JA TAK TIL FJERNVARME - NEJ TIL FLIS-VARMEVÆRK OP AD HAVDRUP BY! ER DU ENIG, SÅ SKRIV UNDER HER!

Kommentarer

#1

Ønsker ikke dette vartegn i byen

Camilla Toft (Havdrup, 2023-01-23)

#6

Flis afbrænding er ikke tidssvarende og langsigtet. Er også modstander af en placering tæt på byen. Vi fravælger fjernvarme med den løsning der foreligger nu.

Line Hyllegaard (Havdrup, 2023-01-23)

#7

Da det vil være fuldstændig tåbeligt at opføre et kraftvarmeværk baseret på flis (biomasse) som ikke er bæredygtigt. Der må og skal findes et bæredygtigt alternativ.

Jannik Bonde (Havdrup, 2023-01-23)

#9

Fordi det er helt hul i hovedet at lave et værk så tæt på byen, og så tilmed med forældet og sort teknologi. Tænk grønt og kig fremad - og lad det fortidslevn forblive en dårlig idé på et skitseark.

Henning Elkjær (Havdrup , 2023-01-23)

#11

Jeg er enig med gruppen.

Lars Møller Christiansen (Havdrup, 2023-01-23)

#13

Jeg skriver under fordi fjernvarmeværket kommer til at ligge for tæt på beboelsesområder ved Tykmosevej. Jeg foreslår i stedet for, at man kan bygge det i industriområdet i Havdrup, , hvor det ikke generer nogen og ikke forringer natur og huspriser.

Tina Bonde (Havdrup, 2023-01-23)

#14

Jeg er imod placeringen og at planen ikke er langsigtet.

Danny Lauritzen (Havdrup, 2023-01-23)

#20

Jeg ønsker ikke en dårlig økonomisk løsning for byen.

Torsten Alveen (Havdrup, 2023-01-23)

#21

Jeg bor tæt på det område der er udvalgt til fjernvarmeværket. Det er for mig vigtigt både med luftforurening, merftrafik, larm, værdiforringelse af boliger mv

Annette Dreymann (Havdrup, 2023-01-23)

#22

Jeg ønsker ikke at være nabo til et varmeværk.

Susanne Andersen (Havdrup, 2023-01-23)

#25

Jeg ønsker ikke at være nabo til et varmeværk

Bent Andetsen (Havdrup, 2023-01-23)

#28

Jeg syntes det er mærkeligt at man bygger et fjernvarmeanlæg så tæt på byen. Plus at man bruger forældet teknologi.

Jette Elkjær (Havdrup , 2023-01-23)

#30

Placeringen af varmeværk er helt tåbelig og hele projektet virker som en hovsa løsning fra Solrød Kommunes side.

Lotte Fredensborg Nielsen (Havdrup , 2023-01-23)

#31

Det vil på ingen måde være godt for Havdrup by at have sådan et anlæg som velkomst til byen.
Det er ikke fremtidssikret med afbrænding af flis.

Ricci Carlsson (Havdrup, 2023-01-23)

#32

Jeg ønsker ikke et flis varmeværk som opvarmnings kilde til fremtidig fjernvarme, og slet ikke placeringen af så tæt på bebyggelse.

Steen Gammelvind (Havdrup, 2023-01-23)

#34

At jeg lige som mange andre syntes at der skal søges efter en alternativ løsning som er mere klimavenlig.

Kim Schøler (Havdrup, 2023-01-23)

#39

Varmeværket skal ligge længere inde, det skal ikke ligge ud til indgangsdøren til Havdrup. Det bliver en øjebæ og yderst ødelæggende for indtrykket af byen. Der er masser af uudnyttet marker, længere inde rundt omkring i Havdrup.

Pia Rasmussen (Havdrup, 2023-01-23)

#40

Det er ikke gennemtænkt at ville opføre et fjernvarmeværk så tæt på beboelse. Havdrup skal ikke huskes for et kæmpe fjernvarmeværk ved indkørsel til byen og så endda et flis-varmeværk, som er på vej ud og ikke særlig grønt. Det er helt skævt.

