Nej til en visionsløs trafik- og parkeringsplan i Kongelunden

Kommentarer

#207

Området i og omkring Marselis-kvarteret er maximalt presset hvad angår parkering og trafik, da det er blevet et centrum for koncerter, cirkus, forlystelser, kræmmermarked, fodbold og diverse motionsløb osv osv. Flere dage med store sammenfald af kæmpearrangementer. Når man nu planlægger endnu flere aktiviteter i dette lille område, i stedet for at fordele glæderne over større dele af byen, må man naturligvis komme med en plan der imødeser både beboernes og gæsternes behov.

Tina Simonsen (Aarhus, 2023-01-21)

#213

Området bør friholdes for trafik og privatbilisme.
Lav istedet bæredygtig trafikplan med shuttlebusser og offentlig transport som blir til gavn for os borgere og naturen i området.

Marie Laursen (Viby J, 2023-01-23)

#215

Kongelunden og omgivelserne skal friholdes for mere trafik, end der er i forvejen. Der skal etableres parkeringsområder udenfor området med shuttlebusser i stedet.

Søren Olesen (Viby J., 2023-01-23)

#218

For det første, er jeg modstander af, at man bygger et nyt stadion i midtbyen, i forvejen er der trafikkaos, når agf spiller fodbold kampe eller andre større arrangementer.
Jeg så meget hellere et helt nyt stadion i periferien af Storaarhus, hvor man kan bygge en helt ny infrastruktur, og forebygge trafikale kaotiske forholde.
På den måde får 2 succeser:
1)
Ikke et stadion, men 2, hvor det nye stadion bliver tidssvarende til både nationale og internationale arrangementer.
2)
Hurtig og trafiksikker afvikling efter arrangementer med meget kort afstand til både syd- og nordgående motorveje.

I mine øjne, er beslutningen om et nyt storstadion inde midt i byen, virkelig meget dårligt gennemtænkt.

Vi ønsker ikke mere trafik, hvor hverken busser eller ambulancer, brandbiler og ordensmagten biller forhindres adgang pga trafikkaos efter store arrangementer på stadion.

Mogens J Jensen (Viby J, 2023-01-23)

#221

Jeg synes, vi vader rundt i biler i området, og som beboer er det mildest talt utilfredstillende aldrig at kunne have en rolig weekend for folk. der er på jagt efter en p -plads.

Hanne Juultoft (Århus c, 2023-01-24)

#228

Byfortætning og hermed alt for mange biler er et stigende problem i Århus. En tiltagende mænge af allehånde events gør ikke problemet mindre. Denne udvikling er i direkte modstrid med de smukke - men tomme - ord om Århus visioner om at være "grøn by". Nu vil man bruge grønne arealer til parkering. VANVITTIGT! Lav parkering ved indfaldsvejene til Århus suppleret med bedre busdrift/shuttle busser og tænk på vore efterkommere fremfor bevidstløs vækst-tænkning.
STOP BYFORTÆTNINGEN! OG HAVNEUDVIDELSEN!

Charlotte Vestergaard (Højbjerg, 2023-02-01)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...