Stop fyringerne på DPU! /Stop the layoffs at the Danish School of Education, Aarhus University!

Kommentarer

#1405

Som tidligere studerende på dpu i pædagogisk filosofi.
Formåede Thomas at bringe nuværende samfunds aspekter og den diversitet pædagogikken afspejler ind i undervisningen på et filosofisk plan. Det har i høj grad afspejlet det pædagogiske syn på samfunds plan. Dette oplever jeg vigtigt.

Kirsten dahl Holm (Esbjerg , 2022-12-07)

#1413

Den varslede fyring af Thomas Rømer bør aflyses. Rømer præsenterer gang på gang originale teser om - og analyser af - den danske folkeskole og den pædagogiske verden generelt. En anderledes pædagogisk filosofisk forskning, som giver håb og eftertanke for fagfolkene ‘på gulvet’ - og for alle os, der nærer tvivl til det store politiske fokus på læringdagsordenen. Rømers læsning på tværs af politiske dokumenter og pædagogiske teorier er grundig og gennembearbejdet - og vel ret beset enestående i det danske pædagogiske forskningsmiljø.

..enhver organisations vigtigste mand, er ham, der kritiserer organisationen højest. At afskedige og ikke skatte ham, er mangel på format.

-Morten M. Madsen

Morten Madsen (Herning, 2022-12-07)

#1418

Jeg er for fri forskning!

Lisbeth Petersen (Aarhus, 2022-12-07)

#1421

Det er en skandale, at en fagkraft som Thomas Rømer fyres sammen med en stribe andre kernefolk fra DPU. de

Thomas Drewsen (Kongens Lyngby, 2022-12-07)

#1423

Som alumne fra DPU og en stor tilhænger af upartisk forskning finder jeg sørgeligt, at AU ikke behandler sine forskere og sit omdømme med mere omhu. Hvis en institution og nation ønsker at geberde sig på den nationale og internationale scene, må de/ vi også vise at de/ vi har evnen til at tåle divergerende meninger og kritik. Uden disse evner, bliver pladsen til og talen om diversitet og inklusivitet trang og falsk og grundlaget for grundig og bred forskning, som AU burde stå for, for altid undermineret.

Mads Ascanius (Grenaa, 2022-12-07)

#1430

Fri forskning er en forudsætning for et frit samfund. Forskere må kunne deltage frit i den offentlige debat, selvom parnasset er imod.

Ulla Jensen (Helsingør, 2022-12-07)

#1434

jeg skriver under fordi jeg understøtterden frie og kritiske forskning i et demokratik land som danmark.
selv er jeg født og opvokset i DDR og kender til konsekvenserne af endelig ufredhed og undertrykkelse
derudover har jeg læst på DPU og nydt det engageret forsknings- og undervisningsmiljø

Martina Titze (Frederiksberg, 2022-12-07)

#1439

Jeg underskriver for at støtte de frie, kritiske stemmer i det pædagogiske miljø.
Tak til Rømer for nogle gange irriterende - men altid saglige og oplysende - 'indspark', der fordrer nødvendig refleksion og ganske enkelt indbyder til debat.
Det er den slags, et sundt samfund har brug for.

Flemming Christian Tordenskjold (Vordingborg, 2022-12-07)

#1440

Den sektor som udfører pædagogisk arbejde, er voksende og afgørende for den sociale sundhed i DK.
Den beskedne sektor, som leverer forskning hertil, skal opkvantificeres økonomisk.

Jon Thomsen (Hornslet, 2022-12-07)

#1453

Cand.pæd. i pædagogisk filosofi fra DPU. For forskningsfrihed ✊

Niels Ole Frederiksen (Ribe, 2022-12-07)

#1458

Thomas Aastrup Rømers stemme i den pædagogiske debat i Danmark er uundværlig. Indimellem er kritikken kras, uforbeholden, uden omsvøb og konsekvent, men altid relevant og syleskarp. Hans akademiske arbejde er forbilledligt. De varslede fyringer af TAR, Henrik Skovlund mfl. er en politisk skandale. Fyringerne bør rulles tilbage før det er for sent, og inden de får gjort uoprettelig skade på forskningsmiljøet på DPU, og på den pædagogiske forskning og debat i Danmark.

