Underskrift indsamling til fordel for børns retssikkerhed anbragt uden for hjemmet i Grønland skal have gratis advokatbistand

Kommentarer

#8

Lad være med at give samtykke. Aldrig indgå aftaler med satan der kalder sig staten. Tag ansvaret som forældre tilbage. Staten ejer ikke dine børn.

ILONA RAGAUSKIENE (Skamby, 2022-12-30)

#13

Allanngueqataarusukkama

Johansigne Nathanielsen (Ilulissat, 2022-12-30)

#15

Jeg har selv en søn der er andbragt uden for hjemmet. De har ellers lovet han skal komme hjem igen efter politisagen men de er gået 3 år siden sagen er færdig.

Karline Møller Hansen (Nuuk, 2022-12-30)

#16

Utroligt vigtigt at man også får ret til en Advokat under en anbringelse.

Karen Banke Petersen Petersen (Sorø, 2022-12-30)

#22

Jens Henson

Jens Henson (Farsø, 2022-12-30)

#23

Min nære veninde har brug for det

Rikke Petersen (Nuuk, 2022-12-30)

#25

Pissutigalugu eqqunngitsumik sullissineq akuersaannginnakku.
Fordi at jeg kan ikke acceptere forkert sagsbehandling.

Nuka Ole Berthelsen (Maniitsoq , 2022-12-30)

#26

Aterpunga

Ingeborg Jakobsen (3922, 2022-12-30)

#29

Eqqunngittunik pineqarlunga illoqarfeqatingiunnaartariaqarlungu meerara illoqarfeqatinginiarukku paggataasussaammat

Korna Johsen (Ilulissat, 2022-12-30)

#31

Jeg kan se at der er noget helt galt i den neo kolonialt styret rigs”fælleskab” ikke tager hensyn til et folk de undertrykker. Herunder børns sikkerhed.

Klaudia Petersen (Roskilde, 2022-12-30)

#32

Pingaaruteqarmat

Sara L egede (Esbjerg Ø, 2022-12-30)

#34

atsiorpunga pisariaqarluinnarmat.

Johannes Fly (Maniitsoq, 2022-12-30)

#39

Det er nødvendigt

Lisa Marie Berthelsen (København, 2022-12-30)

#42

Jeg er enig med en barn der bragt uden for hjemme til plejehjem skal have en advokat. Syndes der er på tide vi forældre også er ansvarligt med medarbejder. Og barnet vilkår.
God nytår.

Thora Petersen (Nuuk, 2022-12-30)

#46

Taperserakku

Hansigne Egede Motzfeldt (3900 Nuuk, 2022-12-30)

#50

Er enige med den forslag

Broberg Akisooq (Søborg, 2022-12-30)

#57

Underskrive

Debora Mølgaard (Nuuk, 2022-12-30)

#59

Der er altid noget galt med systemet i Grønland

Mina-Marie Motzfeldt (Nuuk, 2022-12-30)

#62

Jeg skrive under, fordi at barnet/børnene skal have ret til at have advokat, og forældrene

Jonna Jakobsen Olsen (Maniitsoq, 2022-12-30)

#63

Børn og unge området i Grønland kører udenom loven, sagsbehandlere behandler medmennesker ulovligt og uværdigt. Familier splittes og ødelægges uden saglige grunde, klagemulighederne tager alt for lang tid.

Ivalo Knudsen (Nuussuaq , 2022-12-30)

#69

Meeqqat atugassarititaanik pittanngorsaaqataarusukkama

Karen Isaksen (Nanortalik , 2022-12-30)

#70

Jeg skriver under fordi jeg synes det er en god ide at de Grønlandske anbragte børn får advokatbistand især når det er tvangsfjernede og Grønlændere bliver behandlet ligesindet her i Danmark

Susanne Jensen (Roskilde, 2022-12-30)

#82

Knud Møller

Knud Møller (3905 Nuussuaq, 2022-12-30)

#87

Vi mangler retssikkerhed ift til den offentlige forvaltning - en forvaltningsdomstol, som er i de fleste Europæiske lande.

