Bevar bybussen til Gjessø.

Kommentarer

#202

Jeg kan huske hvor træls det var som barn, at der ingen bis til Silkeborg var.

Sidse Birk Johannsen (Silkeborg, 2022-11-18)

#204

Jeg underskriver da vi bor langt ude på landet 4 km fra denne bybus rute. men ruten er den letteste måde for de unge mennesker at komme frem og tilbage til silkeborg til arbejde og fritidsliv. Hvis ruten ikke er der er der ekstra langt at køre eller cykle 11-15 km.
Det vil betyde at de ikke kan passe deres fritidsjob/aktiviteter

Linda Nebel (8653 them, 2022-11-18)

#211

Jeg har børn og børnebørn i Gjessø, for hvem bybussen er vigtig

Eva Harboe (Risskov, 2022-11-18)

#213

Jeg bruger bussen og ønsker den fortsat skal kunne bringe mig, min kæreste og børn sikkert til silkeborg by ! I den grønne omstillings tegn har vi valgt ikke at have to biler, og dette kan lad sig gøre netop fordi der er en bybus.

Mette Damgård Nielsen (Silkeborg, 2022-11-18)

#219

Jeg skriver under fordi at jeg gerne vil være med til at bevare bybussen jeg benytter selv bussen meget og ville synes det var synd hvis den blev nedlagt

Alma Marie Rønde Sørensen (Gjessø, 2022-11-18)

#221

Vi kan ikke undvære bussen

Maggie Bach (8600, 2022-11-18)

#233

Det gør jeg fordi det er vigtigt at have bussen til og fra gjessø. Uden den mister mange under 18 muligheder for at komme frem og tilbage fra Silkeborg.

Theodor Nielsen (Silkeborg , 2022-11-18)

#240

Fundamental vigtighed for byen. Uden bybus ingen by.

Steen Okkels Nørby (Silkeborg , 2022-11-18)

#251

Jeg skriver under fordi jeg som lærer gerne vil kunne tage mine elever med til fx Aqua, på biblioteket, i teater og andre kulturelle læringsrum.
Samtidig ønsker jeg at mine egne børn kan tage bussen til Silkeborg og hjem fx når de skal i ungdoms klub om aftenen, besøger venner i Silkeborg etc.
Vi lukker byen for tilflyttere uden bil og vi vil gerne have de unge familier hertil, så skolen kan vækst.

Charlotte Flick (Silkeborg, 2022-11-19)

#255

Der er stor brug for en bybus til Gjessø

Mette Holst (8600, 2022-11-19)

#259

Bybussen er vigtig både for Gjessøs børn og unge, men også for dem som arbejder i byen og ønsker at lade bilen stå.

Emil Nørlund Christensen (Gjessø, 2022-11-19)

#266

Fordi den er vigtig for byen

Heine Kristensen (Silkeborg, 2022-11-19)

#267

Det er vigtig for en lille by… ♥️
Lad være og slog lokal samfund i hjul pga af penge, det er sgu midt byen der bruge alle vores penge 🤯

Kasper ustrup (Them , 2022-11-19)

#276

Vi har to børn som de kommende år fortsat kommer til at være meget afhængige af bussen mellem Silkeborg og Gjessø for at kunne skabe og vedligeholde deres sociale liv med venner og skolekammerater! Bussen er desuden et vigtigt redskab til at gøre dem selvstændige og lære dem om vigtigheden af offentlig transport.

Karina Spørring (Gjessø , 2022-11-19)

#280

Jeg skriver under fordi vi skal bevare en bybus i Gjessø

Charlotte Brendstrup (Silkeborg, 2022-11-19)

#284

Jeg benytter bussen hver dag og på alle tider af døgnet

Sif Trøjborg (Silkeborv, 2022-11-19)

#289

Hvis Gjessø skal være attraktiv, at flytte til for alle, skal man også kunne bo der uden bil!

Anne-bjørg Hansen (Silkeborg, 2022-11-20)

#293

Vigtig for byen børn og unge

Bjarne og Hanne Hensel (Gjessø , 2022-11-20)

#298

Vi skal bevare bybussen til vores by.

Rune Kunkel (Gjessø, 2022-11-20)

#300

Vi må som minimum have indført “teletaxi” ml. Silkeborg og Gjessø

Anders Bendtsen (Gjessø, 2022-11-20)

#301

Vi skal bevare bus, for at gøre Gjessø attraktiv og have indbyggere til at betale skat til Silkeborg kommune. Bevare høje huspriser som også giver afkast til busdrift.

Flemming Madsen (Gjessø, 2022-11-20)

#305

Der er eneste alternativ for dem der ikke have en bil.
Der giver mulighed for vores børn at tage ud til byen i skoletid
Byen bliver mindre attraktiv.

