Natteravenene i Beder-Malling ønsker at bevar Beder/Malling Ungdomsklub

Kommentarer

#2

Byen vil tabe en masse unge mennesker, hvis de ikke har et trygt og sikker sted hvor de kan hænge ud sammen

Gunhild Ravn (Malling, 2022-11-02)

#8

Skal de unge så samles på gadehjørner og i busskure?!

Helle Holm (Malling, 2022-11-02)

#14

Der mangler samlingssteder for de unge i Aarhus Syd

Lars Christiansen (Malling, 2022-11-02)

#20

Unges mistrives og det sted,hvor de blandt andet har mulighed for, at møde andre unge eller få et frirum i deres bekymringer er nu i fare for at blive lukket.

mette Morell hansen (Beder, 2022-11-02)

#22

Vigtigt med et sted for unge at mødes for trivsel og fællesskab.

Tine Søjberg (Beder, 2022-11-02)

#26

Med al den fokus, der heldigvis er blevet på unges trivsel, er det indlysende, hvor vigtig det er at bevare Beder Mallings ungdomsklub.

Tina Christensen (Malling, 2022-11-02)

#32

Det er så vigtigt at der er gode tilbud til de unge så de har steder at mødes og få gode relationer også med voksne der kan møde dem i deres teenage udvikling.

Berit Brødsgaard (Malling, 2022-11-02)

#35

De unge har virkelig brug for trygge og givende tilbud.
Ensomhed og håbløshed blandt børn og unge er et kæmpe problem, som bør bekæmpes. De fortjener fritidstilbud, nærhed og voksen vejledning i deres liv.

Irene Nørgaard (Beder , 2022-11-02)

#36

Jeg skriver under fordi vi skal passe max. på vor ungdom, på alle leder og kanter, og give dem de bedste forhold. En investering i fremtiden.

Bente Sørensen (Malling, 2022-11-02)

#39

Jeg skriver under, fordi det er meget vigtig at de unge har godt og trygt miljø, som de kan færdes i på deres præmisser og har et fællesskab at være.

Sonni Hegelund (Malling, 2022-11-02)

#41

Det vil ødelægge ungekulturen herude.

Stine Kurtzmann Lundberg (Beder, 2022-11-02)

#45

Jeg skriver under, fordi det er vigtigt for vores lokalmiljø og for vores unge, at vi har gode, støttende ungdomsklubber, hvor de unge kan mødes og deltage i gode, fælles aktiviteter.
Beder og Malling ender med at blive "hægtet af" resten af kommunen - her er intet andet end sport at mødes om, hvis klubberne forsvinder.

Dorthe Klyvø (Beder, 2022-11-02)

#46

Jeg skriver under for at støtte de unge. Jeg har både som natteravn og privat person oplevet vigtigheden af værested for de unge.

Melissa Sevelsted (Malling, 2022-11-02)

#49

FO-klubberne er vigtige for de unges sociale trivsel!

Malene Kira Printz Brandt (Malling, 2022-11-02)

#50

Vi skal simpelthen ikke tabe flere børn på gulvet. De skal have steder hvor de kan samles og danne fællesskaber i særdeleshed i de år hvor de formes og udvikler sig.

Tina Carlsen (Malling, 2022-11-02)

#52

Ungdomsklubben er et vigtigt samlings-fristed for de unge. Det vil være en stor fejltagelse at lukke tilbudet.

Anne-Mette H. Knudsen (Malling, 2022-11-02)

#53

Klubberne bidrager til et give børn og unge et frirum og at fællesskab der styrker de unges Livsglæde..

