Bevar bybussen til Gjessø.

Kommentarer

#2

Den bus er min brors eneste mulighed for at besøge mig, hvis ikke jeg skal hente ham i Silkeborg, men med 3 små børn er det sjældent muligt.

Sandra Nowack (Silkeborg, 2022-11-17)

#16

Jeg skriver under fordi jeg bruger bussen flere gange dagligt. Også ud over frem og tilbage fra skole.

Anders Elkjær (Gjessø, 2022-11-17)

#17

Bybussen er livsnerven for byen

Marianne Juel (Randers sø, 2022-11-17)

#25

Bussen er vigtig for især byens unge.
Det skal være muligt at komme til og fra byen med offentlig transport.

Stine Ross Poulsen (Gjessø, 2022-11-17)

#30

Det er vigtigt at bus 10 forbliver aktiv da mange skal bruge den

Sebastian Holm (Them, 2022-11-17)

#31

Gjessø er i vækst, snart med 20 nye almene boliger, som kommunen selv støtter - mange derfra vil sikkert benytte bussen. Bussen er en skolebus; hvis den nedlægges bliver der behov for dyre skolebusser.

Søren Odgaard Pedersen (Silkeborg, 2022-11-17)

#34

Jeg underskrive fordi mine to børn er afhængig af bybussen for at kunne passe uddannelse og skole. Jeg selv bliver afhængig af busforbindelsen i fremtiden for at kunne besøge familie og venner både alene og med mine børn. Uden bus til Gjessø tvinges min datter til at flytte mod sin vilje, da hun ikke ville kunne nå i frem til sin udd i Skejby uden.

Susanne Hygum (Gjessø, 2022-11-17)

#39

Vi kan ikke undvære bybussen mellem Gjessø og Silkeborg!

Heidi Flou Mikkelsen (Silkeborg , 2022-11-17)

#42

Fordi at nedlægge bybussen vil være et kæmpe tilbageskridt for byen.

Alexander Dahl (Gjessø, 2022-11-17)

#44

Jeg vil gerne bevare bybussen i Gjessø

Lars Nørskov Sørensen (Silkeborg, 2022-11-17)

#51

Der er behov for offentlig transport til og fra Gjessø

Esben Bro (Silkeborg, 2022-11-17)

#52

En manglende busforbindelse ødelægger byen

Jesper Homann (Silkeborg, 2022-11-17)

#54

Det vil afskære Gjessø fra Silkeborg, og ødelægge mulighederne for unge, at bruge de forskellige tilbud i Silkeborg. Det vil evt afholde tilflyttere at vælge Gjessø, og gå ud over Gjessøs udvikling.

Camilla Sommerbirk Storbjerg (Silkeborg , 2022-11-17)

#55

Det er vigtigt for vores bys udvikling at der en fast busforbindelse til Silkeborg.

Jacob Matthiesen (Gjessø , 2022-11-17)

#56

Vi kan ikke undvære busforbindelsen mellem Gjessø og Silkeborg. Det er en vigtig forbindelse mellem land og by, så byens børn bl.a. kan komme til/fra deres uddannelser/fritidsaktiviteter. Ydermere gør det Gjessø mere attraktiv for kommende tilflyttere, hvis bybussen bevares.

Hannah Vigild (Silkeborg, 2022-11-17)

#63

Fordi Gjessø er en stadig voksende by, hvor alle børn og unge fra 7. klasse går i skole i Silkeborg, og fordi det ikke taler for en grøn omstilling, at skrue ned for den offentlige transport.

Maria Brødsgaard (Gjessø, 2022-11-17)

#65

Jeg skriver under fordi jeg har familie boende i Gjessø som jeg ikke kan besøge uden bil.

Marie Lange (Silkeborg , 2022-11-17)

#70

Jeg er opvokset i Gjessø, og havde utrolig meget glæde af bybussen som barn, ung og voksen beboer i Gjessø. At der kører bybusser mellem Gjessø og Silkeborg er også vigtig i forhold til mine overvejelser om muligvis at vende tilbage til byen efter en række år med bopæl i København.

