Stop fyringerne på DPU! /Stop the layoffs at the Danish School of Education, Aarhus University!

Kommentarer

#1004

Som tidligere studerende kan jeg ikke se, hvordan der kan skæres yderligere og samtidig sikre at den pædagogiske og didaktiske forskning og undervisning har et hæderligt niveau, der er essentielt for udviklingen af folkeskoler og daginstitutioner.

Tanja Bizet (København, 2022-12-06)

#1007

Jeg mener at fyringerne vil gå udover de studerende og undervisningen

Emma Høyer (København , 2022-12-06)

#1013

En politisk fyring er en skandale.

Jette Billund (Ringe, 2022-12-06)

#1017

Som offentlig ansat skal man kunne ytre sig, uden at det medfører personalemæssige konsekvenser.

Mads Bilstrup (Århus, 2022-12-06)

#1018

Som studerende på DPU (BA. I uddannelsesvidenskab og Stud..KA. I Pæd. Antropologi) finder jeg situationen meget trist og kritisabelt, både på vegne af de medarbejdere, der er varslet fyret, men også for DPU som (kritisk) uddannelsesinstitution og universitetets fremtid som helhed.

Stine Panch Kolmos (København V , 2022-12-06)

#1021

Forskning skal altid afspejle befolkningens behov. Aldrig systemets.

Paw Jensen (Haslev, 2022-12-06)

#1022

Jeg skriver under fordi jeg som studerende på DPU, mener at undervisningen skal prioriteres højt. Det er kritisk at man skærer et sted, som er så vigtigt og relevant og har været det gennem historien. Det er svært at se, hvordan det kan begrundes at man skære et sted, som er så afgørende for udviklingen af den pædagogiske praksis og virkelighed.

Camilla Skovlykke Hansen (Aarhus , 2022-12-06)

#1023

Må og skal være frit at være forsker. Truth to power er essentielt for demokratiet, og der er et oplyst og sagligt grundlag af yderste vigtighed.

Klaus Nielsen (Albertslund , 2022-12-06)

#1025

jeg har haft Thomas Rømer som underviser og har sat stor pris på hans enorme viden inden for både dansk og international dannelsesforskning bl.a., hans evne til at vejlede, og hans kritiske perspektiver.

Helene Kobbersmed (Lunderskov, 2022-12-06)

#1038

Jeg skriver under for at støtte kritiske røsters demokratiske frihed. Ved fyringen af prominente forskere, som netop repræsenterer ovenstående, er den kritiske røst i fare.
Med den ubegrundede ikke valide fyring af bl.a. Thomas, der med sin kompetente kritiske røst sætter fokus på problematikker i den pædagogiske kultur, må vi ikke stå tilbage med blind ligegyldighed - for så er vi tillige samtykkende til udviklingen af en egenrådig, kritik- og smagløs kultur. Det vil jeg ikke støtte, derfor skriver jeg under!

Camilla Nawarecka Lerche (København , 2022-12-06)

#1039

Fordi vi har brug for kritiske og selvstændigt tænkere forskere. Ikke mere nepotisme, flokmentalitet, snæver tankegang og kujonagtig adfærd. Derfor skriver jeg under.

Gitte Christensen (Århus, 2022-12-06)

#1045

Jeg skriver under, fordi den frie og kritiske forskning indenfor uddannelse og dannelse SKAL beskyttes.

Svende Grøn (Thyholm, 2022-12-06)

#1047

Jeg finder forkasteligt at fyringer foregår uigennemsigtigt - og tydeligt nok med målet at ramme de kritiske

Kristen Frandsen (Rissa, 2022-12-06)

#1051

Thomas er min tidligere underviser. Det er fuldstændig forrykt at fyre ham. Han er utroligt dygtig og en meget behagelig person.

Tine Sommer (Aalborg, 2022-12-06)

#1059

Jeg er fuldstændig enig med den i teksten fremførte argumentation, og i, at det som sagen i er belyst i offentligheden, er svært at se fyringerne som andet end et anslag mod den akademiske frihed.

Jesper Garsdal (Ebeltoft, 2022-12-06)

#1063

Jeg skriver under fordi det tydeligvis er en usaglig begrundelse for furingerne

Solvejg Winkler (Aabenraa, 2022-12-06)

#1069

Jeg skriver fordi jeg ønsker at medvirke til et mangfoldigt universitet, hvor forskningen ikke er underlagt ideologiske kriterier. Thomas’ forskning er værdifuld, skarp, kritisk tænkende, aktuel, fuld af integritet, kompromisløs og hvis et universitet ikke udgør platform for dette, hvad skal det så bruges til?

Har haft Thomas som specialevejleder - han kan være noget så fagligt provokerende, men man kan være sikker på at man får hans uforbeholdne og ærlige vejledning. Specialeforløbet med Thomas udgør 90% af mit samlede udbytte fra min kandidatuddannelsen, takket være den dannelsesproces det blev for mig.

Merete Dalsgaard (Lystrup, 2022-12-06)

#1074

Man skal ikke skaffe sig af med de kritiske spørgsmål, nærmere inddrage dem som afsæt til nye ideer og handling. Jonas Vad

Jonas Vad (Hvidovre, 2022-12-06)

#1077

Vi har brug for FRI forskning - ikke politisk styret forskning.

finn hjaltason (Silkeborg, 2022-12-06)

#1079

Jeg underskriver dette fordi jeg selv er studerende på kandidaten Pædagogisk antropologi og ser et kæmpe potentiale i at have DPU som en del af universitetsverden.