Atitaya Nielsen (Beder , 2022-11-02)

#58

En kæmpe fejl at skære på tilbud til de unge mennesker “ude på landet”

Kristoffer Sejr Christensen (Malling, 2022-11-02)

#60

Fordi vi bare SKAL have et godt tilbud til børn og unge her i Beder/Malling

Dorthe Hansen (Beder, 2022-11-02)

#61

Det er fuldstændigt ude i hampen at lukke de få fristeder, hvor de unge kan opholde sig om aftenen under en form for vejledning.
Luk klubberne og oplev at de unge vil reagere uhensigtsmæssigt.
Vi kommer til at opleve unge, som nu forholder sig roligt, kommer på kant med loven, bliver ofre for skrupelløse narko pushere som hurtigt finder hvor de, nu rodløse unge befinder sig. Jeg kunne blive ved ...

Jens-Peter Holmelund (Malling , 2022-11-02)

#63

Jeg ønsker at de unge i Beder/Malling skal have et fristed og et sted at være unge.

Lotte Kruse Nielsen (Malling, 2022-11-02)

#70

Jeg skriver under, fordi vi skylder de unge at have et sammenhold og et sted at gå hen om aftenen. Vi ved, at mange vil samles alligevel. Og så vil det være uden fornuftige aktiviteter og hygge med et vist opsyn. Det kan risikere at få store konsekvenser for de unge og for lokal kedsomheds-kriminalitet.

Charlotte Houman (Malling, 2022-11-02)

#71

Det er fundamentalt, at vi bevarer klubberne i Aarhus. Det er et samlingspunkt, som er afgørende for mange unge når de skal finde et ståsted som ikke nødvendigvis er håndbold, fodbold eller lignende.

Stefan Bylling Møller (Beder, 2022-11-02)

#72

Det er vigtigt at de unge mennesker har et sted at være, for at få et godt og trygt fælleskab.

Trine Godthaab (Beder, 2022-11-02)

#79

Fordi der er en vigtig forebyggende indsats i at
holde ungdomsklubber åbne.

Mette Olsen (Malling, 2022-11-02)

#80

Det er så vigtigt at vores unge har et godt samlingssted med gode rammer! Der skal bare IKKE spares på børn og unge!
Så hellere betale lidt mere i skat!.

Anne Pedersen (Bedrr, 2022-11-02)

#95

Fordi de unge mennesker mangler et sted at mødes, hvor de kan være sociale sammen. Det er vigtigt at socialisere de unge mennesker, og have et samlingspunkt så de ikke hænger ud de forkerte steder, fordi de keder sig.

Det er vigtigt med et fællesskab ellers ender de med at være hjemme og kun sidde og være passive og se på en telefon/ skærm.

Lone M (Beder, 2022-11-02)

#100

Min datter, som har en ADHD diagnose og går i specialklasse, bruger klubben, som faktisk er det eneste fritidstilbud, hun benytter, så det vil for hende og mange andre betyde stor ensomhed, såfremt man vælger at lykke klubben. Her er gode rammer for samvær, men måske vigtigst af alt, nærværende og engagerende voksne, som har kæmpe betydning for de unges liv. I en tid, hvor man snakker om unge i mistrivsel er det et helt vanvittigt sted at ville spare.

Rikke Olund Kirkegaard (Malling, 2022-11-02)

#108

Vores unge har brug for et trygt sted at være om aftenen.

Rikke Robak (Malling, 2022-11-02)

#112

Beder og Malling Ungdomsklub er essentiel del af ungdomslivet i vores byer og der findes ingen alternativer. De unge vil blive henvist til - ja, til ingenting - og i en tid, hvor man taler om de unges trivselsproblemer er det fuldstændig uforståeligt, at lige præcise disse klubber som gør en KÆMPE forskel i mange unges liv, er blevet inkluderet i sparekataloget.

Rasmus Bollerup (Mallilng, 2022-11-02)

#114

Jeg mener at vores unge skal have et trygt og sikkert sted at mødes om aftenen, hvor de gennem aktiviteter på tværs af byer og årgange opbygger gode fællesskaber som øger den lokale integration.

