Stop fyringerne på DPU! /Stop the layoffs at the Danish School of Education, Aarhus University!

Kommentarer

#1204

Som skolepolitisk aktiv var det vigtigt med hans saglige og grundige kritik af en uredelighed der reelt udgør en trussel mod åndsfrihed og liberalt demokrati.

Benny Juul Neis (Frederikssund, 2022-12-06)

#1206

Næstformand for Dansk Filosofisk Selskab. Lektor i filosofi, SDU.

Nikolaj Nottelmann (Odense , 2022-12-06)

#1207

Jeg skriver under, fordi jeg er så bange for, at vi ender med kun at have nikkedukke-forskere og -undervisere rundt på landets uddannelsesinstitutioner og skoler. Kritik i og af uddannelsessystemet er ildeset mens tavshedskulturen blomster.

Trine Just Hansen (Esbjerg N., 2022-12-06)

#1210

Jeg mener ikke, fyringerne er nødvendige set ift AU's generelle økonomi

Jakob Bøje (Lille Skensved , 2022-12-06)

#1212

Stop ideologiske samfundsskadelige fyringer!

Oliver Halkjær Westh (København S, 2022-12-06)

#1216

Det er helt uhørt at fjerne en af vores dygtigste skoleforskere i Danmark. Thomas har blik for de strukturelle udfordringer det væld af reformer skolereformen har medført. Han har blik for det store billede og er enormt dygtig til at analysere og perspektivere, alle de beslutninger der de sidste 20 år er foregået, faktisk endnu længere tilbage, på skoleområdet.
Han er upartisk og skriver for forskningens skyld, ligesom han er en indædt forsvarer af dansk skole tradition.

Jeppe Kjær Christiansen (Malling, 2022-12-06)

#1218

Vi skal beskytte den frie, kritiske forskning!

Torbjørn Ydegaard (Læsø, 2022-12-06)

#1219

Ikke, som i slet ikke, for at cittere A. Fogh, men smagsdommeriet skal have modstand, =80))

Laust Peter Laustsen (Tranbjerg J, 2022-12-06)

#1224

Når ret bliver til uret - bliver modstand pligt

Maj-Britt Pedersen (København N, 2022-12-06)

#1227

Jeg er komplet i chok over, at det er så farligt at være imod nedlukninger, vaccinationer osv. Jeg synes at der skal evalueres på det forløb, så vi en anden gang ikke går i panik og skaber en angst-fattigdoms og sygdomskrise.

Østergaard Birgitte (Brøndby strand, 2022-12-06)

#1229

Jeg skriver under som medlem af et Akademisk Råd, hvor vi løbende drøfter ytringsfrihed og akademisk frihed. Fyringen af Thomas Aastrup Rømer skaber tvivl om i hvilket omfang universitetsansatte kan ytre sig kritisk omkring forholdene inden for en organisation, der siden Universitetsloven 2003 har været præget af en udpræget grad af topstyring.

Hanne Tange (Aarhus, 2022-12-06)

#1231

Forskning skal kunne foregå frit

Britta Petersen (Vejle, 2022-12-06)

#1232

Universiteterne er den frie tankes sidste højborg, falder de, falder samfundet hen i mørke, hvor magt og meninger afgøres af personer der vil fortælle folk HVAD de skal tænke, ikke HVORDAN de skal tænke..
Det et små penge det handler om, drop de besparelser, driv institutionerne for den kritiske tænkning ordentligt.

Anders Kirk sølvstorm Madsen (Kolding , 2022-12-06)

#1234

I et håb om at kritisk videnskabeligt arbejde fortsat skal/må være en del af DPU's virke, og ikke benyttes som et skjult selektiv fyringskriterie, vælger jeg med min underskrift at støtte de fyringsindstillede, og ønsker istedet at fremtidige fyringsindstillede på DPU får en saglig begrundelse for indstillingerne.

DAN CHRISTOPHERSEN (LOEGSTOER, 2022-12-06)

#1241

Ordentlighed og mangfoldighed er vejen
frem til en bedre verden.

Morten Bøjer (Nibe , 2022-12-06)

#1249

Jeg skriver under fordi jeg mener at vi skal værne om den frie og kritiske forskning og dens bannerførere.

Lotte Klein (Bagsværd, 2022-12-06)

#1251

Fri forskning kræver fri ytringsfrihed

Henrik Raun (Værløse, 2022-12-06)

#1252

Fordi jeg bakker op om den akademiske frihed.

René Kofoed (Sakskøbing, 2022-12-06)

#1253

Jeg går ind for diversitet og plads til forskellige perspektiver. Desuden bryder jeg mig ikke om at nogen kan fyres uden at få en reel information om, hvorfor.