Natalia Chepurna (Løgager, 2022-11-20)

#310

For at bevare livet i Gjessø

Lena Hoffmann Stubkjær (Silkeborg , 2022-11-21)

#316

Jeg har nært stående familie der bor i Gjessøog ønsker sikkerheden først og fremmest..

Nielsen Birgit (Kolding , 2022-11-21)

#320

Det er vigtigt for Gjessø at bevare den offentlige trafik til Silkeborg, hvis byen skal være en attraktiv sted at bosætte sig.

Kurt Andersen (Gjessø , 2022-11-21)

#324

Med den befolkningstilvækst Gjessø har, giver det ikke mening st lukke buslinjen

Therese Tangsgaard (Silkeborg, 2022-11-21)

#325

Borgerne i Gjessø har brug for bybussen, uden bybussen er der ingen vækst i oplandet.
De unge mennesker har også brug for at kunne komme ind til Silkeborg

Kirsten Eriksen (Silkeborg, 2022-11-21)

#329

Jeg skriver under fordi jeg har familie boende i Gjessø

HC Ernst (8240 Risskov , 2022-11-22)

#331

Skal bruge den bus

Jakob Kjems Lyngvad (Silkeborg, 2022-11-23)

#338

Jeg har børn der har brug for bussen for at komme i skole.

Camilla Kvistgaard (Gjessø, Silkeborg, 2022-11-25)

#340

Jeg skriver under, fordi jeg selv brug bussen til dagligt, og den giver mig en form for frihed salt at kunne transportere mig

Freja Hebsgaard (Gjessø, 2022-11-26)

#345

Det er vigtigt at de små landsbyer fortsat er attraktive

Marianne Dysted (Silkeborg, 2022-11-29)

#357

Det er komplet vanvittigt at nedlægge busdriften.

Christian Pedersen (Silkeborg, 2022-11-29)

#358

Byens beboere har brug for en bybus

Elin Jørgensen (Gjessø , 2022-11-29)

#362

Jeg skriver under fordi at hvis vi mister busserne til den sydlige del af kommunen afskærer det muligheden for nogle for at tage en ungdomsuddannelse samt at kunne komme i grundskolen.

Mads Sinkjær (8653, 2022-11-29)

#365

Jeg ofte har brug for busforbindelse til Gjessø

Preben Visgaard (Silkeborg , 2022-11-29)

#366

Jeg skriver under da min datter er afhængig af bussen til og fra skole.

Line Fuglsang Christoffersen (Them , 2022-11-29)

#367

Det er vigtigt for skole & børnehus, der er ikke økonomi til at bestille turistbusser når de skal rundt i Silkeborg og omegn. Samtidig må det også være vigtigt for udvikling af byen nu hvor der kommer almene boliger og unge mennesker der skal til uddannelsesstederne.

Helle Willemann (Silkeborg, 2022-11-29)

#371

Det er en by ikke langt fra silkeborg og det er vigtigt for både børn og voksne at de kan tage offentlig transport til og fra skole og kulturliv.

Lone Pedersen (Silkeborg, 2022-11-29)

#382

Bybussen er et vigtig bindeled mellem Silkeborg midtby og Gjessø.

Jesper Plønd Sørensen (Silkeborg, 2022-11-29)

#385

Jeg selv ofte har brugt bussen til at komme til og fra Gjessø

Aksel Klinkby (Aberdeen (opvokset i Gjessø), 2022-11-29)

#386

Uden kørekort vil det være umulig at komme ind til Silkeborg og videre derfra med bus eller tog. Unge mennesker, har venner og sport i byen, derfor skal der være mulighed for transport.

Inger Wagner (Gjessø, 2022-11-29)

#390

Jeg bruger bussen for at besøge familie i Gjessø.

Søren Nowack (Silkeborg , 2022-11-29)

#391

Vi bliver bombarderet med at vi skal bruge kollektiv trafik og ikke mindst spare co2. At nedlægge busruter ud til de små lokalsamfund giver da så slet ikke mening. Samtidig vil det give en del problemer for ældre og skolesøgende.

Heidi Møller (Them, 2022-11-30)

#393

Fordi vi gerne vil beholde bussen. Hvordan skal vi ellers komme hjem.

Torsten Olsson (Silkeborg, 2022-11-30)

#395

Jeg er 75 år og har bussen lige uden for min dør jeg tænker på fremtiden hvis jeg ikke må køre bil mere jeg vil bo i gjessø

Kirsten Schjødt (Silkeborg, 2022-11-30)

#397

Vi skal bevare vores bus i Gjessø.

Lone Sejer Sprogø (Silkeborg, 2022-11-30)

#400

Jeg benytter i dag jævnligt bussen mellem Gjessø og Silkeborg for at komne til og fra arbejde.

Steen Thyregod (Gjessø, 2022-11-30)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...