Søren Robak (Malling, 2022-11-02)

#119

Vi har brug for et sted hvor vores unge mennesker kan samles hvor der er voksne til stede

Henrik Skytte Johansen (Malling, 2022-11-02)

#127

Vores unge har brug for et trygt samlingspunkt. Hvis de ikke har klubberne, hvor skal de så være. Lad os ikke fjerne den mulighed de har for at mødes i klubberne.

karina Post (Malling, 2022-11-02)

#129

Det er vigtigt at der er et tilbud til alle børn og unge i kommunen, hvor de kan hygge sig og mødes omkring prosociale aktiviteter.

Anja Nielsen (8340, 2022-11-02)

#130

Der er brug for klubberne for at øve trivslen og fremme det sociale miljø!

Petrine Rex (Beder, 2022-11-02)

#131

Som lærer og mor mener jeg, at en ungdomsklub er med til at skabe fællesskab, sunde relationer unge imellem. Derudover åbner ungdomsklubben muligheden for at få relationer til andre voksne uden for familien, som kan være af afgørende betydning for nogle unge.
For særligt udsatte unge kan ungdomsklubbens fællesskab, relationer og aktiviteter forhindre ensomhed og at unge opsøger usunde miljøer og dårligt selskab.

Maria Raundahl (Malling, 2022-11-02)

#139

Bevare vi ikke samlings steder til vores unge risikere vi en endnu større mistrivsel blandt unge. Unge skaber identitet i sociale kontekster IKKE hjemme alene foran Tictok

Kirja Nielsen (Malling, 2022-11-02)

#142

Jeg skriver under fordi Beder og Malling Ungdomsklub er en unik mulighed for at have et samlingssted for vore unge

Kirstine Birk (Malling , 2022-11-02)

#147

Ungdomsklubberne i Beder og Malling gør en kæmpe forskel for de unge i byerne.

Pernille Svane Koukoumis (Malling , 2022-11-02)

#148

Unges trivsel ligger mig på sinde!

Rikke Corfitz Rasmussen (Malling, 2022-11-02)

#149

Klubben i Beder gør en kæmpe forskel for børnene og de unge mennesker i området, det vil være en kæmpe fallit erklæring at spare disse væk. Hvor skal de unge mennesker så gå hen?

Kasper Holm Povlsgaard (Beder, 2022-11-02)

#153

Vanvittigt at spare på de unge, de har behov for fællesskaberne

Anna Voss (Beder, 2022-11-02)

#154

Hvor skal de unge mennesker så gå hen ???

Anne-Marie Rekly (Malling, 2022-11-02)

#161

Klubben er det bedste sted for unge mennesker om aftenen

Lisbeth Nielsen (Beder , 2022-11-02)

#163

Ungdomsklubben i beder- Malling er den eneste sted hvor vores unge kan mødes i trygge rammer i deres fritid, ellers vil de hænge ud på gaden og det frygter konsekvenserne af det.

Faouzi Tscherning (Malling , 2022-11-02)

#165

Det vil virkelig være dumt at lukke klubberne! Hvor skal de unge ellers mødes?
Klubberne gør fantastisk arbejde, og vores yngste søn ville ikke have klaret sit teenageliv uden klubbens fællesskab!

Irene Kristensen (Malling, 2022-11-02)

#166

De unge har brug for et fællesskab og samlingssted i Malling i hverdagen

Karen Marie Ottosen (Malling, 2022-11-02)

#169

Jeg skriver under fordi vi skal passe godt på vores unge og give dem trygge rammer at færdes i 🙏🏽😊

Steenholt Lillian (Malling, 2022-11-02)

#172

Vores Ungdomsklub i Malling er af stor betydning for vores børn og unge i byen. De har brug for et trygt sted at mødes, på tværs af årgange og alder. Et sted at udvikles socialt og en ramme at danne nye relationer i.

