Bekymring for ensretningen af psykologi som fagfelt på KU 

Kommentarer

#4

Jeg støtter op om et rigt uddannelsesmiljø, der udvider den faglige horisont!

Malaika Thomsen (Næstved, 2022-12-13)

#6

Det er en forringelse og en tendentiøs ændring af uddannelsen, i totalitær retning.

Kirsten Kirsten Andersen (Odense C, 2022-12-13)

#10

Forargelse over homogenising af et yderst komplekst fag, der i forvejen har lidt under KUs ledelses manglende faglighed og forståelse for, hvad nyuddannede psykologer har brug for

John Morgan Fuhrmann-Gibson (Allinge, 2022-12-13)

#22

Jeg er dybt bekymret for, at der kommer en generation af psykologer, som ikke vil være i stand til at følge den almindelige faglige debat på arbejdspladserne.
Det er ok at sortere ud både i mængde og omfang men det virker umådeholdent at smide så mange af de store teoretikere ud.

Mette Bentzen (Roskilde, 2022-12-13)

#25

Jeg ikke ønsker at teknokratiet overtager humanismen og menneskelivet.

Susanne Wich (Ringe, 2022-12-13)

#37

Jeg skriver under fordi psykologien er mere kompleks end det som empiriske studier kan fortælle. Vi skal bevare bredden og kompleksiteten i uddannelserne.

Line Vagner Ankersø (Esbjerg , 2022-12-13)

#43

Vi har brug for psykologer med udsyn og kritisk sans - ikke dårligere psykologer.

Andreas Mørch Sievers (Espergærde, 2022-12-13)

#45

Jeg er psykolog

Henriette Peters (Kibæk, 2022-12-13)

#47

Fordi protesten er berettiget og nødvendig og fordi jeg håber de studerende ved Institut for Psykologi vinder denne kamp på psykologiens vegne. Udviklingen på instituttet er en skændsel.

Jytte Bang (Kgs. Lyngby, 2022-12-13)

#49

Jeg mener at psykologistudiets vigtigste mål er at sikre en bred og dyb dannelse i en bio-psyko-social helhedsforståelse. Psykologi og også altid en frigørende og samfundskritisk praksis, baseret på selvsamme bio-psyko-sociale subjektforståelse

Alexandra Holmboe (Sorø, 2022-12-13)

#50

Fordi tværfaglighed er en central kompentence for psykologer, og det humanistiske perspektiv er et vigtigt element, når vi skal forstå fx mistrivsel blandt unge

Natascha Larsen (København, 2022-12-13)

#51

Jeg skriver under med stor bekymring for at fremtidige psykolog bliver dårligere uddannet med mindre bredte og historie i pensum.

Anna-Mia Westergaard (Hvidovre, 2022-12-13)

#53

Grundet stor bekymring for udviklingen i pensum og fagligt indhold på psykologi på KU og særligt ift udviklingspsykologi. Ud fra min erfaring fra både PPR pr børnepsykiatrien er netop de teoretiske retninger, fx dion sommer, hundeide, bruner m.fl. Der tages væk , yderst brugbare og relevante ift at forstå og ikke mindst støtte børn og unges trivsel.

Lærke Krogsgaard (København, 2022-12-13)

#58

Jeg skriver under fordi jeg støtter forslaget.

Kristine Schultz (Horsens , 2022-12-13)

#63

Jeg er bekymret for at mine kommende kollegaer ikke er grundigt fagligt funderet - at psykologfaget udvandes

Helle Rasmussen (Hinnerup, 2022-12-13)

#69

Jeg er uddannet cand.pæd.pæd.psych og i mit arbejde har arbejdet med en bred vifte af psykologer og oplever de yngre psykologer, allerede nu, er langt mere fastlåste i et neuropsykologisk paradigme end mine ældre kollegaer, og man fornemmer at den kritiske tænkning er på retur, det gavner ikke det terapeutiske felt hvis den ensretning øges yderligere.

Joan Hingeberg (5560, 2022-12-13)

#73

Fordi jeg er bekymret for at ensretning af uddannelsen fører til mindre mangfoldighed i et fag, som bør favne bredt. En af de vigtigste læringer, jeg selv tager med mig fra studietiden, er det at kunne tage forskellige teoretiske perspektiver på en problemstilling og således opnå en mere nuanceret forståelse og få øje på nye vinkler. Uden at være blevet præsenteret for mange forskellige teoretiske retninger havde jeg næppe lært det, og jeg mener at psykologien som fag bliver fattigere og mindre brugbart i en kompleks og sammensat virkelighed, hvis pensum indskrænkes til at præsentere færre perspektiver.

Camilla Henanger (Torshavn , 2022-12-13)

#74

Jeg er autoriseret psykolog med 16 års erfaring med arbejde med børn og unge, hvor udviklingspsykologien har været centrum for det psykologfaglige arbejde.

Maja Egelund Nielsen (Lyngby, 2022-12-13)

#75

Det er uforståeligt, når man - som jeg - har arbejdet med børn i 45 år. Stern, Winnicott har haft afgørende betydning for min indsigt i børn og unges liv og færden - specielt de 15 år jeg arbejdede med sårbare unge.

ib jensen (Søborg, 2022-12-13)

#77

Som færdiguddannet psykolog som arbejder i PPR og hver dag bruger en bred viden indenfor forskellige udviklingspsykologiske teorier.