Bodil Amstrup (7500+Holstebro, 2022-12-30)

#88

Myndighedernes forsætlige lovbrud på området har helt fjernet retssikkerheden for børn

Jørn Herkild (Agertsø, 2022-12-30)

#90

Det er det eneste rigtige at gøre for retssikkerheden både for børnene og deres forældre …

Marianne Høglund (Hobro, 2022-12-31)

#91

Alle børn har ret til at blive hørt ordentligt.

Pia Tvilling (Solrød, 2022-12-31)

#94

Vi ser for mange forældre der bliver taget deres børn, for een af grund at man ikke har bolig til forældrene, det kan ikke passe som skatteborger alminde boliger prioriterer sine selvstyret ansatte og kommunens ansatte, det er groft forskelsbehandling af skatteborger.

Arqaluk Hammeken (Nuuk, 2022-12-31)

#110

Fordi retssikkerhed ikke må tilsidesættes og være afhæng af økonomi

Mette Friis (Nyrup, 2023-01-01)

#111

Alle børn har retten til tryghed.

Bettina Riis Sørensen (Stenvad , 2023-01-01)

#115

Alle mennesker har krav på ligeværdig og fair behandling i mødet med systemer.

Anette Hvid Thomsen (Slagelse, 2023-01-02)

#119

Fordi at alle børn har ret til en barndom

Sara ann Irons (Kruså, 2023-01-02)

#120

Grønlandske børn og deres familier skal have bedre muligheder for at få hjælp, og opretholdelse af tvangsfjernelser skal begrænses, men i stedet støtte til forældrene, så der kan arbejdes på at barnet kommer hjem igen.

Elizabeth Christensen (Hillerød, 2023-01-02)

#123

Jeg er enig

Arnannguaq Karlsen-Mølgaard (Nuuk, 2023-01-02)

#125

Atsiorpunga

Marie løvstrøm (3912 Maniitsoq , 2023-01-02)

#126

Atsioqataavuga

Martin Petersen (Kullorsuaq, 2023-01-02)

#127

Det er ikke i orden de ikke har nogen rettigheder

Tinna Smrcka (4733, 2023-01-02)

#130

Sunniuteqaqataarusullunga

Niviaq Finsrud (Qaqortoq, 2023-01-02)

#134

Min søn blev fjernet fra mig uden rettergang

Hans Cortzen (Nibe, 2023-01-03)

#137

Jeg er enig i, at retssikkerheden skal sikres for Inuit-(grønlandske) børn og deres familier i Nunarput (Grønland) men også i resten af den Danske Stat Danmark på alle områder.

Familier hvor børn og unge som fjernes uden dokumentation, på ukorrekte udsagn, psykometriske tests tilpasset vestlig (dansk) verdensforståelse bruges til Inuit på trods af forskellig kultur, sprog og verdensforståelse (tests der i andre lande som UK der ikke må bruges til andre folkefærd), uden at man må tale sit oprindelige sprog ved besøg af socialrådgivere og uden, at vores rettigheder som folk overholdes - det skal stoppes. Derfor er det vigtigt, at vores nationalitet også skrives ind i vores pas på ligefod med færingenes som står som dansk-færøske og i vores kun står dansk. Det er vigtigt, at vores Inuk-nationalitet anerkendes så vi som oprindelige folk (inuit (grønlændere)) kan kræve vores rettigheder, mens det er svært når vores Inuk-nationalitet ikke anerkendes. . Vores retssikkerhed skal derfor med gratis advokatbistand sikres med henblik på ligebehandling i samfundet.