Helle Møller-Hansen (Århus, 2022-12-06)

#1254

Pædagogikken har brug for stemmer som Thomas Aastrup Rømers

Vibecke Møgelbjerg Andersen (København S, 2022-12-06)

#1260

Forskningen bør være fri og pluralistisk da vi ellers skaber ekkokamre

Robert M Walker (Valby, 2022-12-06)

#1264

Jeg er helt enig med Gruppen for akademisk frihed på DPU

Per Lykke Søndergaard (Qaqortoq, 2022-12-06)

#1265

Jeg skriver under, fordi jeg er folkeskolelærer og mener, at det er så vigtigt at have forskere med kritisk tilgang til hele det pædagogiske område.

Helle Rendal (Odense, 2022-12-06)

#1272

Jeg er imod nedskæringer og mundkurv til kritiske forskere/danskere.

Charlotte Cornett (Horsens, 2022-12-06)

#1275

Støtte til fri forskning.

Kirsten Jensen (Frederiksberg, 2022-12-06)

#1277

Fyringen er usaglig/personbåret og i et større perspektiv til skade for den helt nødvendige kritiske tænkning i dansk pædagogik.

Morten Konge Nielsen (Selde 7870 Roslev, 2022-12-06)

#1279

Det er vigtigt vi har kritiske ytringer om “hvordan vi gør samfundet” for at få nye indsigter som kan inspirere til at udvikle samfundet til det bedre

Jakob Gram (Hillerød, 2022-12-06)

#1281

No importa donde estemos, qué latitud o viento sopla, luchar contra la injusticia, no es un derecho, es un principio de vida.

Samuel Cielo Canales (AURORA TERCERA SECCIÓN (BENITO JUÁREZ), 2022-12-07)

#1282

Forskningsfrihed og kritisk tænkning bør ikke “kvæles” på et universitet. Dygtige forskere inden for Pædagogisk filosofi må nødvendigvis beholdes på DPU som en del af en høj kvalitetssikring i forhold til undervisningen. Netop i en kritisk tilgang sker der oftest udvikling.

Firozeh Hedayati (Søborg, 2022-12-07)

#1286

Jeg ønsker at forsøge at bevare forskningsmiljøer som historien havde dem: frie og økonomisk støttede legepladser for ideer og tanker. Som statens fjerde søjle, i virkeligheden.

Jeg ønsker at være med til at bibeholde og fortsat give penge til initiativer der opdyrker og spirer grundforsking. Ikke rammesat og (‘før-i-‘)målbart materiale.

Vh
EmW

Emil Westmark (Aarhus, 2022-12-07)

#1288

Fordi det er grotesk, at man i Danmark - på den måde - ønsker at putte mundkurv på vores forskerverden. Jeg mister tilliden til politikere og eksperter…!

Natasja Lysgaard (Beder, 2022-12-07)

#1291

Jeg skriver under, fordi jeg ikke har tiltro til, at fyringerne generelt hviler på et sagligt og fagligt grundlag. Dertil frygter jeg, at fyringerne vil fremme en mere ukritisk og ensidig forskning - og som en konsekvens medføre en ligeledes mere ukritisk og ensidig pædagogisk, didaktisk og pædagogisk-psykologisk tænkning og debat generelt.

Malene Avlund Hansen (København, 2022-12-07)

#1297

Det er politiske fyringer og dermed er friheden forsvundet og ja også demokratiet. Kom nu Danmark, dette er en skandale!

Gine Binder (Snaptun, Juelsminde , 2022-12-07)

#1299

Jeg tilslutter mig initiativtagernes indlæg fuldt ud og tænker på hvem der i stedet skulle fyres pga. oligarkiske tilbøjeligheder.

Helge Fiil Rousing Christensen (Hørning , 2022-12-07)

#1301

Jeg skriver under fordi jeg støtter den fri forskning og ikke bryder mig om magtmisbrug og ekskludering af kritisk konstruktive personer, som i bund og grund er dybt engagerede og ansvarlige.
Ukritiske ja-sigende nikkedukker i vores ledelser er den største trussel for frihed, demokrati og folkeoplysning. Trist når egoisme, opportunisme og mangel på dannelse undertrykker ytringsfriheden.
Mvh Andreas Kjeldsen, lektor.

Andreas Kjærgaard Kjeldsen (Odense SV, 2022-12-07)

#1303

DPU-ledelsen har enten begået fagpolitisk motiverede fyringer, herunder af faglige fyrtårne, eller på uprofessionel og uforståelig vis udsat sig selv for stærk mistanke herom og pådraget sig de klareste motiver. Begge dele er uhyrligt og på det niveau vist også helt uhørt i Danmark. Uanset hvad er selve processen med mailfyring og tavshed ved samtalen en skandale. Støtte fra KU-kollega til Rømer og hans fagfæller.