Kia Frisenborg (Havdrup, 2023-01-23)

#42

Flis på ingen måde er co2 neutral, det er en økonomisk risikabel løsning med forventede øgede afgifter og derudover er placering med markante høje fabrikslignende bygninger tæt på byen ikke derfor jeg flyttede til Havdrup - tværtimod

Signe Hernansen (Havdrup, 2023-01-23)

#48

Jeg ønsker fjernvarme der er fremtidssikret

Peter Rousing (Havdrup, 2023-01-23)

#52

Jeg bor i havdrup og støtter forslaget

Semsettin Topcu (Havdrup, 2023-01-23)

#54

Jeg bor lige ved siden af det planlagte flis-varmeværk

Birgitte Nørring (Havdrup , 2023-01-24)

#57

Flis er ikke bæredygtigt som varmekilde
Jeg ikke ønsker forøget luft/støjforurening
Jeg ønsker ikke forøget traffik
Jeg mener ikke at det er den rigtige løsning

Frans Jacobsen (Havdrup, 2023-01-24)

#58

Der må kunne findes en bedre placering end lige op af beboelser

Thomas Bruus Jensen (Havdrup, 2023-01-24)

#59

Fordi det ikke kan passe det skal flytte så langt ind i “centrum”. Find en alternativ grund og vis hensyn. I øvrigt er det ikke langsigtet miljømæssigt korrekt med flis

Christina Nielsen (Havdrup , 2023-01-24)

#60

Jeg er enig i ovenstående punkter. Må kunne erstattes er noget bedre end flis samt placeringen er meget bekymrende.

Hjalte Christensen (Havdrup, 2023-01-24)

#61

Mener ikke det er den rette løsning og at ligge en afbrænding så til beboelse virker helt væk

Lasse Moselund Rousing (Havdrup, 2023-01-24)

#68

Da jeg siger JA TAK TIL FJERNVARME, MEN NEJ TIL FLIS-VARMEVÆRK OP AD HAVDRUP BY!

Birgit Groth (Havdrup, 2023-01-24)

#69

Kommunens beslutning om flis- værk er forkert.

June Grøn (Havdrup, 2023-01-24)

#70

Jeg ikke ønsker et fjernvarmeværk med afbrænding af flis

Mikkel Schrøder (Havdrup, 2023-01-24)

#72

Jeg ikke ønsker at der skal bygges så tæt på familiehuse, der må kunne opsættes solfanger istedet at brænde flis. Det virker som en forældet metode!

Helle Gram (Havdrup, 2023-01-24)

#75

Er imod...

Kim Falkenberg (Havdrup, 2023-01-24)

#78

Jeg synes at det er en overilet hovsa løsning, der findes bedre alternativer og jeg frygter for den regning som Havdrup borgere kan komme til at stå med. Vi bør finde en mere fremtidssikret løsning som er gennemtænkt og som ikke hastes igennem for at holde en alt for ambitiøs udrulningsplan.

Anders Demuth (Havdrup, 2023-01-24)

#81

Jeg ønsker fjernvarme, men ønsker ikke at forurene vores by med røg og lugt gener

Jørgen Larsen (Havdrup, 2023-01-24)

#83

Projektet er ikke gennemarbejdet og fremtidssikret. Derudover er økonomien bag projektet uigennemsigtigt og dårligt belyst. Virker til at være en dårlig og meget usikker investering.

Ib Christensen (Havdrup, 2023-01-24)

#84

På nuværende tidspunkt er jeg bekymret for, at Solrød Kommune tager en “panik beslutning”, hvor alle parametre ikke er blevet grundigt undersøgt og overvejet. Jeg vil hellere betale for dyr gas, fremfor en løsning som på sigt kan være den forkerte.
Jeg er bekymret for den smule natur vi har i Havdrup, og dette område der er tale om er fyldt med vildt og har masser af fantastisk dyreliv. Det er herligt at gå tur og se ud over markerne, hvilket er en af de ting folk flytter til byen for, og det eneste vi kan, da vi ikke har skov og strand. Jeg kan blive bekymret for om Havdrup får et andet førstehåndsindtryk, når man kører ind i byen, og om det bliver lige så attraktivt at bo i den del af byen hvor varmeanlægget er.
Endelig er jeg ikke overbevist om, at der ikke vil være støj-, luft- og røg-gener for husstandene i omkredsen omkring varmeværket. Og min frygt er en ‘livskvalitets’forringelse hos beboerne, som vil blive berørt af dette.
Jeg ved der skal findes en løsning, jeg ønsker den bliver velovervejet og gennemtænkt og ikke en hurtig ‘Quick-fix’, som jeg desværre opfatter dette som.