De Forenede Nationers Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder skal overholdes, implementeres og opretholdes om du så befinder dig i Nunarput eller Danmark. Danmark har underskrevet, men opfylder den stadig ikke.
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_danish.pdf

Danmarks Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 169 af 28. juni 1989 vedrørende oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater som både gælder for Nunarput og Danmark skal ligeledes overholdes og opretholdes. Den er Staten og Selvstyret forpligtiget til, at overholde og opretholde fordi den er ratificeret.
I DKs erklæring ved ratificeringen står:
“I Danmark findes der kun et indfødt folk i konvention nr. 169's betydning. Det drejer sig om den oprindelige befolkning i Grønland eller Inuit.”
https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1997/97

Danmarks Bekendtgørelse af FN-konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder skal ligeledes overholdes og opretholdes i Nunarput og i Danmark. Særligt Artikel 17, 29 og 30 vedr. oprindelige folk, herunder inuit (grønlændere eller urbefolkninger som det er beskrevet)
https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1992/6

FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder (UNDRIP) skal beskytte oprindelige Inuit-(grønlandske) børns og unges rettigheder. Deklarationens artikel 21 og 22 opfordrer til særlig opmærksomhed på oprindelige inuit-(grønlandske) børn og unge, når FN-erklæringen implementeres – og når der træffes foranstaltninger til at forbedre de oprindelige folks økonomiske og sociale forhold. Ydermere giver erklæringen retten til at leve i frihed, fred og sikkerhed, herunder beskyttelse af børn mod at blive fjernet fra deres befolkninggruppe med magt (artikel 7.2), retten til alle uddannelsesniveauer uden forskelsbehandling (artikel 14.2), retten til at blive beskyttet fra økonomisk udnyttelse eller farligt arbejde og retten til at blive beskyttet mod vold og diskrimination (artikel 22.2).

ILO169 indeholder bestemmelser, der fremmer oprindelige folks rettigheder og fremhæver specifikt oprindelige børns rettigheder på uddannelsesområdet. (artikel 28 og 29)

Børnekonventionen (CRC) dækker oprindelige inuit-(grønlandske) børn og unge og indeholder specifikke henvisninger til indfødte børn for at sikre deres adgang til forskellige medier på deres sprog (artikel 17.d), samt uddannelse, der er ikke-diskriminerende (artikel 29) .d) og retten til at eje kultur, religion og sprog (artikel 30).

Alle er rettigheder der skal sikres oprindelige inuit-(grønlandske) børn, unge og deres familier for det bedste for barnet og familien.

Oprindelige Inuit-(grønlandske) unges rettigheder anerkendes implicit og eksplicit i verdenserklæringen om menneskerettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, konventionen om barnets rettigheder, verdenserklæringen og handlingsplanen for overlevelse , Beskyttelse og udvikling af børn, erklæringen fra verdenstopmødet for børn og FN's udkast til erklæring om oprindelige folks rettigheder. Disse rettigheder omfatter retten til uddannelse, beskæftigelse, sundhed og bolig, ytringsfrihed samt beskyttelse af sociale og kulturelle rettigheder, såsom at lære og tale traditionelle sprog. For eksempel anerkender artikel 30 i konventionen om børns rettigheder udtrykkeligt oprindelige børns ret til at nyde deres traditionelle kultur, praktisere deres egen religion og bruge deres traditionelle sprog. Kapitel 25 i Agenda 21, der blev vedtaget på verdenstopmødet i 1992, opfordrer regeringer til at sikre, at indfødte unge har adgang til naturressourcer, boliger og et sundt miljø.

Behovet for at yde særlig beskyttelse til oprindelige unge er også anerkendt i FN's verdenshandlingsprogram for unge til år 2000 og videre, som blev vedtaget af FN's Generalforsamling i 1995.

#Inuit #UNDRIP #ILO169 #meeqqatpisinnaatitaaffii

Michael Bro (København, 2023-01-03)

#139

Det er nødvendighed

Emma Petersen (Bagsværd, 2023-01-03)

#140

Børn skal beskyttes bedre.

Evald Simonsen (Nuussuaq 3905, 2023-01-03)

#142

Helt enig

Hermann Møller (Narsaq , 2023-01-04)

#144

Jeg har en familiemedlem jeg har kendt siden vores barndom og har altid passet sin datter ned stort K Kærlighed og pigen har altid været positiv glad energifyldt pige

Lena Nuna Kristiansen (Nyborg, 2023-01-04)

#149

Jeg mener, at børnenes og familiernes retssikkerhed og vilkår er essentielt i ethvert land og for ethvert folk. Vi skal værne om enhver slægts positive sociale arv, sprog, tilknytninger, tankegange og væremåder. Dette er grobunden for ethvert barns liv - og deres evner og kunnen..