Adam Hyllested (Ekstern lektor, ph.d., Københavns Universitet, 2022-12-07)

#1304

Jeg skriver fordi, afviklingen af DPU, som jeg faktisk mener, er ved at finde sted er problematisk for et åbent videnssamfund.
Vil vi have nuanceret forskning, og dermed viden, er det helt afgørende at alle måder, eller metoder til at bedrive viden på, skal være repræsenteret. Jeg mener faktisk, at følgerne af præcis denne skævvridning, ses i vid udstrækning i samfundet i dag. Den store mistillid der udvises til videnskaben i dag, mener jeg afspejler netop dette. For ved at udelukke nogle typer af videnskabsmetoder, får vi ikke hele sandheden om man vil (eller muligheden for det). Og det afspejler sig derfor i den viden vi får, for den er dermed mangelfuld. I et oplyst samfund kan det naturligvis kun fører til kritik og mistillid, som vi ser i dag. Det er derfor stærkt kritisabelt at nedskæringer så ensidig rammer DPU ved Aarhus Universitet, og dybt bekymrende.
Værdien af den viden der frembringes, skal ikke vurderes med afsæt i brugbarhed nu og her, men derimod skal den viden der bliver synlig forme et samfund. Ikke omvendt så det desværre er det dominerede.

Jeg protesterer derfor på det kraftigste mod disse nedskæringer!!

Heinrich Rune/Ramsdal (Aarhus, 2022-12-07)

#1308

Fantastisk Pæd stemme

Klaus Schubert (Horsens, 2022-12-07)

#1310

Er helt enig i begrundelsen

Jan Wolfram Thiemann (Jyderup, 2022-12-07)

#1311

DPU var tidligere et meget anerkendt universitet med dygtige folk som Per Schultz Jørgensen og Thomas Aastrup.
Det har nu forvandlet sig til en farce med ledelsen under Claus Holm.
Den frie forskning skal fastholdes - Danmark er i forvejen lang ude på en glidebane af stærkt autoritær art.

Toni Stannov (Nivå, 2022-12-07)

#1314

Jeg skriver under fordi jeg som studerende virkelig kan mærke konsekvenserne på min undervisning på DPU. Et ellers så fantastisk universitet. Jeg kan virkelig mærke at pengene mangler på det område

Caroline Johansson (Helsingør, 2022-12-07)

#1318

Jeg støtter kampen for forskningsfrihed.

Frederik Lehrmann (København, 2022-12-07)

#1325

Det er ikke her der skal spares

Natalia Eldon (Roskilde, 2022-12-07)

#1326

Usaglige og politiske fyringer skal ophøre.

Thomas Nordørn (Borup, 2022-12-07)

#1328

Akademisk frihed skal beskyttes.

Sarah Winther (Smørum, 2022-12-07)

#1329

Der er i forvejen så meget censur i medier og presse, at det foruroliger mig når en af de sagligt kritiske røster fyres SÅ ubegrundet og usagligt som dette.

Karen Predbjørn Klarbæk (Silkeborg, 2022-12-07)

#1332

Vi har brug for grundforskning og for politiske o.a. beslutninger træffes på oplyst grundlag

Carsten Holmelund (Ølsted, 2022-12-07)

#1336

Jeg skriver under fordi kritisk fri og særligt kritisk fri pædagogisk forskning er under pres og har været det de sidste mange årtier. Og fordi fyringsrunden fremstår usaglig, ugennemskuelig og virker ideologisk begrundet. Dvs. virker ikke hæderlig.

Vibeke Juel (København V, 2022-12-07)

#1338

Fordi det er vigtigt, at sikre ytringsfrihed og uenighed. Det dur simpelthen ikke, at man har en ledelse der afskeder medarbejdere der ikke er enig med ledelsen.

Anette Rudbeck (Holbæk , 2022-12-07)

#1343

Fordi Thomas er en fantastisk dygtig underviser og teoretiker.

christel Holten-Juul (københavn s, 2022-12-07)

#1345

Det er i sandhed trist at læse om Rømers varslede fyring. Hans tænkning i- og kritisk-akademiske kamp for skolens betydning og rolle i samfundet, særligt hans vedholdende, vedkommende og dybt indsigtsfulde kritik af de senere års læringsdiskursers og målstyringsteknologiers instrumentalisering og opløsning af skolens undervisning og det pædagogiske sprogs semantik er singulær, sjælden - og yderst tiltrængt for at fastholde skolen som et suspensionens særlige sted.
Fyringsvarslingen ligner, på baggrund af de sidste mange års dissens mellem Rømer og DPUs ledelseslag og de manglende saglige begrundelser af varslingen, ledelsens magtfuldt enerådige tilvejebringning af uniformativering på de interne videnskabelige linjer. Og hermed en underminering af det i grunden videnskabelige.

