Stop fyringerne på DPU! /Stop the layoffs at the Danish School of Education, Aarhus University!

Kommentarer

#408

det er en skandale at fyre en person der har kæmpet i årevis for at gøre pædagogiske problemstillinger synlige og forklare hvor vigtige de er for hele samfundet

Ninon Schloss (Jordløse, 2022-12-05)

#410

Vi lever ikke i en politistat - forskere skal være kritiske…

Gitte Theill (Aabenraa, 2022-12-05)

#415

Det er forkert

Brian Pedersen (København V, 2022-12-05)

#424

Fordi ubegrundede fyringer af forskere eller nogen som helst, ikke bør finde sted.
Forskning er og skal være kritisk og rygtet om at de kritiske forskere fyres er mere end beklageligt.

Marie Debora Koch (København, 2022-12-05)

#431

Fri forskning er vigtigt.

Jens Thestrup Toft (Aarhus N, 2022-12-05)

#437

Fordi det er berufsverbot

Kurt Chrilles (Kastrup, 2022-12-05)

#439

Jeg skriver under fordi uredelighed ikke skal gemmes, og offenligt ansattes ytringsfrihed ofte bliver knægtet. Nu her under fremtidig trusler om afskedigelse. Føj.

Mikkel Hansen (Skælskør, 2022-12-05)

#440

Fri forskning er vanvittigt vigtigt!

Suzanne Rosenbak (Aalborg , 2022-12-05)

#447

Der skal være ordentlighed, ellers hænger det ikke sammen

Kai Kirkeby (Odense , 2022-12-05)

#450

Jeg er uddannet forsker, og jeg mener, det er dybt kritisabelt, hvis man som ansat bliver fyret for at være kritisk overfor, uenig i den gængse - særligt arbejdspladsens og/eller interessenter, forskningsfeltet - holdning.

Solveig Dohrmann (Esbjerg , 2022-12-05)

#458

Thomas' arbejde og engagement samt hans kritiske stemme i den pædagogfaglige diskussion er vigtig for mig og andre pædagoger og lærere i en virkelighed, hvor vi i arbejdet med samfundets børn og unge ofte må løbe panden mod muren i en praksis, hvor central styring og instrumentalisering af vores fag alt for ofte har menneskelige konsekvenser.
Det indhold i studieordningen for pædagogisk filosofi, som Thomas er en af kræfterne bag, var selv samme årsag til, at jeg valgte at søge ind på DPU i sin tid.

Amanda Gudmand (Taastrup, 2022-12-05)

#463

Åbenhed i beslutning om fyringer er afgørende for universitetets troværdighed. Det gælder både, om fyringer kunne være undgået og kriterier for, hvem der i givet fald skal fyres.

Sven-Erik Holgersen (Valby, 2022-12-05)

#473

Det er afgørende at værne om, bevare og udbygge den kritiske og konstruktive forskning på dette vigtige område i Danmark - og tillige sikre at den gøres tilgængelig for de kommende generationer.

Kim Ulrik Schaumann (København, 2022-12-05)

#481

Enhver institution med respekt for sig selv skal tåle og bruge kritik konstruktivt samt debatskabende i stedet for at lukke munden på anderledes meninger

ole riis-sloan (Kastrup, 2022-12-05)

#483

Jeg finder det dybt problematisk, at kritiske ryster fyres uden saglige grunde. Hvis AU skal fungere som et kritisk universitet, skal institutterne rumme internt kritiske videnskabelige personaler. Her er særligt Thomas A. Rømer en vigtig pædagogisk modpol til det etablerede flertal. Han er flittig, vellidt og aktiv i den offentlige debat. Kvaliteter som bør være alt det et universitet søger i videnskabeligt personale. Netop derfor må fyringen være begrundet ideologisk, og det er en regulær skandale.

Aleksander Eeg-Kruse (Hørning, 2022-12-05)

#491

Danmark har brug for uafhængig pædagogisk forskning

Dennis Jakobsen (København v, 2022-12-05)

#495

Vigtigt at bevare friheden til at kunne undervise kritisabelt.

Kirsten Reinhold (2720 Vanløse , 2022-12-05)

#496

Fordi viden og læren, erkendelse og dannelse former os som mennesker og vi har brug for dette, i et topstyret og forud defineret samfund. Der er allerede skåret rigeligt på området, hvilket går ud over kvaliteten af undervisningen og forskningen. Lad det være den sidste!

Hanne Lundberg Nielsen (Hadsund , 2022-12-05)

#516

Som studerende på DPU stiftede jeg bekendtskab med både Henrik Skovlund og Thomas Rømer. Begge er i mine øjne kapaciteter, der ikke kan undværes i dansk pædagogik.
Thomas i sær, som jo er DPUs mest offentlige forsker, forstår jeg slet ikke skal fyres?

Casper Lossin (Ryomgård, 2022-12-05)

#517

Fyringerne er ikke i orden.

Peter Mandorf (København, 2022-12-05)

#518

Jeg skriver under, fordi det danske pædagogiske landskab har brug for Thomas Rømer!

Cecilie Nesborg (Århus, 2022-12-05)

#520

Dårlig stil og kujonagtigt at skyde en budbringer.

Dorthe Petersen (Sdr.+Jernløse, 2022-12-05)

#525

Er enig i underskriftsindsamlingens præmisser.

Jan Niemann Kristensen (4750 Lundby , 2022-12-05)

#534

Der er brug for forskere som Thomas Aastrup Rømer.

Bettina Erika Nielsen (Haslev, 2022-12-05)

#537

Jeg skriver under fordi en faglig kamp mellem akademikere og instrumentalister bliver afgjort med magt på DPU, hvilket er illegitimt og ødelægger et væsentligt grundlag for pædagogikken og læringen i Danmark.

Anders Bordum (Frederiksberg, 2022-12-05)

#541

Jeg mener, at Thomas Rømer er en umistelig forsker for det pædagogiske miljø i Danmark.

Anders Østerby (Nørre Nebel, 2022-12-05)

#545

Det er tydeligvis en unfair behandling.

Nana Rømer Dorph-Petersen (Aarhus, 2022-12-05)

#546

Den varslede fyring er en trussel mod den frie forskning.

Jakob Bonderup (Vejle, 2022-12-05)

#560

Ytringsfrihed er i stærk modvind

Lea Josefsen (Horsens , 2022-12-05)

#562

I et frit demokrati behøver vi folk som Thomas Aastrup Rømer som er kritisk overfor det bestående. Uden kritiske røster dør demokratiet.

Kai Pedersen (Liseleje, 2022-12-05)

#563

Vi ikke skal have indført berufverbot i Danmark som man havde det i Vesttyskland i 70’erne.

Jens Jakob RIIS (Nibe, 2022-12-05)

#575

Det er forskerne på DPU, som løfter uddannelserne til det høje niveau de er på, og som videregiver det akademiske håndværk videre til de studerende. Det er med til at løfte den humanistiske arbejdskraft, som anvendes i forskellige sektorer, projekter, uddannelser og virksomheder. Der findes ingen pædagogiske kandidatuddannelser i DK på det niveau, som på DPU. Og det er grundet de dygtige forskere, som nu står til at blive fyret.

Louise Drost (Odense C, 2022-12-05)

#584

Jeg er bange for " tankekontrol" og ensretning bange for at vores kreative måde at tænke på er under pres!

Alis Busch Christensen (Nykøbing Sj., 2022-12-05)

#600

Jeg skriver under fordi jeg vil støtte den frie forskning, selvom den går imod ledelsens overbevisning.

Keld Taaning (Korsør, 2022-12-05)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...