Bevar Vangedes ældste hus på Vangede Bygade 52

Kommentarer

#8

Jeg skriver under fordi bygningen er bevaringsværdig og fordi kommunen har vedtaget (18.05.2020) at nedlægge forbud mod nedrivning i henhold til planlovens § 14, på baggrund af bygningens betydning for områdets kulturhistorie og bygningens miljømæssige betydning. Denne beslutning bør ikke kunne ændres!

Eleni Birkner (2820 Gentofte, 2023-01-19)

#11

Det er værd at værne om så meget af det gamle Vangede som muligt.

Annette Rasmussen (Kokkedal, 2023-01-19)

#14

Resterne af det gamle Vangede skal bevares.

Lars Poulsen (2860 Søborg, 2023-01-19)

#16

Fordi det er bevaringværdigt.

Anne Bjerre (Dyssegård, 2023-01-19)

#23

Jeg elsker den gamle kultur og får ondt alle steder over nybyggeri

SImon Gerner Schmidt (Gentofte , 2023-01-19)

#24

Jeg skriver under fordi at Vangede af en lille hyggelig by, der er stemning og vi skal bevare de flotte gamle bygninger for at bevare Landsbystemningen...

Berit Nyborg (2820 Gentofte , 2023-01-19)

#26

Jeg ønsker at bevare Vangede, og den charme som vires by har. På lige fod med den gamle del af Gentofte sim ligger ned til Gentofte Sø. Det oprindelige Gentofte er også Vangede.

Marianne Lyng (2820 Gentofte, 2023-01-19)

#29

Jeg er født og opvokset i Vangede sogn døbt og konfirmeret i den tidligere Vangede kirke. Min mor var flittig bruger af Charlotte klubben. Naturligvis skal de gamle huse bevares .

Kirsten Basse (2800, 2023-01-19)

#32

Vangede skal bevares med al sin historie

Wad Susanne (Gentofte, 2023-01-19)

#37

Jeg synes at huset skal bevares - det er en del af min barndom!

Henriette Binzer (Hillerød, 2023-01-19)

#39

Det vil være synd ikke at bevare det ældste hus i Vangede.

Gudrun Toftdal (Gentofte , 2023-01-19)

#41

Charlotte klubben er et klenodie i Vangede, der har huset og huser stadigt arrangementer og udflugter for de ældre i kommunen.
Jeg er 53 år og er født og opvokset i Vangede, mange ting er revet ned og nyt er bygget op, så for vores og vores børns skyld, ville det være en skam at rive noget ned der fungerer og altid har gjort.
Hvis der skal noget , må det være at renoverer det, med respekt for det gamle.
Det gamle kan få historierne og minderne igang, det er svært med et nymoderne betonbyggeri.

Pia Johansen (Gentofte, 2023-01-19)

#42

At det meste historie bør bevares.
Både godt, skidt, flodt, grimt. Fordi…. Ja det er historie og den er alle en del af. Også de kommende generationer.

Gitte Jørgensen (Gentofte, 2023-01-19)

#43

Jeg stemmer for at bevare denne smukke og hostorisk vigtige bygning

Liza Gammeltoft (Gentofte, 2023-01-19)

#48

Jeg ønsker at det smukke gamle hus bliver bevaret. Jeg boede i Vangede 1948 til 1971, og kender derfor området.

Finn Jørgensen (Birkerød, 2023-01-19)

#50

Det er da helt skørt at rive det gamle hus ned.

Det ligger godt nok lidt af vejen - og det er vel netop derfor det har kunnet bestå uanfægtet. Udbygningen af de store veje i området kom ikke den vej omkring.

Men smukke huse må også godt ligge lidt af vejen. Det gør da ikke, at man skal rive dem ned.

Egil Rindorf (Gentofte, 2023-01-19)

#54

Bygningen burde være fredet. Den har historisk værdi. Jeg skriver under fordi huset giver charme og skønhed til kvarteret.

