.
Mit barn vil aldrig komme til at gå der

Marianne Bank Jonasen (Vejle, 2023-02-07)

#89

Man bør løfte hele lokalsamfundet med udvidelser og opgraderinger af skoler, institutioner og fritidshuse, når man som kommune vælger at udstykke flere byggegrunde - det hele hænger sammen - der er jo allerede mangel på institutionspladser generelt i Vejle

Anette Høgh Andersen (Vejle, 2023-02-07)

#90

Jeg mener en overbygning på Skibet Skole er vejen frem. Desuden er Kølholt en del af Stor-Skibet nu, og det bør det også være fremadrettet.

Birgitte Hansen (Skibet, 7100, 2023-02-08)

#91

Det er vigtigt

Anna Vestbjerg (Slagelse, 2023-02-08)

#97

Jeg skriver under, fordi jeg selv bor i skibet og ser gerne muligheden for at selv de unge kan få en plads på skibet skole.

Thomas Elvin (Vejle, 2023-02-12)

#99

Skibet som lokalråde -og områdets mange børn, vil profitere af overbygningsskole

Camilla Guldberg (Vejle, 2023-02-15)

#102

Skibet er et unikt lille lokalsamfund, hvor vi (og vores børn) mærker et særligt sammenhold. Det vil være en stor skam, hvis ikke Kølholt er en del af det lokalsamfund, som man formodentlig søger, når man bosætter sig netop der.

Marie Thøstesen (Vejle, 2023-02-15)

#103

Jeg synes vi skal bevare sammenhængen mellem området fra Kølholt/Knapperup til Skibet som en del af Skibet Skoledistrikt.

Brian Stadel Hummelshøj (Vejle, 2023-02-15)

#106

Fordi jeg mener det er vigtigt for skibet skole, sogn og foreningsliv at vi kan bevare lokalsamfundet og det gode foreningsliv

Peter Lærke Ravn (Vejle, 2023-02-15)

#107

Jeg har børn som gå på Skibets skole og det er en fantastisk skole med så fantastiske lærer og pædagoger.

Amina Hamza (Vejle , 2023-02-15)

#108

jeg er enig i henvendelsen

Kirsten Mikkelsen (Vejle, 2023-02-15)

#110

Jeg bor i skibet og ønsker at bevare og forberede skibet skole

Sofie Jensen (Vejle, 2023-02-15)

#111

En overbygning på Skibet skole er vigtig for områdets udvikling.

Allan Henriksen (Vejle, 2023-02-15)

#112

Kølholt udstykningen skal blive under Skibet skole.

Ole Häuser (Vejle, 2023-02-15)

#113

Det er vigtigt at bevare et sammenhængende Skibet

Stinna Andersen (Vejle, 2023-02-15)

#115

Jeg skriver under, fordi Skibet er et fantastisk sted at leve og vokse op med tæt kontakt til naturen og et stærkt fællesskab, som beboere i Skibet (Kølholt) er og skal være en helt naturlig del af.

Mette Gordon (Vejle, 2023-02-15)

#117

Jeg ikke kan se værdien i at sende børn til Vejle midtby, mår hele deres sociale netværk er i Skibet. Det er en taber sag.

Søren Gordon (Vejle, 2023-02-15)

#119

Vi mangler plads på udendørsbaneforhold og ikke mindst omklædningsrum.
Generelt er alt sammenpresset i Skibet og det gælder ikke kun fodboldens verden.

Brian Runge (Vejle, 2023-02-15)

#121

Jeg skriver under, fordi det er under al kritik, at der politisk ikke bakkes op om at sikre et minimum af faciliteter for den stadigt voksende befolkning i Skibet. Politikerne understøtter gerne udbygning af boligområder, men det halter som oftest med at udbygge skoler, dagtilbud og fritidsfaciliteter til det øgede befolkningstal.

Else Lousdal (Vejle, 2023-02-15)

#125

Det er vigtigt for mig at Skibet skole får en overbygning og fortsat stor tilslutning.

Agnete Mengel (Vejle, 2023-02-15)

#128

Beslutningen om ændring af skoledistrikt er alt for kortsigtet, og er stik imode de gode og fornftige fremtidsperspektiver der bl.a. er i den strategiske landsbyplan der ligger for Skibet. En plan der jo er udarbejdet på kommunalt initiativ.