Katrine Høstrup (1799, 2022-11-17)

#72

Bussen er byens eneste forbindelse til omverden. Politikerne lover konstant at man vil støtte mindre byer men gør det samtidig sværere at bo der. Hold nu hvad i lover. Det er hvad vi lærer vores børn!

Bjørn Mikkelsen (Silkeborg, 2022-11-17)

#73

Jeg skriver under fordi jeg ikke vil have gjessø bybus nedlagt

Josefine Dalsgaard Nielsen (Gjessø, 2022-11-17)

#74

Det er vigtigt med bus til og fra Gjessø.

Trine Nyvang Olsson (Silkeborg, 2022-11-17)

#77

Det er meget vigtigt at bussen bevares

Morten Bitsch (Gjessø, 2022-11-17)

#82

Det vilvære katastrofalt for byen… for de unge og for beboere uden bil hvis bussen ikke længere går til Gjessø

Michael Harboe (Silkeborg, 2022-11-17)

#85

Ungdommen i Gjessø har fuld tilknytning til ungdomslivet i Silkeborg. De har lige været igennem en lang isolering periode fra det sociale liv pga corona. Det er derfor vigtig også for deres psykisk stand, at kunne komme ud og leve livet igen. Både min datter i 9 kl og hende på gymnasiet bruger i forvejen meget tid på at vente på offentlig transport. Hende i 9 kl venter. Hver dag 40 min for at komme med bussen hjen. Hende på gymnasiet kan bruger op på 1 time og 20 min for at komme 13 km,. Det er udfordre nok i forvejen. Kommunen glemmer at de unge mennesker går på mange forskellige skoler i byen alle med forskellige aktiviteter og ringe tider. Vi har pt. Kun 1 bil og er afhængig af bussen for at komme til div møder i Silkeborg

Mette Calmar (Silkeborg , 2022-11-17)

#86

Gjessø’s befolkning tilvækst stiger og med endnu flere boliger på vej i 2023, efter godkendelse fra Silkeborg kommune. Giver det ingen mening at nedlægge afgange så fleksibiliteten frafalder for børn og voksne, som har forskellige job tider, skole tider og fritidsaktiviteter m.m. i og omkring Silkeborg.

Søren Calmar (Gjessø, 2022-11-17)

#87

Jeg er beboer i Gjessø med skole børn.

Ellen-Marie Møller (Silkeborg, 2022-11-17)

#89

Bussen er vigtig for de unge i byen og for dem som ikke har bilen. Byen skal udvikles og ikke afvikles. Hvis bussen forsvinder vil folk ikke flytte hertil.

Heidi Jørgensen (Gjessø , 2022-11-17)

#90

Det vil blive svært at få folk til at flytte til vores dejlige by, hvis de er nødt til at have to biler for at passe arbejdet

Anne Marie Vestergaard (Gjessø, 2022-11-17)

#91

Vi kun har en bil og ofte bruger bussen i hverdagene. Kan måske være ok at droppe bussen i weekenden, hvis der bliver indsat en natbus til vores unge mennesker

Lisbeth Nørgaard (Silkeborg, 2022-11-17)

#97

Fordi, det er vigtigt for at en lille landsby som gjessø kan overleve. Skal og bør der være busforbindelser

Brian Pedersen (Silkeborg, 2022-11-17)

#103

… Gjessø ikke skal ende som et stykke Udkantsdanmark, hvor der ikke er offentlig transport ind til Silkeborg!!!

Kathe Vørstein (Silkeborg , 2022-11-17)

#107

Min kæreste og jeg flyttede til Gjessø i august 2021, hvor vi fandt og købte drømmehuset. I vores søgen efter et hus var offentlig transport en væsentlig faktor da vi kun har en bil. Hvis busruten nedlægges vil vi formodentlig være nødsaget til at købe en ekstra bil for at få dagligdagen til at hænge sammen.

Det skal vi som familie nok finde en løsning på. Men den helt store taber i dette forslag er i den grad klimaet! Når en busrute som denne nedlægges vil flere være nødsaget til at have to biler og der vil blive flere individuelle kørsler frem og tilbage til Silkeborg midtby med byens børn og unge.