Henrik Møller (Gentofte, 2023-01-19)

#59

Skriver under fordi, det vil være synd hvis vangedes ældste hus rives ned og erstattes af nyt. Charmen ved vangede er netop blandingen af nyt og gammelt, side om side og i respekt for hitorien!

Helle Hamann Mortensen (Søborg, 2023-01-19)

#64

Jeg skriver under, fordi gamle smukke huse skal bevares!

Elizabeth Cray Bakra (København , 2023-01-19)

#68

Det er vigtigt at bevare bygninger af kulturhistorisk værdi, som vidner om det tidligere Vangede.

Anette Utke Heilmann (Charlottenlund , 2023-01-19)

#71

Jeg skriver under pga huset skal bevares for historisk betydning for Vangede og Gentofte omegn.

Sophia Thorsen (Gentofte, 2023-01-19)

#74

Det er vigtigt, at de sidste huse fra det oprindelige og gamle Vangede bliver bevaret.

Per Loubjerg (Vangede/Gentofte, 2023-01-19)

#81

Jeg har boet i Vangede i størstedelen af mit liv. Denne by har en helt særlig identitet, som i den grad kommer til udtryk i en bygning som denne.
Dette er en næsten 250 år gammel bygning, og den bør, alene af den grund, derfor bevares.
Havde der været tale om en anden mere eller mere tilfældig bygning i København, med lige så mange år på bagen, var den blevet fredet for længst.
I korte træk, vi skal da bevare vores historie og kulturarv… ikke rive det ned.

Christian Krogsdal (Gentofte, 2023-01-19)

#84

For at bevare det gamle historiske hus. Og for atbgive naboerne samme beskyttelse mod indkig fra høj bebyggelse, som Gentofte Kommune gav naboerne i Toyota-sagen på Brogårdsvej.

Mette Dalgaard (Gentofte , 2023-01-20)

#93

Som Gentofte borger siden 1947, Vangede borger fra 1952, gået på Mosegårdsskolen , boet i VangedeBygade 50 2.sal th, over posthuset, fra 1973 til -77 og først fraflyttede Gentofte i 1983, vil jeg gerne støtte op om bevarelse af dette hu.

Peter Jønch (Frederiksberg C, 2023-01-20)

#94

Hvorfor skal kommune gøre det bare. Jeg ser mange ældre der nyde at kom der over. Kommunen skal skamme sig.

Mildred Søby (Gentofte, 2023-01-20)

#95

Det er vigtigt at bevare by-billedets originale stand!!!

Erik Hampus Andersen (Gentofte , 2023-01-20)

#98

Jeg mener at det er vigtigt at bevare nogle af de gamle huse.
Og det nybyggeri der er foreslået bliver alt for voldsomt på den lille grund og utroligt tæt på lejlighederne i nabo ejendommen. Disse lejligheder har kun vinduer ud til denne side og har i dag en fin udsigt til det gamle hus, men nybyggeriet kan du kun se ud på en væg.
Så der bør ikke gives tilladelse til at bygge noget der er højere end det nuværende og ikke tætter på naboejendommen

Allan Andersen (Gentofte, 2023-01-20)

#102

Der er alt for få bevarede gamle ejendomme, men tilstrækkeligt af nyopførte kasser, som kastes ned uden hensyn til naboer og historie. Det lader ikke til, at huset er ubeboeligt eller umuligt at gøre tidssvarende indvendigt - omend det naturligvis ikke er eller kommer til at blive som alle de andre "lind&risør"-typer. Men det ER jo også en charme.....

Hans Lemming (Gentofte, 2023-01-20)

#103

Tidligere vangede beboer. Er imod fjernelse af kulturhistorie.

Hanne Nielsen (Bagsværd, 2023-01-20)

#104

Jeg er modstander af at det gamle gule hus(vangedes ældste hus) forsøges revet ned

Claus Bronke (Vangede, 2023-01-20)

#105

Pas på de gamle huse - og tænk på hvor store gener naboerne får ved at et nyt højt hus vil forringe deres livskvalitet!