Krisitna Kristensen (Aarhus, 2022-12-06)

#1083

Det lyder urigemeligt

Helle Rossum (Københacn, 2022-12-06)

#1086

Fri og uafhængig forskning er vigtig og helt afgørende i et demokratisk samfund!

Karen Kofod Christoffersen (Odense, 2022-12-06)

#1088

Pædagogikken er en essentiel del af samfundets mulighed for at fremelske konstruktiv sameksistens, og har trods alt sit fundament i århundreders, om end ikke årtusinders, videnindsamling og refleksioner.

Tau Risvang (Risskov, 2022-12-06)

#1089

Jeg er studerende på DPU og bekymret for den videnskabelig diskussion og det videnskabelige niveau hvis fyringerne gennemføres.

Anette Svendsen (Haderslev, 2022-12-06)

#1094

Alle har ret til at sige sin mening.
Jeg er død træt af de autoriteter der ikke tåler at få sandheden at vide el st man bare har en anden holdning

Camilla Thinggaard (Christiansfeld, 2022-12-06)

#1096

Jeg skriver under fordi jeg tror på, at forskellighed er vigtig for udvikling

Kirsten Hansen (Middelfart, 2022-12-06)

#1098

Der er behov for flere kompetente forskere også på DPU for at kunne ruste næste generation til de større og større udfordringer, de vil møde. Ved at fyre vil der derimod gå fagområder tabt.

Henrik Klindt-Jensen (Aarhus N, 2022-12-06)

#1105

Fyringen af Thomas Aastrup Rømer er skandaløs og helt uacceptabel.

Sven Århammar (Nørresundby , 2022-12-06)

#1107

Der er brug for saglig og kritisk forskning på Aarhus Universitet!

Ane Wintoniak-Bendtsen (Aarhus N, 2022-12-06)

#1113

Fordi jeg vil støtte op!

Claus Nørregaard (Fredericia, 2022-12-06)

#1119

Jeg hader magtmisbrug

Andreas Thygesen (Odense, 2022-12-06)

#1121

Vores samfund skal reflektere pædagogik, filosofi - regneark dem har vi nok at.

Berit Geisler (Odense, 2022-12-06)

#1123

Jeg skriver under fordi at relevansen af forskningen er for vigtig i forhold til den interne strid.

Anni Snitgaard (Dragør, 2022-12-06)

#1125

Jeg er studerende på DPU og står til at miste dygtige og kompetente undervisere som lægger et stor og kvalificeret stykke arbejde inden for den pædagogiske forskning

Katrine Blohm (København NV , 2022-12-06)

#1126

Danmark har brug for viden også kritisk!

Vibeke Bo Hansen (Brenderup 5464, 2022-12-06)

#1128

Forskningsfrihed og kritisk forskning er fuldstændigt afgørende uden undtagelser for et bæredygtigt demokrati

Karina Mayland (Frederiksberg , 2022-12-06)

#1136

Det er vigtigt for udvikling og demokratisk dannelse, at vi alle lærer at være kritiske og at acceptere at andre også gerne skal være det. Desuden har jeg selv oplevet at være på en skole, hvor lederen trynede de, der var kritiske og en del blev fyret.

Zita Langelund (Svendborg, 2022-12-06)

#1137

Jeg skriver under fordi eventuelle fyringer skal begrundes sagligt og i fuld åbenhed.
Det er nok rigtigt, at det er de mest "besværlige", der er blevet fyringstruede, men uden dem ingen kritisk forskning.

Mikael Randløv (Birkerød , 2022-12-06)

#1163

Jeg skriver fordi det er vigtigt at

Ivan Raphael (Lyngby, 2022-12-06)

#1167

Fyringerne er unødvendige og politisk motiverede, hvorved de gør skade på ånds- og forskningsfrihed.

Mikkel Nørgaard (Vejle, 2022-12-06)

#1175

Jeg skriver under fordi at vi skal kunne ytre os som menneske uden at få mundkurv på.

Trine Schmidt Nielsen (Agedrup, 2022-12-06)

#1181

I am signing to stop the layouts at University of Århus.

Irina Markova (Montpelier, Vermont, 2022-12-06)

#1185

Thomas Aastrup Rømer har været et fyrtårn af fornuft og menneskelighed for eksempel under indførslen af folkeskolereformen i 2013 og senest under nedlukningen. Han tør tale hvor andre tier, og den slags mennesker er der allerede alt for få af.

Amanda Møller Mortensen (København S, 2022-12-06)

#1188

Jeg skriver under fordi det er et kæmpe tab hvis Thomas Rømer bliver fyret. Hovedsageligt pga hans betydningsfulde faglige bidrag til vores samfund og akademiske verden, men også fordi er et tab af værdighed og integritet for Aarhus Universitet.

Lykke Elmose (Mariager, 2022-12-06)

#1197

Jeg skriver under fordi området er vigtig for Danmarks fremtid. Børn og unges trivsel, udvikling og uddannelse er vores vigtigste ressource og der er brug mod og nytænkning for at bevare vores velfærdssamfund i fremtiden. Jeg bryder mig ikke om selektering i meningsdannere og er bekymret for om fyringerne er udtryk for dette.

Winnie Storgaard (Holstebro , 2022-12-06)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...