J.I., cand.pæd. i pædagogisk psykologi.

Johannes Ibdal (Hvidovre, 2022-12-07)

#1463

Thomas Aastrup Rømer har for mig været en pædagogisk inspirationskilde gennem længere tid, især i den mørke tid efter folkeskolereformen…

Mark Jewkes (Frederikshavn, 2022-12-07)

#1467

Man fyrer ikke folk på grund af holdningsforskelle i et forskningsmiljø, hvor intellektuelle uenigheder er basis for udvikling.

Helge Rasmussen (Sgedrup, 2022-12-07)

#1473

Jeg går ind for fri og kritisk forskning:
Alt andet er ikke et demokrati værdigt!

Lotte Fundal (Næstved, 2022-12-07)

#1475

Der må være grænser for idioti.

Lassen Annette (Hjørring , 2022-12-07)

#1476

Jeg har fulgt Thomas de sidste par år. Han bidrager værdigfulgt og kritisk i samfundsdebatten. Det er angreb på den frie forskning, og for mig at se inter sagligt belæg for en fyring.

Linnea Damslund (København, 2022-12-07)

#1479

Jeg mener at universitetet og dens forskningsaktiviteter mister kredibilitet i offentligheden generelt når ensretningen og afretningen bliver for tydelig, som fyringen af Thomas Rømer nu udgør et åbenlyst og skamløst eksempel på.
Som engageret samfundsdebattør, der også er universitetsansat, er Rømer et stort forbillede for mig og andre tidligere studerende. Vi mangler akademiske forbilleder med mod til at gøre sin kritik og politiske observans gældende, i det imponerende omfang som Rømer formår.

Kristine Gustafsson (Valby, 2022-12-08)

#1481

Træt af det der foregår. Vil ikke acceptere folk ikke længere må/kan ytre deres selvstændige mening i det offentlige rum. Gælder for den sag også Facebook-Twitter-YouTube-mm

Frank Nielsen (Ubby, 2022-12-08)

#1493

I give my support to my Danish colleagues affected by this situation.
Misunderstandings are supposed to be solved through dialogue and debate, as Plato taught us to do.

Anna Pagès (Barcelona, 2022-12-08)

#1494

Ytringsfriheden må aldrig stynes og forskere må aldrig frygte for deres stilling eller karriere hvis de udtaler sig fagligt men imod et politisk narrativ.

Dorthe Kragh (Birkerød, 2022-12-08)

#1500

Fordi frihed i åndslivet er den første søjle i Frihed, Lighed og Broderskab og af største vigtighed for samfundets sunde udvikling.

Toke Ernstsen (Randers, 2022-12-08)

#1502

Frihed til viden og kundskaber

Ulrik Soeberg (København , 2022-12-08)

#1506

Der skal være fri forskning. Forskning må ikke være politisk, og forskere må kke være bange for at udtale sig af frygt for represalier.

Merete Dirach (2800 Kongens Lyngby, 2022-12-08)

#1510

Jeg skriver under fordi debatten bør være fri og ucensureret, hvilket vanskeliggøres af blandt andet disse fyrringer, som sker på et påfaldende tidspunkt I forhold til fx. Rømers udgivelse. Det lader i høj grad til, at der er tale om at komme af med de, der er uenige fremfor afskedigelser på et reelt grundlag.

Malene Otkjær Jakobsen (Viborg, 2022-12-08)

#1512

Researcher, Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade, Serbia

Marjan Ivković (Belgrade, 2022-12-08)

#1513

Jeg finder Thomas Aastrup Rømers stemme uundværlig i den pædagogiske debat om tradition for dannelse vs. digitalisering og angelsaksisk pædagogisk tænkning/New Public Management/Læringsmålstyring.