Kit Mosegård Bruun (Fåborg , 2023-01-06)

#151

Ok

Jesper Noes andresen (Vejen, 2023-01-06)

#154

Naammalerami angerlarsimaffiup avataanut inissiisarneq. Meerarmi eqqorneqartuaannarpoq, siullertut. Pakatsinerit, ikiligaanerit, misigissutitigut anniartitaanerit. Peroriartornerminni nammataaniilertaramik. Taamaattoq. Angajoqqaat arsaaginnarnagit, ikiugassatut inissittalernissai, kissaatiginarpoq. 🙏

Anna Egede jensen (3905 Nuussuaq , 2023-01-06)

#157

Familier har brug for professionelle der arbejder med at samle familien - ikke splitte den.
Der findes masser af ekspertise indenfor dette, men det bliver ikke brugt længere. Det er en naturlig menneskelig forbrydelse. Lovene er ikke naturlige i denne sammenhæng, men de ødelægger de udviklingstrin mennesket behøver for at blive velfungerende, kærlige og grænsesættende borgere.

Ulrika Winther (København , 2023-01-09)

#159

Jeg støtter dem der er frataget deres børn

Isaksen Didda (Nanortalik , 2023-01-12)

#162

Maana atsioqataavunga takussaavallaaqaat angajoqqaat meeqqaminnik arsaagaasarnerat, ingammik Danmarkimi kalaallit najugallik.

Tele Enoksen (Maniitsoq, 2023-01-25)

#163

For være med til at forbedre anbragte børns vilkår og retssikkerhed i Grønland

Pernille Kyndby (Viby Sjælland , 2023-02-16)

#171

Jeg støtter det grønlandske børn. Jeg mener der er alt for mange der bliver taget væk fra deres forældre, der gør deres værdifulde liv traumatisk

Lena Broberg (Qeqertarsuaq, 2023-03-13)

#174

Det samlede underskrift og jeg vil støtte dem

Hulda Andersen (Taastrup , 2023-03-16)

#175

Jeg kan ikke andet....

Ulrik Lyberth (Narsarsuaq, 2023-03-31)

#176

Grønlandske børn står mit hjerte nært. Jeg følger meget tæt i hvad der sker i foreningen og hvad der sker ned de berørte børn under denne forening og ønsker at støtte op om det der lægges frem.

Mari Í Løđuni (Eiði, 2023-04-03)

#177

Jeg ønsker forbedret vilkår og rettigheder for anbragte børn og deres forældre.

Paarnaq Filemonsen (Vrå , 2023-04-03)

#180

Tapersersorlugit

Karlsen Louise (Upernavik, 2023-04-03)

#183

Fordi jeg har selv tvangsfjernelse til min søn 3 år siden.

Ditte Ignatiussen (Fredericia , 2023-04-04)

#184

Pisariaqarmat/ Nødvendigt

Nuka Rasmussen (Korsør, 2023-04-04)

#186

Børn skal beskyttes! Ikke tvinges.

Nickie Jakobsen (Ilulissat , 2023-04-05)

#187

Fordi jeg er selv Greenlander og Grønlanske børn mister deres sprog og kultur fordi racisme i Danmark

Evnike Pet (Horsens , 2023-04-06)

#189

Tapersersuillunga atsiorpunga ilaqutannguama aqqusaangaat imaannaanneqimmat ❤️
Allat taamatut atungaqaqqunanngeqingamik ❤️

Gerda Jeremiassen (Kangaatsiaq, 2023-04-16)

#190

Illersorneqarnerat annertuliniassammat

Lisa Brandt Johansen (Kangaatsiaq, 2023-04-19)

#191

Forældre i Danmark har ret til advokatbistand hvis deres barn anbringes uden samtykke.
Forældre hvis børn er anbragt (både med og uden samtykke) har ret til en uvildig støtteperson.
Det samme bør selvfølgelig gælde for forældre i Grønland.

Jette Damlund (Danmark, 2023-09-19)

#194

Jeg er enig

Eva Lefevre (Kbh ø, 2023-10-02)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...