Betina Steneman (Havdrup, 2023-01-24)

#86

Jeg skriver under fordi jeg bor i Havdrup og ikke ser at placeringen af et flis-varmeværk, ved nylukkevej/tykmosevej, på nogen måde er positiv for os som beboer i byen.

Ida Toft (Havdrup, 2023-01-24)

#87

Det er hverken fornuftigt eller rentabelt og frem for alt skal det ikke ligge så tæt op ad byen. Jeg ser frem til et klogere alternativ både ift. klima, økonomi og beliggenhed.

Susanne Gotthelff (Havdrup, 2023-01-24)

#88

Det kom, for mig, som en overraskelse, at der skulle bygges et flis-varmeværk. Hvorfor dukkede det lige op? Planen om udvidelse i Havdrup har da været kendt i mange år, UDEN at der har været talt om at det eksisterende fjernvarmeværket ikke havde kapacitet til det. Så i mine øjne virker det som om det ikke er gennemtænkt. Og det er mange penge at lægge i en, måske, hovsaløsning. Så for mig er det en ommer. Find en bedre og mere bæredygtig løsning. Og vælg så at placere det i nærheden af industriområdet.

Ingrid Greve (Havdrup, 2023-01-24)

#90

Vi ikke ønsker et varmeværk så tæt på bymæssig bebyggelse.

bjarne nielsen (Havdrup, 2023-01-24)

#93

Det er en fuldstændig hovedløs beslutning uden grundlag. Den er forhastet så det kan se godt ud på et stykke papir.

Lasse Gotthelff (Havdrup, 2023-01-24)

#103

- Forslaget er ikke ordentligt belyst af Solrød Fjernvarme og Solrød Byråd.
- Forældet basisbrændsel
- Uigennemsigtig økonomi

Merete Tøllner (Havdrup, 2023-01-24)

#115

Tiden er løbet fra at oprette varmeværker hvor der skal brændes af. Og så er beliggenheden absurd dårlig valgt. Tænk at det ville være det syn der møder folk som kommer sydfra til Havdrup.

Ole Frisenborg (Havdrup, 2023-01-24)

#117

ønsker en langsigtet løsning

Henrik Bandholm (Havdrup, 2023-01-24)

#120

Der er tale om en ikke fremtidsmæssig løsning, som endda er baseret på løse beregninger, som ikke kan dokumenteres.

Jørgen Kreutzer (Havdrup, 2023-01-24)

#121

Fordi det ødelægger byen.

Huspriserne i det sydlige Havdrup vil falde pga. placering op ad kraftvarmeværk.
Tung trafik.
Sundhed og luftforurening.
Der findes bedre og billigere alternativer, både i forhold til klima og økonomi.

Dennis Mikkelsen (Havdrup, 2023-01-24)

#123

Det giver ikke mening at bruge flis

Charlotte Krogh Rasmussen (Havdrup, 2023-01-24)

#124

Der er andre alternativer - fx overskudsvarme fra de kommende Microsoft Datacentre i Gadstup og Køge Nord

Lars Kongsmark (Havdrup, 2023-01-24)

#125

Flis er ikke fremtidens varmekilde

Bente Alveen (Solrød, 2023-01-24)

#137

Fordi det er en dårlig idé der er besluttet på et ikke gennemarbejdet grundlag hvor der ikke er undersøgt alternativer og baggrund for økonomien er udarbejdet på et usikkert grundlag, men blot er valgt den letteste løsning uden tanke på konsekvens for Havdrup bys borgere.

Zickan Kristensen (Havdrup, 2023-01-25)

#139

Jeg skriver under fordi det er særdeles uhensigtsmæssigt at bruge penge på at opføre et varmeværk der kun har kort levetid. Det bliver en tikkende økonomisk bombe under alle os, der er tilmeldt fjernvarmen

Li Eliasen (Havdrup , 2023-01-25)

#141

Jeg syntes der skal undersøges mere og gøre det rigtige, inden man bygger noget så stort.

Tracy Mikkelsen (Havdrup, 2023-01-25)

#143

Ønsker en mere miljøvenlig løsning

Kenneth Balthervin (Havdrup, 2023-01-25)

#144

Er ikke interesseret i fjernvarmeværk som skal fyrer med flis så tæt på byen

Rikke Overgaard (Havdrup, 2023-01-25)

#145

Jeg mener at placeringen er helt forkert

Jesper Andersen (Havdrup, 2023-01-25)

#147

Jeg er enig i at det er bedre med fjernvarme end at brænde træ af, for miljøet skyld.