Christine Jakobsen (Fyn, 2022-12-13)

#83

Jeg skriver under på grundlag af et helt livs engagement i psykologuddannelsen på KU - som tidligere studerende og tidligere underviser.

Birgit Erichsen (2300. s, 2022-12-13)

#95

Jeg skriver under, fordi jeg gerne vil sikre, at psykologien fortsat er et fag med en mangfoldighed af teoretiske og metodiske retninger. Vi bliver de facto dårligere psykologer, hvis vi begrænser vores synsfelt.

Christoffer Borup (København ø, 2022-12-13)

#99

Psykologifaget skal bevare sin dybde og kritiske sans.

Line Elvien (Aabybro , 2022-12-13)

#105

Jeg skriver under fordi, jeg er enig i, at bredde i psykologiuddannelsen er centralt for psykologers virke. Psykologer udmærker sig ved at trække på både samfundsfaglige, humanistiske og naturvidenskabelige forskere, perspektiver og fagtraditioner. Bredden er nødvendig for, at psykologer i blandt andet kommune og stat (hvor jeg virker / har virket) kan løse deres opgaver og bidrage til at løse vilde problemer i fht bla trivsel og inklusion.

Rosa Vikmann Pedersen (Frederiksberg C, 2022-12-13)

#114

Det virker helt malplaceret at indsnævre et felt, der kalder på en bred forståelsesramme.

Tom Pedersen (Silkeborg, 2022-12-13)

#115

Jeg er psykolog og bekymret over ensretningen på KU

Maria Lund Kristensen (Kolding, 2022-12-13)

#121

Bredden i vores felt er afgørende for den samlede forståelse og ikke mindst for at kunne intervenere mest hensigtsmæssigt på er velfunderet grundlag.

Karina Sørensen (Allingåbro , 2022-12-13)

#129

For mig er det utrolig vigtigt at psykologer oppebærer en bred faglig teoretisk viden, der borger for kvalitet i det faglige arbejde. Brugere af psykolog faglig viden skal have tillid til at de modtager den optimale behandling fordi psykologen besidder stor og bred teoretisk viden

Kirsten Heldbjerg (København, 2022-12-13)

#145

Ensretning skal modarbejdes. Udviklingspsykologisk forskning har mange aspekter. Der skal ikke juni der undervises i én slags udviklingspsykologisk videnskab

Kim Gabriel Hansen (Kbh, 2022-12-13)

#148

Jeg oplever, at det er nødvendigt for psykologer at have faglig viden, der er informeret af både humaniora, samfunds- og naturvidenskaberne for at kunne tilbyde tilstrækkelige og relevante bidrag til feltet både i akademia, men især også i praksis.

Amalie Otkjær Brøgger (København, 2022-12-13)

#152

For at være med til at sikre bredden og kvaliteten i psykologifaget. At sikre traditionen for at forstå mennesket som formet af og indlejret i kultur og samfund. For humanismen og den smidige tænkning og forståelse. I respekt for vores største mestre i faget, og for helheden.

Charlotte Schwanenflügel (2800 Kongens Lyngby, 2022-12-13)

#168

Jeg skriver under fordi jeg som kommunalt arbejdende psykolog, som underviser og som supervisor for mange psykologer, herunder mange relativt nyuddannede, ved, at der er behov for et psykologistudium ved bredde og plads til refleksivitet - også ift. samfundsforhold. Vi har så stor en gruppe børn og unge i mistrivsel, og dette kan vi ikke ændre med et udelukkende individuelt/medicinsk/naturvidenskabelig fokus.

Astrid Nordbo (Frederiksberg+, 2022-12-13)

#179

Meget enig i den problemstilling, der rejses og fremlægges.

Bahati Jensen (Tom Kristensens Vej 14, 2022-12-13)

#190

Jeg skriver under fordi jeg er yderst bekymret over den undervisning kommende psykologistuderende kommer til at modtage på KU, der for mig at se mangler nuancer og (grundlæggende) teoretisk viden. Jeg er som PPR psykolog og leder i PPR yderst bekymret.

Trine Bornhøft (Herlev, 2022-12-13)

#193

Jeg skriver under fordi forståelses-diversitet er centralt for at hjælpe komplekse mennesker i en kompleks og kontekstuel verden

Anne Mette Knudsen (Århus, 2022-12-13)

#195

Jeg skriver under fordi de fjernede tekster udgør det videns grundlag jeg som klinisk børnepsykolog bruger i mit arbejde.

Sofie Ejlersen (Hellerup, 2022-12-13)

#197

Fordi jeg oplever en ensretning af faget, som gør mig oprigtigt bekymret for mit fag og for den faglige forståelse som mine nye kollegaer kommer ud i deres praktiske virke med.. jeg frygter for kvaliteten af psykologi uddannelse og psykologers virke når humanistiske tilgange med fokus på kontekst, historie, relationer mm nedprioriteres

Mie Hagen Madsen (Silkeborg, 2022-12-13)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...