For klimaets skyld skal vi da styrke og forbedre den offentlige transport således at flere lader bilen blive hjemme. Beslutningen om at lukke busruten er som meget andet en økonomisk beslutning fordi der skal spares penge. Men hvor er det virkelig et step i den helt forkerte retning. Nok har vi i de sidste år oplevet krise efter krise, som selvfølgelig har en negativ effekt på kommunes økonomi.Men den største krise er da de klimaudfordringer vi står overfor og som skal bremses. Beslutninger som disse i kommuner landet over er dybt ærgelige og i min mening en forkert retning at vise vores land og ungdom.

Jeg håber at denne underskriftindsamling kan overbevise beslutningstagerne ved plan & vejudvalget i Silkeborg kommune om at bevarer bybussen til Gjessø. For klimaets skyld.

Med venlig hilsen
Nickie Geneser Bach

Nickie Bach (Gjessø, 2022-11-17)

#108

Jeg voksede op i Gjessø og gik i overbygningen på Kornmod, så jeg ved hvor vigtigt det er som ung både at kunne komme i skole samt have et socialt liv i og omkring Silkeborg, for hvilket 10’eren (bussen) spiller en fundamental rolle. Derudover er der mange unge, der er flyttet hjemmefra, hvis forældre og familie bor i Gjessø, så der spiller bussen også en fundamental rolle for mig samt andre i min situation.

Janus Thomasberg Sørensen (Silkeborg, 2022-11-17)

#109

For man ikke ødelægger de små samfund

Gitte Jensen (Them , 2022-11-18)

#112

Vi og vores børn er afhængige af bybusrute nr. 10, der kører mellem Gjessø og Silkeborg.

Anitta Marie Jensen (Sepstrup, 2022-11-18)

#113

Gjessø by skal ikke dø pga besparelserne i kommunen. At fjerne bybussen vil dtæbe byen.

Martin Nielsen (Silkeborg, 2022-11-18)

#122

Jeg er afhængig at bussen til og fra job og den er vigtig for vores lokalsamfund og alle de børn der tager mellem Silkeborg og gjessø

Louise Nørgaard (Silkeborg, 2022-11-18)

#123

Jeg skriver under for at bevare vores landsby samfund og for de ælder, børn og unge kan komme ind til byen.

Linda Sørensen (Gjessø , 8600 Silkeborg, 2022-11-18)

#126

Det er vigtigt at bevare bybusser til de små samfund. Derudover skal elever fra 7. Klasse til vestre skole. Her er en bybus også en stor hjælp/fordel.

Louise Kleener (Silkeborg , 2022-11-18)

#131

Den er uundværlig for byens ældre og for de unger der går til fritidsaktiviteter i Sydbyen og inden i Silkeborg.. Fodbold, Spejder eller Ungdomsklub mm.

Kristian H. Mortensen (Silkeborg, 2022-11-18)

#134

Vigtig for byen, at det er muligt at komme til Silkeborg uden bil

Mette Brandt (8600, 2022-11-18)

#145

Jeg skriver under fordi det er vigtigt for vores lille by at der er busforbindelse til Silkeborg. Gjessø skoles overbygning skole er faktisk Vestre Skole. Derfor er det vigtigt at vores børn i syvende ottende niende klasse kan komme frem og tilbage til deres skole. Ydermere skal de unge mennesker også have muligheden for at komme med bussen ind til byen, så de kan tage den næste bus til gymnasiet eller andre uddannelsessteder. Vi har en fælles kommune med fælles børn og borgere, vi har fælles mål.
Glem ikke de små byer, som vokser og har brug for tilknytningen til Silkeborg.

Anette Hansen (Gjessø, 2022-11-18)

#148

Bussen er super vigtig, for at kunne tiltrække og beholde borgerne og udvikle byen

Mads Kibsgaard (Silkeborg, 2022-11-18)

#150

Da vi købte hus var en af kriterierne for valg af placering, mulighed for offenligtransport i det vi kun har 1 bil til rådighed.
Derfor bliver bussen også benyttet jævnligt af os, og bekendte.