Kirsten Holten Bonke (Charlottenlund , 2023-01-20)

#110

Jeg bor i Vangede og ønsker at vi freder det hus så vi har noget historie tilbage!

Therese Vernon (Gentofte/ vangede, 2023-01-21)

#112

jeg skriver under fordi jeg og min slægt har bod i det gamle hus i ce 300 År

FREDDI NORRBOHM (SØBORG, 2023-01-21)

#115

Dette hus er en bevaringsværdig perle

Lars Thygesen (Søborg , 2023-01-21)

#117

Jeg er født i Vangede og ønsker huset bevaret.

Finn Gleerup (Dyssegård, 2023-01-21)

#119

Fordi der er det eneste der snart er tilbage af det gamle Vangede..

Helle Larsen (Vangede, 2023-01-22)

#120

Jeg ønsker at bondehuset bevares

Jens Areas Schousboe (Gentofte, 2023-01-22)

#124

Jeg er opvokset i Vangede og kommer der stadig tit, byen betyder så meget for tusindvis af mennesker, selv os der for nu er flyttet andre steder hen. Men hvis byens historie rives ned, så forsvinder også en del af det vi elsker.

Niklas Zenius Jespersen (Vanløse, 2023-01-22)

#125

Vigtigt at beskytte bevarings værdige bygninger. Hvad får kommunens af at give tilladelse til nedrivning? Flere huse omkring vil få reduceret i deres huses værdi med så stor en bygning, som tager meget lys samt forstyrrer privatlivets fred.

Helle Lundt (Søborg, 2023-01-22)

#126

Jeg synes det er vigtigt at bevare vore historiske bygninger

Marie Skytte (Hellerup, 2023-01-22)

#131

Det er vigtigt at bevare historien!

Rhina Balsgaard (Gentofte, 2023-01-23)

#132

Jeg skriver under da man ikke for en hver pris skal bygge nye boliger på bekostning af kulturen. Jeg har boet i Vangede i 37 år før jeg flyttede og det er typisk at Vangede altid er betragtet som en skam på Gentofte som man kan gøre ved hvad man vil. Bevar dog bare lidt af den gamle kultur.

Niels Arndal (Frederiksværk, 2023-01-23)

#133

Jeg bor ikke længere i Gentofte Kommune.
Flyttede for 9 år siden, og har boet i forskellige stor københavnske kommuner i ca. 2. År.
Jeg har dog altid ment at det er en fejl at nedrive et gammelt hus som er funktions dygtigt og som fortæller noget en by's fortid - og her om Vangede som by i fortiden.
Vangede gamle By kan ret hurtigt blive en kedelig forhistorisk by hvis man fjerner det gamle hus - så bevar det kulturhistoristiske i byen.

Venlig hilsen
Chi-lun Ella Bølling Jensen

Chi-lun Ells Bølling Jensen (København, 2023-01-23)

#136

Bor i Vangede og ønsker dette værdifulde hus bevaret

Flemming Lundh (Gentofte, 2023-01-23)

#137

Huset skal bevares.

Trine Jørgensen (København Ø, 2023-01-23)

#140

Ole Svendsen

Ole Svendsen (Gentofte, 2023-01-25)

#141

Huset bør bevares, og grunden er uegnet til et etage byggeri, da det vil være til gene for mange omkringboende.

Marie Lassen (Gentofte, 2023-01-26)

#142

Huset bør bevares og det er uforståelig hvorfor kommunen pludselig ændrer deres 2 år gamle beslutning, specielt når den gives til en kommunal politiker,

Frank Feilskov (Gentofte, 2023-01-26)

#143

Det smukke gamle hus bør blive, som det er ! Ikke flere etage huse, hvor der ikke er plads

Kim Groth (Gentofte , 2023-01-26)

#147

Vangede er min barndomsby og vi skal selvfølgelig bevare det gl smukke hus, der er så få af dem. Og det er Vangedes kultur historie.

Lena Jahnsen (5700 Svendborg , 2023-01-27)

#150

Jeg går indfor at bevar det gamle Vangede

Helle Hansen (Gentofte, 2023-01-28)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...