Nej tak! til Energipark Søvang

Kommentarer

#213

Jeg ønsker Tastum sø genoprettet

Allan Bendix (Øster Assels, 2022-12-04)

#214

Jeg skriver under, da jeg ønsker søen genetableret.

Tinna Malmborg (Øster Assels, 2022-12-04)

#221

Vil hellere støtte genoprettelsen af Tastum sø

Sonja Kjær (Højslev, 2022-12-04)

#222

De mennesker i området bliver ramt

Sarah Godballe (Holstebro , 2022-12-04)

#228

Jeg synes det vil være en skændsel for et dejligt naturområde.

Bente Bundgaard (Vridsted, 2022-12-04)

#230

Tastum sø bør genoprettes.

Jakob Simonsen (Spøttrup , 2022-12-04)

#232

Naturen skal beskyttes dyreliv skal beskyttes og dybest set ønsker jeg at Tastum sø bliver genoorettet

Trine Troelsgaard (Højslev, 2022-12-04)

#235

Hvorfor skal vi havde vindmølle og solceller til at ødelægge en skøn natur. Er kommet ved tastum sø siden jeg var barn og haft mange gode minder fra når vi kørte hø ind.

Susanna Vennegård (Højslev, 2022-12-04)

#239

Fordi jeg går ind for genoprettelse af naturen, som vore forfædres griskhed har forårsaget.

Benny eriksen (Stoholm, 2022-12-04)

#241

Fordi naturgenopretning er vigtigere - så må møllerne ud på havet i stedet.

Uffe Ildvedsen (Hørsholm, 2022-12-04)

#247

Jeg skriver under fordi vindmøller af den størrelse ikke høre hjem på land og hvad med at lade de vindmøller der allerede er bygget køre istedet for at lade tyskerne styre dem

Søren Kaldahl (Skive, 2022-12-04)

#275

jeg bor lige op af denne skønneste natur og vil ik have den ødelagt af disse frygtelige sataner med deres larm og skinnende grimme vinger

Berit Gutzke Pedersen (Skive, 2022-12-06)

#280

Hører ikke på nogen måde til så tæt på befolket områder. Idioti at tænke det ind i et så attraktivt område, som Søby/Højslev er med en udstykning 4 på vej i fremtiden.

Tanja Petersen (7840, 2022-12-06)

#281

Det er en voldsom forurening af vores natur, både støj og synsmæssigt.
Derudover har vi rigeligt med ustabile energikilder i forvejen!

Per H. Andersen (skive, 2022-12-06)

#285

Jeg skriver under fordi jeg ikke ka. Forstå at man skal ødelægge mete natur område for i snakker om grøn omstilling hva med at lade de solcelle parker og vind mølle parker vi yde noget i stedet kun lade dem trække 50% eller mindre en det de kan det er simpelthen for ringe

Martin bang Jensen (Snedsted, 2022-12-06)

#286

Et flot naturområde skal ikke skæmmes af grimme solceller. Vindmøller hører ikke til så tæt på bebyggelser og da slet ikke af den ønskede størrelse!

Magali Dran Andersen (Skive, 2022-12-06)

#287

Fordi jeg bor i områdennpå jernbanevej.
Og dette vil stoppe udviklingen.
Der er nyt boligområde på vej og dette ville aldrig kunne blive solgt. Vores huse vil blive meget generet af det da det ligger som syd og vest. Så vil altid kunne ses og overskygge.

Christensen Tobias (Nr søby, 2022-12-06)

#292

Jeg Elsker fisk

Adam van Werkhoven (Skive, 2022-12-07)

#296

Fordi den flotte natur der omkring ikke skal ødelægges

Grace Bettina Wellejus (Skive, 2022-12-07)

#301

Jeg ønsker, at området skal bevare sin biodiversitet og sit fantastiske fugleliv.

Torben Bjerrisgaard (Skive, 2022-12-07)

#305

Det vil blive alt for voldsomt lige op og ned af stortboligkvarter ligesom den påtænkte udstykning af nye parcelhusgrunde på Ydunsvej vil være vanskelig at gennemføre da de vil blive svære at sælge med udsigt til ni kæmpe store vindmøller.

Mogens Sørensen (Skive, 2022-12-07)

#306

Er imod store vindmøller så tæt på boligområde i Skive

Robert Knudsen (Skive, 2022-12-07)

#311

Jeg ønsker ikke vindmøller så tæt på byen.