Rikke Munk (Havdrup, 2023-01-25)

#148

Ønsker en anden placering udenfor bykernen.
Ønsker et alternativt brændstof , og ikke flis .

Ole Gøransson (Havdrup, 2023-01-25)

#149

Jeg bor på Engløkke og ikke ønsker et varmeværk i baghaven når Havdrup er omgivet af marker hvor det bør kunne bygges på.

Anne Køhn (Havdrup, 2023-01-25)

#150

Dårlig placering

Frank Pedersen (Havdrup, 2023-01-25)

#157

Vi skal ikke bruge gammel teknik

Torben Juhl (Havdrup, 2023-01-25)

#158

Jeg bor i Havdrup og ønsker et mere klimavenligt alternativ

Rikke Dawson (Havdrup, 2023-01-25)

#162

Jeg skriver under fordi jeg ønsker at stoppe kommunens planer om at ændre lokalplanen vedr. Scheels Eng med det samme.
Status/formål for området skal slet ikke ændres! Der skal IKKE opføres et flis-varmevæk på det område.

Hvis Solrød Fjernvarme skal have godkendt et område til et anlæg, så skal det bestemt ikke være er flisanlæg! Slet ikke inde i byen.
Der skal desuden foreligge gennemarbejdet materiale med analyse af priser og omkostninger for minimum 2 alternativer. Alternativer der vel at bemærke er fremtidssikrede og ikke skal udfases om kort tid pga manglende bæredygtighed. Der skal udarbejdes og fremlægges ordentlige analyser, med omkostningerne, også for omkostningerne for den enkelte forbruger ved forskellige scenarier.
Jeg er rystet over hvor mangelfuld deres data er og at kommunen ikke stiller flere krav, at administrationen ikke stiller flere krav og bare går videre med at indstille området til ændringer. Det er jo inde i byen og på det højeste punkt - lige op af flere nyere villaområder der er udstykket de sidste 15-18 år.

Camilla Vesterø Lauritzen (Havdrup , 2023-01-25)

#165

Afbrænding af flis er ikke langsigtet løsning . Og 40 mio til noget igennem tænkt ..NEJ

Linda Schøler (Havdrup, 2023-01-25)

#166

Jeg skriver under fordi et flisfyret varmeværk er useriøst og uambitiøst! Solrød Fjernvarme og Solrød kommune skal tænke i bæredygtig og vedvarende energi. Ikke gamle dyre teknologier, hvor brændstoffet skal importeres fra andre lande og i den grad en synder i CO2 regnskabet.

Heidi Weje (Havdrup, 2023-01-26)

#167

Et fjernvarmeværk af den størrelse ikke skal ligge så tæt på en by og boligbebyggelse pga luftforurening, trafikgener og støj samt i tilfælde af brand i silo med halm eller flis. Grunden er udlagt til rekreative formål og det bør ikke ændres.

Kjeld Espensen (Havdrup, 2023-01-26)

#168

Jeg vil ikke have et varmeværk i min baghave!

Benjamin Bording (Havdrup, 2023-01-26)

#169

Der er forældet og kortsigtet løsning. Om 20 år er der andre mere grønne opvarmningsløsninger. Koble fjernvarmen på det eksisterende VEKS system istedet for. Hvis det kræver nye rør så brug penge på det.

Conor Dalsgård (Havdrup, 2023-01-26)

#176

Jeg er helt enig i det skrevne.

Gitte Hansen (Havdrup, 2023-01-27)

#185

Jeg ønsker ikke et flis varmeværk som nabo!

Finn Terkelsen (Havdrup, 2023-01-29)

#187

Jeg skriver under fordi Havdrup fortjener en gemmen tænkt, bæredygtigt og fremtids sikrer løsning for fjernvarme

Christian Norup (Havdrup, 2023-01-29)

#193

Det er IKKE en grøn løsning

Steffen Kristensen (Havdrup, 2023-01-29)

#199

Det er ikke en god og fremtidssikret løsning med flis afbrænding, lyder til en dyr og ikke naturvenlig løsning. Det ender med det samme som naturgassen de sagde der var rigeligt til mange år og den bedste løsning for alle og naturen, så gravede de rør ned over hele Danmark.
Nu skal vi alle have fjernvarme for enhver pris. Placeringen er ikke optimal med så store og dominerende bygninger.

Preben Christensen (4622, 2023-01-30)