Pernille Vesterby (Malling , 2022-11-03)

#174

Fordi det ville være en knude om halsen på livet i byen. Børnene trives, men det er ikke uden grund. Den indsats, indflydelse og ikke mindst glæde der er forbundet med foreningslivet er det der også gør, at det er så attraktivt et sted at købe og bygge. Kom nu lidt, skal vi slå byen helt ihjel, og dermed også de nye bolig ejere som vil tabe gevaldigt i deres investering?

Emil Jensen (Beder, 2022-11-03)

#179

Jeg skriver under fordi, at det er vigtigt med et fælles frirum for de unge mennesker i nærområdet.

Pia Carlsen (Beder, 2022-11-03)

#180

Hvor skal de unge mennesker ellers mødes! Det er her venskaber styrkes uden at man skal være god til en sport!

Lærke Berg (Beder, 2022-11-03)

#184

Jeg mener det er vigtig at de unge har et sted at være sammen i stedet for at stå på gade hjørner uden opsyn

Bente Offenbach Liin (Beder, 2022-11-03)

#186

Min ældste datter og hendes veninder bruger Ungdomskluben som et uvurderligt samlingssted. Der er der plads til dem alle, trods deres forskelligheder og relationer på kryds ig tværs.
Jeg har yderligere to yngre døtre, som jeg drømmer om får mulighed for at benytte det fantastiske fællesskab som klubben repræsenterer.

Christina Kjær (Malling, 2022-11-03)

#188

Det er langt bedre at bruge penge på fede ungdomsfællesskaber end på psykiatrien når de unge bliver isolerede og ensomme. De skal væk fra skærmene, og det kræver et sted at gå hen.

Camilla Fredslund (Beder, 2022-11-03)

#190

Et trygt værested for unge er utrolig vigtigt at støtte op om. Jer er faktisk rystet over at vi kan risikere en lukning p.gr.a en nedprioritering fra kommunen.

Annette Vad Rasmussen (Malling, 2022-11-03)

#191

Jeg selv har gået i Beder ungdomsklub og jeg elskede alt ved det.
Synes det er så vigtigt de unge mennesker har et trygt sted at hygge sig i samt få oplevelser og social samvær

Mia Lysdahl Fischer (Malling , 2022-11-03)

#192

Jeg ønsker helt klat at bevare ungdomsklubberne i Beder og Malling. Det er et fantastisk tilbud til de unge mennesker til at være sammen med kammeraterne, have gode dialoger med et dygtigt personale, der forstår de unge på en anden måde end mor og far.

Camilla Bertelsen (Beder, 2022-11-03)

#195

Jeg skriver under fordi jeg mener det er enorme vigtigt unge mennesker har et sted at være - en samlingspunkt i lokaleområdet.
Ungdomsklubber spiller en vigtig rolle i de unge menneskers liv.

Paula Peare (Malling, 2022-11-03)

#196

Ungdomsklubberne i Beder og Malling danner centrale, sociale og trygge rammer for vores unges fritid og fællesskab. Det vil være ødelæggende at lukke de unges samlingssteder - de unge har brug at klubberne og de dygtige voksne, der her guider dem godt igennem ungdomslivet.

Lo Brogaard Jeppesen (Beder, 2022-11-03)

#198

Vores ungdomsklub er så vigtig for byens unge, det er her de er sammen og lærer at omgås hinanden ordentligt, da der er voksne til stede. De voksne skaber et fantastisk sted, og et trygt sted, så de unge ikke render rundt og laver noget de ikke skulle. Det er også trygt for forældrene, at vi ved hvor de samles og st der er gode voksne, som de har tillid til, og kan tale med, hvis de har det svært. Det er et vigtigt sted ig som Natteravn ved jeg, at det gør en forskel i vores by. Natteravnene kan ikke klare opgaven med at være ude og tjekke de unge og give dem tryghed på samme måde som klubben kan, og det tænker jeg gælder hele Aarhus kommune. Mit håb er st i tænker jeg meget om, og at i ikke vil være med til at tabe flere unge og skabe endnu større mistrivsel blandt de unge.

Berit Miltoft (Malling, 2022-11-03)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...