Kaare Knak (Skive, 2022-12-07)

#318

Vi skal ikke ødelægge naturen

Rune Svarrer (Skive, 2022-12-07)

#319

Det er ren svinerri at ødelægge søen . Få den gamle sø tilbage istedet

Pia Søndergaard (Højslev, 2022-12-07)

#325

Der bør ikke placeres store vindmøller og solcelleanlæg så tæt på bymæssig bebyggelse. Store vindmøller bør placeres til søs, hvor etableringsomkostningerne i dag kun er en anelse over tilsvarende på land. Til gengæld generes ingen mennesker af lyden eller andet. Solcelleparker bør placeres, hvor landbrugsjorden er dårlig, og de ikke er til gene for naturen. Det konkrete projekt kommer udelukkedende de få til gavn og mange flere til gene.

Henrik Winther (Skive, 2022-12-07)

#340

Vi skal snart til at tænke os om som borger i dette land. Der laves usmarte løsninger gang på gang - løsninger, der inden de sættes i gang er forældede. EU har har en målsætning om at alle lande skal have ca 20-30% vild natur - Danmark har pt. omkring 2%... Nu plastres landet til med vindmøller, solceller og alt muligt andet - der netop ødelægger den vilde natur. Vi bliver nødt til tænke mest muligt energi, ud af mindst muligt pladskrav - der er kun en løsning, moderne A-værker. Moderne A-værker er ikke farlige, som nogle ynder at fortælle om - vi skal ikke leve i fortiden - vi skal leve i fremtiden.

Jakob Vestergaard (Stoholm, 2022-12-08)

#342

Jeg ønsker mere dyreliv og vild natur tæt på min bopæl.

Louise Toftegaard Poulsen (7850 Tsstum, 2022-12-08)

#343

Jeg synes søen bør genoprettes i stedet

Julie Ehrenreich (Aarhus, 2022-12-08)

#344

Beskyttelse sf naturen

Jane Jensen (Skive, 2022-12-08)

#345

Nej tak til kæmpe vindmøller

Anders Jakobsen (Højslev , 2022-12-08)

#346

Mine forældre bor i området og jeg hellere ser at søen bliver genoprettet end at blive plastret til med solceller og møller.

Katrine Wexel (Aalborg , 2022-12-08)

#352

Nu vindmøller og solceller i den ene ende af byen .. Udbyggelse af Biogas anlæg i den anden .. mon vi fordrives af den ene eller anden gene ..lugt eller støj

Gitte Løvig Nielsen (Højslev, 2022-12-08)

#354

Jeg hellere ser skøn natur genoprettet fremfor ødelagt af en ikke stabil energi kilde

Jannik Henriksen (Stoholm, 2022-12-08)

#360

Jeg skriver under fordi vindmøller i Tastum sø vil betyde at jeg får svært ved at have en almindelig hverdag i mit hjem pga støjgener. Et hjem jeg vil blive stavnsbundet til på grund af faldende boligpriser som følge af projektet.

Astrid Skou Hansen (Stoholm, 2022-12-08)

#361

Jeg ønsker ikke at natur og landbrugsjord skal bruges til energiforsyning når vi har så store erhvervsområder der kan beplantes med solceller.

Lars Larsen (Stoholm , 2022-12-08)

#371

Jeg skriver under fordi jeg synes at man skal genoprette naturområder, fremfor at plastre naturen til med vindmøller og solceller, især når det er så bynært. Solceller kan man anbringe på hustage og tage på virksomheder. Vindmøller hører hjemme længere fra bebyggede områder.

Michael forsberg Larsen (Skive, 2022-12-08)

#372

De kan bruge alle de store virksomhedstage og hustage, der er rundt om i stedet for at ødelægge vådområder

Rie Larsen (Stoholm, 2022-12-08)

#379

Det er en naturperle som skal bevares💚

Inger Marie Jensen (Skive , 2022-12-08)

#386

Søen skal genoprettes og det er umuligt hvis planerne om vindmøller og solceller gennemføres.....

Jens Aage Jensen (Skive, 2022-12-09)

#388

Vi vil have en sø ikke vindmøller

Pia Madsen (Skive, 2022-12-09)

#392

Placering af en energipark på arealet ved Tastum sø er helt forkert.

Martin Terp Laursen (Højslev, 2022-12-09)

#394

Jeg skriver under fordi jeg er født og opvokset i området har altid haft min gang i området og det vil skæmme naturen og området så katostrofalt på alle måder tænkelig

Kim Sørensen (Lånum, 2022-12-09)

#397

Jeg er imod at bruger Naturen til at opstille solceller. Jeg syntes det er beder at bruge offentlige bygningers og fabrikkers tage til opstillingen af solceller

Lars Troelsen (Højsle, 2022-12-09)

#398

Jeg synes at man kan optimere brugen af solceller bedre, ved at bruge offentlige bygninger og evt. større industribygninger. Derudover er jeg imod at man bruger potentiel vild natur til solcelleparker.

Karen Svoldgaard (Højslev, 2022-12-09)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...