Lars-Ole Thomsen (Herning, 2022-12-08)

#1516

Thomas Rømer var en vigtig faktor, sammen med sine med lektorer/professorer, til at tilføre essentiel kritisk optik på institutioner, samfund og særligt for mig, det politiske virke, under min kandidatur på Arts. Deres rolle og intellektuelle inspiration har uden sammenligning bidraget til at jeg og mine medstuderende går fra Århus Universitet, med nysgerrighed og evnen til at stille sig kommunikativt velfunderet skarpt på det danske samfund. Her har Thomas Rømer været en særlig inspiration til eftertidens kritiske stemme, på en saglig og ordentlig form, på sociale medier. Et af de nærliggende magtbeføjelser, hvilke politiske embeder ofte strider til, eks. I diktaturer, militær stater m.m. hvilket ofte sker i Rusland, Kina, nord Korea, obs., fjerne beføjelserne og indflydelsen hos aktører der stiller sig kritisk over for selvsamme politiske embede og dertilhørende egennyttige handlemønstre. Jeg er blot en blandt flere følgere af Thomas R., som ser hans afskedigelse som blot en lille del af en større negativ progression af essentielle kritiske stemmer, der får fjernet deres muligheder for at videreføre deres dannelsesperspektiver til fremtidige studerende, på en i forvejen politisk nedprioriteret dannelsesvej.
Håber de politiske kræfter ser betydningen af at bevare kristiske stemmer, så politik i Danmark ikke bliver statisk, men fortsat udvikler sig mod en mere optimal politiks virke og dertilhørende samfunds perspektiv.

Allan Mølgaard Grosbøl (Hedensted, 2022-12-08)

#1517

Academic freedom is vital, as indeed is all freedom. The awful actions of HE leaders in this instance are deplorable and demonstrate the creeping desire of all in power to control both people and the narrative. I know Thomas’ work well, and his paper at INPE in 2022 was quite simply excellent. He is an excellent scholar and a true friend to educational professionals, communities and countries across Scandinavia and beyond.

Paul Adams (Glasgow , 2022-12-08)

#1518

Det er helt nødvendig -for rettferdighet!

Lise Ones (Oslo, 2022-12-08)

#1522

Poul Dahl

Poul Dahl (Aarhus, 2022-12-08)

#1526

Vi har ikke råd til at nedlægge DK med manglende viden

Birgit Holmgren (Brønshøj, 2022-12-08)

#1529

Det er forkert!

Birgitte Dyekjær Eriksen (Holstebro , 2022-12-08)

#1532

Support from University College, Dublin

Malesevic Sinisa (Professor of Sociology , 2022-12-08)

#1545

Pengeinteresser har efterhånden størrer og større indflydelse på forskning 👎kvalmende

Lars Lund (Viborg , 2022-12-08)

#1568

Although I may disagree with the work of Thomas from time to time, his work in philosophy of education is exceptional, inspirational and of world-leading quality. Firing him from the DPU seems absurd.

Piotr Zamojski (Gdynia, 2022-12-09)

#1571

Forskning skal være fri

Morten Gatzwiller (København , 2022-12-09)

#1574

Min far Peter Kemp kæmpede bravt for den her sag, da det sidst skete, så jeg er som barn blevet lært hvor vigtig kampen for åndsliv og dannelse er. Og så ønsker jeg at hans mærkesager fortsat lever videre efter ham.

Helene Kemp (Nørrebro, 2022-12-09)

#1575

Der er behov for et kritisk blik på proceduren for fyringer på universitetet. Det er næsten umuligt at opnå et fast lektorat. Tilsvarende bør opsigelser følge en procedure der involverer internationalt anerkendte forskere inden for feltet som ikke har ansættelse på institutionen.

Anni Greve (København, 2022-12-09)

#1587

I completely agree with the concerns explained in this petition. This decision is unreasonable and undeserved. I know Thomas Römer as an excellent and important scholar of international allure. Hence I have no reservations whatsoever to sign this petition and I hope AU will come back on this unacceptable decision

Joris Vlieghe (Leuven, 2022-12-09)

#1595

Det danske universitetssystem er blevet en bureaukratisk smeltedigel, styret af akademisk ukvalificerede ledere, der ikke tør tage personligt ansvar, hvor akademisk frihed undertrykkes og kritiske røster afskediges uden rimelig grund.

Hans Thybo (Istanbul, 2022-12-09)

#1600

Fordi de pædagogiske diskussioner og diskussionerne omkring skolen skal være mangfoldige og de “lette” løsningers pædagogik skal have kvalificeret modspil.

Martin Brøchner-Nielsen (Billund, 2022-12-09)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...