Claus Hillker (7100 VEJLE, 2023-02-15)

#133

Jeg er enig.

Kirsten Hjermitslev (Vejle, 2023-02-15)

#138

Børnene skal selvfølgelig gå på den skole i det område hvor de bor.

Flemming Nielsen (Vejle, 2023-02-16)

#140

Helt enige i dette.

René Skovgård (Vejle, 2023-02-16)

#142

Jeg har gået på skibet skole, mine forældre har gået der & jeg ønsker mine børn skal gå der.

Kamilla Larsen (Vejle , 2023-02-16)

#151

Vi er pt bosiddende i en lejebolig i Skibet og drømmer om at slå os ned i Skibet. Vi ønsker at vi selv kan vælge den lokale skole til, hvis vi mener det er et godt valg. Vi ville aldrig vælge Midtbyskolen hvis det var der børnene hørte til.

Ida Ølholm Mørk (Vejle, 2023-02-17)

#153

Jeg har datter og svigersøn boende i Skibet som forhåbentlig får børn om nogle år.

Hanne Petersen (Vejle, 2023-02-17)

#158

Jeg bor i Skibet og har børn der skal gå i Skibet Skole.

Camilla Askou Hvingelby (Skibet, 2023-02-18)

#165

Det vil gavne området, og forhåbentlig også give en overbygning på Skibet skole.

Ellen Meldgaard Pedersen (Vejle, 2023-02-19)

#178

Enig med argumenterne fremsat. Og jeg er selv frivillig i skibet IF og ser udfordringerne.

Thomas Kjeldsen (Vejle , 2023-02-24)

#179

Jeg er helt enig i, at Kølholt skal være en del af Skibet Skoledistrikt. Det giver god mening, at vores naboer er en del af skoledistriktet.

Johannes Askou Hvingelby (Vejle, 2023-02-24)

#180

Jeg ønsker at bevare Kølholt under skibet skoledistrikt.

Jesper Jørgensen (Vejle, 2023-02-24)

#185

Gerne vil bevare og udvikle det gode skibet samfund

Jesper Hedegaard (Vejle, 2023-02-24)

#188

Vi har bevarer det vi har herude

Brita Bojsen Pedersen (Vejle , 2023-02-24)

#189

Jeg støtter at Kølholt skal høre til Skibet

Karsten Jensen (Vejle, 2023-02-24)

#190

Jeg mener det er ulogisk og lidt konstrueret at koble Kølholt på midtbyens skole distrikt. Vores og børnenes Kontaktflader og samvær retter sig mod Skibet skole, som derfor bør styrkes

Jørgen Pedersen (Vejle, 2023-02-24)

#192

Har børn i Skibet Skole

Lisbeth Madsen (Vejle, 2023-02-24)

#193

Det er vigtigt for lokalsamfundet.

Henrik Mikkelsen (Vejle, 2023-02-24)

#194

Vejle Kommune kan ikke fortsætte deres udstykning af byggegrunde uden at forholde sig til at nye beboere er ensbetydende med øget behov for skole - daginstitution - fritidstilbud -
Indtægter kræver investeringer

Kirsten Bech (Vejle, 2023-02-24)

#195

Vi skal værne om vores lille lokal samfund og bakke op om de ildsjæle, som bruger både kræfter og tid for alles bedste.

Annette Prüsse (Vejle, 2023-02-24)

#196

Kølholt er en helt naturlig del af Skibet. Frit skolevalg er afgørende for trivsel og fællesskabet - og det er nødvendigt at investere i udvidelse af skole og halfaciliteter, som allerede er overbelastet i dag.

Anita Nielsen (Vejle, 2023-02-25)

#198

Man skal naturligvis styrke det lokale tilhørsforhold til Skibet, hvis man ønsker at flytte til Skibet skal man også have mulighed for at gå i skole her, så det vil være meget "underligt" hvis man skal tilhøre et skoledistrikt i Vejle, hvis man bosætter sig i Kølholt.

Henrik Linde (VEJLE, 2023-02-25)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...