Annika Joensen (Silkeborg, 2022-11-18)

#153

Der er vigtigt at bevare bybusser til Gjessø

Jakob Klith Frost (Gjessø , 2022-11-18)

#155

Uden regelmæssig bybus vil min aldrende mor blive fuldstændig isoleret i Gjessø uden mulighed for at komme ind til Silkeborg.

Simon Viereck (Canberra, 2022-11-18)

#157

Gjessø er en perle på så mange måder og en by uden busforbindelser, andre end skolebussen, er dødsdømt. Det må ikke ske. Hvorfor ikke f.eks. lade bus nr. 215 køre forbi Gjessø igen?

Ingeborg Haubjerg (Silkeborg , 2022-11-18)

#161

Vigtigt for os og byen at der kører bus.

Jette Abildskov (Gjessø, 2022-11-18)

#163

Der er mange ældre beboere i Gjessø der ikke kan komme afsted uden bussen

Olina Goodman-Viereck (Højbjerg, 2022-11-18)

#170

Vi er afhængige af busforbindelse fra Gjessø fordi:
1. Vi har kun 1 bil
2. Vi kan ikke hente vores barn til tiden
3. Dagligdagen bliver stressende
4. Vi kan ikke deltage i tilbud på lige vilkår som andre børnefamilier i postnummeret 8600!
5. Flere vil købe billige Diesel, og Benzinbiler som forurener mere som bil nr to!

Kennet Nielsen (Silkeborg, 2022-11-18)

#173

I stedet for at nedlægge bussen kunne man måske nedlægge nogle afgange, eller erstatte den store bus med en mindre og mere økonomisk.

Annette Skov (Gjessø , 2022-11-18)

#175

Min svigermors syn bliver dårligere hver dag. Det kunne ske at hun ikke kan køre længer. Hun sætte pris på at beholde selvstandighed & har et rigt social liv i hele Silkeborg området. Hvis bussen nedlægges, vil det være totalt urimeligt for hende og alle andre der ikke køre.

Clare Goodman (Camberra, 2022-11-18)

#177

Bussen er vigtig👍🙂

Hans Engell Jensen (8600, 2022-11-18)

#182

Jeg skriver under fordi det er vigtigt at småbys unge mennesker og børn kan komme til diverse aktiviteter som ikke bliver tilbudt i de mindre byer såsom svømning og tennis. Det er vigtigt at vi skal bevare muligheden for at komme til den nærtliggende storby uden at være afhængig af forældre eller andre som har bil

Sarah Andersen (Silkeborg, 2022-11-18)

#187

Nedlægning af busruterne mellem Gjessø og Silkeborg harmonerer på ingen måde med at overbygningen til Gjessø Skole er Vestre Skole i Silkeborg. Det vil indskrænke de unges muligheder for et socialt liv/ aktiviteter i Silkeborg. Men rammer også alle borgere med kun 1 bil eller slet ingen bil.

Vita Troelsen (Gjessø, Silkeborg, 2022-11-18)

#194

Fordi at fjerne bybussen betyder at man er med til at isolere de små samfund.

Kent Hebsgaard (Silkeborg, 2022-11-18)

#195

Jeg underskriver for at opretholde mit social liv inde i byen og har brug for bussen

Laura Kirkegaard (Gjessø, 2022-11-18)

#197

Det er at yderste vigtighed at bybussen bevare her i Gjessø, for byen videre udvikling, og for dennes indbyggere.
Skolebørn, unge og også ældre indbyggere.

Helene Pedersen (Gjessø, silkeborg, 2022-11-18)

#199

Jeg skriver under fordi, jeg selv bruger bybussen enormt meget. Gjessø er en helt fantastisk lille by i den smukkeste del af Danmark. At nedlægge transportmulighederne, kan give byen stor problemer ift. et dalende antal indbyggere og dermed færre børn og unge

Ida Christensen (Gjessø, 2022-11-18)

#200

Da jeg er afhængig af rute 10 til mit arbejde!

Karen Kjems Lyngvad (Gjessø, 2022-11-18)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...