lærer, cand.pæd.pæd.psyk
Jesper Østergaard

Jesper Østergaard (Aarhus, 2022-12-07)

#1349

Jeg er selv studerende på DPU (Emdrup) og ønsker derfor ikke at miste gode og dygtige undervisere

Albert Nyholm Porse (København, 2022-12-07)

#1352

Jeg mener man som forsker skal kunne være kritisk også overfor det system man er en del af, uden at man derved risikerer sit ansættelsesforhold. Alt andet er censur!

Christina Hostrup (Aalborg, 2022-12-07)

#1356

Åndsfrihed er fundamentalt for at finde viden der beriger samfundet

Astrid Stenstrøm (Møllevænget 37 Hørning , 2022-12-07)

#1364

Da der ikke eksisterer en for offentligheden kendt saglig grund til at Thomas Aastrup Rømer er varslet fyret, må det antages at der ligger en politisk eller personlig motivation bag, hvilket er stærkt bekymrende, især i lyset af, at dette er et universitet, betalt med dyre skattekroner, hvis opgave er at opretholde principperne for et liberalt demokrati, med ytrings- og meningsfrihed og en stærk pluralitet indenfor forskningen, og da især indenfor det pædagogiske felt, hvis forskning kan have så uoverskuelige følger for en generation.
Ud over Thomas Aastrup Rømer bør det også gås efter i sømmene, om der monstro skulle eksistere ligendende betænkelige forhold omkring de andre varslede fyringer.
Slutteligt, så vil jeg gerne påpege, at hvis der skal fyres, så bør der altid tjekkes i de uproduktive lag først - dvs. kommunikation, HR, ledelse og projektansatte.

Anders Kjær Bruun (Risskov, 2022-12-07)

#1373

Jeg skriver under, fordi tiden er ikke til, at Danmark Pædagogiske Universitet gør vold på den pædagogiske forskning og faglighed på denne måde!

Daniel Nouri (Aalborg, 2022-12-07)

#1380

I stedet for akut at spare på tænkningen ville en god ledelse (på alle niveauer) i sin planlægning spare på pengene

ole morsing (frederikssund, 2022-12-07)

#1387

Forskningsuniversiteter er, i teorien, usædvanlige institutioner: Forskerne skal fortælle sandheden baseret absolut højeste og fremmeste viden, og de forventes at være fuldstændigt uafhængige af og kritiske over for alle -- inklusive dem der betaler dem. De er som hofnarren i kongens hof, som forventedes at fortælle alle sandheden, også kongen. Hvis kongen kapper hofnarrens hovedet af, står han kun med medløbere (der er bange for deres hoveder). Det er behagelig for kongen at have medgørlige folk på hoffet, men han risikerer ikke at vide, hvad der foregår i virkeligheden. Der virker, som om ledelsen på et dansk universitet desværre har kappet hofnarrens hovedet af. Det er ikke første gang og næppe sidste gang. Økonomiske problemer er et udmærket grundlag for udmøntningen af en ledelses egne ambitioner. Budskabet til dem, der følger Thomas Rømers og lignende sager, hvor lektorer og professorer i 'permanente' stillinger afskediges, specielt de unge og ambitiøse og dem der drømmer om at 'do good', er måske: Det er desværre farligt at ville være en højt specialiseret og uafhængig forsker på et dansk universitet. Der er jo også mange flere jobs, hvis man arbejder i et firma, hvor man gør, hvad ledelsen beder om og har generelt anvendelige skills, der hurtigt kan omsættes til et nyt job, når det går galt i nuværende firma. Alternativt er der stadigvæk spændende universiteter med 'tenure' i andre lande...

Fritz Henglein (Frederikssund, 2022-12-07)

#1391

Fordi der er tale om skamløs forfølgelse af anderledes tænkende.

Niels Christian Sauer (Næstved, 2022-12-07)

#1395

Jeg skriver under fordi redelighed, saglighed og faglighed er retssamfundets livsnerve. Her skal Danmark gå forrest i et EU, hvor disse værdier beklikkes af tilstrækkelig mange medlemslande.

Margrethe Munck (Gentofte, 2022-12-07)

#1396

Folk der forholder sig kritisk til omverdenen er vigtige at have ansat på vores uddannelsessteder, de skal ikke fyres uden grund.

Mette Madsen (Lystrup , 2022-12-07)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...